Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Museo

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Museo

  1. 1. Nesta sala encontramos especies disecadas de todo o mundo, tanto mariñas como terrestres. A maioría son do siglo XIX.
  2. 2. Nesta colección encontramos especies autóctonas galegas. Nas vitrinas nas que están, non aparecen animais por separado, senón que se encontran de maneira que nos coñezamos algo máis da súa vida.
  3. 3. Nesta zona hai unha pequena colección de especies mariñas e insectos.
  4. 4. Nas salas de xeoloxía resultan tamén moi interesantes: coleccións como a dos modelos cristalográficos del Abate Haüy de 1810, unha moa de mamut, gran variedade de minerais… Na sección de botánica achegámosnos a herbarios pedagóxicos, coleccións de madeira exóticas…

×