Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patinaxe artístico

370 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Patinaxe artístico

  1. 1. O PATINAXE ARTÍSTICO Mariña Busto Uxía Casais Tatiana Meis IES Francisco Asorey 2º ESO, marzo 2012
  2. 2. O patinaxeO patinaxe artístico sobre xeo é un deportede inverno.Consiste en interpretar unha obra musicalpatinando sobre unha superficie xeadamentras se fan xiros, piruetas e saltos
  3. 3. O patinaxe pode serIndividual Por parellas
  4. 4. FORZAS Fricción :É unha forza que disipa a enerxía do movemento cando dousobxectos se deslizan un contra o outro. O baixo nivel de friccióndas coitelas sobre o xeo permítelle á unha patinadora deslizarsepola superficie xeada. GRAVEDADE FRICCIÓN IMPULSO
  5. 5. FORZASMoméntum:É a forza necesaria para deter un obxecto en movemento (depende da masa dos corpos e da velocidade). GRAVEDADE MOMÉNTUM FRICCIÓN
  6. 6. FORZAS3ª ley de Newton:Esta forza permite os patinadores desprazarse mentres aplican unha forza cara abaixo e arriba contra o chan. GRAVEDADE FRICCIÓN 3ª LEY DE NEWTON
  7. 7. FORZAS Forza centrípeta:Cando dous patinadores xiran xuntos o corpo que menos pese vai cara a fóra. FORZA CENTRÍPETA FORZA DO PATINADOR GRAVEDADE FRICCIÓN

×