Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elementos novos no sp

376 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Elementos novos no sp

  1. 1. 3 NOVOS ELEMENTOS QUÍMICOS: - DARMSTADTIUM (110), ROENTGENIUM (111) E COPERNICIUM (112).
  2. 2. IUPAP <ul><li>A asambla Xeral da Unión Internacional de Física Pura e Aplicada (IUPAP), aprobou os nomes de tres novos elementos químicos: 110, darmstadtium (Ds); 111, roentgenium (Rg); e 112, copernicium (Cn). Os nomes foron acordados entre físicos de todo o mundo. </li></ul>
  3. 3. 1) DARMSTADTIUM <ul><li>O darmstadtium descubriuse en 1994 no Centro de Investigación de Ións Pesados, en Darmstadt (Alemnaia), de onde proven o seu nome. Non foi descuberto na natureza senon que foi producido nun laboratario bombardeando un branco de chumbo 208 con ións de níquel 62. Tras contar 4 átomos do novo elemento, foi en 2001 cando se recoñeceu oficialmente a súa existencia </li></ul>
  4. 4. 2) ROENTGENIUM <ul><li>Foi descuberto no mesmo ano e instituto que o darmstadtium. En principio, os científicos só conseguiron 3 átomos, polo que non se aceptou a súa existencia ata que conseguiron outros 3 máis, 8 anos despois. Créanse mediante aceleradores de partículas para fusionar núcleos de outros elementos ata conseguir os novos, pero desintégranse inmediatamente, polo que resulta moi difícil demostrar que se producen. </li></ul>
  5. 5. 3) COPERNICIUM <ul><li>É un elemento moi radiactivo. Creouse no ano 1996, no mesmo instituto que os dous anteriores. Para conseguir este elemento, bombardeouse núcleo de zinc-70 contra un branco de chumbo 208 nun acelerardor de ións pesados. O resultado foi controvertido ata a súa confirmación, sendo recoñecido como descubrimento no ano 2009. </li></ul>
  6. 6. FIN <ul><li>En conclusión, os novos elementos químicos xa son oficiais. </li></ul>Fátima Fuentes Fandiño

×