Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antártida 1ºeso c

739 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Antártida 1ºeso c

 1. 1. SITUACIÓN XEOGRÁFICAA Antártida é o cuarto continente máis grande, despois deAsia, América e África, con 14.000.000 km2.Está situada case na súa totalidade dentro do Círculo PolarAntártico.
 2. 2. É o continente máis elevado da Terra, cun promedio de altitude de 2.000 m s.n.m. Monte Erebus: volcán activo (3.794 m).Punto máis alto: Macizo Vinson: 4.900 m.
 3. 3. A Antártida tamén denominado Continente Antártico, é o continente sobre o que se atopa o Polo Sur.A pouca xente que vive na Antártidavive nas bases científicas.
 4. 4. CLIMASobre case toda a superficie do continente impera oclima polar.O clima chamado de tundra, onde o mes máis cálidosupera os 0ºC, preséntase só nas zonas costeiras máisseptentrionais, como na Península Antártica e illaspróximas.
 5. 5. A temperatura media da Antártida é: -17º. A temperatura máis baixa é: -89´2º. O mes máis cálido ten: 0º.
 6. 6. A profundidade do xeo da AntártidaUnha grande parte da Antártida está cuberta dun enormecasquete de xeo de 20 millons de km3, cun espesor medio de2.500 m. O máximo espesor rexistrado é de 4.776 m.
 7. 7. Unha parte do xeo está sobre o mar e cando se desprende forma icebergsA NASA atopou vida a 190 metrosde profundidade, debaixo do xeo.
 8. 8. FLORANa actualidade, debido as condicións do clima na Antártidaexiste pouca vexetación, e de formas moi simples, como as algas e os brións. Musgos (brions) Saniania uncinata
 9. 9. Tussoks: prados de gramineas
 10. 10. Caravel antártico
 11. 11. FUNGOS e LIQUES Coñécense 75 especies de fungos, a maioríamicroscópicos. 10 especies medran esporadicamente entre os brións durante o curto verán antártico. Os liques son capaces de sobrevivir en condicións extremas e desenvolverse nas pedras. Xanthoria elegans
 12. 12. MONERAS (bacterias)● A bacteria máis destacada que habita na Antártida é a Deinococcus radiodurans, o segundo organismo coñecido máis resistente, por iso é capaz de sobrevivir a temperaturas baixo cero como as da Antártida.● Na Antártida tamén habita a bacteria Thernococcus gammatolerans que é un dos organismos máis resistentes.
 13. 13. FAUNA Aantartida
 14. 14. Ainda que a primeira impresión sexa que a Antártidasemella inhóspita para todo tipo de vida, nasproximidades atopamos uns simpáticos habitantes talescoma os pingüíns.No inverno hai poucos animais e no entorno vensepombas antárticas e gaivotas. Ocasionalmente veñenlobos mariños, elefantes mariños e focas.No veran en cambio vense moitos animais: focas,pingüíns, elefantes mariños, lobos mariños, gaivotas,skúas, petreles, gaivotíns e baleas.
 15. 15. PEIXES Nos mares da Antártida, habitan preto de 300 especies de peixes. A evolución encargouse de adaptalos ás augas extremadamente frías. Lóxicamente, canto máis nos achegamos ao polo sur diminúe a cantidade de especies. Os peixes son posiblemente os animais da fauna antártica dos que se ten menos coñecemento dado que en xeral non hai información axeitada sobre a bioloxía e distribución.
 16. 16. PEIXES Os peixes antárticos máis abundantes son os óseos. Entre as especies máis comúns podense mencionar Notothenia corliceps, Dissostichus mawsoni, Notothenia rosii, Champsocephalus gunarii, Dissostichus eleginoides, Harpagifer antarticus. Estes animais carecen de glóbulos vermellos, polo que o seu sangue é transparente.
 17. 17. AVESGaivota cociñeira, de hábitospreeiros. Na época invernaldesprázase ata o centro deArxentina, onde é unha ave comúnen moitos lugares da costa e aíndalonxe do mar.Carráns: son algo máis pequenosque as gaivotas e de ás máispuntiagudas. Mergúllanse e nonnadan. Forman colonias demoitísimos exemplares.
