Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
medindoo tempo
Tempomide a duración, a separaciónentre dous acontecementos  ou instantes diferentes
UNIDADE NO S.I.           segundo            sAta 1967 definíase como a oitenta e seis mil cuatrocin...
OUTRAS UNIDADES:             1 minuto: 60 s           1 hora: 60 min, 3.600 s      Submúltiplo...
OUTRAS UNIDADES                  EQUIVALENCIADía                 24 horas(duración da ro...
A MEDIDA DO TEMPOAs formas e instrumentos para medir o tempo son de usomoi antigo, e todas se basan na medición do movemen...
Reloxo de Sol  Emprega a sombra dun gnomon para indicar a hora.  No hemisferio norte o gnomon apunta cara ao Polo  Nort...
Reloxos desol en Galicia
reloxo de sol de peto            reloxo de sol de precisión
Comprobamos como varía a sombra (tamaño e posición)  durante unha xornada escolar (de 9 a 18 horas)
merxet ou merkhetReloxo estelar utilizado paramedir as horas nocturnas notempo dos antigos exipcios.Tratábase dun peso cun...
Reloxo de Auga (clepsidra) Mide o tempo relacionandoo co que tarda unhacantidade de auga en pasar dun recipiente a outro....
Curiosidades: clepsidras chinesas
Reloxo de AreaMide o tempo en base á caída de area pola forza dagravedade entre a parte superior e a inferior dun recipien...
Tic-tac-tic-tac         reloxos mecánicos:Os reloxos mecánicos teñen unsistema de rodas dentadas conectadasentre ...
reloxos analóxicosMarcan a hora por medio de agullas nun discodividido en doce sectores (horas). Poden estarconectados a s...
Reloxo de torre           (Big Ben de            Londres)         Reloxo de petoReloxo de p...
O reloxo máis grande do mundo está na Meca (Arabia Saudí), nunedificio de 610 m. Mide 43 metros de lado e pódese ver desde...
CronómetroÉ un reloxo que se emprega para medir fracciónstemporais, normalmente breves e precisas. Ten unpulsador para mar...
Reloxo dixitalExpresa a hora mediante números dixitais. Indica a horacon dous números separados por dous puntos. Oprimeiro...
Reloxo atómicoÉ un tipo de reloxo que utiliza unha frecuencia de resonaciaatómica normal para alimentar o seu contador. Os...
O reloxo atómico está calibrado para contar 9.192.631.770 vibracións doátomo de Cesio para logo facer un "tic“ (un segundo).
O reloxo máis preciso domundo é o reloxo atómico doNational Physical Laboratory(NPL) de Inglaterra.Desaxústase arredor dun...
CALENDARIOSA palabra calendario ven do latín calenda.Úsase para medir o tempo de forma organizada.As "calendas" eran os pr...
Antigamente os calendarios estaban basados nos ciclosda lúa. Máis tarde combinaban a observación do Sol eoutros astros, co...
ALGÚNS CALENDARIOS ANTIGOS CALENDARIO    CREADOR        VIXENCIA            CICLO          ...
Calendario exipcioAparece a comezos o 3000 a.C.É o primeiro calendario solar coñecido na historia.O papiro Rhind é o prime...
Calendario maia(13-8-3114 a.C.)Tiña dous ciclos. O ciclo longocoincidía co ano solar (365 días).Cada 52 anos producíase a ...
O calendario maia represéntase cun círculoque consta de 200 días e ten 20 meses. Osciclos relaciónanse con diferentes deus...
Calendario romanoTiña dez meses. O anocomezaba o 1 de marzo eduraba 304 días. No 700a.C. engadíronselle dousmeses e duraba...
Calendario             Celta Tenta conciliar os ciclos da Lúa e do Sol. Considera as fases de Lúa como base de...
ALGÚNS CALENDARIOS ACTUAISCALENDARIO   CREADOR          VIXENCIA         CICLO     ANO BISESTOGRE...
Calendario chinésToma como referencia o nacemento do primeiroemperador da dinastía Chin, Huang Di, o dez de marzo doano 26...
