Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bosquimáns

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bosquimáns

 1. 1. Bibiana Silva, Fabiola Albornoz, Raquel Martínez Pillado
 2. 2. Os Bosquimáns son pobos africanos dedicados á caza e recolección de froitos. Cazan con frechas que levan veleno.
 3. 3. POBOACIÓN: Son polo menos 100.000 repartidos por toda África. Mapa que indica as zonas poboadas polos bosquimáns.
 4. 4. LINGUA: Lingua xoisana (caracterizada por usar chasquidos consonánticos como fonemas) Preparan as súas armas para cazar.
 5. 5. RELIXIÓN: Animista, creen que os obxectos e elementos naturais teñen alma e por iso os adoran e os temen coma aos deuses. As mulleres por tradición visten así.
 6. 6. XEOGRAFÍA: Este pobo sitúase no noroeste de África; nos países de Botswana, Namibia, Angola e República Sudafricana. Mapa de África.
 7. 7. HISTORIA: Os seus antepasados ocupaban a maior parte da África austral. A comezos del século XIX mantiñan unha gran rede comercial. A colonización resultou un desastre para eles e actualmente os perseguen obrigándoos a abandonar os seus territorios. Xente maior do pobo.
 8. 8. CONDICIÓNS DE VIDA <ul><li>A maioría dos Bosquimáns traballan como pastores a cambio de comida ou de salarios mínimos </li></ul><ul><li>Viven na pobreza ao careceren de terras, e outros cultivan e traballan as poucas terras que lles quedan. </li></ul><ul><li>Moi pouca xente deste pobo, case ningunha, sabe escribir nin ler. Por iso a alfabetización é nula. </li></ul>
 9. 9. Esta foto representa a súa pobreza.
 10. 10. FORMAS DE VIDA Reúnense todos para falar.
 11. 11. <ul><li>Viven na pobreza, onde ninguén máis sobreviviría. </li></ul><ul><li>Son humildes e solidarios. </li></ul><ul><li>Non lles importan as diferenzas de sexo e idade </li></ul><ul><li>Usan rituais para chamar á chuvia. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Información sacada de: </li></ul><ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/San </li></ul><ul><li>http://www.survival.es/indigenas </li></ul><ul><li>http://filosofiaenlinares.blogspot.com/2009/03/bosquimanos-antropologia-cultural.html </li></ul>

×