Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A natureza
Traballo realizado polo alumnado e profesorado de 1º de ESO con imaxes propias e de Internet.
IES FRANCISCO ASO...
Xardín
Espazo sen acondicionar
Patio interior-estanque
Plantas cultivadas
Plantas silvestres
PREMER NOS NOMES PARA VER AS PRESENTACIÓNS
animais
PREMER NO NOME PARA VER A PRESENTACIÓN
1
1
1
1
2
2
2
4
5
6
7
8
9
10 11
1213
14
11
15
16
16
17
18
19
20
3
21
22 23
24
as árbores
1- CARBALLO
2- CATALPA
3- ULMEIRO...
acivro
(Ilex aquifolium)
acebo
holly
houx
azevinho
Árbore propia de zonas de
montaña, de copa cónica,
ramificada desde a base,
e coa follaxe moi densa
cando medra illado. Po...
FOLLAS
Simples e alternas,
coirentas e brillantes, co
limbo de forma elíptica
coa beira dentada e
espiñenta e cor verde
es...
FLORES
Son xeralmente unisexuais e
nacen en pés separados.
Son de cor branca-rosada,
con catro sépalos e catro
pétalas e a...
FROITOS
Bagas de forma esférica e
cor encarnada de menos de
1 cm de diámetro.
UTILIDADE
Xardinería
Coa tona do acivro facíase o
visgo ou liga para cazar
paxaros.
CURIOSIDADES
As follas e os froitos so...
As folerpas auleando polos cómaros,
aristas do silencio como espías,
mandan a súa mensaxe ao corazón do solitario:
vermell...
Acacia, albicia
Albizzia julibrissin
acacia de Constantinopla
albizia, árbol de la seda, acacia de Persia
persian silk tre...
Árbore orixinaria de Asia subtropical (Irán,
China, Taiwán…).
A copa ten forma de parasol coas ponlas
horizontais.
TALO
To...
FOLLAS
Doblemente compostas, pinnadas e alternas. Compostas por
foliolos pequenos de forma de forma oval-alongada en
posic...
FLORES
Espidas, agrupadas
en cabezas
globosas de cor
amarela ou rosa,
moi perfumadas.
Polinízanso por
insectos.
FROITOS
Vaíñas alongadas e carnosas e
forma de cinta con varias sementes
de forma oval aplanada.
As sementes caen ao abrir...
APROVEITAMENTO: adorno
Data en que foi plantado no centro:
setembro 1998. Logo arrincouse
fara facer o patio cuberto.
En 2005 naceu unha das seme...
alcipreste
Cupressus sp
cypress
cyprès
cipreste
Árbore de copa aberta e
estendida que raramente supera
os 2 m de altura.
TALO
Toro leñoso curto, moi
ramificado coa tona de
cor castaña avermellada
con estrías finas.
As ponlas son
cilíndricas.
FOLLAS
Simples, escamiformes,
opostas de 1 mm de lonxitude
de cor verde escura.
FLORES
Conos masculinos de cor amarela,
situados no remate das ponlas
novas. Conos femininos globulares.
FROITOS
Conos leñ...
DATA DE PLANTACIÓN: 2001
UTILIDADE: ornamental
“O ALCIPRÉS E A ERMIDA”,
Millenta soles deron volta ó mundo
desque unha santa man benedictina
chantou en terra este alcipr...
árbore do amor, árbore de Xudea
Cercis siliquastrum
árbol del amor, algarrobo loco
Judas-tree.
arbre de Judée
olaia
Árbore orixinaria do
Mediterráneo oriental que
pode acadar os 10 m de
altura. A copa é irregular e
algo colgante.
TALO
Tor...
FOLLAS
Simples, alternas, co
limbo case redondo coa
base acorazonada (10
cm de lonxitude) e coa
beira enteira. O peciolo
m...
FLORES
Simples,
hermafroditas,
leguminosas, de cor
rosa. Agrúpanse en
pequenos ramiños
de 3-8 que saen nas
ponlas vellas e...
FROITOS
Legumes de 5 a 9 cm de
lonxitude verdes ou
vermellas cando son novas e
castañas na madurez.
Ábrense e deixan libre...
UTILIDADE: ornamental.
DATA DE PLANTACIÓN: 2002
Arce
Acer palmatum
arce japonés
japanese maple
érable palmé
bordo japonês
Árbore de pequeno tamaño
que pode acadar 8 m de
altura.
TALO
Toro dereito, moi ramificado,
coa tona lisa, parda ou gris
e ...
FOLLAS
Simples, opostas, co limbo de forma
palmeada (5-10 cm de lonxitude)
dividida en 7, 7 ou 9 lóbulos agudos coa
beira ...
FLORES
Agrupadas en pequenas
cimas. Cada flor ten 5
sépalos de cor vermella
ou púrpura, e 5 pétalos
brancos.
FROITOS
Dobles sámaras de 2 cm de
lonxitude, coas ás en ángulo
obtuso.
UTILIDADE
Para xardíns e bonsais.
Cultivado polos
xaponeses desde hai
moitos anos e en
Europa desde o século
XIX.
DATA DE PLANTACIÓN: 2005
bidueiro
(Betula celtiberica)
abedul
birch
bouleau
bétula
Árbore común en toda Europa
Central e Septentrional.
De crecemento rápido, prefire
as zonas húmidas de media e
grande alti...
TALO
O toro está cuberto por unha tona
lisa de cor branca prateada con liñas
horizontais grises. As ponlas novas
teñen a t...
FOLLAS
Simples, de forma romboidal ou ovo-
triangular coa beira doblemente
dentada. Miden de 2 a 6 cm de
lonxitude e son d...
FLORES
As flores femininas son
acios de 5 ou 6 amentos de
cor verde pálida. As flores
masculinas son amentos de
cor amarel...
FROITOS
Aquenios de
pequeno tamaño,
de forma oval-
aplanada e con
dúas ás, agrupados
nunha falsa piña
que se desfai no
out...
Data de plantación: 1998
UTILIDADE
Á madeira, branda e lixeira, úsase para
facer cestos, zocas, culleres...
GÁNDARA
A Floro L. Cuevillas
Naquel biduído dos bidos louzanos
o páxaro Sol non pía os seus raios,
e morre de amor.
Naquel...
camelia
Camelia japonica
japanese camellia
camélia
camelia
Árbore de folla perenne
orixinaria do Xapón, moi
abundante en Galicia
sobre todo nas Rías
Baixas onde se cultiva
desde hai...
TALO
O toro ten a tona de cor
verdosa ou castaña-gris e as
ponlas ascendentes saen case
desde o pé.
FOLLAS
Simples, alternas,
elíptico-apuntadas, coa
beira suavemente
serrada, de ata 10 cm,
coa superficie lisa,
coirenta e ...
FLORES
Simples e completas, con 6
pétalos redondeados de cores
diferentes segundo a
variedade (branca, rosa ou
vermella), ...
As variedades cultivadas
adoitan ser estériles por
teren os órganos
reprodutores transformados
en pétalos.
A do Instituto ...
FROITOS
Cápsulas duras e
leñosas de forma
esférica de entre 2
e 5 cm de diámetro.
Ao abrir soltan
varias sementes
grandes ...
UTILIDADE
Planta ornamental.
O cultivo de camelias ten unha gran tradición en Galicia onde se celebran varios
concursos e ...
Data de plantación:
cando se fixo o centro,
En 1990.
Carballo americano
Quercus rubra
roble americano
northern red oak
chêne rouge d'Amérique
carvalho vermelho americano
Árbore orixinaria de
América do Norte, de
copa cónica cando é
nova e en forma de
cúpula cando é máis
vella. Pode medir ata...
TALO
Toro macizo e curto, con
ponlas grandes e fortes que
ascenden ou alónxanse
ordeadas en pisos.
A tona é de cor gris
pr...
FOLLAS
Simples, de 10 a 25 cm de
lonxitude. O limbo é oval e está
dividido en lóbulos rematados en
tres dentes.
O peciolo ...
FLORES
MASCULINAS: amentos
delgados e amarelos, pouco
mestos.
FEMININAS: individuais,
espidas.
Polinización polo vento.
FROITOS
De forma ovoide, duros e
lisos, de cor parda
encarnada escura, metidos
parcialmente nunha cúpula
escamosa.
Tardan ...
APROVEITAMENTO
Adorno e madeira
Data en que foi plantado
no centro: 1995
Carballo
Quercus robur
roble
oak
chêne
carvalho
CARBALLO (Quercus robur)
Árbore de copa alta e ancha.
Pode acadar os 45 m de
altura.
É a árbore autóctona máis
representat...
O toro é moi ramificado, coa
tona de cor gris ou castaña
con fisuras verticais.
FOLLAS
Simples, ovais e lobuladas, de
10-12 cm de lonxitude e 8 cm de
anchura, de cor verde escura
mate co peciolo curto.
FLORES
Pouco aparentes. As masculinas,
amarelas, agrúpanse en amentos
delgados de uns 4 cm. As femininas,
espidas, de form...
FROITOS
As landras son froitos
secos, miden de 3 a 4
cm de longo e entre
1,5 e 2 cm de ancho.
Aparecen, en grupos
de 2 a 4...
É frecuente atopar
sobre os carballos
distintas formacións
producidas pola
reacción da árbore ás
postas de diferentes
inse...
No centro hai catro carballos
Plantados de semente.
O máis antigo ten 15 anos.
USOS:
Madeira dura e de boa calidade,
resistente á putrefacción (mesmo na
auga) para móbeis, recipientes,
ferremantas e co...
O CARBALLO
Cando soio, ó serán, vou paseniño
cara ó fogar, de volta do traballo.
sempre detén meus ollos un carballo
ergue...
catalpa
Catalpa bignonoides
catalpa
Árbore Orixinaria de
América do Norte onde os
indios lle chaman árbore
dos cigarros pola forma dos
froitos.
A copa é ampla...
TALO
Toro cilíndrico, curto e xeralmente
curvado coas ponlas ascendentes ou
extendidas e ás veces curvadas.
A tona é casta...
FOLLAS
Simples, opostas ou en verticilos
de tres, co limbo acorazonado (10-
20 cm de lonxitude) e a beira
enteira. O envés...
FLORES
Completas, (3-5 cm de
anchura) con cinco pétalos
soldados de cor branca
con manchas encarnadas
no interior. Agrúpan...
FROITOS
Legumes cilíndricas
grandes (30 cm de
lonxitude) de cor castaña
escura con numerosas
sementes provistas de
peliños...
Data en que foi plantado no centro: o
primeiro exemplar en abril de 1999 e dous
máis en 2003.
