Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Día mundial da auga 2012-ies asorey

516 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Día mundial da auga 2012-ies asorey

  1. 1. Curiosidades da auga Alejandra Casalderrey Somoza Iria Bugallo Chaves
  2. 2. A auga na Terra A maior parte da Terra ,está cuberta de auga;pero so o 2,79% é potable, así que deducimos que é un recurso escaso.
  3. 3. O problema da augaPor regra xeral, oconsumo elevado deauga potable dase enpaíses ricos edesenvolvidos, mentresque os problemas deabastecemento ospadece sobre todo apoboación asentada enpaíses de África e AsiaOccidental.
  4. 4. Contaminación da auga Debido á contaminación ambiental (augas residuais, vertidos, etc.) unha parte importante da auga doce dispoñible sofre algún tipo de contaminación.A auga, para que se poida serconsumida sen que sexa unperigo para a nosa saúde, debeser potable.Hai que tratala nunha plantapotabilizadora , onde se limpaata que é apta para o consumo.
  5. 5. O aproveitamento da augaOs ríos e lagos propociónannos a auga dócenecesaria para o consumo humano, a industriae a agricultura, especialmente para o regadío.Tamén son un atractivo turístico, porquefavorecen actividades de lecer como a pesca, anavegación,o rafting ...Ademais, algúns ríosson tamén excelentesvías de comunicación.
  6. 6. Enfermidades causadas pola auga Hai moitas enfermidades causadas pola auga, estas son as máis importantes:● Enterite● Cólera● Paratifoidea● Hepatite A Ao longo do ano morren moitas persoas por estas enfermidades.

×