Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Programa COMENIUS - IES La Sènia

Biodiversitat i Energies
renovables
Biodiversitat

1. Què és la Biodiversitat?
2. Perquè és tan important la Biodiversitat
3. Quantes espècies existeixen en e...
Què és la Biodiversitat?
La diversitat de TOTES les
formes de vida
La varietat del món viu
La diversitat és una
caracterís...
Perquè és tan important la
Biodiversitat?
Molts dels aliments, dels medicaments
i dels productes que consumim
existeixen g...
Perquè és tan important la
Biodiversitat?
Els ecosistemes que formen els essers vius són
fonamentals per al funcionament i...
Perquè és tan important la
Biodiversitat?
La nostra supervivència està íntimament lligada a la Biodiversitat
Quàntes espècies existeixen al món?
Aproximadament 2 milions d’espècies descrites i amb nom científic
Insectos

950.000

A...
Punts calents de Biodiversitat.
La Mediterrània
Els organismes es distribueixen en funció de les seues característiques
bi...
Punts calents de Biodiversitat.
La Mediterrània
La Mediterrània és un punt calent de Biodiversitat
 Concentra una elevada...
Punts calents de Biodiversitat.
La Mediterrània
Les causes de la gran biodiversitat estan relacionades amb:
 Dessecació (...
La Biodiversitat de la Comunitat
Valenciana
El referent de la Biodiversitat Valenciana és el Banc de Dades de la
Biodivers...
La Biodiversitat de la Comunitat
Valenciana
Peixos
Mamífers continental
s
179
531

Reptils

Total
vertebrats

Plantes

Fon...
La Biodiversitat Amenaçada
Les activitats de l’home han incrementat entre
100 i 200 vegades el ritme d’extinció d’espècies...
La Biodiversitat Amenaçada
No totes les espècies present a Espanya o a la Comunitat Valenciana són
autòctones
Moltes han s...
La Biodiversitat de la Comunitat
Valenciana
Les Espècies Exòtiques Invasores són una de les causes més importants de
perdu...
Energies renovables

1. Què són les energies renovables?
2. Energies alternatives i Energies no contaminants
3. Perquè s’e...
Què són les energies renovables?
Són fonts d'energia que periòdicament es troben a la nostra disposició i
que som capaços ...
Energies alternatives i
Energies no contaminants
ENERGIES ALTERNATIVES són les que s'obtenen de formes alternatives a
les ...
Perquè s’està apostant per les
energies renovables?
Les fonts fòssils actualment explotades (petroli, gas, carbó) acabaran...
L’ús d’energies renovables a la
Comunitat Valenciana
Total
Total Demanda % Renovables respecto a la Demanda
Generación
Elé...
Què podem fer nosaltres?
El ciutadans són una part molt important del procés:
SOM EL CONSUMIDORS DELS RECURSOS
Individualm...
Què podeu fer vosaltres per al
COMENIUS?
BIODIVERSITAT
 Presentar la biodiversitat valenciana: riquesa i originalitat
 C...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Charla biodiversitat