APROVEITAMENTO:
Adorno
cedro
Cedrus atlantica
cedar
cèdre
cedro
Árbore de copa estreita
coas ponlas colgantes e
longas.
É orixinaria das montañas
do Atlas de Marrocos e
Arxelia.
TALO
Cilíndrico e dereito
coa tona de cor gris
escura, lisa cando e
novo e con grandes
placas e fisuras
escamentas a
medid...
FOLLAS
Forma acicular de sección cilíndrica de cor
verde escura.
As dos brotes longos teñen de 1 a 3 cm de
lonxitude. As d...
FLORES
Conos masculinos de cor
amarela-parda de 3 a 5
cm de lonxitude, de forma
cilíndrica, máis estreitos
no remate e lix...
FROITOS
Conos de ata 8 cm de
lonxitude de forma cilíndrica,
coa punta máis estreita e
algo afundida. A cor é de
castaña a ...
APROVEITAMENTO:
adorno e madeira.
Data en que foi
plantado no centro:
marzo 1999.
cerdeira,
cereixeira
Prunus avium
cerezo
wild cherry
merisier
cerejeira
Árbore de copa
aberta que pode
chegar ata 4-5 m
de altura.
TALO
Toro cilíndrico recto, moi
ramificado con ponlas
ascendentes.
A tona é castaña-
avermellada, lixeiramente
brillante e...
FOLLAS
Simples, alterna, co limbo de
forma oval-lanceolada coa beira
dentada irregularmente, duns 7-
12 cm de lonxitude e ...
FLORES
Simples, hermafroditas,
formadas por cinco sépalos
verdes e cinco pátalos de
cor branca, un pistilo e cinco
estames...
FROITOS (CEREIXAS)
Drupas esféricas de 9-12 mm de diámetro,
de cor encarnada ou case negra. Maduran a
comezos do verán e s...
APROVEITAMENTO:
froita, madeira e adorno.
Data en que foi plantada no
centro: marzo 2003.
Houbo outra plantada en
febreiro 1999 que secou.
Paxariño comechón
que me andas nas cereixas,
come paxariño come,
pero a ver as que me deixas.
POPULAR
Souto sen follas! Cerdeiras
roxas e bidueiras marelas!
días breves en que un está sempre nunha cousa!
As bouzas verdes fór...
freixa
freixo de folla estreita,
Fraxinus angustifolia
narrow-leafed ash
frêne à feuilles étroites
freixo
Árbore de copa alta, ovoide e
pouco densa que pode acadar
os 25 metros de altura.
É orixinaria do sur de Europa,
norte de ...
FLORES
Sen pétalos, están agrupadas
en panículas que poden conter
flores masculinas e femeninas
mesturadas ou separadas.
FOLLAS
Caedizas, opostas, compostas,
pinnadas de 15 a 25 cm de
lonxitude. Formadas por 5-7
foliolos estreitos de forma
lan...
FROITOS
Sámaras, con ás de forma
lanceolada de ata 5 cm de
lonxitude, de cor castaña.
UTILIDADE
A madeira emprégase en ebanistería e para facer
ferramentas. A leña e o carbón son de gran calidade.
As follas s...
Foi plantado arredor de 1989 e
trasplantado en 2008 para facer os
accesos ao aparcamento e pabillón.
freixo
Fraxinus excelsior
ash
frêne
freixo
Árbore típica dos bosques de
ribeira e de solos frescos e
ricos de toda Europa.
Pode acadar ata os 40
metros. A copa dos
e...
TALO
Toro cilíndrico recto coas ponlas
bastante rectas e ás veces
verticiladas.
A tona é lisa nos exemplares novos,
pero c...
FOLLAS
Compostas, pinnadas de 20 a 25
cm de lonxitude. Formadas por 9-
13 foliolos de forma oval-apuntada,
coa beira denta...
FLORES
Amentos de cor verde cos rabos longos
que poden conter flores masculinas e
femininas mesturadas ou separadas e
sen ...
FROITOS
Secos (sámaras), con ás de forma
lanceolada duns 3 cm de lonxitude, de
cor castaña cando están maduros.
Dispérsans...
APROVEITAMENTO:
Adorno e madeira. A madeira é
resistente e utilízase para
mangos de ferramentas e pezas
de carros.
Se quer...
Data en que foi plantado no
centro: setembro 1990.
gingko
Ginkgo biloba
ginkgo
Árbore orixinaria da China.
É moi primitiva e está moi
próxima ás coníferas.
Pode acadar os 30 metros
de altura, de copa d...
FOLLAS
Limbo plano en forma de abano
con dous lóbulos, duns 10 cm
de lonxitude e de cor verde
clara. O peciolo é longo e
d...
FLORES
É unha especie dioica, con
árbores masculinas e
femininas.
Masculinas: os estames
agrúpanse en amentos
cilíndricos ...
SEMENTE
Rodeada dunha envoltura carnosa que
cando está madura é de cor verde-gris
ou amarela e de olor desagradable.
APROVEITAMENTO
Adorno en xardíns.
Da follas do ginkgo obtense un
extracto que contén flavonoides
que favorecen a circulación
sanguínea.
Data de plantación: xaneiro de 1999.
Secou no verán de 2006 e volveu a agromar.
liquidambar
Liquidambar styraciflua
liquidámbar, árbol del ámbar,
ocozol, árbol del estoraque
american sweetgum, redgum
co...
Árbore orixinaria do Leste
e Sudoeste dos Estados
Unidos de América onde
pode chegar a medir ata
40 m de altura.
A copa é ...
TALO
Toro cilíndrico, recto, coas ponlas, que comezan case desde a base, dispostas
horizontalmente ou lixeiramente dirixid...
FOLLAS
Simples, alternas, co limbo de
forma palmeada dividido en 5 ou
7 lóbulos triangulares coa beira
serrada (10-15 cm d...
FLORES
MASCULINAS: inflorescencias
globulares (grupos de estames)
en acios de cor verde cun rabo
de 4 a 7 cm de lonxitude....
FROITOS
Secos (cápsulas)
formando unha bola
espiñenta.
Ao secar ábrense e
caen as sementes, moi
pequenas, de cor
castaña e...
APROVEITAMENTO:
Adorno
Data en que foi plantado no centro:
febreiro 1999.
loureiro
Laurus nobilis
laurel
lay laurel
laurier sauce
loureiro
FLORES
Nacen en distinto pé (hai árbores
machos e árbores femias).
Están formadas por 4 sépalas e 4
pétalas de cor branca-...
Árbore de copa cónica que pode
medir ata 15 m de altura.
Orixinario de Asia Menor e traído
a Galicia posiblemente polos
ro...
FOLLAS
Simples, co limbo de forma lanceolada (5 a
10 cm, de lonxitude) coa beira lixeiramente
ondeada, de cor verde escura...
FROITOS
Carnosos, de forma oval, (1,5 cm. de
lonxitude aprox) cor negra e cunha sola
semente.
As sementes dispérsanse ao s...
APROVEITAMENTO
Adorno. As follas como condimento.
É símbolo de premios e victorias.
Data en que foi plantado no centro: 1990
Desgraciado do loureiro
que está ao pé do camiño,
cada persoa que pasa
tíralle o seu ramiño.
magnolia
Magnolia liliflora
magnolio chino
saucer magnolia
magnolia de Chine
magnolia chinesa
Arbusto ou pequena árbore
de ata 4 m de altura nativa
de China.
TALO
O toro é retorcido, coa tona
de cor castaña gris e co...
FOLLAS
Simples, co limbo de forma oval-
lanceolada de 10-15 cm de
lonxitude, co beira enteira e o
peciolo curto. Caen no i...
FLORES
Completas, grandes, cos
pétalos soltos de cor
branca por dentro e de
rosa craro a rosa púrpura
por fóra. Saen antes...
FROITOS
Cono leñosos con aberturas das
que colgan as sementes.
UTILIDADE
Planta
ornamental moi
valorada pola
floración.
Data en que foi plantada: 2004
Crara noite,
piano entre magnolias,
voz de mirto ou de oboe.
Luis Pimentel “Sombra do aire na herba”
mimosa
chorín
(Acacia dealbata)
mimosa
silver wattle
mimosa
Árbore orixinaria de
Australia que se
atopa silvestre por
moitas zonas de
Galicia, en especial
no litoral e Ourense.
Foi i...
TALO
Toro recto, coa
tona de cor gris-
púrpura escura
nos exemplares
adultos.
FOLLAS
Persistentes, alternas, compostas,
doblemente pinnadas de ata 12 cm
de lonxitude, cos foliolos de forma
lanceolada ...
FROITOS
Legumes aplastadas,
de 5 a 7 cm de
lonxitude agrupados
en acios. Ao secar
abren e lanzan as
sementes.
FLORES
Espidas e agrupadas en acios
de cabezas esféricas de 1 a 2
cm de diámetro, de cor
amarela intensa. Despiden un
arum...
UTILIDADE
Para xardíns.
A madeira
emprégase en
carpintería.
plátano
Platanus hibrida
plátano de sombra
london plane
platane commun
Árbore de copa ampla e
alta que se fai máis
aberta nos exemplares
vellos. Pode chegar a
medir ata 40 m de
altura.
É unha á...
TALO
Toro cilíndrico, vertical
e forte, coa tona de cor
castaña-gris con
láminas redondeadas
que se desprenden
deixando ma...
FOLLAS
Simples, planas, co limbo de
forma palmeada dividido en
lóbulos triangulares que se
subdividen en outros máis
peque...
FLORES
MASCULINAS: amentos con 2 a 3 cabezas florais cheas de
estames de cor amarela.
FEMININAS: grupos de ovarios agrupad...
FROITOS
Agrupacións esféricas (2-3 cm de
diámetro) de froitos secos.
As sementes son cilíndricas e teñen un
anel de pelos ...
plátano
APROVEITAMENTO:
sombra e adorno. É moi
abundante nos parques.
Madeira para mobles e
embalaxes.
No centro hai dous plátanos, plantados en xaneiro de 1999.
tilleira
Tilia platyphylios
tilo
tilia
Árbore de copa ampla,
abombada e mesta, que se
fai estreita na parte superior.
Pode medir ata 35-40 m de
altura.
Nativa de...
TALO
Toro cilíndrico recto coas ponlas da parte
baixa horizontais e lixeiramente péndulas e
as demais ascendentes. A tona ...
FOLLAS
Simples alternas, co limbo
acorazonado rematado en punta
prolongada, de 7-12 cm de
lonxitude, e coa beira dentada.
...
FLORES
Simples, completas, formadas
por 5 sépalos verdes, cinco
pétalos estreitos e libres
amarelo-verdosos, numerosos
est...
