Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els bolets

2,950 views

Published on

 • Login to see the comments

Els bolets

 1. 1. El regne dels fongs i els fongs que formen bolets
 2. 2. El regne dels f ongs FONGS Les principals característiques són les següents Són unicel·lulars o pluricel·lulars Amb cèl·lules eucariotes Amb nutrició heteròtrofa Sense teixits
 3. 3. FONGS Formats per hifes Es reprodueixen mitjançant espores Un conjunt d’ hifes formen formen Un miceli El regne dels f ongs
 4. 4. FONGS es classifiquen en tres grups Llevats (1) Floridures (2) Fongs que formen bolets (3) Classificació dels f ongs (1) (3) (2)
 5. 5. Estructura del bolet <ul><li>Anell </li></ul><ul><li>Espores </li></ul><ul><li>Esporangi </li></ul><ul><li>Miceli </li></ul><ul><li>Hifes </li></ul><ul><li>Peu </li></ul><ul><li>Barret </li></ul><ul><li>làmines </li></ul>
 6. 6. Els fongs que formen bolets
 7. 7. Peus de Rata Ramaria Botrytis
 8. 8. Fredolics Tricholoma terreum
 9. 9. Apagallums de cama blanca Macrolepiota rhacodes
 10. 10. Ou de reig Amanita caesarea
 11. 11. Carlets Hygrophorus russula
 12. 12. Llenegues blanques Hygrophorus latitabundus
 13. 13. Rovelló o Esclata sang Lactarius sanguifluus
 14. 14. Rossinyols Cantharellus cibarius
 15. 15. Ceps Boletus edulis
 16. 16. Pet de llop Lycoperdon perlatum
 17. 17. Mataparent Boletus luridus
 18. 18. Reig bord Amanita muscaria
 19. 19. Pigat bord Amanita pantherina
 20. 20. Aquest treball ha estat realitzat per: N ú r i a S a s t r e L a s

×