Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SQL Server 2012’de View ve CTE

435 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

SQL Server 2012’de View ve CTE

 1. 1. SQL SERVER 2012’de VIEWve CTEKavramıĠBRAHIM ERSOYASSISTANT CONSULTANT - BĠLGEADAM
 2. 2. Ajanda VIEW VIEW Seçenekleri CTE•View Nedir? •SCHEMABINDING •WITH•View Designer •CHECK•VIEW •ENCRYPTION Oluşturma(TSQL)•VIEW Update
 3. 3. VIEW
 4. 4. VIEW NEDĠR?SQL Server üzerindeki bir veya birden çok tablodaki verilere ulaşmanıza olanak sağlayan sanal tablolarıdır.
 5. 5. VIEW DESIGNERSQL Server üzerinde VIEW ler oluşturmanıza olanak sağlayan görsel arayüze View Designer denir.Birkaç adımda SSMS kullanarak Viewler geliştirebilirsiniz.
 6. 6. VIEW Oluşturma(T-SQL)Oluşturma ÇağırmaCreate View ornekview Select * from ornekviewASSelect * from Product
 7. 7. VIEW UpdateVIEW ları Update ederken bir takım kurallara uymak gerekir:• Sadece tek bir tabloyla çalışırken• View muhakkak bir Primary Key e sahip olmalı• DISTINCT,GROUP BY,HAVING gibi ifadelere sahip olmamalı• Ġlişkili tablo yapısı olmayacak
 8. 8. VIEW Seçenekleri
 9. 9. WITH SCHEMABINDINGBu özellik sonradan Tablo üzerindeki alanlarda değişiklik yapıldığında VIEW üzerinde de değişiklikyapılmasını sağlar.Create View ornekview WITH SCHEMABINDINGas select * from Gorevler
 10. 10. WITH CHECKBu özellik view oluşturulduğunda ‘Where’ cümleciğini kullandığımız bir yapı söz konusu olduğunda veilerleyen dönemlerde bu cümlenin bağlantılı olduğu alanın kayıtlarının değiştirilmesini engeller. Create View ornekview as select * from Gorevler Where gorev=Genel Mudur WITH CHECK OPTION
 11. 11. WITH ENCRYPTIONBir View oluşturduğunuzda,View nesnesine ait açıklama bilgileri sys.syscomments de saklanır.Eğer ki bizbaşkalarının oluşturduğumuz view nesnesine ait açıklama bilgilerini okumasını istemiyorsak,ENCRYPTIONkullanırız. Create View ornekview WITH ENCRYPTION as Select * from Gorevler
 12. 12. CTE(Common Table Expressions)
 13. 13. WITH SÖZCÜĞÜWITH sözcüğünü kod bloklarına benzetebilirsiniz.CTE sorgu başladıktan bitene kadar yaşar.With GorevSecici(GorevID,gorevad)as( C#’da ‘Object Initializer’ lara benzerSelect gorev_id,gorevfrom Gorevler)Select * from GorevSecici
 14. 14. Sorular
 15. 15. Katıldığınız içinTeşekkürler!Ġbrahim ErsoyASSISTANT CONSULTANT - BĠLGEADAM

×