Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CCP 04-09-2013

146 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CCP 04-09-2013

  1. 1. COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA Acta de la reunió del 04 setembre de 2013 ORDRE DEL DIA: Punt únic: Proposta al requeriment del Departament d’Inspecció Educativa d’esmena del TIL Punt únic: Proposta al requeriment del Departament d’Inspecció Educativa d’esmena del TIL La Comissió és informada per part del director, Emili Gené, que a final del mes de juliol va rebre resposta des de Inspecció Educativa al projecte TIL presentat per l’IES Ramon Llull. Comenta el director, Emili Gené, que no li va pareixer coherent constestar en un termini de 5 díes, tal com requería l’informe, desprès d’haver passat el projecte per CCP, Claustre i Consell Escolar. Va respondre que el primer dia hàbil convocaria la CCP i Consell Escolar per tal d’esmenar-ho conjuntament. L’informe d’Inspecció estableix que el projecte no s’adjusta a les directrius donades, per que no hi ha un repartiment equilibrat de les 3 llengües: faltarien 3 hores d’anglès. També es dona la possibilitat, si no hi haguès professorat suficient en anglès, de fer una assignatura en castellà. La cap de departament de música, Francisca Rigo, proposa donar la seva assignatura en castellà a primer d’ESO per tal de completar les hores requerides. La proposta és acceptada per la CCP, i el director, Emili Gené, informa així mateix, que el repartiment de les assignatures del TIL són revisables anualment. Sense més punts a tractar s’aixeca la sessió.

×