Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Glosario cambio climatico.Dani,Noe,Manu,Pablo

423 views

Published on

 • por q no va la musica q le pusimos
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Glosario cambio climatico.Dani,Noe,Manu,Pablo

 1. 1. Glosario cambio climatico By: Dani Jauregui Cortizo Noelia Olveira Vazquez Manuel Silva Rodriguez Pablo Abalo de Dios
 2. 2. Quecemento Global: <ul><li>Aumento da temperatura no interior da atmostera terrestre </li></ul>
 3. 3. Correntes submariñas: <ul><li>Movemento de masas de auga </li></ul><ul><li>por debaixo do nivel do mar </li></ul>
 4. 4. MANCHAS SOLARES: <ul><li>rexión do Sol cunha temperatura máis baixa ca nos seus arredores, e cunha intensa actividade magnética </li></ul>
 5. 5. Fenómeno meteorolóxico: <ul><li>manifestación do tempo meteorolóxico </li></ul>
 6. 6. Combustibles fósiles: <ul><li>substancia combustible formada pola petrificación de restos de seres orgánicos mortos en certas capas da terra </li></ul>
 7. 7. Esperanza de vida: <ul><li>a media da cantidade de anos que vive unha determinada poboación . </li></ul>
 8. 8. Enerxías de orixe fósil: <ul><li>producida pola queima de combustibles fósiles </li></ul>
 9. 9. Enerxía infravermella: <ul><li>emisión de enerxía en forma de ondas electromagnéticas situada despois da zona de radiación visible </li></ul>
 10. 10. Luz visible : <ul><li>parte da radiación electromagnética que perciben os nosos ollos . </li></ul>
 11. 11. Graos Fahrenheit (ºF) <ul><li>é unha escala de temperatura, comprendida entre as temperaturas de conxelación e evaporación da auga (32ºF e 212ºF respectivamente) </li></ul>
 12. 12. Dióxido de carbono (CO2) <ul><li>é un gas cuxas moléculas están compostas por dous átomos de osíxeno e un de carbono, tamén coñecido como gas carbónico e anhídrico carbónico. É un gas incoloro, denso e pouco reactivo. Forma parte da composición da troposfera e xérase na combustión de calquera substancia que conteña carbono, na respiración e na fermentación </li></ul>
 13. 13. Metano (CH4): <ul><li>é un hidrocarburo formado por catro átomos de hidróxeno e un átomo de carbono. Prodúcese de forma natural pola descomposición de substancias orgánicas en ambientes pobres en osíxeno. É un gas de efecto invernadoiro producido a través de procesos anaeróbicos coma os cultivos de arroz e a dixestión animal. É incoloro, e en estado líquido é menos denso que a auga. </li></ul>
 14. 14. Oxido nitroso (N2O) <ul><li>é unha substancia química formada por dous átomos de nitróxeno e un de osíxeno. É un gas incoloro, inodoro e contribúe por sí mesmo co 6% do quentamento global. Cada molécula é duascentas veces máis potente ca o CO2 e reside na atmosfera 150 anos. É producido por procesos biolóxicos en océanos e solos, bosques chuviosos, prácticas agrícolas e queima de biomasa e combustibles. </li></ul>
 15. 15. Témpano de xeo: <ul><li>pedazo de xeo de gran tamaño </li></ul>
 16. 16. Augas subterráneas: <ul><li>augas atopadas por baixo da superficie terrestre </li></ul>
 17. 17. Acuíferos: <ul><li>capa de auga subterránea </li></ul>
 18. 18. Nivel freático: <ul><li>nivel ou capa do subsolo que contén auga </li></ul>
 19. 19. Manguezais: <ul><li>terreo propio de zonas tropicais que se seca periódicamente segundo as mareas e no que crecen árbores de auga salgada </li></ul>
 20. 20. Tundra: <ul><li>terreo aberto e cha, de clima subglacial e subsolo xeado, sen árbores, só con musgos e líques, e pantanoso en moitos lugares. </li></ul>
 21. 21. Taiga: <ul><li>formación vexetal con abundancia de bosques de coníferaspropio dos territorios boreais. </li></ul>
 22. 22. Hábitat: <ul><li>conxunto de condicións xeofísicas no que se desenrola a vida dunha especie ou comunidade animal ou vexetal. </li></ul>
 23. 23. Esteiros: <ul><li>desembocadura dun río caracterizada por ter unha forma similar ádun embudo cortado lonxitudinalmente pola influencia das mareas na unión coas augas fluviais. </li></ul>
 24. 24. Protocolo de Kioto: <ul><li>é un acordo internacional que ten como obxectivo diminuír as emisións de gases de efecto invernadoiro á atmosfera. </li></ul>
 25. 25. Enerxías renovables: <ul><li>son aquelas que volven aparecer de forma natural. </li></ul>
 26. 26. Política de desenrolo: <ul><li>política encargada do desenrolo por medio da cooperación económica que financian, planifican e executan megaproxectos nos países do terceiro mundo. </li></ul>
 27. 27. Biofuel: <ul><li>combustibles ecolóxicos </li></ul>
 28. 28. Etanol: <ul><li>alcohol etílico incoloro e soluble en auga que se utiliza como disolvente. </li></ul>
 29. 29. Bioaceite: <ul><li>líquido ecolóxico oleaxinoso que se atopa formado na natureza ou que se obtén por destilación de certos minerais. </li></ul>
 30. 30. ¡¡ESTO ES TODO!! FIN

×