Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heinrich Rudolf Hertz

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Heinrich Rudolf Hertz

  1. 1. Heinrich Rudolf Hertz 22 de febreiro de 1875 Ainhoa Pereira García 3º ESO D
  2. 2. Heinrich Rudolf Hertz naceu o 22 de febreiro de 1875 en Hamburgo. Foi o primeiro en demostrar a existencia da radiación electromagnétia construíndo un aparello para producir ondas de radio. No seu honor denominanse ondas hertzianas ou hercianas as ondas electromagnéticas que se empregan na radio. Tamén deriva do seu nome o hercio, unidade de frecuencia que equivale a un ciclo por segundo e que se representa coa abreviatura de Hz.
  3. 3. Naceu nunha familia xudea que se acabou convertindo en cristiana en 1838. Xa na súa infancia demostrou ter unhas capacidades fóra do común, pois sábese que lía os clásicos en versión orixinal, como Platón e Traxedias gregas, e tamén lía árabe. Igualmente era moi afecionado as actividades prácticas, como a carpintería e o torno, onde tamén destacaba pola súa habilidade.
  4. 4. A súa paixón era a física, de tal forma que se desprazou ata Berlín para estudala con Gustav Kirchoff e outros. Mediante unha tese sobre a rotación das esferas nun campo magnético, Hertz conseguiu o seu doctorado en 1880 con tan só 23 anos e continuou como alumno de Hermann Von Helmholtz ata 1883. En 1885 trasladouse á Universidade de Karlsruhe, onde descubriu a forma de producir e detectar ondas electromagnéticas, as que vinte anos atrás foran predecidas por James Clerk Maxwell. Hertz demostrou no seu laboratorio a existencia das ondas de radio, e para facelo, construiu o primeiro radiotransmisor e o primeiro radioreceptor. Sen embargo, a Hertz non se lle ocorreu utilizar practicamente este descubrimento. Non comprendeu o alcance práctico do que atopara. E hoxe recordámolo a través das ondas hertzianas, que levan o seu nome. Gustav Kirchoff James Clerk Maxwell
  5. 5. A súa vida convertiuse nunha serie plácida de expermientos, de completa felicidade. Unha combianción de amor cara á vida e ó traballo. En realidade, Hertz era un home sinxelo, paciente, bondadoso, algo “unilateral” nos seus enfoques, a diferencia doutros científicos. Hertz dedicouse ao seu, a aquilo que máis lle interesaba e foi así como chegou a grandes descubrimentos. Hertz morre en 1849, con 36 anos. A súa herdanza hoxe chéganos aínda a través das ondas hertzianas. A telegrafía sen fíos, as imáxenes de teléfono e por último a televisión, son produtos dos primeiros esforzos e descubrimentos dun grande home e un grande científico.
  6. 6. Heinrich Rudolf Hertz Ainhoa Pereira García IES Francisco Asorey Cambados, febreiro 2015
  7. 7. Heinrich Rudolf Hertz Ainhoa Pereira García IES Francisco Asorey Cambados, febreiro 2015

×