Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A vida no mar 2006

252 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

A vida no mar 2006

 1. 1. A vida no mar Ana Costa Fernández Andrea Bugallo Rey Cambados, 2006
 2. 2. As actividades relacionadas co mar enCambados ocupan a un importantesector da poboación, directamente(mariscadoras, armadores…) eindirectamente (talleres de motores…),pero foi hai uns anos cando o mar enCambados tiña máis importancia.
 3. 3. BOU DE VARA OU TRAMBOLÍNUtilízase un aparello de pequenas dimensións que se manténaberto cunha vara de ferro.Este aparello arrástrase con pequenas embarcacións a motor.Esta arte serve para capturar: vieiras, volandeiras, chopos,nécoras, linguados, lirios e outras especies de fondo.Non hai moitos cambios da súa antiga utilización, só sedistingue en que antes as embarcacións eran a remo e otraballo era moito maior. Escollendo as capturas dunha xornada Mariñeiros a bordo dunha embarcación do trambolín.
 4. 4. CHINCHORROÉ un instrumento feito principalmente de mallas que se empregapara o arrastre. Utilízase máis na temporada de marzo ou abril ataoutubro ou novembro, porque hai mellores cardumes (bancos) depeixes migratorios.Consiste basicamente nun aparello de rede de dúas bandas de mallade pita ou cánamo que están unidas no centro a unha bolsa de mallade forma cilíndrica (copo) que remata nun cono ou punta onde sereteñen os peixes.Cando os pescadores detectan un banco de peixes botan ochinchorro á auga e previamente deíxase un cabo conectado a undos extremos da rede. Logo a embarcación regresa a terraarrastrando o chinchorro.
 5. 5. CERCOO cerco en Cambados é a arte de pesca máis abundante. As embarcaciónsson de baixura, non saen moi lonxe da ría e cada día están de volta nacasa.Saen ao mar e cando no radar se ve a silueta dun banco, bótase un lance.Cando os peixes xa están dentro do aparello levántano cunha grúa xa queé moi pesado. É entón cando se escolle o peixe a bordo e selecciónasepara levar á lonxa.Esta arte non é moi antiga por iso case non sufriu modificacións, só algúnsmétodos novos como sondas ou o GPS.
 6. 6. BETASSon aparellos dun só pano de malla lisa de medidasmoi variables. Pódese apegar ao fondo ou manterentre augas.Serven para capturar diferentes especies: pescada,faneca, badexo, rodaballo, raia, meiga, linguado,centola, lumbrigante, santiaguiño, lagosta…
 7. 7. Cales son as principias artes de pesca que máis seutilizaban antigamente?- “Utilizábanse máis ou menos as que se utilizanagora, só que varían moito os materiais e amaquinaria. Unha mesma arte de pesca de agora encomparación coa de antes cambia en moitas cousas.Por exemplo: antes cando se ía á batea había quepalear o mexillón e ao rematar había que escollelo áman, en cambio, agora, bótase nunha cinta domesmo barco e xa o escolle a máquina eselecciónao por tamaños.”
 8. 8. Influíu a industrialización na comodidade paraa pesca?“Totalmente. Grazas ás máquinas, o mar émenos traballoso e máis cómodo, e polomenos ocupa o posto de traballo de alguén, xaque total, agora, a xente busca outro tipo detraballos.”
 9. 9. O futuro do mar:• Os recursos (fondos e especies mariñas) están sobreexplotados, a cantidade xa non é a mesma polo que moitas artes de pesca están a desaparecer.• O peixe non ten prezo e ós mariñeiros non lles sae moi rentable, xa que o prezo do gasóleo non deixa de subir ata que chegue un momento no que o mar non teña ningunha saída.
 10. 10. Tamén hai menos xente que traballe no mar polo que osúnicos galegos que traballan agora nas artes de pescason os de toda a vida, os mariñeiros de sempre, quetraballan nesto desde pequenos. “Esperemos que non se perda a nosa identidade xa que é a vida do noso pobo.” Andrea e Ana.

×