Desde a introducción do budismo en China cada ano, además doseu número, ten o nome dun signo do zodiaco, alternativamente:...
Calendario xudeu ouToma como referencia ohebreo           ano da creación do mundo, queestiman, sumando todas a...
O ano novo xudío (Rosh Hashaná) celébrase no mes detishrei (setembro-outubro), por consideralo o mes enque Deus creou o mu...
Calendario gregorianoTamén chamado calendario cristiá: toma o nacemento deCristo como referencia para numerar os anos.Actu...
Calendario musulmánToma como referencia aHéxira, momento da fuga deMahoma desde A Meca aMedina, o 20 de setembro doano 622...
Calendario persaÉ un calendario solar que comeza co equinocio de primavera(21 de Marzo). Considerase máis preciso que o ca...
ALGUNHAS CURIOSIDADES  A luz do Sol tarda aproximadamente8 minutos e 20 segundos en chegar á Terra.
TEMPO QUE TARDA EN   TEMPO QUE TARDA EN DAR       DAR UNHA VOLTA    UNHA VOLTA ARREDOR DO SEU       ARRE...
Unha clase dura: 50 minutos
80 anos de diferencia
Record de inmersión enapnea estática: Masculino: 17 min 28 s / Tom Sietas, en Madrid / 30-12-2008 Femenino: 8 min 23 ...
A película que máis longa da historia é"Modern Times Forever" . Dura 240 horas (10 días) eamosa o deterioro que causa o pa...
Records deportivos: 100 m lisosMasculino: : 9.58 s, Usain Bolt (Xamaica)Feminino: 10,49 s , Florence Griffith (U.S.A)
Records deportivos: maratónMasculino: 2h 3:38. Patrick Makau (Kenia)Feminino: 2h 15:25. Paula Radcliffe (Reino Unido)
A muller máis vella do mundo:Hamida Musulmani , unhalibanesa que naceu en 1877.                O home más ...
OS ANIMAIS QUE MAÍS TEMPO VIVEN:-Ameixa (Arctica Islandica ): ata 410 anos-Ourizo vermello: 150 a 200 anos-Balea boreal: a...
D e p artam e nto d e C ie ncias      1 º ESO B     m aio 201 2
Magnitudes físicas tempo
Magnitudes físicas tempo
Magnitudes físicas tempo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Magnitudes físicas tempo

417 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Magnitudes físicas tempo

 1. 1. medindoo tempo
 2. 2. Tempomide a duración, a separaciónentre dous acontecementos ou instantes diferentes
 3. 3. UNIDADE NO S.I. segundo sAta 1967 definíase como a oitenta e seis mil cuatrocintosavaparte da duración que tivo o día solar medio entre os anos1750 e 1890.Actualmente defínese tomando como base o tempo atómico:un segundo é a duración de 9.192.631.770 de oscilacións daradiación emitida na transición entre os dous niveishiperfinos do estado fundamental do isótopo 133 do átomode cesio (133Cs), a una temperatura de 0 K.
 4. 4. OUTRAS UNIDADES: 1 minuto: 60 s 1 hora: 60 min, 3.600 s Submúltiplos MúltiplosValor Símbolo Nome Valor Símbolo Nome10−1 s ds decisegundo 101 s das decasegundo10−2 s cs centisegundo 102 s hs hectosegundo10−3 s ms millisegundo 103 s ks kilosegundo10−6 s µs microsegundo 106 s Ms megasegundo10−9 s ns nanosegundo 109 s Gs gigasegundo10−12 s ps picosegundo 1012 s Ts terasegundo10−15 s fs femtosegundo 1015 s Ps petasegundo10−18 s as attosegundo 1018 s Es exasegundo10−21 s zs zeptosegundo 1021 s Zs zettasegundo10−24 s ys yoctosegundo 1024 s Ys yottasegundo
 5. 5. OUTRAS UNIDADES EQUIVALENCIADía 24 horas(duración da rotación da terra)Mes 28 a 31 díasAno 365 días 6 horas 9 minutos 9,76(duración da traslación da terra) segundos (ano sideral)Século 100 anosMilenio 1.000 anos
 6. 6. A MEDIDA DO TEMPOAs formas e instrumentos para medir o tempo son de usomoi antigo, e todas se basan na medición do movemento,do cambio material dun obxecto a través do tempo, que é oque pode medirse.Nun comezo medíronse os movementos dos astros, especialmente omovemento aparente do Sol, dando lugar ao tempo solar aparente. Odesenvolvemento da astronomía fixo que se fosen creandoinstrumentos como os reloxos de sol, as clepsidras, os reloxos de areaou os mecánicos. Nos últimos tempos perfeccionouse cos reloxoselectrónicos e atómicos.
