Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As rías galegas, ies asorey

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

As rías galegas, ies asorey

  1. 1. AS RÍASGALEGAS
  2. 2. As rías son un dos elementos da paisaxe que mellor definen a costa galega. Unha ría é un val fluvial anegado polo mar.
  3. 3. -As rías teñen forma triangular ou de funil
  4. 4. -A boca é ampla, no seu contacto co océano, e vaise estreitando cara ao interior. Esta zona coñécese como cabeceira da ría.
  5. 5. -A desembocadura do río alimenta de augas dóces e sedimentos á ría. É o lugar onde se forman extensas marismas no interior do esteiro.
  6. 6. -Ademais, outros ríos secundarios desembocan en distintos puntos da ría, creando os seus respectivos esteiros.
  7. 7. -Os ríos achegan materiais ás rías,que se distribúen segundo o seu tamaño e a enerxía do medio.
  8. 8. Os ríos de maior tamaño sitúanse na boca da ría, e o material máis fino deposítase na cabeceira.
  9. 9. FORMACIÓN DAS RÍAS No Terciario, durante a Oroxenia Alpina, o terreo elevouse e logo rompeu en varios bloques.Os bloques litorais inclináronse cara ao mar e a auga anegou os vales dos ríos.
  10. 10. Outros factores (as fallas, as formas do relevo, a orientacióndos materiais, a diferente resistencia das rochas á erosión...) fan que as rías galegas presenten unha morfoloxía moi diversa, e cada unha delas teña características propias.
  11. 11. RÍAS BAIXAS Océano Atlántico
  12. 12. RÍA DE VIGO
  13. 13. RÍA DE PONTEVEDRA
  14. 14. RÍA DE AROUSA
  15. 15. RÍA DE MUROS E NOIA
  16. 16. Océano Atlántico RÍASMEDIAS
  17. 17. RÍA DE CORCUBIÓN
  18. 18. RÍA DE CAMARIÑAS
  19. 19. RÍA DE CORME E LAXE
  20. 20. RÍA DE A CORUÑA
  21. 21. RÍA DE BETANZOS
  22. 22. RÍA DE ARES
  23. 23. RÍA DE FERROL
  24. 24. RÍAS ALTAS OCÉANOATLÁNTICO Mar Cantábrico
  25. 25. RÍA DE CEDEIRA
  26. 26. RÍA DE ORTIGUEIRA
  27. 27. RÍA DO BARQUEIRO
  28. 28. RÍA DE VIVEIRO
  29. 29. RÍA DE FOZ
  30. 30. RÍA DE RIBADEO
  31. 31. Mirian Trigo CastroLaura Chaves Falcón Laura Paz Amil2º ESO C, abril 2012 Fotos: XEA

×