Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Batxillerat a l'IES Gregori Maians
Què puc fer després de l'ESO?
Modalitats del Batxillerat Existeixen tres Modalitats de Batxillerat <ul><ul><li>Humanitats i Ciències Socials
Ciències i Tecnologia
Arts </li></ul></ul>A L'IES Gregori Maians es pot cursar Batxillerat de les dues primeres modalitats. L'alumne al matricul...
Tipus de Matèries de Batxillerat Al Batxillerat les matèries poden ser de tres tipus: <ul><li>Matèries comuns: les cursen...
Matèries de Modalitat: són específiques de cada modalitat i l'alumne tria quines vol cursar.
Matèries Optatives: també són triades per l'alumne. Hi ha optatives no específiques i altres específiques de modalitat. <...
Després del Batxillerat: les P.A.U. En acabar 2n de Batxillerat, per ser admés als diferents estudis universitaris, cal fe...
Fase Específica (Voluntària) -> M1 M2 </li></ul></ul>
P.A.U.:Fase General <ul><li>1r ex.: Castellà (2 opc. A triar 1) </li><ul><li>2n ex.: Hist. Filosofia o Hist. Espanya (2 op...
3r ex.: Llengua estrangera (2 opc.) A partir 2011-2012 expressió oral .
4t ex.: Matèria modalitat 2n curs.
5é ex.: Llengua cooficial. </li></ul></ul>90 minuts/exercici amb descans de 45 minuts.
P.A.U.:Fase Específica <ul><li>L'alumne pot examinar-se de qualsevol matèria de modalitat de 2n curs . </li><ul><li>Se li...
Horari de Batxillerat Primer Curs <ul><li>Sis matèries Comuns + Tutoria + Religió/EA </li></ul>18H <ul><li>Tres mat. Modal...
Matèries Comunes de Primer Curs <ul><li>Llengua Castellana i Literatura 3H
Llengua Valenciana i Literatura 3H
Llengua Estrangera 3H
Filosofia i Ciutadania 2H
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Orientació alumnes BTX i CFGM

1,524 views

Published on

Nova presentació, amb info sobre cicles afegida

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Orientació alumnes BTX i CFGM