 7. 7. Reloxo de Sol Emprega a sombra dun gnomon para indicar a hora. No hemisferio norte o gnomon apunta cara ao Polo Norte e no hemisferio sur cara ao Polo Sur.Os primeiros reloxos de solforon construídos polosexipcios (1.500 a de C)
 8. 8. Reloxos desol en Galicia
 9. 9. reloxo de sol de peto reloxo de sol de precisión
 10. 10. Comprobamos como varía a sombra (tamaño e posición) durante unha xornada escolar (de 9 a 18 horas)
 11. 11. merxet ou merkhetReloxo estelar utilizado paramedir as horas nocturnas notempo dos antigos exipcios.Tratábase dun peso cunmango de madeira co que seía facendo un seguemento daaliñación das estrelas.
 12. 12. Reloxo de Auga (clepsidra) Mide o tempo relacionandoo co que tarda unhacantidade de auga en pasar dun recipiente a outro.Os primeiros en construílosforon os exipcios.
 13. 13. Curiosidades: clepsidras chinesas
 14. 14. Reloxo de AreaMide o tempo en base á caída de area pola forza dagravedade entre a parte superior e a inferior dun recipientecunha zona estreita no medio.Mide un tempo fixo que depende do tamaño do recipiente. Representación de 1338
 15. 15. Tic-tac-tic-tac reloxos mecánicos:Os reloxos mecánicos teñen unsistema de rodas dentadas conectadasentre sí que son accionadas por unresorte ou unhas pesas.Todos os reloxosmodernos, desde ainvención do reloxomecánico, foronconstruídos co mesmoprincipio do "tic-tac-tic-tac".
 16. 16. reloxos analóxicosMarcan a hora por medio de agullas nun discodividido en doce sectores (horas). Poden estarconectados a sistemas mecánicos ou electrónicos.
 17. 17. Reloxo de torre (Big Ben de Londres) Reloxo de petoReloxo de pulso Reloxo de péndulo
 18. 18. O reloxo máis grande do mundo está na Meca (Arabia Saudí), nunedificio de 610 m. Mide 43 metros de lado e pódese ver desde 12 kmde distancia (17 km pola noite).
 19. 19. CronómetroÉ un reloxo que se emprega para medir fracciónstemporais, normalmente breves e precisas. Ten unpulsador para marcar o inicio e o final. Algúns podenmedir varios tempos á vez ou son automáticos.
 20. 20. Reloxo dixitalExpresa a hora mediante números dixitais. Indica a horacon dous números separados por dous puntos. Oprimeiro é dende 0 ata 24 (horas) e o segundo dende 00ata 59. O seu creador foi Josef Pallweber en 1956.
 21. 21. Reloxo atómicoÉ un tipo de reloxo que utiliza unha frecuencia de resonaciaatómica normal para alimentar o seu contador. Os primeirosreloxos atómicos tomaban a referencia dun Máser.O primeiro foi construido en 1948 , por Willard Frank LibbyA idea de utilizar a vibración atómica para medir o tempopropúxoa por primeira vez Lord Kelwin en 1878. Louis Essen e J. V. L. Parry cun antigo reloxo de cesio
 22. 22. O reloxo atómico está calibrado para contar 9.192.631.770 vibracións doátomo de Cesio para logo facer un "tic“ (un segundo).
 23. 23. O reloxo máis preciso domundo é o reloxo atómico doNational Physical Laboratory(NPL) de Inglaterra.Desaxústase arredor dunsegundo en 138 millóns deanos.