 18. 18. Os pingüíns son os representantesmáis típicos da avifauna antártica.Especialmente diseñados paranadar, o seu corpo adopta unhaforma cilíndrica, estirando aomáximo as súas patas ata atrás eutilizan os seus pés comoverdadeiras paletas que impulsan oseu corpo. A pérdida dacapacidade de voar e a atrofia dasás debese á súa adaptación aomedio acuático. As súas coloniasestán compostas a miúdo porcentos de miles de individuos e oseu alimento básico son oscalamares. Os inimigos naturaisdos pingüíns son a foca leopardo,orcas e certas aves.
 19. 19. Pingüín papúa(Pygoscelis papua)Mide entre 71 e 75 cm epesa preto de 6 kg. Ten opeito branco e a cabezanegra cunha faixa brancaque parte dos ollos caraatrás.
 20. 20. Cormorán antárticode ollos azuis(Phalacrocoraxbransfieldensis)E unha ave con moi boaadaptación aos mediosacuáticos, aéreos e terrestres.Mide uns 70 cm de lonxitude,coas ás curtas de só 30 cm eo pescozo longo. A cor énegra no lombo e branca noventre.
 21. 21. MAMÍFEROSOs mamíferos da Antártidaestán representados nosgrupos Carnívora eCetácea.Os carnívoros mariñosteñen as extremidades moicurtas transformadas enaletas. A cabeza épequena e claramenteseparada do pescozo.Gran parte da súa vidatranscorre na auga. Estáncubertos con pel grosa,con pelo.
 22. 22. Lobo mariño antártico(Arctocephalus gazella)Ten un fuciño curto encomparación con outrosmembros da familia. Osmachos adultos teñen a pelmarrón escura mentras que nasfemias e machos xóvenestenden a ser grises. Os machosadultos poden medir ata 2 m epesar entre 110 e 230 kg. Asfemias son máis pequenas.
 23. 23. MAMÍFEROSOs cetáceos son mamíferos mariños de gran tamaño.Teñen unha cabeza xeralmente voluminosa, carecen deextremidades posteriores e posúen unha grosa capasubcutánea de graxa. Na boca teñen unha gran cantidadede láminas córneas que teñen a finalidade de filtrar a augae reter os pequenos peixes, moluscos e crustáceos dosque se alimentan.
 24. 24. INVERTEBRADOS Nos mares antárticos: esponxas, caracois, bivalos, arañas de mar, anfipodos, poliquetos e outros grupos. Existen tamén insectos de varias especies, nematodes, rotíferos e tardígrafos que viven entre os brións e liques.
 25. 25. Calamar colosal(Mesonychoteuthis hemiltoni)Vive nas augas antárticas. Algúns exemplareschegaron aos 36 m de lonxitude e media tonelada.
 26. 26. EXPLORADORES DA ANTÁRTIDA
 27. 27. Gabriel de Castela● Foi o descubridor da Antártida.● Naceu en Palencia (España) en 1577 e morreu en 1620 en Lima (Perú).• Emprendeu a súa viaxe en Marzo de 1603 ao mando de 3 barcos. Chegou aos 64ºS e veu terra (poderían ser as illas Shetlans do Sur). Unha base española na Antártida leva o seu nome
 28. 28. James Cook● Naceu o 27 de Outubro de 1728 en North Yorkshire e morreu o 14 de Febreiro en Hawai.● Era o capitán dunha expedición coa que cruzou 3 veces o círculo polar antártico entre 1772 e 1775.
 29. 29. William Smith Naceu o 23 de marzo de 1769 en Oxfordshire e morreu o 28 de agosto de 1839 en Northampton. Foi o primeiro en emprender a viaxe a Antártida (en febreiro de 1819). En outubro de 1819 descubriu a illa da desolación, a illa Smith.
 30. 30. James Clark Ross Naceu 1800, e morreu en 1862 en Aylesbury.• 1839 a 1843: o capitán James Clark Ross comandou unha expedición británica cos navíos Erebus e Terror. Cartografaron unha boa parte da costa antártica.