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Charla biodiversitat

 1. 1. Programa COMENIUS - IES La Sènia Biodiversitat i Energies renovables
 2. 2. Biodiversitat 1. Què és la Biodiversitat? 2. Perquè és tan important la Biodiversitat 3. Quantes espècies existeixen en el món? 4. Distribució de la biodiversitat 5. Punts calents de biodiversitat. La Mediterrània 6. La Biodiversitat de la Comunitat Valenciana 7. La Biodiversitat Amenaçada
 3. 3. Què és la Biodiversitat? La diversitat de TOTES les formes de vida La varietat del món viu La diversitat és una característica de la vida, perquè evoluciona constantment Existeixen molt tipus d’organismes diferents, cadascun format per elements molt diversos i organitzats en entitats superiors La varietat i la variabilitat de totes les formes de vida que existeixen sobre la Terra i dels ecosistemes que integren
 4. 4. Perquè és tan important la Biodiversitat? Molts dels aliments, dels medicaments i dels productes que consumim existeixen gracies a la Biodiversitat La Biodiversitat garanteix la millora d’espècies cultivades i la lluita biològica
 5. 5. Perquè és tan important la Biodiversitat? Els ecosistemes que formen els essers vius són fonamentals per al funcionament i per a l’equilibri del nostre Planeta El bosc mediterrani Esculls de corall l’Amazones Els ecosistemes condicionen el clima, els vents, la disponibilitat d’oxigen, la humitat i altres factors, amb repercussions locals, però també globals
 6. 6. Perquè és tan important la Biodiversitat? La nostra supervivència està íntimament lligada a la Biodiversitat
 7. 7. Quàntes espècies existeixen al món? Aproximadament 2 milions d’espècies descrites i amb nom científic Insectos 950.000 Arácnidos 75.000 Crustáceos 40.000 Moluscos 70.000 Nemátodos 25.000 Vertebrados 46.500 Plantas 266.000 Algas 28.000 Protozoos 29.000 Hongos 72.000 Bacterias 4.000 13.620.000 espècies segons el programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Estimacions oscil·len entre 3,5 y 80 milions d’espècies Al ritme de descripció actual (13.000-15.000 sp/any) es tardaria més de 1.000 anys en completar l’inventari de la biodiversitat
 8. 8. Punts calents de Biodiversitat. La Mediterrània Els organismes es distribueixen en funció de les seues característiques biològiques, dels seus requeriments ecològics i de la seua història evolutiva Punts calents (Hot-spots). Àrees que concentren valors elevats d’espècies, amb una elevada proporció de espècies exclusives (endemismes)
 9. 9. Punts calents de Biodiversitat. La Mediterrània La Mediterrània és un punt calent de Biodiversitat  Concentra una elevada riquesa d’espècies  Percentatge significatiu de endemismes  Percentatge elevat d’espècies amenaçades Grup taxonòmic Espècies Endemismes % Endemismes 22.500 11.700 52,0 Mamíferos 226 25 11,1 Aves 489 25 5,1 Reptiles 230 77 33,5 Anfibios 79 27 34,2 Peces dulceacuícolas 216 63 29,2 Plantas
 10. 10. Punts calents de Biodiversitat. La Mediterrània Les causes de la gran biodiversitat estan relacionades amb:  Dessecació (6 m.a., Miocè) i posterior inundació (5,4 m.a., Pliocè)  Glaciacions quaternàries  Condicions climàtiques  Influencia històrica de les activitats humanes
 11. 11. La Biodiversitat de la Comunitat Valenciana El referent de la Biodiversitat Valenciana és el Banc de Dades de la Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (http://bdb.cma.gva.es) Recopila prop de 1,5 milions de citacions de 18.525 espècies Grup taxonòmic Espècies Plantes 3.197 Fongs 2.959 Molses 436 Invertebrats 8.383 Mamíferos 59 Aves 211 Reptiles 26 Anfibios 10 Peces dulceacuícolas 32
 12. 12. La Biodiversitat de la Comunitat Valenciana Peixos Mamífers continental s 179 531 Reptils Total vertebrats Plantes Fongs Molses 151 1.861 12.500 - - 71 92 637 8.500 9110 1120 59 32 26 338 3.197 2959 436 27,8 55,1 45,1 28,3 53,1 42,6 32,5 38,9 11,8 33,0 6,0 17,2 18,2 25,6 Aus Anfibis Europa 915 85 Espanya 331 36 107 C. Valenciana 211 10 % Espanya (4,6%) 63,7 % Europa (0,005%) 23,1 Espanya és el país amb la Biodiversitat més alta de tota Europa . La CV també destaca en el conjunt d’Espanya i del continent europeu. A més de tindre moltes plantes diferents, també destaca per la quantitat d’espècies endèmiques (plantes) Comunitat Valenciana: 355 endèmics, 64 exclusius
