Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Delta do nilo

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Delta do nilo

  1. 1. Delta do Nilo
  2. 2. <ul><li>O Delta do Nilo é o territorio conformado polos fértiles depósitos aluviais do río Nilo ao desembocar no mar Mediterráneo </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Situación : norte de Exipto. </li></ul><ul><li>Lonxitude : de norte a sur 160 km, de este a oeste 240 km de costa. </li></ul>
  4. 4. O Delta está formado por aluvións que transporta o Nilo. A uns 20 km ao norte do Cairo, o Nilo bifúrcase en dous brazos o Roseta (Rosaid) e o Oriental (Dumyat). O Delta gaña terre ao Mediterráneo a razón de 4 metros por ano, aínda que desde a construción da presa de Assuan este fenómeno reduciuse moito.
  5. 5. No Delta hai uns 8.000 km 2 de terras de cultivo, alimentadas polos distintos brazos do Nilo que subministran o 60% dos alimentos que consume Exipto.
  6. 6. No Delta viven dous terzos da poboación de Exipto.
  7. 7. Cristina Lesmes Somoza 2º ESO A

×