 31. 31. Robert Falcon Scott Naceu o 6 de junio de 1868 en Inglaterra, e morreu na Antártida o 29 de marzo de 1912. En 1900, ao mando da súa expedición, foron os que chegaron máis ao sur da Antártida (Lat. 82º 17).• O 17 de Xaneiro de 1912, ao mando da Expedición Terra Nova chega ao Polo Sur. Morren no camiño de volta de fame e hipotermia.
 32. 32. Ernest Shackleton Exlorador británico. Naceu en 1874 e morreu en 1922. Ao mando da expedición Nimrod, chegou aos 180 km do Polo Sur e subiu ao monte Erebus.
 33. 33. Roald AmundsenExplorador noruego. Naceu o 16 de xullo de 1872 e morreu o18 de xuño de 1928). Dirixiu a primeira expedición quechegou ao Polo Sur Xeográfico o 14 de decembro 1911
 34. 34. Richard Evelyn Bird Naceu o 25 de outubro de 1888 en Virxinia (EEUU) e morreu o 11 de marzo de 1957 en Massachusetts (EEUU) Foi un aviador que atravesou a Antártida ademais de sobrevoar os dous Polos.• O 29 de novembro de 1929 Richard Byrd e o seu primeiro piloto Bernt Balchen sobrevoan o Polo Sur.
 35. 35. Expedición ACCIONAPrimeira expedición nomundo que chegou ao PoloSur nun vehículo eólico.Empregaron 19 días e 12horas e, despois de 2.200 kmpercorridos chegaron áposición dos 90 ºS o 1 dexaneiro de 2012. Seguironcamiño e, despois de 3.500km e 45 días, foron recollidospor unha avioneta que osdevolveu á base.Equipo: Ramón Larramendi, JavierSelva, Ignacio Oficialdegui e Juan PabloAlbar.
 36. 36. AS BASES DA ANTÁRTIDAA maioría dos países membros do Tratado Antárticomanteñen estacións de investigación científica na Antártida.Algunhas delas operan durante todo o ano, mentres outrasson de carácter temporario e operan só no verán. Hai 46bases, cunha notable concentración na metade norte dazona da Península Antártica. A base máis antiga en operación contínua é a estación arxentina Orcadas (desde o 22 de febreiro de 1904).
 37. 37. A Base McMurdo deEstados Unidos, quedispoñía ata hai uns anosdunha microcentralautomática, é a maior dasbases da Antártida.
 38. 38. A estación estadounidense Amundsen-Scott está situada case no Polo Sur.
 39. 39. CURIOSIDADES DA ANTÁRTIDAAs flores de xeo fórmanse sobre novas capas de xeo mariño, a partir de vapores de auga quese escapan das fisuras e ocos na capa de xeo superficial e que se conxelan ao entrar encontacto co aire frío. O sal cristaliza na superficie, servindo de núcleo para que se vaiaformando a flor, pouco a pouco, molécula a molécula.
 40. 40. AURORAS POLARESProdúcese candopartículas cargadas songuiadas polo campomagnético da Terra einciden en la atmósferapreto dos polos. Candoesas partículas chocancos átomos do aireforman cortinasluminosas. Aurora austral desde un satélite
 41. 41. Nazaret Chaves Doce, Sara López Chaves, Lorena Rey González (XEOGRAFÍA) Alessandra Apariz Chaves, Nerea Baúlde Castro, Noelia González Pérez, Daniel Paz Chaves, Rubén Domínguez García (FAUNA) Iria Bugallo, Alejandra Casalderey (MONERAS) Adrián Alonso Vilar, L. Gonzalo Fariña Baúlo, Iván Rey Abal (FLORA, CURIOSIDADES) Daniel González Otero (FUNGOS, LIQUES) Fabiana Albornoz Camperos, Borja González Besada, Antía Agra Moimenta Dimitri Dimitrov, Basilev, Sara Mayáns Osuna, Iria Otero Padín (ESPLORACIÓNS) Andrés Cacabelos Romero, Carlos Rey Abal (BASES)1º ESO C, marzo 2012

×