Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saravia

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Saravia

  1. 1. Sarabia (granizo) A sarabia
  2. 2. SarabiaSarabia A sarabia é un tipo de precipitación sólida que se compón de grumos de xeo. A sarabia está principalmente formada por xeo e auga, o seu tamaño e de máis de cinco milímetros, e pode superar os 50 milímetros.
  3. 3. A formación da sarabiaA formación da sarabia A sarabia orixinase con unha partícula sólida, despois, esa partícula e arrastrada por fortes ventos ao interior da nube e o auga vaise pegando a partícula e o seguir ascendendo, como vai moito frío, xea, e volve a pasar o mesmo, pegase outras gotas de auga, e xea... Por iso se ves unha pedra de sarabia a metade, podes ver as diferentes capas.
  4. 4. OA sarabia fórmase durante as tormentas eléctricas os danos creados pola sarabia poden ser devastadores, poden desfacer campos de cultivo,pero,tamén poden causar moitos outros danos, como perder algúns animais de cría (cans, galiñas, vacas,...)
  5. 5. Sarabia suave Tormenta eléctrica con sarabia

×