Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seoane

175 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Seoane

  1. 1. O amigogalego deDarwin
  2. 2. Víctor López Seoane,gran coleccionista dafauna de Galicia.Relacionouse cosmáximos especialistasda natureza da época.
  3. 3. En 1869 fixou a súa residencia na Coruña, e ao anoseguinte casouse con Francisca Rioboo, o quemotivou que abandonara o exercicio de mediciña ese centrara en administrar as súas propiedades.
  4. 4. Realizou numerosas coleccións coas que obtivodiversos premios, nos que hai que destacar o daExposición Universal de París (1899) polaColección de legumes e sementes de Galicia.De entre as súas recopilacións zoolóxicassobresaen as de anfibios, réptiles e aves. Poseíaunha das máis complexas e numerosascoleccións de réptiles de Europa.Descubreu algunhas especies e subespecies:lagartixa, Podarcis bocagei, endémica dapeninsula Iberica.Faleceu na Coruña o 11 de Xuño de 1900.
  5. 5. Algunhas das súas publicacións son:● Aves Novas de Galicia 1870● Notas para a Fauna Galega 1878● Fauna mastolóxica de Galicia 1861-1863● Reseña de historia Natural de Galicia 1870
  6. 6. Por:Ana Muiños CousidoMaria José Caneda BaúloDe 3ºD
  7. 7. Por:Ana Muiños CousidoMaria José Caneda BaúloDe 3ºD

×