Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cenotes mexicanos

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Cenotes mexicanos

  1. 1. OS CENOTES MEXICANOS
  2. 2. QUE É UN CENOTE? Un cenote é unha dolina inundada de orixe cárstica que se atopa nalgunhas cavernas, como consecuencia de terse derrubado o teito de unha ou varias covas. Xúntanse as augas subterráneas formando estanques máis ou menos profundos. Existen varios tipos de cenotes: a ceo aberto, semiabertos e subterráneos o en gruta.
  3. 3. As cavidades cársticas fórmanse cando a auga atravesa rochas calcárias disolvendo algúns minerais. Ao depositarse os minerais nos teitos das cavidades fórmanse estalactitas e na base estalagmitas
  4. 4. Cenote sagrado de Chichén Itzá O cenote sagrado de Chichén Itzá é un cenote de tipo aberto (a ceo aberto), que se mostra como unha depresión circular rechea de augua. Mide 60 metros de diámetro, con paredes verticais de 15 metros fora da auga e 13 metros de profundidade.
  5. 5. O Cenote de Chichén Itzá atópase ao norte da pirámide de Kukulcán e conectado con ela por unha calzada duns 300 m de lonxitude. Está conectado con correntes subterráneas que van a dar ao océano.
  6. 6. Contan que os Itzáes, fundadores de Chichén Itzá, e máis tarde os Xiues, que dominaron a rexión cara ao período posclásico da cultura maia, empregábano para facer sacrificios animais e humanos, como tributo aos seus deuses. Tamén botaban cerámica e xoias ao fondo, en ofrendas e rituais relixiosos.
  7. 7. Adrián Barreiro Meis e Ramón Chaves Bea Fotos: Internet

×