 24. 24. CALENDARIOSA palabra calendario ven do latín calenda.Úsase para medir o tempo de forma organizada.As "calendas" eran os primeiros días de cada mes e ocalendario o rexistro das calendas para un ano.
 25. 25. Antigamente os calendarios estaban basados nos ciclosda lúa. Máis tarde combinaban a observación do Sol eoutros astros, como Venus.Na actualidade hai uns cuarenta calendarios. TIPO ANTIGOS ACTUAIS LUNAR -romano -musulmán -turco SOLAR -exipcio -persa -grego -bahahí ou badí -xuliano LUNISOLAR -helénico -gregoriano -ático (Atenas) -hebreo -inca -budista -mexica (azteca) -chinés -celta -hindú -inca -maia -xaponés
 26. 26. ALGÚNS CALENDARIOS ANTIGOS CALENDARIO CREADOR VIXENCIA CICLO ANO BISESTOEXIPCIO ? desde o III milenio a.C. -ano solar de 365 días, con 12 debían transcurrir 1461 anos exipcios meses de 30 días, máis 5 días para volver a coincidir o ciclo solar (epagómenos) realMAIA ¿? 13-8-3114 a.C. -ano civil (Haab) ciclo de 13 meses de 20 días, máis 5 de meditaciónAZTECA Olmecas século XII a.C. -ano civil (Xihuitl) ciclo de 365 días con 4 horasROMANO Numa Pompilio desde o século VIII a.C. -ano lunar, primeiro de 10 meses cambios irregulares e despois de 12GREGO Solón século VII a.C. -ano solar ciclo de 8 anos solares de 2922 días, cun día bisestoBABILÓNICO ¿? século VI a.C. tres anos gregorianosHELÉNICO Metón 432 a.C. -ano lunar-solar ciclo de 19 anos con 235 mees lunares. Son bisestos os anos 3, 5, 8,11 ,13 ,16 e 19 de cada cicloHELÉNICO Calipos 330 a.C. -ano lunar-solar ciclo de Metón perfeccionado, de 76 anos (en catro deles diminuíase 1 día)EXIPCIO Sosíxenes 238 a.C. non prosperou -ano solar de 165 días e seis Reforma de Cánope, cun día máis (imitado máis tarde por horas cada catro anos Xulio César)XULIANO Xulio César desde o 46 a.C. -ano solar de 165 días e 6 horas cada 4 anos un día bisestoINCA Mayta Cápac ¿? rexistrado polos -ano lunar-solar ciclo de 12 meses de 30 días cronistas a partir do século XVITURCO ¿? ¿? anterior ao musulmán -ano lunar de 354 días ciclop de 8 anos, os anos 2,5 e 7 teñen 355 días.TURCO ¿? a partir de 1677 -ano solar
 27. 27. Calendario exipcioAparece a comezos o 3000 a.C.É o primeiro calendario solar coñecido na historia.O papiro Rhind é o primeiro texto exipcio que menciona os 365 días do anocivil exipcio. Estaba dividido en 12 meses de 30 días cada un, organizadosen tres periodos de 10 días. Ao final do último mes de cada ano engadíanseos cinco días (epagómenos) que faltaban para completar o ano solar.
 28. 28. Calendario maia(13-8-3114 a.C.)Tiña dous ciclos. O ciclo longocoincidía co ano solar (365 días).Cada 52 anos producíase a coíncidenciados dous ciclos e iniciaban un ciclo novo,de forma semellante ao que significapara nós un cambio de século.Ademais facían unha “Conta longa” que duraba 5.125 anosna que rexistraban sucesos importantes. Ao final de cadaconta longa prodúcese a destrución e a rexeración daTerra. O remate da conta longa actual coincide co 21 dedecembro de 2012, no que se producirán violentosterremotos, erupcións volcánicas e furacáns.
 29. 29. O calendario maia represéntase cun círculoque consta de 200 días e ten 20 meses. Osciclos relaciónanse con diferentes deuses eeventos cósmicos .