FROITOS
Cápsulas globulares de 1 cm de
diámetro con cinco costelas
angulosas que conteñen unha
única semente.
Ao secar des...
APROVEITAMENTO:
Adorno.
Flores: para facer
infusións (tila)
Data en que foi plantado no centro: febreiro 1999.
tuia
Thuja occidentalis
tuya occidental
white cedar
thuya d‘occident
tuia vulgar
Árbore orixinaria de
América do Norte, coa
copa cónica e estreita coa
punta redondeada que
pode medir ata 20 m de
altura.
TALO
Toro cilíndrico coas ponlas
lixeiramente colgantes. A tona
é de cor castaña-laranxa e
nos exemplares vellos máis
escu...
FOLLAS
Simples, pequenas, de forma oval-apuntada
e dispostas a xeito de escamas opostas e
alternas. As que están expostas ...
FLORES
Agrupadas en conos.
Masculinos: pequenos, de forma
oval e cor encarnada escura,
situados nas ponlas terminais.
Femi...
SEMENTES
Pequenas e leñosas, de forma oval e cunha á estreita, situadas no interior
dun cono leñoso de forma oval con esca...
APROVEITAMENTO
Adorno, madeira,
para facer sebes, en
aromaterapia...
Foron plantados tres exemplares en 1990 e
despois trasplantados debido ás obras.
tulipeiro
Liriodendron tulipifera
tulipero de Virginia
tuliptree
tulipier de Virginie
árbore das tulipas
Árbore orixinaria de
América do Norte. Pode
acadar os 40 metros de
altura. Nos exemplares
novos a copa é estreita e
cónica...
TALO
Toro leñoso, cilíndrico e dereito coas
ponlas separadas. A tona é gris-
parda ou parda-alaranxada con
fisuras finas f...
FOLLAS
O limbo ten unha forma moi
característica de contorno
case cadrado e polo xeral
dividida en catro lóbulos
coa beira...
FLORES
Solitarias, situadas no ápice das
ponlas pequenas. Teñen forma de
campá aberta. Están formadas por
un cálice de 3 s...
FROITOS
En forma de cono, de cor castaña clara.
Cando maduran ábrense comezando pola
parte superior e deixan libres as
sem...
Data en que foi plantado no centro: marzo 2003.
APROVEITAMENTO:
adorno
ulmeiro
Ulmus glabra
elmo
elm
erme
ulmeiro
Árbore orixinaria do
norte e centro de
Europa.
Foma “péndula” co
toro recto e as ponlas
colgantes.
TALO
Toro leñoso, cilíndrico e recto.
A tona é bastante lisa e crara,
de cor gris.
Os gomos son grosos de cor
avermellada.
FOLLAS
Planas, de forma ovalada ou redondeada
rematada en punta, asimétrcas, de 10 a 16 cm
de lonxitude. A beira é dobleme...
FLORES
Agrupada en pequenos acios de cor
púrpura situados no alto das ponlas
espidas. Cada flor forma unha agrupación
de 2...
FROITOS
Secos, sámaras de forma oval e aplanados,
de 1,5 a 2 cm. de lonxitude. Forman acios
no remate das ponlas.
Fórmanse...
Data en que foi plantado
no centro: setembro 1998.
Aproveitamento: Adorno.
Outras variedades pódense
usar tamén para madei...
Á BEIRA DOS OLMEIROS
parouse a tarde.
Un xílgaro serviuse do momento
e engaiolou a música.
E a nosa filla colleu ao mar de...
adelfa
Nerium oleander
adelfa, baladre
oleander
laurier rose
oleandro, espirradeira
Arbusto de forma oval de ata 4 m de altura.
É de orixe mediterranea.
TALO
Numerosos toros desde a base,
cilíndricos, leñosos, flexibles, coa
tona de cor gris-crema con marcas
horizontais á al...
FOLLAS
Persistentes, simples, co limbo de
forma oval-lanceolada de 25 cm
de lonxitude e 3 cm de anchura,
coa beira enteira...
FLORES
Simples, completas,
campaniformes de 5 cm de
diámetro, formadas por cinco
sépalos verdes moi pequenos,
cinco pétalo...
FROITOS
Cápsulas cilíndricas erguidas
de ata 20 cm de lonxitude, de
cor castaña. Cando se abren
liberan moitas sementes
ov...
APROVEITAMENTO: ornamental.
CURIOSIDADES: toda a planta é tóxica.
Data en que foi plantada no
centro: 1990
Foi trasladada en 2002.
azalea
Rhododendron azalea
azalea
azalée
azálea
Pequeno arbusto de
forma esférica ou irregular
de ata 1 m de altura.
Orixinaria de China,
Xapón, O Cáucaso...
Existen moit...
TALO
Leñoso, moi ramificado
desde a base, coa tona
de cor castaña con
estrías nos exemplares
máis grandes, e pelos.
FOLLAS
Simples, alternas, moi agrupadas (aparentemente
verticiladas) co limbo de forma oval, de 1,5-2 cm. de
lonxitude, de...
FLORES
Simples, completas de ata 5
cm. de diámetro, formadas por
cinco sépalos pequenos
soldados na base, cinco
pétalos de...
UTILIDADE:
Ornamental.
Hai máis de 800 variedades.
DATA EN QUE FOI PLANTADA:
Xaneiro de 1997.
chuchameles
herba salgueira
Lonicera japonica
european honeysuckle
chèvrefeuille
madresilva
Planta arbustiva trepadora moi ramificada.
Hai numerosas variedades silvestres e cultivadas.
TALO
Leñoso, delgado e
flexible.
FOLLAS
Simples, opostas,sen peciolo e co
limbo de forma oval-apuntada e a
beira enteira.
FLORES
Simples, completas, coa
corola en forma de tubo
aberto polo extremo en dúas
partes. Son de cor branca e
agrúpanse e...
FROITOS
Bagas esféricas de cor
azul escura, case negra,
de aproximadamente 1
cm de diámetro.
Agrúpanse en umbelas
formando...
UTILIDADE:
Ornamental.
As flores úsanse para a herba
de San Xoán.
DATA EN QUE FOI
PLANTADA: 2003
glicinia
Wisteria sinensis
glicinia
chinese wisteria
Arbusto trepador que se
enlea aos obxectos. A
lonxitude e altura (que
pode ser moita) depende
do soporte e das podas.
Orix...
TALO
Toro cilíndrico leñoso coa
tona castaña-encarnada ou
gris- castaña cunha retícula
máis crara. As ponlas son
longas fi...
FOLLAS
Alternas, de 30-40 cm. de
lonxitude, compostas pinnadas,
formadas por 5 a 7 pares de
foliolos e un terminal, de for...
FLORES
Simples, completas,
papilonáceas con cinco
sépalos soldados, cinco
pétalos ovais de cor azul
clara ou malva, desigu...
FROITOS
Legumes (cornas) de ata 30 cm de
lonxitude, de cor castaña escura e
cubertas dunha abundante peluxe
clara. Ao seca...
DATA DE PLANTACIÓN:
setembro 1999
UTILIDADE:
ornamental
piracanta
Pyracantha coccinea
espino de fuego
firethorn
buisson ardent
piricanto
Arbusto persistente
ou semipersistente,
de 1,5 a 3 m de
altura. Orixinario do
sudoeeste de Europa
e sur de China.
TALO
Leñoso con espiñas fortes e a tona de cor
castaña bastante lisa.
FOLLAS
Simples, alternas co limbo de
foma elíptica-lanceolada de ata
2 cm de lonxitude, coirentas e
coa beira dentada.
FLORES
Brancas, hermafroditas,
pequenas, con cinco
pétalos redondeados e
agrupadas e acios.
FROITOS
Pomos pequenos (1 cm
de diámetro) de cor
laranxa ou vermella,
agrupados e acios.
UTILIDADE:
Ornamental.
Os froitos teñen
propiedades
astrinxentes.
DATA EN QUE FOI PLANTADA: 2007
Reloxiño
pasionaria
Passiflora caerulea
pasionaria, flor de pasión
blue passion flower
Planta arbustiva trepadora moi ramificada.
É orixinaria das zonas tropicais.
TALO
Leñoso e delgado coa tona
de cor gris-castaña e ponlas
moi longas que se suxeitan
a calquera obxecto con
gabiáns enro...
FOLLAS
Simples, palmeadas-dixitadas,
formadas por lóbulos ovais de
beira lisa e cor verde escura
coa superficie brillante,...
FLORES
Simples, completas, grandes (5-6
cm de diámetro). Formadas por
cinco sépalos e cinco pétalos libres
de forma oval-a...
FROITOS
De forma oval de
aproximadamente 5 cm
de lonxitude, de cor
laranxa e moi lixeiros. No
interior teñen unha polpa
es...
UTILIDADE:
Ornamental.
Algunhas variedades
dan froitos comestibles
(maracullá).
DATA DE PLANTACIÓN:
As primeiras en 1998.
silveira
Rubus fruticosus
zarza
dewberry
ronce
amora
Arbusto trepador, moi ramificado, de ata 2 m de altura.
É unha planta silvestre moi abundante nos valos e beirais.
Existen...
TALO
Varios talos leñosos, cilíndricos angulosos,
xeralmente con regos, de cor castaña-vermella
e cubertos de espiñas robu...
FOLLAS
Alternas, compostas, formadas por
cinco foliolos peciolados de forma
oval-apuntada coa beira serrada de
diferentes ...
FLORES
Completas, formadas por
cinco sépalos, cinco pétalos
redondeadas de cor rosa,
numerosos estames, e varios
pistilos....
FROITOS
Agrupación de froitos carnosos pequenos, de forma esférica
(polidrupa), lisos e de cor negra.
Pódense comer e teñe...
UTILIDADE
En xeral está
considerada unha
planta molesta que
medra moi rápido.
Os froitos úsanse para
facer dóces, licores,...
Trompeta
Campsis radicans
enredadera de trompeta
jazmín de Virginia
trumpet vine
trompette de Virginie
Planta arbustiva
trepadora que pode
acadar ata 12 m de
altura.
Orixinaria das zonas
temperadas do Norte
de América.
TALO
Leñoso, fráxil e delgado,
de cor castaña crara.
FOLLAS
Opostas, compostas, formadas por 7 a 11 foliolos oval-
apuntados, de cor verde viva e coa beira serrada.
FLORES
Hermafroditas, completas con forma
de trompeta de ata 7 cm de
lonxitude, cunha corola de 6
pétalos de cor laranxa-v...
FROITOS
Cápsulas cilíndricas, leñosas,
lisas, de cor castaña e 10-15
cm de lonxitude.
