Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enerxía solar fotovoltaica

561 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Enerxía solar fotovoltaica

  1. 1. ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA <ul><li>NEREA BETANZOS LOIS </li></ul><ul><li>JULIA BAÚLO MARTÍNEZ </li></ul><ul><li>ALEJANDRA GARCÍA UCHA </li></ul>2ºA Departamento de Ciencias 2º ESO-2012
  2. 2. QUE É ? É a enerxía eléctrica que se obtén a partir da luz do sol Enerxía solar (luz) -> Enerxía eléctrica
  3. 3. Prodúcese: <ul><li>Ó darlle o sol ás placas solares a radiación solar pásalle a súa enerxía ós electróns dos átomos e forma unha corrente eléctrica. </li></ul>
  4. 4. ESQUEMA DUNHA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
  5. 5. APARELLOS PARA TRANSFORMALA <ul><li>Placas ou células solares. </li></ul>
  6. 6. USOS: enerxía eléctrica <ul><li>Vivendas </li></ul><ul><li>Coches solares. </li></ul><ul><li>Barcos </li></ul><ul><li>Sinais de tránsito </li></ul><ul><li>Satélites artificiais </li></ul><ul><li>Maquiniñas … </li></ul>
  7. 9. EFECTOS SOBRE O MEDIO AMBIENTE <ul><li>As placas, debido ós compoñentes poden contaminar se se tiran sen control. </li></ul><ul><li>Impacto estético-visual. </li></ul>
  8. 10. CURIOSIDADES <ul><li>En 2010 un avión alimentado por esta enerxía dou a volta o mundo. </li></ul><ul><li>Estan pensando usar esta enerxía para os teléfonos como iPhone para que se autoabastezan. </li></ul>

×