 30. 30. Calendario romanoTiña dez meses. O anocomezaba o 1 de marzo eduraba 304 días. No 700a.C. engadíronselle dousmeses e duraba 355 días.No 45 a.C. Xulio Césarencargoulle a Sosíxenes areforma do calendarioquedando con 365 días eseis horas, cun erro de só11 minutos e novesegundos.
 31. 31. Calendario Celta Tenta conciliar os ciclos da Lúa e do Sol. Considera as fases de Lúa como base de cálculo e todos os meses comezan coa mesma fase lunar.O máis coñecido é ocalendario Galodescuberto en Coligny(Francia), gravadonunha placa de bronce.Está exposto no museodo Pazo das ArtesGalo-Romanas de Lyon.
 32. 32. ALGÚNS CALENDARIOS ACTUAISCALENDARIO CREADOR VIXENCIA CICLO ANO BISESTOGREGORIANO Papa -Países católicos: desde o -ano solar de ciclo cada 28 anos, Gregorio XIII 15-10-1582. 365 días con anos bisestos -Alemania protestante: desde cada 4 anos, nos 1-3-1700 anos múltiplos de -Inglaterra: desde 1752 4 (agás dos anos -Suecia: desde 1753 seculares non Xapón: desde 1873 múltiplos de 400) Bulgaria e Turquía: desde 1916 Antiga URSS: desde 1918 -Rumanía: desde 1919 -Grecia: desde 1923 China: desde 1949MUSULMÁN Mahoma desde o 16 de xullo de 622 -ano lunar de ciclo de 30 anos, (Hégira) 354 e 355 días nos que hai 11 -o día comeza anos cun día máis. cando se pon o sol HEBREO Hilel II desde 359 -ano lunar- ciclo de 19 anos, solar en 7 engádese 1 mes. CHINÉS Huang Di 2637 a.C -ano solar- intercalan un mes lunar cada 2 ou 3 anos
 33. 33. Calendario chinésToma como referencia o nacemento do primeiroemperador da dinastía Chin, Huang Di, o dez de marzo doano 2637 a.C.O ano chinés ordinario tiña 12 lunacións ou meseslunares (entre 353 e 355 días). Cada certo tiempo (aprox.cada tres anos) intercálase un ano embolismal (con 13meses lunares) de entre 383 e 385 días.Medían o ano polo retorno dosolsticio de inverno usando ungnomon, co que calibraban alonxitude das sombras amediodía.
 34. 34. Desde a introducción do budismo en China cada ano, además doseu número, ten o nome dun signo do zodiaco, alternativamente:Shu (Rata), Niu (Touro), Hu (Tigre), Tu (Coello), Long (Dragón), She(Serpe), Ma (Cabalo), Yang (Cabra), Hou (Mono), Ji (Galo), Gou (Can)e Zhu (Porco). O ano comeza cando o sol entra en Piscis, coaprimeira lúa nova.Os meses están compostos por tres semanas de 10 días.O 23 de xaneiro de 2012comezou o ano 4710,Ano do Dragón.
 35. 35. Calendario xudeu ouToma como referencia ohebreo ano da creación do mundo, queestiman, sumando todas as xeracions da Biblia, no ano3761 a.C. do calendario gregoriano.O ano novo (5773) comeza este ano o 16 de setembro. NOME DOS MESES EN HEBREOS E DURACIÓN: Numero 1 nissán/nissan (30 dias) Numero 2 Liar dura 29 dias Numero 3 siván dura 30 dias Numero 4 Tamuz dura 29 dias Numero 5 Ab dura 30 dias Numero 6 Elul dura 29 dias Numero 7 Tishrei dura 30 dias Numero 8 Queshvan dura 29 ou 30 dias Numero 9 quilev dura 29 30 dias Numero 10 Tevet dura 29 30 diasOs meses hebreos teñen un Numero 11 Shevat dura 30 diasnúmero en vez de un nome. Hai Numero 12 Adar1 dura 30 diastrece meses, en total. Numero 13 Adar 2 dura 30 ou 29 dias
 36. 36. O ano novo xudío (Rosh Hashaná) celébrase no mes detishrei (setembro-outubro), por consideralo o mes enque Deus creou o mundo.
