Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cangrexo de río

291 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Cangrexo de río

  1. 1. Cangrexo de río americanoI.E.S Francisco AsoreyUlises González CarreteJulia Baúlo Martínez
  2. 2. Principais características●É orixinario da zona costeira entre o golfo de México eFlorida.●É un animal alleo ao ecosistema Galego e candochegou destruiu por completo os nosos ecosistemasfluviais. É un gran excavador.● Ademais é portador de enfermidades perigosas para aspersoas.
  3. 3. <<<<Invasión dos nosos riosNo 2010 no encoro da Fervenza,apareceu e extendeuse unha plagapolo río Xallas (A Coruña).
  4. 4. Cangrexo americano no UmiaRecentemente os ecoloxistas recolleronabundantes exemplares no río Umia.
  5. 5. Ulises González Carrete Cambados, maio 2013Julia Baúlo MartínezI.E.S Francisco Asorey

×