UTILIDADE: ornamental.
DATA EN QUE FOI
PLANTADA: 1999.
xazmín
Jassminum officinale
jazmín
jasmine
jasmin
jasmin
Arbusto trepador
nativa do Cáucaso, o
norte de Irán, Afganistán,
Pakistán, o Himalaia,
India, Nepal e China
occidental.
TA...
FOLLAS:
Opostas, compostas,
formadas por sete foliolos
verdes de forma oval-
lanceolada coa beira enteira.
FLORES:
Hermafroditas con catro
pétalos de cor branca e
agrupadas en cimas moi
numerosas. Desprenden un
intenso arume.
FROITOS:
Cápsulas moi pequenas que
se abren e deixan caír as
sementes.
UTILIDADE:
Ornamental para fabricar perfumes.
DATA EN QUE FOI
PLANTADO: 1998
Erigeron
Plantas cultivadas
Fento (Nephrolepis)
Ave do paraíso
ambroíño
ambroíño rosa
papiro
Plantas silvestres
xunco (Cyperus)
Cultivos nos terreos lindeiros
Plantas silvestres
Hedra (Hedera helix)
Trevo branco (Trifolium repens)
Lingua de boi (Echium vulgare)
Lingua de boi (Echium vulgare)
Salgueiriño (Lytrum salicaria)
Mentrastes (Mentha suaveolens)
Mentrastes (Mentha suaveolens)
Correola (Calystegia sepium)
Língua de ovella (Plantago lanceolata)
Cardo (Cirsium vulgare)
Trevo (Trifolium pratense)
Mexacán (Phytolacca americana)
maravallas (Crepis capillaris)
Chuchameles (Oxalis pescapreae)
Mexacán (Taraxacum officinale)
xurxa (Cyperus longus)
Xunco (Juncus effussus)
animais
Pulgón nun cedro
Abellón (Bombus terrestris)
Bolboreta (Pararge aegeria)
Bolboreta (Cynthia cardui)
Xoaniña (Coccinella septempunctata)
Escaravellos (Phyllopertha horticola)
formigas
formigueiro
mosca
Araña de xardín (Araneus diadematus)
Caracol (Cepaea nemoralis)
Caracola (Cryptomphalus aspersus)
Lagartixa galega (Podarcis bocagei)
Pardal (Passer domesticus)
Merlo (Turdus merula)
Rulas (Streptopelia decaocto)
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
A natureza no IES Francisco Asorey
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A natureza no IES Francisco Asorey

249 views

Published on

Un traballo realizado polo alumnado e profesorado de 1º de ESO en 2009: espazos e especies no centro

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A natureza no IES Francisco Asorey

 1. 1. A natureza Traballo realizado polo alumnado e profesorado de 1º de ESO con imaxes propias e de Internet. IES FRANCISCO ASOREY (CAMBADOS) Xuño 2009
 2. 2. Xardín
 3. 3. Espazo sen acondicionar
 4. 4. Patio interior-estanque Plantas cultivadas Plantas silvestres PREMER NOS NOMES PARA VER AS PRESENTACIÓNS
 5. 5. animais PREMER NO NOME PARA VER A PRESENTACIÓN
 6. 6. 1 1 1 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 11 15 16 16 17 18 19 20 3 21 22 23 24 as árbores 1- CARBALLO 2- CATALPA 3- ULMEIRO 4- FREIXO COMÚN 5- TILLEIRA 6- CARBALLO AMERICANO 7- CERDEIRA 8- LIQUIDÁMBAR 9- TULIPEIRO 10- ÁRBORE DO AMOR 11-PLÁTANO 12- ARCE 13- TUIA 14- MIMOSA 15- ALBICIA 16- ACIVRO 17- LOUREIRO 18- FREIXO DE FOLLA ESTREITA 19- BIDUEIRO 20- GINKGO 21- CAMELIA 22- MAGNOLIA 23- CEDRO 24- ALCIPRESTE N PREMER NOS NÚMEROS PARA VER AS PRESENTACIÓNS os arbustos 25- RELOXIÑO 26- PIRACANTA 27- CHUCHAMELES 28- XAZMÍN 29- SILVEIRA 30- ADELFA 31-GLICINIA 32- TROMPETA 33- AZALEA 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 7. 7. acivro (Ilex aquifolium) acebo holly houx azevinho
 8. 8. Árbore propia de zonas de montaña, de copa cónica, ramificada desde a base, e coa follaxe moi densa cando medra illado. Pode acadar os 5 m de altura. TALO O toro é recto coa tona lisa de cor verde-gris e coas ponlas máis verdes.
 9. 9. FOLLAS Simples e alternas, coirentas e brillantes, co limbo de forma elíptica coa beira dentada e espiñenta e cor verde escura. Nas ponlas altas dos exemplares adultos aparecen follas sen espiñas.
 10. 10. FLORES Son xeralmente unisexuais e nacen en pés separados. Son de cor branca-rosada, con catro sépalos e catro pétalas e aparecen nas axilas das follas illadas ou en acios. Nos exemplares masculinos teñen catro estames, no femininos un pistilo globoso e nos hermafroditas todo xunto
 11. 11. FROITOS Bagas de forma esférica e cor encarnada de menos de 1 cm de diámetro.
 12. 12. UTILIDADE Xardinería Coa tona do acivro facíase o visgo ou liga para cazar paxaros. CURIOSIDADES As follas e os froitos son tóxicos para as persoas. En estado silvestre está protexida.
 13. 13. As folerpas auleando polos cómaros, aristas do silencio como espías, mandan a súa mensaxe ao corazón do solitario: vermello do grial en río quente conmovendo as raices dos acibos. Manuel Lourenzo en “Santuario”
 14. 14. Acacia, albicia Albizzia julibrissin acacia de Constantinopla albizia, árbol de la seda, acacia de Persia persian silk tree arbre de soie
 15. 15. Árbore orixinaria de Asia subtropical (Irán, China, Taiwán…). A copa ten forma de parasol coas ponlas horizontais. TALO Toro leñoso, cilíndrico e dereito. A tona é de cor gris con finas fendas verticais.
 16. 16. FOLLAS Doblemente compostas, pinnadas e alternas. Compostas por foliolos pequenos de forma de forma oval-alongada en posición oblícua, de cor verde viva e coa beira enteira.
 17. 17. FLORES Espidas, agrupadas en cabezas globosas de cor amarela ou rosa, moi perfumadas. Polinízanso por insectos.
 18. 18. FROITOS Vaíñas alongadas e carnosas e forma de cinta con varias sementes de forma oval aplanada. As sementes caen ao abrir o froito cando seca.
 19. 19. APROVEITAMENTO: adorno
 20. 20. Data en que foi plantado no centro: setembro 1998. Logo arrincouse fara facer o patio cuberto. En 2005 naceu unha das sementes dun xardín veciño.
 21. 21. alcipreste Cupressus sp cypress cyprès cipreste
 22. 22. Árbore de copa aberta e estendida que raramente supera os 2 m de altura.
 23. 23. TALO Toro leñoso curto, moi ramificado coa tona de cor castaña avermellada con estrías finas. As ponlas son cilíndricas.
 24. 24. FOLLAS Simples, escamiformes, opostas de 1 mm de lonxitude de cor verde escura.
 25. 25. FLORES Conos masculinos de cor amarela, situados no remate das ponlas novas. Conos femininos globulares. FROITOS Conos leñosos esféricos que se abren para soltar as sementes.
 26. 26. DATA DE PLANTACIÓN: 2001 UTILIDADE: ornamental
 27. 27. “O ALCIPRÉS E A ERMIDA”, Millenta soles deron volta ó mundo desque unha santa man benedictina chantou en terra este alciprés altivo cabo da ermida. As sedentas raíces alongadas ó maino río, as ponlas arrandea na luminosa outura dos frolidos campos de estrelas. O tronco forte, ríxido e cincento enmantado en follaxe verdemouro, vive sereo, estático, calado, místico ensono. ..... Ramón Cabanillas en “Samos”, 1958.
 28. 28. árbore do amor, árbore de Xudea Cercis siliquastrum árbol del amor, algarrobo loco Judas-tree. arbre de Judée olaia
 29. 29. Árbore orixinaria do Mediterráneo oriental que pode acadar os 10 m de altura. A copa é irregular e algo colgante. TALO Toro leñoso coa tona escura, case negra, con fisuras finas e rectas.
 30. 30. FOLLAS Simples, alternas, co limbo case redondo coa base acorazonada (10 cm de lonxitude) e coa beira enteira. O peciolo mide de 8 a 10 cm de lonxitude.
 31. 31. FLORES Simples, hermafroditas, leguminosas, de cor rosa. Agrúpanse en pequenos ramiños de 3-8 que saen nas ponlas vellas e no toro. Polinízanse por insectos.
 32. 32. FROITOS Legumes de 5 a 9 cm de lonxitude verdes ou vermellas cando son novas e castañas na madurez. Ábrense e deixan libres as sementes.
 33. 33. UTILIDADE: ornamental.
 34. 34. DATA DE PLANTACIÓN: 2002
 35. 35. Arce Acer palmatum arce japonés japanese maple érable palmé bordo japonês
 36. 36. Árbore de pequeno tamaño que pode acadar 8 m de altura. TALO Toro dereito, moi ramificado, coa tona lisa, parda ou gris e con estrías máis clara.
 37. 37. FOLLAS Simples, opostas, co limbo de forma palmeada (5-10 cm de lonxitude) dividida en 7, 7 ou 9 lóbulos agudos coa beira serrada de cor verde crara, e cun peciolo de 3-5 cm de lonxitude. No outono póñense de cores moi vistosas desde amarela clara ata púrpura.
 38. 38. FLORES Agrupadas en pequenas cimas. Cada flor ten 5 sépalos de cor vermella ou púrpura, e 5 pétalos brancos.
 39. 39. FROITOS Dobles sámaras de 2 cm de lonxitude, coas ás en ángulo obtuso.
 40. 40. UTILIDADE Para xardíns e bonsais. Cultivado polos xaponeses desde hai moitos anos e en Europa desde o século XIX.
 41. 41. DATA DE PLANTACIÓN: 2005
 42. 42. bidueiro (Betula celtiberica) abedul birch bouleau bétula
 43. 43. Árbore común en toda Europa Central e Septentrional. De crecemento rápido, prefire as zonas húmidas de media e grande altitude. A copa é cónica e estreita nos exemplares novos e máis redondeada e coas ponlas colgantes nos vellos. Pode acadar os 20 m de altura.