 37. 37. Calendario gregorianoTamén chamado calendario cristiá: toma o nacemento deCristo como referencia para numerar os anos.Actualmente estamos no 2012.É o máis empregado no mundo.Substituiu en 1582 ao calendario xuliano. CALENDARIO GREGORIANO Nº MES DÍAS 1 xaneiro 31 2 febreiro 28 ó 29 3 marzo 31 4 abril 30 5 maio 31 6 xuño 30 7 xullo 31 Christopher Clavius, 8 agosto 31 un dos que 9 setembro 30 elaboraron o calendario 10 outubro 31 Gregoriano. O cráter 11 novembro 30 máis grande da Lúa 12 decembro 31 leva o seu nome.
 38. 38. Calendario musulmánToma como referencia aHéxira, momento da fuga deMahoma desde A Meca aMedina, o 20 de setembro doano 622 do calendario cristiá.Básase en ciclos lunares de30 años (360 lunacións): 19anos de 354 días e 11 anos de355 días. Cada 33 anosmusulmáns equivalen a 32anos gregorianos.O ano novo (1434) comeza o 15 denovembro de 2012.
 39. 39. Calendario persaÉ un calendario solar que comeza co equinocio de primavera(21 de Marzo). Considerase máis preciso que o calendarioGregoriano dado que o Gregoriano ten un fallo nun día cada3.320 e o persa cada 3,8 millóns de anos.O 21 de marzo entraron no ano 1391. Shanbeh (‫ شنبه‬en Persa): Sábado Yekshanbeh (‫.یکشنبه‬Domingo :( Doshanbeh (‫.دوشنبه‬Luns :( Seshanbeh (‫.سه شنبه‬Martes :( Chaharshanbeh (‫چهارشنبه‬Mércores :( Panjshanbeh (‫.پنجشنبه‬Xoves :( Jomeh (‫ )جمعه‬ou Adineh (‫آدینه‬Venres:(.
 40. 40. ALGUNHAS CURIOSIDADES A luz do Sol tarda aproximadamente8 minutos e 20 segundos en chegar á Terra.
 41. 41. TEMPO QUE TARDA EN TEMPO QUE TARDA EN DAR DAR UNHA VOLTA UNHA VOLTA ARREDOR DO SEU ARREDOR DO SOL EIXO (anos terrestres) (días terrestres)MERCURIO 0,24 58,6 VENUS 0,615 243 TERRA 1,00 1,00 MARTE 1,88 1,03XÚPITER 11,86 0,414SATURNO 29,46 0,426 URANO 84,01 0,718NEPTUNO 164,79 0,6745
 42. 42. Unha clase dura: 50 minutos
 43. 43. 80 anos de diferencia
 44. 44. Record de inmersión enapnea estática: Masculino: 17 min 28 s / Tom Sietas, en Madrid / 30-12-2008 Femenino: 8 min 23 s / Natalia Molchanova en Aarhus (Dinamarca) / 21-8-2009
 45. 45. A película que máis longa da historia é"Modern Times Forever" . Dura 240 horas (10 días) eamosa o deterioro que causa o paso do tempo nunedificio. Proxectouse no Festival de ArteContemporáneo de Helsinki.
 46. 46. Records deportivos: 100 m lisosMasculino: : 9.58 s, Usain Bolt (Xamaica)Feminino: 10,49 s , Florence Griffith (U.S.A)
 47. 47. Records deportivos: maratónMasculino: 2h 3:38. Patrick Makau (Kenia)Feminino: 2h 15:25. Paula Radcliffe (Reino Unido)
 48. 48. A muller máis vella do mundo:Hamida Musulmani , unhalibanesa que naceu en 1877. O home más vello do mundo: Kimura, naceu o 19 de abril de 1897 na provincia de Kioto (Xapón).
 49. 49. OS ANIMAIS QUE MAÍS TEMPO VIVEN:-Ameixa (Arctica Islandica ): ata 410 anos-Ourizo vermello: 150 a 200 anos-Balea boreal: ata 200 anos-Tartaruga xigante: ata 200 anos-Aguia real: 80 anos
 50. 50. D e p artam e nto d e C ie ncias 1 º ESO B m aio 201 2

×