Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estanque presentación

503 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Estanque presentación

 1. 1. FINALIDADE-Crear un espazo no centro que facilite o contacto coa natureza e o estudio e observación sistemática dun ecosistema: evolución ao longo dun ano, morfoloxía e bioloxía dos seres vivos (animais, plantas, algas…), relacións entre os diferentes elementos, cambios ambientais, relacións entre os seres vivos e o ambiente…-Realizar actividades de observación e toma de mostras por diferentes procedementos e utilizando materiais diversos: instrumentos de observación (microscopios, lupas, prismáticos), instrumentos de medida (termómetro, regras, barómetro, higrómetro…).-Realizar actividades de mantemento do estanque: limpeza, cambio de plantas, alimentación de animais…-Despertar o interese no alumnado de todo o centro polo coidado e o goce dese espazo.
 2. 2. HISTORIA
 3. 3. PROCESO DE CONSTRUCIÓN1: Elección do espazo: un patio interior de 7x8 m con ventanais endúas caras que dan aos corredores centrais do centro.2: Limpeza e acondicionamento: eliminación de matogueira (silvas,malas herbas, arbustos...) e de lixo que se foi acumulando entre avexetación.3. Marcado da zona a ocupar polo estanque.4. Excavado da poza.5. Acondicionamento con cemento e malla metálica. Contouse coacolaboración de dous albaneis.6. Colocación de pedras arredor.7. Introdución de especies vexetais.8. Introdución de especies animais: carpas, ras, tartarugas.9. Mantemento e limpeza: traballo que se fai periodicamente porturnos polo equipo de medio ambiente.
 4. 4. 2002
 5. 5. Primavera 2003
 6. 6. 2004
 7. 7. 2005
 8. 8. Setembro 2006
 9. 9. 2007
 10. 10. Xuño 2009
 11. 11. Setembro 2009
 12. 12. Aparellos meteorolóxicospara o estudo dascondicións ambientais
 13. 13. O estanquecomo ecosistema
 14. 14. ciperus papiro cabalo do demo fentos lavandeira pardal ra caracol sapocuncho carpín douradoambroíño
 15. 15. campsis ave do paraísoglicinia magnolia
 16. 16. Ave de paraíso
 17. 17. magnolia
 18. 18. camelia
 19. 19. glicinia
 20. 20. azalea
 21. 21. xunco

×