 44. 44. TALO O toro está cuberto por unha tona lisa de cor branca prateada con liñas horizontais grises. As ponlas novas teñen a tona de cor púrpura.
 45. 45. FOLLAS Simples, de forma romboidal ou ovo- triangular coa beira doblemente dentada. Miden de 2 a 6 cm de lonxitude e son de cor verde escura. O peciolo é cilíndrico e longo.
 46. 46. FLORES As flores femininas son acios de 5 ou 6 amentos de cor verde pálida. As flores masculinas son amentos de cor amarela pálida de 2 a 3 cm de lonxitude. Aparecen no verán antes da caída das follas e abren en febreiro-marzo.
 47. 47. FROITOS Aquenios de pequeno tamaño, de forma oval- aplanada e con dúas ás, agrupados nunha falsa piña que se desfai no outono ao madurar.
 48. 48. Data de plantación: 1998
 49. 49. UTILIDADE Á madeira, branda e lixeira, úsase para facer cestos, zocas, culleres...
 50. 50. GÁNDARA A Floro L. Cuevillas Naquel biduído dos bidos louzanos o páxaro Sol non pía os seus raios, e morre de amor. Naquel biduído dos lanzales bidos o páxaro Sol non criba os seus píos e morre de amor. Fermín Bouza Brey “Nao senlleira”, 1933.
 51. 51. camelia Camelia japonica japanese camellia camélia camelia
 52. 52. Árbore de folla perenne orixinaria do Xapón, moi abundante en Galicia sobre todo nas Rías Baixas onde se cultiva desde hai máis de cen anos.
 53. 53. TALO O toro ten a tona de cor verdosa ou castaña-gris e as ponlas ascendentes saen case desde o pé.
 54. 54. FOLLAS Simples, alternas, elíptico-apuntadas, coa beira suavemente serrada, de ata 10 cm, coa superficie lisa, coirenta e brillante.
 55. 55. FLORES Simples e completas, con 6 pétalos redondeados de cores diferentes segundo a variedade (branca, rosa ou vermella), un pistilo e numerosos estames de cor amarela.
 56. 56. As variedades cultivadas adoitan ser estériles por teren os órganos reprodutores transformados en pétalos. A do Instituto é de cor branca.
 57. 57. FROITOS Cápsulas duras e leñosas de forma esférica de entre 2 e 5 cm de diámetro. Ao abrir soltan varias sementes grandes e duras.
 58. 58. UTILIDADE Planta ornamental. O cultivo de camelias ten unha gran tradición en Galicia onde se celebran varios concursos e festas de exaltación. Existen máis de mil variedades que se distinguen polo tamaño, a forma e a cor das súas flores.
 59. 59. Data de plantación: cando se fixo o centro, En 1990.
 60. 60. Carballo americano Quercus rubra roble americano northern red oak chêne rouge d'Amérique carvalho vermelho americano
 61. 61. Árbore orixinaria de América do Norte, de copa cónica cando é nova e en forma de cúpula cando é máis vella. Pode medir ata 35 m de altura.
 62. 62. TALO Toro macizo e curto, con ponlas grandes e fortes que ascenden ou alónxanse ordeadas en pisos. A tona é de cor gris prateada crara, lisa. Co tempo fórmanse fendas.
 63. 63. FOLLAS Simples, de 10 a 25 cm de lonxitude. O limbo é oval e está dividido en lóbulos rematados en tres dentes. O peciolo é cilíndrico e mide de 2 a 3 cm. Antes de caír mudan de cor podendo chegar a porse vermellas nos terreos ácedos.
 64. 64. FLORES MASCULINAS: amentos delgados e amarelos, pouco mestos. FEMININAS: individuais, espidas. Polinización polo vento.
 65. 65. FROITOS De forma ovoide, duros e lisos, de cor parda encarnada escura, metidos parcialmente nunha cúpula escamosa. Tardan dous anos en completar o seu desenvolvemento. As sementes dispérsanse caendo da árbore ou polos animais.
 66. 66. APROVEITAMENTO Adorno e madeira
 67. 67. Data en que foi plantado no centro: 1995
 68. 68. Carballo Quercus robur roble oak chêne carvalho
 69. 69. CARBALLO (Quercus robur) Árbore de copa alta e ancha. Pode acadar os 45 m de altura. É a árbore autóctona máis representativa, común en toda Galicia, especialmente en alturas inferiores aos 800 m.
 70. 70. O toro é moi ramificado, coa tona de cor gris ou castaña con fisuras verticais.
 71. 71. FOLLAS Simples, ovais e lobuladas, de 10-12 cm de lonxitude e 8 cm de anchura, de cor verde escura mate co peciolo curto.
 72. 72. FLORES Pouco aparentes. As masculinas, amarelas, agrúpanse en amentos delgados de uns 4 cm. As femininas, espidas, de forma globosa, de cor parda cos estigmas vermellos. Nacen en grupos de 2 a 4 nos agromos novos. Polinízase polo vento. Florece de febreiro a marzo.
 73. 73. FROITOS As landras son froitos secos, miden de 3 a 4 cm de longo e entre 1,5 e 2 cm de ancho. Aparecen, en grupos de 2 a 4, sobre rabiños de 4 a 6 cm de lonxitude.
 74. 74. É frecuente atopar sobre os carballos distintas formacións producidas pola reacción da árbore ás postas de diferentes insectos (bugallos ou cocos, mazáns de cuco...)
 75. 75. No centro hai catro carballos Plantados de semente. O máis antigo ten 15 anos.
 76. 76. USOS: Madeira dura e de boa calidade, resistente á putrefacción (mesmo na auga) para móbeis, recipientes, ferremantas e construción. As ponlas novas fendidas en tiras úsanse para facer cestas. As landras utilízanse como alimento para os porcos.
 77. 77. O CARBALLO Cando soio, ó serán, vou paseniño cara ó fogar, de volta do traballo. sempre detén meus ollos un carballo ergueito nun mallón, sobre o camiño. Lanzal o tronco, as ponlas alongadas, o follaxe en dosel, forte, senlleiro, ten a medosa traza dun guerreiro vixiante de castros e valgadas. Ó chegar ó pé del na atardecida, da lexendaria edade saudoso, quixérao ver cadeira frorecida dun rei celta, barbudo, fazañoso, ou soleada, verdecente ermida dun santiño aldeán e miragroso. Ramón Cabanillas. DA TERRA ASOBALLADA
 78. 78. catalpa Catalpa bignonoides catalpa
 79. 79. Árbore Orixinaria de América do Norte onde os indios lle chaman árbore dos cigarros pola forma dos froitos. A copa é ampla, extendida e clara. Pode medir ata l5- 20 m de altura.
 80. 80. TALO Toro cilíndrico, curto e xeralmente curvado coas ponlas ascendentes ou extendidas e ás veces curvadas. A tona é castaña ou agrisada, nun comezo lisa e a medida que envellece despréndese en escamas redondeadas ou rectangulares.
 81. 81. FOLLAS Simples, opostas ou en verticilos de tres, co limbo acorazonado (10- 20 cm de lonxitude) e a beira enteira. O envés está cuberto de pequenos peliños. O peciolo é cilíndrico e longo, de 6 a 10 cm de lonxitude. Toda a folla desprende un cheiro desagradable cando se espreme. No outono póñense amarelas.
 82. 82. FLORES Completas, (3-5 cm de anchura) con cinco pétalos soldados de cor branca con manchas encarnadas no interior. Agrúpanse en acios xeralmente ergueitos de ata 20 cm de lonxitude. Polinízanse por insectos.
 83. 83. FROITOS Legumes cilíndricas grandes (30 cm de lonxitude) de cor castaña escura con numerosas sementes provistas de peliños que caen ao secar os froitos e dispérsanse polo vento.
 84. 84. Data en que foi plantado no centro: o primeiro exemplar en abril de 1999 e dous máis en 2003.
 85. 85. APROVEITAMENTO: Adorno
 86. 86. cedro Cedrus atlantica cedar cèdre cedro
 87. 87. Árbore de copa estreita coas ponlas colgantes e longas. É orixinaria das montañas do Atlas de Marrocos e Arxelia.
 88. 88. TALO Cilíndrico e dereito coa tona de cor gris escura, lisa cando e novo e con grandes placas e fisuras escamentas a medida que se fai vello.
 89. 89. FOLLAS Forma acicular de sección cilíndrica de cor verde escura. As dos brotes longos teñen de 1 a 3 cm de lonxitude. As dos brotes curtos (braquiblastos) dispóñense en espiral formando grupos de ata 45.
 90. 90. FLORES Conos masculinos de cor amarela-parda de 3 a 5 cm de lonxitude, de forma cilíndrica, máis estreitos no remate e lixeiramente curvados. Conos femininos cilíndricos de 1 cm de lonxitude, de cor verde crara coas escamas escuras. Polinízanse polo vento.
 91. 91. FROITOS Conos de ata 8 cm de lonxitude de forma cilíndrica, coa punta máis estreita e algo afundida. A cor é de castaña a púrpura crara ao madurar. Maduran no segundo ano. As sementes dispérsanse polo vento.
 92. 92. APROVEITAMENTO: adorno e madeira.
 93. 93. Data en que foi plantado no centro: marzo 1999.
 94. 94. cerdeira, cereixeira Prunus avium cerezo wild cherry merisier cerejeira
 95. 95. Árbore de copa aberta que pode chegar ata 4-5 m de altura.
 96. 96. TALO Toro cilíndrico recto, moi ramificado con ponlas ascendentes. A tona é castaña- avermellada, lixeiramente brillante e despréndese en bandas transversais estreitas ou alongadas con pequenas marcas redondeadas perpendiculares.
 97. 97. FOLLAS Simples, alterna, co limbo de forma oval-lanceolada coa beira dentada irregularmente, duns 7- 12 cm de lonxitude e 4-8 cm de anchura e de cor verde escura. O peciolo é cilíndrico, de 2 a 4 cm de lonxitude, de cor encarnada e con dúas glándulas na base do limbo.
 98. 98. FLORES Simples, hermafroditas, formadas por cinco sépalos verdes e cinco pátalos de cor branca, un pistilo e cinco estames. Teñen uns rabos longos e agrúpanse en ramiños (umbelas). Polinízanse por insectos.
 99. 99. FROITOS (CEREIXAS) Drupas esféricas de 9-12 mm de diámetro, de cor encarnada ou case negra. Maduran a comezos do verán e son comestibles. As sementes dispérsanse ao comelos os animais.
 100. 100. APROVEITAMENTO: froita, madeira e adorno.
 101. 101. Data en que foi plantada no centro: marzo 2003. Houbo outra plantada en febreiro 1999 que secou.
