Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Día mundial contra a desertificación

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Día mundial contra a desertificación

  1. 1. Día Mundial contra a Desertificación e a Seca Tito Daniel Rodil Tabima IES Francisco Asorey 17 de Xuño 2013
  2. 2. Celebración En 1994 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas proclamou o 17 de xuño día mundial contra a desertificación e a seca
  3. 3. Problema A desertificación afecta a máis de 110 países e cada ano pérdense 6 millóns de hectáreas de terra moi produtiva
  4. 4. Que é ? É o proceso de degradación ecolóxica na que o chan fértil e produtivo perde total ou parcialmente o potencial de produción.
  5. 5. Causas -Falta de auga -Exceso de pastoreo -Desforestación
  6. 6. Isto é máis frecuente en sitios fértiles. O aumento de poboación obriga a unha explotación intensiva do terreo. Despois o terreo deixa de ser fértil, a auga e o vento erosionan mais rápido ata chegar á rocha
  7. 7. Zonas máis afectadas África : en países moi poboados e con poucos recursos, como os da faixa subsahariana Madagascar: é o país máis erosionado do mundo Arxentina: a Patagonia de Arxentina, está moi afectada polo sobrepastoreo e o aproveitamento incorrecto de recursos.
  8. 8. España España é o país da Unión Europea con maior índice de desertificación. As zonas máis desérticas están no sur como : o deserto de Tabernas, o Parque natural do cabo de Gata ...

×