Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revolució Industrial 2

8,180 views

Published on

Tema 3 de Història de 4t d'ESO. IES Ribera del Sió

Published in: Education
 • Be the first to comment

Revolució Industrial 2

 1. 1. La revolució industrial ( 1750-1860) 1 3
 2. 2. La revolució industrial ( 1750-1860) 2 L’ era de la indústria Què va ser la revolució industrial ? <ul><li>Canvi radical. </li></ul><ul><li>Va deixar enrera l’economia agrícola </li></ul><ul><li>Al seu lloc va apareixer la indústria amb </li></ul><ul><li>La producció en massa mitjançant la fàbrica </li></ul><ul><li>Creixement econòmic sostingut </li></ul><ul><li>Resultat d’un conjunt de canvis que es produïren de manera simultània i relacionats en molts àmbits econòmics i socials: </li></ul>Població Creixement i grandària ciutats. Emigració del camp a la ciutat Agricultura Increment producció i productivitat: noves tècniques de conreu ‘ millora estris del camp. Comerç Augment intercanvis Transport Millora: quantitat i rapidesa. Molts productes i persones Ús de màquines Naixement fàbriques S’inicià a Gran Bretanya Activitats : 3
 3. 3. La revolució industrial ( 1750-1860) 3 L’ era de la indústria El capitalisme Nou sistema econòmic: EL CAPITALISME. <ul><li>Economistes liberals: Adam Smith LIBERALISME ECONÒMIC </li></ul><ul><li>Emprese i negocis: Propieta Privada </li></ul><ul><li>Objectiu aconseguir el màxim benefici </li></ul><ul><li>Lliure competència entre les empreses </li></ul><ul><li>Poca intervenció de l’Estat </li></ul><ul><li>L’ Estat ha de garantir la llibertat d’empresa i defensar la propietat privada. </li></ul><ul><li>L’economia es regula a través del Mercat </li></ul>Suport de la Burgesia que passà a ser la classe dominat. Les idees liberals va estar vigents als països capitalistes durant el segle XIX. Activitats 3
 4. 4. La revolució industrial ( 1750-1860) 4 Canvis en la població i en l’agricultura Canvis demogràfics Activitats: A l’inici del segle XVIII la població anglesa comença a Augmentar. Creixement que continuaria fins a la segona meitat del segle XIX . Causes <ul><li>Manteniment alta taxa de Natalitat ( 30 0 / 00 ) </li></ul><ul><li>Disminució taxa Mortalitat ( 20 0 / 00 ) </li></ul>Causes diminució mortalitat <ul><li>Desaparició grans pestes. </li></ul><ul><li>Mesures higièniques i sanitàries </li></ul><ul><li>Sanejament ciutats (clavegueres) </li></ul><ul><li>Vacunes </li></ul><ul><li>Millor alimentació. </li></ul><ul><li>Desparació crisis de subsistència (grans fams) </li></ul>Aquest millores estàn molt relacionades amb l’augment de la producció agrària (més aliments i variats) 3
 5. 5. La revolució industrial ( 1750-1860) 6 Canvis en la població i en l’agricultura Canvis en l’agricultura (Revolució agrària) Activitats: <ul><ul><li>Canvis tècnics </li></ul></ul><ul><li>Reducció del guaret </li></ul><ul><li>Sistema Norfolk ….Rotació quadrienna </li></ul><ul><li>Estabulació </li></ul><ul><li>Nous productes ( pata, blat de moro) </li></ul><ul><li>Noves eines (sembradora…) </li></ul>Augment productivitat Més capital per a la indústria <ul><li>Canvis socials </li></ul>Els grans porpietaris van fer fora molts pagesos ( enclouses) El pagesos van tenir que emigra a la ciutat o convertir-se en jornalers (pagesos a sou) 3
 6. 6. La revolució industrial ( 1750-1860) 6 Canvis en la població i en l’agricultura El creixement de les ciutats Gran immigració a les ciutat i emigració a altres continets Canvis morfologia de les ciutats: . Gran emigració de molts anglesos i irlandesos a Estat Units i Canadà <ul><li>Enderroc de les muralles. </li></ul><ul><li>Amplicació de la ciutat </li></ul><ul><li>Barris per a la burgesis: eixample, grans avingudes. </li></ul><ul><li>Barris per obres: el barri antic </li></ul>3
 7. 7. La revolució industrial ( 1750-1860) 7 L’augment dels intercanvis Pas de la producció per l’autoconsum a la producció per al mercat Creixement del comerç i dels intercanvis <ul><li>El mercat interior </li></ul>“ Conjunt d’intercanvis comercials entre diversos territoris d’un país ” Factors que van contribuir al naixement del mercat interior 1.- Augment nombre consumidors 2.- Millores transport (camins, canals, ferrocarril) <ul><li>El comerç internacional </li></ul><ul><li>Bona part de la producció britànica es venia a l’estranger. </li></ul><ul><li>Exportacions: eines, teixits, esclaus.. </li></ul><ul><li>Importacions: sucre,cafè, rom, cotó en brut </li></ul>Molts beneficis del comerç es van invertir en la indústria Activitats: 3
 8. 8. La revolució industrial ( 1750-1860) 8 El naixement de la gran indústria <ul><li>La màquina de vapor </li></ul><ul><li>1769 James Watt patent màquina de vapor </li></ul><ul><li>Aconseguia converti vapor en energia mecànica </li></ul><ul><li>Aconseguia transformar el moviment vertical en circular </li></ul><ul><li>Genera molta més potència i va substituint les rodes hidràuliques </li></ul><ul><li>Té moltes utilitats: bombar aigua mines, locomotores, vaixells. </li></ul><ul><li>L’aplicació de la màquina de vapor permet: </li></ul><ul><li>Més potència: més màquines. </li></ul><ul><li>Traslladar les fàbriques a les ciutats i distribuir el producte. </li></ul><ul><li>Més hores treballant </li></ul><ul><li>Més treballadors </li></ul><ul><li>Augment consum de ferró i carbó </li></ul>James Watt La revolució tecnològica estava feta. La màquina va substituin el treball manual Activitats: 3
 9. 9. La revolució industrial ( 1750-1860) 9 El naixement de la gran indústria <ul><li>Les noves induústries </li></ul><ul><li>La indústria tèxtil cotonera </li></ul><ul><li>Substitució de la indústria tradicional llanera pel cotó. </li></ul><ul><li>Prohibició importació a Anglaterra d’Indianes. </li></ul><ul><li>Aplicació màquina de vapor </li></ul><ul><li>Mequinització indústria: Màquines de filar i de teixir </li></ul><ul><li>Reducció de la mà d’obra, augment producció i abaratiment producte. </li></ul><ul><li>La indústria siderúrgica i el carbó </li></ul>3
 10. 10. Abans revolució industrial Durant la revolució industrial Primera meitat segle XX Segona meitat segle XX Els models demogràfics Antic Modern Actual
 11. 11. Canvis tècnics agricultura <ul><li>- Sistema Norfolk </li></ul>- Noves eines i màquines
 12. 12. Emigració <ul><li>-Arribada d’ emigrants a Nova York (1900) </li></ul>
 13. 13. Intercanvis comercials Comenta la gràfica
 14. 14. Màquines vapor- Papin i Newcome
 15. 15. Màquines vapor-Savery
 16. 16. Màquines vapor
 17. 17. Màquines vapor
 18. 18. Màquines tèxtil Indústria Tèxtil Dona filan abans Revolució Industrial Nena treballant amb la llançadora volant Spinnig genny Filatura a domicili abans revolució industrial Indústria Tèxtil

×