 102. 102. Paxariño comechón que me andas nas cereixas, come paxariño come, pero a ver as que me deixas. POPULAR
 103. 103. Souto sen follas! Cerdeiras roxas e bidueiras marelas! días breves en que un está sempre nunha cousa! As bouzas verdes fóronse pondo marelas e roxas. As bouzas roxas pardean cas choivas. O vento solo no souto do outo outono. Uxío Novoneira “Os Eidos”, 1981
 104. 104. freixa freixo de folla estreita, Fraxinus angustifolia narrow-leafed ash frêne à feuilles étroites freixo
 105. 105. Árbore de copa alta, ovoide e pouco densa que pode acadar os 25 metros de altura. É orixinaria do sur de Europa, norte de África e oeste de Asia. Atópase en ribeiras e bosques caducifolios húmidos. En Galicia atópase no oeste, centro e sur. TALO O toro é recto, coa tona lisa, de cor gris-verdosa nos exemplares novos e castaña- gris, con retículas profundas nos exemplares adultos. Os gomos son de cor castaña escura.
 106. 106. FLORES Sen pétalos, están agrupadas en panículas que poden conter flores masculinas e femeninas mesturadas ou separadas.
 107. 107. FOLLAS Caedizas, opostas, compostas, pinnadas de 15 a 25 cm de lonxitude. Formadas por 5-7 foliolos estreitos de forma lanceolada, coa beira dentada, de cor verde escura polo dereito e máis clara polo revés.
 108. 108. FROITOS Sámaras, con ás de forma lanceolada de ata 5 cm de lonxitude, de cor castaña.
 109. 109. UTILIDADE A madeira emprégase en ebanistería e para facer ferramentas. A leña e o carbón son de gran calidade. As follas son purgantes e a tona febrífuga e tónica.
 110. 110. Foi plantado arredor de 1989 e trasplantado en 2008 para facer os accesos ao aparcamento e pabillón.
 111. 111. freixo Fraxinus excelsior ash frêne freixo
 112. 112. Árbore típica dos bosques de ribeira e de solos frescos e ricos de toda Europa. Pode acadar ata os 40 metros. A copa dos exemplares novos é bastante laxa, coas ponlas ascendentes. Nos exemplares vellos é alta e aberta, de desenvolvemento irregular.
 113. 113. TALO Toro cilíndrico recto coas ponlas bastante rectas e ás veces verticiladas. A tona é lisa nos exemplares novos, pero co tempo vai formando fendas entramadas. A cor é castaña-gris. Os brotes son son grosos, de cor gris pálida e algo aplanados. Os gomos son de cor negra, apuntados e opostos.
 114. 114. FOLLAS Compostas, pinnadas de 20 a 25 cm de lonxitude. Formadas por 9- 13 foliolos de forma oval-apuntada, coa beira dentada, de cor verde mate pola cara superior e máis clara pola inferior.
 115. 115. FLORES Amentos de cor verde cos rabos longos que poden conter flores masculinas e femininas mesturadas ou separadas e sen pétalos. Os elementos masculinos son simples estames (dous por flor). As flores femininas son pistilos solitarios en forma de frasco. Polinízanse polo vento.
 116. 116. FROITOS Secos (sámaras), con ás de forma lanceolada duns 3 cm de lonxitude, de cor castaña cando están maduros. Dispérsanse polo vento.
 117. 117. APROVEITAMENTO: Adorno e madeira. A madeira é resistente e utilízase para mangos de ferramentas e pezas de carros. Se queres que o carro ande forte, a un tempo e velaíño, bótalle o eixo de freixo e as treitoiras de sanguiño. POPULAR
 118. 118. Data en que foi plantado no centro: setembro 1990.
 119. 119. gingko Ginkgo biloba ginkgo
 120. 120. Árbore orixinaria da China. É moi primitiva e está moi próxima ás coníferas. Pode acadar os 30 metros de altura, de copa de forma piramidal, xeralmente delgada e estreita. TALO Toro leñoso, cilíndrico e dereito pouco ramificado. A tona é de cor gis-castaña con profundos sucos e fendas facendo un entramado.
 121. 121. FOLLAS Limbo plano en forma de abano con dous lóbulos, duns 10 cm de lonxitude e de cor verde clara. O peciolo é longo e dispóñense en verticilos en brotes curtos.
 122. 122. FLORES É unha especie dioica, con árbores masculinas e femininas. Masculinas: os estames agrúpanse en amentos cilíndricos de cor amarela. Femininas: de forma esférica, pequenas e de cor verde, sen pétalas e formadas por un único ovario. Nacen en grupos de 2-3. Polinízase polo vento.
 123. 123. SEMENTE Rodeada dunha envoltura carnosa que cando está madura é de cor verde-gris ou amarela e de olor desagradable.
 124. 124. APROVEITAMENTO Adorno en xardíns.
 125. 125. Da follas do ginkgo obtense un extracto que contén flavonoides que favorecen a circulación sanguínea.
 126. 126. Data de plantación: xaneiro de 1999. Secou no verán de 2006 e volveu a agromar.
 127. 127. liquidambar Liquidambar styraciflua liquidámbar, árbol del ámbar, ocozol, árbol del estoraque american sweetgum, redgum copalme d'Amérique
 128. 128. Árbore orixinaria do Leste e Sudoeste dos Estados Unidos de América onde pode chegar a medir ata 40 m de altura. A copa é cónica cando é nova e máis ancha e abombada cando vella.
 129. 129. TALO Toro cilíndrico, recto, coas ponlas, que comezan case desde a base, dispostas horizontalmente ou lixeiramente dirixidas cara arriba. A tona é lisa e gris nas árbores novas e nos de máis anos dividida en placas con fendas fondas. Nas ponlas é de cor amarela ou encarnada e con costelas de cortiza.
 130. 130. FOLLAS Simples, alternas, co limbo de forma palmeada dividido en 5 ou 7 lóbulos triangulares coa beira serrada (10-15 cm de lonxitude). A cor é verde brillante e no outono cambian a amarela, vermella ocre ou carmín. O peciolo é cilíndrico e longo (6-12 cm de lonxitude).
 131. 131. FLORES MASCULINAS: inflorescencias globulares (grupos de estames) en acios de cor verde cun rabo de 4 a 7 cm de lonxitude. FEMININAS: cabeza (grupos de pistilos) de aproximadamente 3 cm, de diámetro cun rabo longo. Polinízanse polo vento.
 132. 132. FROITOS Secos (cápsulas) formando unha bola espiñenta. Ao secar ábrense e caen as sementes, moi pequenas, de cor castaña e con ás. Os froitos poden permanecer na árbore durante todo o ano.
 133. 133. APROVEITAMENTO: Adorno
 134. 134. Data en que foi plantado no centro: febreiro 1999.
 135. 135. loureiro Laurus nobilis laurel lay laurel laurier sauce loureiro
 136. 136. FLORES Nacen en distinto pé (hai árbores machos e árbores femias). Están formadas por 4 sépalas e 4 pétalas de cor branca- amarela, as femininas teñen un ovario e as masculinas ramiños de 12 estames. Polinízanse por insectos.
 137. 137. Árbore de copa cónica que pode medir ata 15 m de altura. Orixinario de Asia Menor e traído a Galicia posiblemente polos romanos. Na nosa zona é habitual nas sebes e valos vellos. TALO Toro cilíndrico, vertical, moi ramificado e coas ponlas erguidas. A tona é de cor gris escura, lisa e con lixeiras fendas ou enrugas. As ponlas novas e os chupóns son de cor púrpura.
 138. 138. FOLLAS Simples, co limbo de forma lanceolada (5 a 10 cm, de lonxitude) coa beira lixeiramente ondeada, de cor verde escura, duras e brillantes polo dereito e mates polo revés. O peciolo é de cor púrpura escura e mide aprox, 6 mm de lonxitude. Teñen un cheiro característico.
 139. 139. FROITOS Carnosos, de forma oval, (1,5 cm. de lonxitude aprox) cor negra e cunha sola semente. As sementes dispérsanse ao seren comidas polos paxaros.
 140. 140. APROVEITAMENTO Adorno. As follas como condimento. É símbolo de premios e victorias.
 141. 141. Data en que foi plantado no centro: 1990
 142. 142. Desgraciado do loureiro que está ao pé do camiño, cada persoa que pasa tíralle o seu ramiño.
 143. 143. magnolia Magnolia liliflora magnolio chino saucer magnolia magnolia de Chine magnolia chinesa
 144. 144. Arbusto ou pequena árbore de ata 4 m de altura nativa de China. TALO O toro é retorcido, coa tona de cor castaña gris e con fendas finas. Ramifícase moito e forma unha copa aberta.
 145. 145. FOLLAS Simples, co limbo de forma oval- lanceolada de 10-15 cm de lonxitude, co beira enteira e o peciolo curto. Caen no inverno.
 146. 146. FLORES Completas, grandes, cos pétalos soltos de cor branca por dentro e de rosa craro a rosa púrpura por fóra. Saen antes que as follas.
 147. 147. FROITOS Cono leñosos con aberturas das que colgan as sementes.
 148. 148. UTILIDADE Planta ornamental moi valorada pola floración.
 149. 149. Data en que foi plantada: 2004
 150. 150. Crara noite, piano entre magnolias, voz de mirto ou de oboe. Luis Pimentel “Sombra do aire na herba”
 151. 151. mimosa chorín (Acacia dealbata) mimosa silver wattle mimosa
 152. 152. Árbore orixinaria de Australia que se atopa silvestre por moitas zonas de Galicia, en especial no litoral e Ourense. Foi introducida como especie ornamental e nalgunhas zonas constitúe unha praga xa que se propaga facilmente por sementes e por brotes da propia raíz. Ten a copa esférica e pode acadar 20 m de altura.
 153. 153. TALO Toro recto, coa tona de cor gris- púrpura escura nos exemplares adultos.
 154. 154. FOLLAS Persistentes, alternas, compostas, doblemente pinnadas de ata 12 cm de lonxitude, cos foliolos de forma lanceolada e moi finos (3-4 mm de lonxitude), de cor verde-azulada e lixeiramente veludos.
 155. 155. FROITOS Legumes aplastadas, de 5 a 7 cm de lonxitude agrupados en acios. Ao secar abren e lanzan as sementes.
 156. 156. FLORES Espidas e agrupadas en acios de cabezas esféricas de 1 a 2 cm de diámetro, de cor amarela intensa. Despiden un arume característico.
 157. 157. UTILIDADE Para xardíns. A madeira emprégase en carpintería.