 13. 13. La Biodiversitat Amenaçada Les activitats de l’home han incrementat entre 100 i 200 vegades el ritme d’extinció d’espècies 14 milions d’hectàrees de bosc són destruïdes cada any 16.000 animals i 60.000 plantes estan en una situació de risc d’extinció
 14. 14. La Biodiversitat Amenaçada No totes les espècies present a Espanya o a la Comunitat Valenciana són autòctones Moltes han sigut introduïdes de forma intencionada o accidental per l’home. Son les espècies al·lòctones.
 15. 15. La Biodiversitat de la Comunitat Valenciana Les Espècies Exòtiques Invasores són una de les causes més importants de perduda de biodiversitat, només superada per la destrucció dels hàbitats
 16. 16. Energies renovables 1. Què són les energies renovables? 2. Energies alternatives i Energies no contaminants 3. Perquè s’està apostant per les energies renovables? 4. L’ús d’energies renovables a la Comunitat Valenciana 5. Què podem fer nosaltres?
 17. 17. Què són les energies renovables? Són fonts d'energia que periòdicament es troben a la nostra disposició i que som capaços de transformar en energia útil Teòricament són inesgotables, perquè es regeneren o renoven de forma natural a més velocitat que les consumim. El vent (energia eòlica) El sol (solar) L’aigua (hidràulica) La mar: marees, ones (mareomotriu, undimotriu) L’escalfor de dins de la terra (geotèrmica)
 18. 18. Energies alternatives i Energies no contaminants ENERGIES ALTERNATIVES són les que s'obtenen de formes alternatives a les utilitzades majoritàriament: petroli, carbó, gas natural, energia nuclear ENERGIES NO CONTAMINANTS són les que no tenen residus contaminants como a conseqüència del seua aprofitament La biomassa és una energia alternativa no renovables i contaminant Les energies renovables són alternatives i no contaminants
 19. 19. Perquè s’està apostant per les energies renovables? Les fonts fòssils actualment explotades (petroli, gas, carbó) acabaran esgotant-se segons els pronòstics actuals en el transcurs d'aquest segle XXI Els processos de combustió per aprofitar l’energia d’aquestes fonts són contaminants o generen residus perillosos (energia nuclear)
 20. 20. L’ús d’energies renovables a la Comunitat Valenciana Total Total Demanda % Renovables respecto a la Demanda Generación Eléctrica Total de Electricidad Renovable Hidráulica Eólica Solar Biomasa Residuos sólidos CV 1099 1139 200 23 2 2463 27805 8.8% ESPANYA 25845 31777 2903 2437 2306 65268 279392 23.4% El percentatge d’energia consumida provinent d’energies renovables i/o alternatives és encara molt baix a la Comunitat Valenciana, però va augmentant anualment L’objectiu és arribar a generar un 40% de l’energia de fonts renovables en 2020
 21. 21. Què podem fer nosaltres? El ciutadans són una part molt important del procés: SOM EL CONSUMIDORS DELS RECURSOS Individualment, es poden desenvolupar moltes accions positives en la vida quotidiana  Reduir, Reutilitzar, Reciclar (RRR)  No comprar productes amb substancies perilloses per al medi ambient  No comprar productes obtinguts o creats de forma antiecològica  Reduir el consum de recursos: energia, aigua, etc.  No alliberar mascotes
 22. 22. Què podeu fer vosaltres per al COMENIUS? BIODIVERSITAT  Presentar la biodiversitat valenciana: riquesa i originalitat  Comparar la biodiversitat valenciana i/o espanyola amb l’europea i per països  Quines són les raons d’una biodiversitat tan elevada  S’han extinguit espècies valencianes? Perquè? S’han pogut recuperar?  Identificar especies invasores presents a la CV. Com arriben al medi i quines conseqüències tenen. Quines són les conductes adients  Posar en valor l’entorn de Paiporta-l’Horta per la seua biodiversitat  Usos medicinals i/o populars de les plantes de l’Horta  Plantes silvestres domesticades ENERGIES RENOVABLES  Com afecten les nostres accions quotidianes al consum/estalvi de recursos?  Com crear una casa/vivenda energèticament autosuficient  Noves formes d’energia que estan desenvolupant-se

Views

Total views

1,052

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

299

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×