Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

cambio climático

475 views

Published on

Antía Moteiro Briones
Noelia Míguez Riveiro
Aroa Míguez Souto
Jessica Quintela Souto

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

cambio climático

 1. 1. Cambio climático Cambios a longo plazo de temperatura,precipita-cións, ventos e tódolos demais compoñentes do clima na terra.
 2. 2. Calentamento global Fenómeno do aumento da temperatura media da terra. O quentamento global esta asociado o cambio climático
 3. 3. Capa de ozono Zona da estratosfera terrestres que conten un concetración relativamente alta de ozono Esta capa reune o 90% de ozono presente na atmosfera
 4. 4. Dióxido de carbono Gas cuxas muléculas estan compostas por dous atómos de osixeno e n de carbono A súa fórmula química é CO2
 5. 5. Deforestación Proceso no que se destrue a superficie forestal Xeralmente probocado pola accion humana
 6. 6. Desertización Proceso de degradación ecolóxica no que o solo fértil e productivo perde total ou parcialmente o potencial de producción
 7. 7. Desxeo Fusión de neves e xeo como consecuencia do aumento das temperaturas O desxeo libera enormel volumes de auga
 8. 8. Glaciales Grosas masas de xeo que se orixinan na superficie terrestre por acumulación,compactación e recristalización da neve
 9. 9. Combustibles fósiles Materias primas empleadas na combustión que se forman através das plantas e outros organismos vivos que existiron en tempos remotos na terra Tarde ou cedo os combustibles fósiles esgotaranse na terra
 10. 10. Medio ambiente Entorno que afecta aos seres vivos e condiciona as circunstancias de vida das persoas ou a sociedade
 11. 11. Neves perpetuas Neves que os raios do sol non as derreten Estan durante todo o ano,veran, inverno, outono...

×