 158. 158. plátano Platanus hibrida plátano de sombra london plane platane commun
 159. 159. Árbore de copa ampla e alta que se fai máis aberta nos exemplares vellos. Pode chegar a medir ata 40 m de altura. É unha árbore de crecemento rápido que tolera moi ben os ambentes das cidades e a contaminación.
 160. 160. TALO Toro cilíndrico, vertical e forte, coa tona de cor castaña-gris con láminas redondeadas que se desprenden deixando manchas de cor amarela crara. As ponlas son grandes e retorcidas.
 161. 161. FOLLAS Simples, planas, co limbo de forma palmeada dividido en lóbulos triangulares que se subdividen en outros máis pequenos (poden medir de 15 a 20 cm de ancho). Son de cor verde brillante polo dereito e máis claras, e con pequenos peliños, polo revés. O peciolo, de forma cilíndrica, mide arredor de 5 cm. Na zona de suxección anchea e envolve ás xemas novas. As follas están dispostas de forma alterna. No outono póñense amarelas antes de caer.
 162. 162. FLORES MASCULINAS: amentos con 2 a 3 cabezas florais cheas de estames de cor amarela. FEMININAS: grupos de ovarios agrupados en inflorescencias esféricas que aparecen en ramos de dúas cun rabiño de 6 a 8 cm, de lonxitude. Son de cor amarela e púrpura. Polinización, polo vento.
 163. 163. FROITOS Agrupacións esféricas (2-3 cm de diámetro) de froitos secos. As sementes son cilíndricas e teñen un anel de pelos nun extremo. Dispersión das sementes: polo vento.
 164. 164. plátano
 165. 165. APROVEITAMENTO: sombra e adorno. É moi abundante nos parques. Madeira para mobles e embalaxes.
 166. 166. No centro hai dous plátanos, plantados en xaneiro de 1999.
 167. 167. tilleira Tilia platyphylios tilo tilia
 168. 168. Árbore de copa ampla, abombada e mesta, que se fai estreita na parte superior. Pode medir ata 35-40 m de altura. Nativa de Europa central. Existen moitas especies híbridas.
 169. 169. TALO Toro cilíndrico recto coas ponlas da parte baixa horizontais e lixeiramente péndulas e as demais ascendentes. A tona é de cor gris escura ou castaña-gris con fendas alongadas e estreitas e raias entramadas.
 170. 170. FOLLAS Simples alternas, co limbo acorazonado rematado en punta prolongada, de 7-12 cm de lonxitude, e coa beira dentada. A cor é verde escura mate e a superficie veluda. No outono póñense de cor amarela-clara ou dourada.
 171. 171. FLORES Simples, completas, formadas por 5 sépalos verdes, cinco pétalos estreitos e libres amarelo-verdosos, numerosos estames e un pistilo. Son de pequeno tamaño e están agrupadas en cimas de 2 a 6 flores. O rabo floral leva unha bráctea laminar típica de forma oval- alongada que se separa do mesmo na metade. Desprenden unha aroma que atrae aos insectos.
 172. 172. FROITOS Cápsulas globulares de 1 cm de diámetro con cinco costelas angulosas que conteñen unha única semente. Ao secar despréndese todo o conxunto coa bráctea que axuda a que o vento disperse as sementes.
 173. 173. APROVEITAMENTO: Adorno. Flores: para facer infusións (tila)
 174. 174. Data en que foi plantado no centro: febreiro 1999.
 175. 175. tuia Thuja occidentalis tuya occidental white cedar thuya d‘occident tuia vulgar
 176. 176. Árbore orixinaria de América do Norte, coa copa cónica e estreita coa punta redondeada que pode medir ata 20 m de altura.
 177. 177. TALO Toro cilíndrico coas ponlas lixeiramente colgantes. A tona é de cor castaña-laranxa e nos exemplares vellos máis escura, desprendéndose en tiras estreitas.
 178. 178. FOLLAS Simples, pequenas, de forma oval-apuntada e dispostas a xeito de escamas opostas e alternas. As que están expostas ó sol son lisas e de cor verde e as outras cóncavas e de máis craras.
 179. 179. FLORES Agrupadas en conos. Masculinos: pequenos, de forma oval e cor encarnada escura, situados nas ponlas terminais. Femininos: de cor amarela, con 8-10 escamas prolongadas cara arriba. Situados no remate das ponlas. Polinízanse polo vento.
 180. 180. SEMENTES Pequenas e leñosas, de forma oval e cunha á estreita, situadas no interior dun cono leñoso de forma oval con escamas abertas desde a base e cara arriba que miden de 10-12 mm de lonxitude. Dispérsanse co vento.
 181. 181. APROVEITAMENTO Adorno, madeira, para facer sebes, en aromaterapia...
 182. 182. Foron plantados tres exemplares en 1990 e despois trasplantados debido ás obras.
 183. 183. tulipeiro Liriodendron tulipifera tulipero de Virginia tuliptree tulipier de Virginie árbore das tulipas
 184. 184. Árbore orixinaria de América do Norte. Pode acadar os 40 metros de altura. Nos exemplares novos a copa é estreita e cónica e nos vellos é ampla e columnar.
 185. 185. TALO Toro leñoso, cilíndrico e dereito coas ponlas separadas. A tona é gris- parda ou parda-alaranxada con fisuras finas facendo un debuxo reticulado.
 186. 186. FOLLAS O limbo ten unha forma moi característica de contorno case cadrado e polo xeral dividida en catro lóbulos coa beira enteira de 10-15 cm de lonxitude e 10 a 20 de anchura. A cor é verde brillante. O peciolo mide de 10 a 12 cm de lonxitude. Disposición: alterna. Caen no outono e póñense de cor amarela.
 187. 187. FLORES Solitarias, situadas no ápice das ponlas pequenas. Teñen forma de campá aberta. Están formadas por un cálice de 3 sépalos de cor verde e seis pétalos amarelos con manchas alaranxadas. Os pistilos sitúanse arredor dun eixo carnoso central e arredor del están os estames carnosos.
 188. 188. FROITOS En forma de cono, de cor castaña clara. Cando maduran ábrense comezando pola parte superior e deixan libres as sementes, de forma ovalada que se dispersan polo vento.
 189. 189. Data en que foi plantado no centro: marzo 2003.
 190. 190. APROVEITAMENTO: adorno
 191. 191. ulmeiro Ulmus glabra elmo elm erme ulmeiro
 192. 192. Árbore orixinaria do norte e centro de Europa. Foma “péndula” co toro recto e as ponlas colgantes.
 193. 193. TALO Toro leñoso, cilíndrico e recto. A tona é bastante lisa e crara, de cor gris. Os gomos son grosos de cor avermellada.
 194. 194. FOLLAS Planas, de forma ovalada ou redondeada rematada en punta, asimétrcas, de 10 a 16 cm de lonxitude. A beira é doblemente serrada de forma irregular. Polo dereito son de cor é verde escura mate e de textura moi áspera. Polo revés son máis claras con peluxe nos nervos. O peciolo é curto e forte e está curvado. Caen no outono.
 195. 195. FLORES Agrupada en pequenos acios de cor púrpura situados no alto das ponlas espidas. Cada flor forma unha agrupación de 2 a 3. Están formada por unha pequena bráctea basal, un cálice de cinco sépalas, catro ou cinco estames e un pistilo central rematado nun estilo plumoso. Saen antes que as follas.
 196. 196. FROITOS Secos, sámaras de forma oval e aplanados, de 1,5 a 2 cm. de lonxitude. Forman acios no remate das ponlas. Fórmanse antes da saída das follas e dispersanse polo vento.
 197. 197. Data en que foi plantado no centro: setembro 1998. Aproveitamento: Adorno. Outras variedades pódense usar tamén para madeira.
 198. 198. Á BEIRA DOS OLMEIROS parouse a tarde. Un xílgaro serviuse do momento e engaiolou a música. E a nosa filla colleu ao mar de súpeto e trouxoo polo longo corredor coma un cadelo. E xa o teremos sempre deitado aos nosos pés naquela casa. Miguel González Garcés. “Na faíscas dos sonos”, 1972.
 199. 199. adelfa Nerium oleander adelfa, baladre oleander laurier rose oleandro, espirradeira
 200. 200. Arbusto de forma oval de ata 4 m de altura. É de orixe mediterranea.
 201. 201. TALO Numerosos toros desde a base, cilíndricos, leñosos, flexibles, coa tona de cor gris-crema con marcas horizontais á altura dos nós. Ponlas erguidas e verticiladas.
 202. 202. FOLLAS Persistentes, simples, co limbo de forma oval-lanceolada de 25 cm de lonxitude e 3 cm de anchura, coa beira enteira; duras e coirentas; co nervo central moi marcado; de cor verde-gris ou verde-amarela. Agrupadas en verticilos de 3.
 203. 203. FLORES Simples, completas, campaniformes de 5 cm de diámetro, formadas por cinco sépalos verdes moi pequenos, cinco pétalos soldados na base, de cor rosa ou branca, cinco estames e un pistilo. Agrúpanse en cimas terminais. Polinízanse por insectos.
 204. 204. FROITOS Cápsulas cilíndricas erguidas de ata 20 cm de lonxitude, de cor castaña. Cando se abren liberan moitas sementes ovais alongadas, lixeiras e cubertas de pelos longos de cor castaña crara que se dispersan polo vento.
 205. 205. APROVEITAMENTO: ornamental. CURIOSIDADES: toda a planta é tóxica.
 206. 206. Data en que foi plantada no centro: 1990 Foi trasladada en 2002.
 207. 207. azalea Rhododendron azalea azalea azalée azálea
 208. 208. Pequeno arbusto de forma esférica ou irregular de ata 1 m de altura. Orixinaria de China, Xapón, O Cáucaso... Existen moitas variedades e híbridos de floración en distintas épocas.
 209. 209. TALO Leñoso, moi ramificado desde a base, coa tona de cor castaña con estrías nos exemplares máis grandes, e pelos.
 210. 210. FOLLAS Simples, alternas, moi agrupadas (aparentemente verticiladas) co limbo de forma oval, de 1,5-2 cm. de lonxitude, de cor verde con peliños polas nerviacións e as beiras (máis abundantes polo envés), e o peciolo curto.
 211. 211. FLORES Simples, completas de ata 5 cm. de diámetro, formadas por cinco sépalos pequenos soldados na base, cinco pétalos de forma oval e cor rosa forte, soldados en forma de campá, cinco estames e un pistilo. Aparecen en pequenos grupos moi numerosos que chegan a cubrir por completo a planta. Polinízanse polos insectos. FROITOS Cápsulas ovais apuntadas e peludas de menos de 1 cm de lonxitude, divididas en cinco partes que ao secar abren e dispersan unhas sementes diminutas e de cor castaña.