 1. 1. Batxillerat a l'IES Gregori Maians
 2. 2. Què puc fer després de l'ESO?
 3. 3. Modalitats del Batxillerat Existeixen tres Modalitats de Batxillerat <ul><ul><li>Humanitats i Ciències Socials
 4. 4. Ciències i Tecnologia
 5. 5. Arts </li></ul></ul>A L'IES Gregori Maians es pot cursar Batxillerat de les dues primeres modalitats. L'alumne al matricular-se ha d'escollir quina modalitat vol cursar. La llei estableix condicions pels canvis de modalitat.
 6. 6. Tipus de Matèries de Batxillerat Al Batxillerat les matèries poden ser de tres tipus: <ul><li>Matèries comuns: les cursen tots els alumnes i no es diferencien entre modalitats.
 7. 7. Matèries de Modalitat: són específiques de cada modalitat i l'alumne tria quines vol cursar.
 8. 8. Matèries Optatives: també són triades per l'alumne. Hi ha optatives no específiques i altres específiques de modalitat. </li></ul>
 9. 9. Després del Batxillerat: les P.A.U. En acabar 2n de Batxillerat, per ser admés als diferents estudis universitaris, cal fer les Proves d'Accés a la Universitat . Regulades pel Reial Decret 1892/2008 (BOE 24 de novembre) <ul><ul><li>Fase General (Obligatòria) -> QFG
 10. 10. Fase Específica (Voluntària) -> M1 M2 </li></ul></ul>
 11. 11. P.A.U.:Fase General <ul><li>1r ex.: Castellà (2 opc. A triar 1) </li><ul><li>2n ex.: Hist. Filosofia o Hist. Espanya (2 opc.)
 12. 12. 3r ex.: Llengua estrangera (2 opc.) A partir 2011-2012 expressió oral .
 13. 13. 4t ex.: Matèria modalitat 2n curs.
 14. 14. 5é ex.: Llengua cooficial. </li></ul></ul>90 minuts/exercici amb descans de 45 minuts.
 15. 15. P.A.U.:Fase Específica <ul><li>L'alumne pot examinar-se de qualsevol matèria de modalitat de 2n curs . </li><ul><li>Se li computaran les dues qualificacions més altes de les matèries de modalitat superades : M1 i M2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Nota admissió= 0,6*NMB+0,4*QFG+a*M1+b*M2 </li></ul></ul>NMB: Nota mitjana Btx; QFG: Qualificaió fase general; a, b: factors ponderació 0,1 o 0,2.
 16. 16. Horari de Batxillerat Primer Curs <ul><li>Sis matèries Comuns + Tutoria + Religió/EA </li></ul>18H <ul><li>Tres mat. Modalitat </li></ul>3 x 4H = 12H <ul><li>Una Optativa </li></ul>4H Total 34 Hores setmanals Segon Curs <ul><li>Cinc matèries Comuns + Tutoria </li></ul>16H <ul><li>Tres mat. Modalitat </li></ul>3 x 4H = 12H <ul><li>Una Optativa </li></ul>4H Total 32 Hores setmanals
 17. 17. Matèries Comunes de Primer Curs <ul><li>Llengua Castellana i Literatura 3H
 18. 18. Llengua Valenciana i Literatura 3H
 19. 19. Llengua Estrangera 3H
 20. 20. Filosofia i Ciutadania 2H
 21. 21. Ciències pel Món Contemporani 2H
 22. 22. Educació Física 2H
 23. 23. Tutoria 1H
 24. 24. Religió / Estudi Assis. 2H </li></ul>
 25. 25. Matèries de la Modalitat: Ciències i Tecnologia (1r curs) 4H setmanals c. u., a escollir-ne tres <ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Matemàtiques
 26. 26. Física i Química
 27. 27. Biologia i Geologia
 28. 28. Tecnologia Industrial
 29. 29. Dibuix Tècnic </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul>
 30. 30. Matèries de la Modalitat: Humanitats i Ciències Socials (1r curs) 4H setmanals c. u., a escollir-ne tres <ul><ul><ul><ul><li>Llatí
 31. 31. Història del Món Contemporani
 32. 32. Matemàtiques app. CC. SS.
 33. 33. Economia
 34. 34. Grec </li></ul></ul></ul></ul>
 35. 35. Matèries Optatives 4H setmanals c. u., a escollir-ne una <ul><ul><ul><ul><li>Matèria de modalitat (o d'una altra mod.)
 36. 36. Segona llengua estrangera
 37. 37. Tecnologies Informació i Comunicació
 38. 38. Altres... </li></ul></ul></ul></ul>
 39. 39. Agrupament matèries 1r curs MODALITAT FRANJA I FRANJA II FRANJA III FRANJA IV HCS Llatí-I Mates CC SS-I Grec Economia Hist. Món Cont. Optatives CIT Mates-I Física I Química Biol. I Geol. Tec. Industrial-I Dibuix Tèc.-I Optatives
 40. 40. Matèries Comunes de Segon Curs <ul><li>Llengua Castellana i Literatura II 3H
 41. 41. Llengua Valenciana i Literatura II 3H
 42. 42. Llengua Estrangera II 3H
 43. 43. Història d'Espanya 3H
 44. 44. Història de la Filosofia 3H
 45. 45. Tutoria 1H </li></ul>
 46. 46. Matèries de la Modalitat: Ciències i Tecnologia (2n curs) <ul><li>Matemàtiques II
 47. 47. Física
 48. 48. Química
 49. 49. Biologia
 50. 50. Tecnologia Industrial II </li></ul><ul><li>Dibuix Tècnic II
 51. 51. Electrotècnia
 52. 52. Ciències de la Terra i el Medi Ambient </li></ul>
 53. 53. Matèries de la Modalitat: Humanitats i CC. SS. (2n curs) <ul><li>Llatí II
 54. 54. Història de l'Art
 55. 55. Matemàtiques ap. a les CC. SS. II </li></ul><ul><li>Geografia
 56. 56. Grec II
 57. 57. Economia de l'empresa
 58. 58. Literatura Universal </li></ul>
 59. 59. Matèries Optatives (2n curs) 4H setmanals c. u., a escollir-ne una <ul><ul><ul><ul><li>Matèria de modalitat (o d'una altra mod.)
 60. 60. Segona llengua estrangera
 61. 61. Tecnologies Informació i Comunicació
 62. 62. Altres... </li></ul></ul></ul></ul>
 63. 63. Agrupament matèries 2n curs MODALITAT FRANJA I FRANJA II FRANJA III FRANJA IV HCS Llatí-II Mates CC SS-II Grec-II Geografia Hist.Art Econ I Org Empr. Literatura Univ. Optatives CIT Mates-II Física C. Terra I M. Amb. Biologia Tec. Industrial-II Química Dibuix Tèc.-II Optatives Electrotècnia
 64. 64. Informació sobre C.F.G.M Guia de Centres: principalment informació geogràfica sobre on cursar els diferents CFGM i altres estudis. Quieroser.net: Informació sobre diferents CFGM i CFGS, orientació, competències, etc...
 65. 65. Més Informació http://www.iesgregorimaians.org

×