 212. 212. UTILIDADE: Ornamental. Hai máis de 800 variedades.
 213. 213. DATA EN QUE FOI PLANTADA: Xaneiro de 1997.
 214. 214. chuchameles herba salgueira Lonicera japonica european honeysuckle chèvrefeuille madresilva
 215. 215. Planta arbustiva trepadora moi ramificada. Hai numerosas variedades silvestres e cultivadas.
 216. 216. TALO Leñoso, delgado e flexible.
 217. 217. FOLLAS Simples, opostas,sen peciolo e co limbo de forma oval-apuntada e a beira enteira.
 218. 218. FLORES Simples, completas, coa corola en forma de tubo aberto polo extremo en dúas partes. Son de cor branca e agrúpanse en umbelas. Teñen un arume moi agradable. Polinízanse por insectos.
 219. 219. FROITOS Bagas esféricas de cor azul escura, case negra, de aproximadamente 1 cm de diámetro. Agrúpanse en umbelas formando unha bola. Son tóxicos.
 220. 220. UTILIDADE: Ornamental. As flores úsanse para a herba de San Xoán.
 221. 221. DATA EN QUE FOI PLANTADA: 2003
 222. 222. glicinia Wisteria sinensis glicinia chinese wisteria
 223. 223. Arbusto trepador que se enlea aos obxectos. A lonxitude e altura (que pode ser moita) depende do soporte e das podas. Orixinaria de América do Norte, China e Xapón.
 224. 224. TALO Toro cilíndrico leñoso coa tona castaña-encarnada ou gris- castaña cunha retícula máis crara. As ponlas son longas finas e flexibles.
 225. 225. FOLLAS Alternas, de 30-40 cm. de lonxitude, compostas pinnadas, formadas por 5 a 7 pares de foliolos e un terminal, de forma oval-apuntada, e cor verde clara.
 226. 226. FLORES Simples, completas, papilonáceas con cinco sépalos soldados, cinco pétalos ovais de cor azul clara ou malva, desiguais, (a impar máis grande e ancha érguese ao abrir a flor e as dúas inferiores están soldadas formando unha quilla), cinco estames e un pistilo moi longo e enroscado. Son moi abundantes e agrúpanse en acios de ata 30 ou 40 cm. Son moi aromáticas e polinízanse por insectos.
 227. 227. FROITOS Legumes (cornas) de ata 30 cm de lonxitude, de cor castaña escura e cubertas dunha abundante peluxe clara. Ao secar abrense e deixan cair varias sementes en forma de lentella, duras, de cor castaña escura e 1 cm de diámetro.
 228. 228. DATA DE PLANTACIÓN: setembro 1999 UTILIDADE: ornamental
 229. 229. piracanta Pyracantha coccinea espino de fuego firethorn buisson ardent piricanto
 230. 230. Arbusto persistente ou semipersistente, de 1,5 a 3 m de altura. Orixinario do sudoeeste de Europa e sur de China.
 231. 231. TALO Leñoso con espiñas fortes e a tona de cor castaña bastante lisa.
 232. 232. FOLLAS Simples, alternas co limbo de foma elíptica-lanceolada de ata 2 cm de lonxitude, coirentas e coa beira dentada.
 233. 233. FLORES Brancas, hermafroditas, pequenas, con cinco pétalos redondeados e agrupadas e acios.
 234. 234. FROITOS Pomos pequenos (1 cm de diámetro) de cor laranxa ou vermella, agrupados e acios.
 235. 235. UTILIDADE: Ornamental. Os froitos teñen propiedades astrinxentes.
 236. 236. DATA EN QUE FOI PLANTADA: 2007
 237. 237. Reloxiño pasionaria Passiflora caerulea pasionaria, flor de pasión blue passion flower
 238. 238. Planta arbustiva trepadora moi ramificada. É orixinaria das zonas tropicais.
 239. 239. TALO Leñoso e delgado coa tona de cor gris-castaña e ponlas moi longas que se suxeitan a calquera obxecto con gabiáns enroscados en espiral.
 240. 240. FOLLAS Simples, palmeadas-dixitadas, formadas por lóbulos ovais de beira lisa e cor verde escura coa superficie brillante, de tamaños variados (ata 15 x15 cm). O peciolo é cilíndrico e mide 2 cm de lonxitude.
 241. 241. FLORES Simples, completas, grandes (5-6 cm de diámetro). Formadas por cinco sépalos e cinco pétalos libres de forma oval-apuntada e cor branca-crema; cinco estames grandes en forma de maza e un pistilo co ovario á vista rematado en tres estigmas con forma de cravo. Arredor do ovario ten varias coroas de filamentos de cor azul, branca e negra moi chamativos. Fecúndanse por insectos.
 242. 242. FROITOS De forma oval de aproximadamente 5 cm de lonxitude, de cor laranxa e moi lixeiros. No interior teñen unha polpa esponxosa e as sementes rodeadas de zume que se dispersan ao caer e romper os froitos.
 243. 243. UTILIDADE: Ornamental. Algunhas variedades dan froitos comestibles (maracullá).
 244. 244. DATA DE PLANTACIÓN: As primeiras en 1998.
 245. 245. silveira Rubus fruticosus zarza dewberry ronce amora
 246. 246. Arbusto trepador, moi ramificado, de ata 2 m de altura. É unha planta silvestre moi abundante nos valos e beirais. Existen variedades cultivadas como plantas ornamentais.
 247. 247. TALO Varios talos leñosos, cilíndricos angulosos, xeralmente con regos, de cor castaña-vermella e cubertos de espiñas robustas, aplanadas e algo curvadas. Os talos son primeiro erectos e despois colgantes en arco, algúns con crecemento reptante sobre o chan ou trepadores mediante as espiñas.
 248. 248. FOLLAS Alternas, compostas, formadas por cinco foliolos peciolados de forma oval-apuntada coa beira serrada de diferentes tamaños e lixeiramente pregados, de cor verde escura e máis crara e con peliños polo revés.
 249. 249. FLORES Completas, formadas por cinco sépalos, cinco pétalos redondeadas de cor rosa, numerosos estames, e varios pistilos. Están agrupadas en acios no remate das ponlas. Polinízanse por insectos.
 250. 250. FROITOS Agrupación de froitos carnosos pequenos, de forma esférica (polidrupa), lisos e de cor negra. Pódense comer e teñen sabor dóce. As sementes dispérsanse ao ser comidos os froitos polos animais, especialmente polos paxaros.
 251. 251. UTILIDADE En xeral está considerada unha planta molesta que medra moi rápido. Os froitos úsanse para facer dóces, licores, confituras…
 252. 252. Trompeta Campsis radicans enredadera de trompeta jazmín de Virginia trumpet vine trompette de Virginie
 253. 253. Planta arbustiva trepadora que pode acadar ata 12 m de altura. Orixinaria das zonas temperadas do Norte de América.
 254. 254. TALO Leñoso, fráxil e delgado, de cor castaña crara.
 255. 255. FOLLAS Opostas, compostas, formadas por 7 a 11 foliolos oval- apuntados, de cor verde viva e coa beira serrada.
 256. 256. FLORES Hermafroditas, completas con forma de trompeta de ata 7 cm de lonxitude, cunha corola de 6 pétalos de cor laranxa-vermello. Agrúpanse en cimas.
 257. 257. FROITOS Cápsulas cilíndricas, leñosas, lisas, de cor castaña e 10-15 cm de lonxitude.
 258. 258. UTILIDADE: ornamental.
 259. 259. DATA EN QUE FOI PLANTADA: 1999.
 260. 260. xazmín Jassminum officinale jazmín jasmine jasmin jasmin
 261. 261. Arbusto trepador nativa do Cáucaso, o norte de Irán, Afganistán, Pakistán, o Himalaia, India, Nepal e China occidental. TALO Leñoso, delgado, flexible e voluble. Enróscase arredor de calquera soporte e propágase por estolóns con moita facilidade.
 262. 262. FOLLAS: Opostas, compostas, formadas por sete foliolos verdes de forma oval- lanceolada coa beira enteira.
 263. 263. FLORES: Hermafroditas con catro pétalos de cor branca e agrupadas en cimas moi numerosas. Desprenden un intenso arume.
 264. 264. FROITOS: Cápsulas moi pequenas que se abren e deixan caír as sementes.
 265. 265. UTILIDADE: Ornamental para fabricar perfumes.
 266. 266. DATA EN QUE FOI PLANTADO: 1998
 267. 267. Erigeron Plantas cultivadas
 268. 268. Fento (Nephrolepis)
 269. 269. Ave do paraíso
 270. 270. ambroíño
 271. 271. ambroíño rosa
 272. 272. papiro
 273. 273. Plantas silvestres xunco (Cyperus)
 274. 274. Cultivos nos terreos lindeiros
 275. 275. Plantas silvestres
 276. 276. Hedra (Hedera helix)
 277. 277. Trevo branco (Trifolium repens)
 278. 278. Lingua de boi (Echium vulgare)
 279. 279. Lingua de boi (Echium vulgare)
 280. 280. Salgueiriño (Lytrum salicaria)
 281. 281. Mentrastes (Mentha suaveolens)
 282. 282. Mentrastes (Mentha suaveolens)
 283. 283. Correola (Calystegia sepium)
 284. 284. Língua de ovella (Plantago lanceolata)
 285. 285. Cardo (Cirsium vulgare)
 286. 286. Trevo (Trifolium pratense)
 287. 287. Mexacán (Phytolacca americana)
 288. 288. maravallas (Crepis capillaris)
 289. 289. Chuchameles (Oxalis pescapreae)
 290. 290. Mexacán (Taraxacum officinale)
 291. 291. xurxa (Cyperus longus)
 292. 292. Xunco (Juncus effussus)
 293. 293. animais
 294. 294. Pulgón nun cedro
 295. 295. Abellón (Bombus terrestris)
 296. 296. Bolboreta (Pararge aegeria)
 297. 297. Bolboreta (Cynthia cardui)
 298. 298. Xoaniña (Coccinella septempunctata)
 299. 299. Escaravellos (Phyllopertha horticola)
 300. 300. formigas
 301. 301. formigueiro
 302. 302. mosca
 303. 303. Araña de xardín (Araneus diadematus)
 304. 304. Caracol (Cepaea nemoralis)
 305. 305. Caracola (Cryptomphalus aspersus)
 306. 306. Lagartixa galega (Podarcis bocagei)
 307. 307. Pardal (Passer domesticus)
 308. 308. Merlo (Turdus merula)
 309. 309. Rulas (Streptopelia decaocto)

×