Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business Intelligence and Integration Services

502 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business Intelligence and Integration Services

 1. 1. Business Intelligenceİbrahim ErsoyAssistant Consultant-BilgeAdam
 2. 2. İbrahim Ersoy Kimdir? • 1985 Istanbul doğumluyum • BilgeAdam’da Assistant Consultant Boş Vakitlerimde; • C# Corner ve DBTalks Editörlük yaparım. • C# Corner Istanbul Chapter olarak her ay toplanırız. • Mobil Uygulamalar ve SharePoint’e ilgi duyarım.
 3. 3. Ajanda SSIS Data Tools SSIS Nedir? Data Tools Nedir? ETL Proje Çeşitleri BI Transformations Demo
 4. 4. SSIS – SQL ServerIntegration Services
 5. 5. SSIS Nedir?Veri Entegrasyonu işlemlerini sizin İş Zekası uygulamalarınıza ekleyebileceğiniz bir araçseti sunar.SSIS; Bir veya birden fazla kaynaktaki verilere ulaşıp üzerinde her türlü veritabanı işleminigerçekleştirmenize olanak tanır.SSIS eski versiyonlarında DTS(Data Transformation Services) olarak anılırdı.
 6. 6. ETLETL aslında verinin Extract(Çıkartma),Transform(Dönüştürme) ve Load(Yükleme) işlemlerineuygulanmasıdır.ETL’de çoğunlukla veri başka kaynaklardadır.İhtiyacımız olan o kaynaklara erişmektir.Extract: Kaynaktan veri çekme işlemine verilen isimdir.Load: Hedef(yani SQL Server) a veriyi dahil etme işlemidir.Transform ise; Farklı kaynaklardan alınan farklı verilerin anlamlı bir şekilde sisteminizde dahil edildiktensonra SQL Server a uygun bir şekilde dönüştürülmesine verilen isimdir.ETL in en önemli olayı Transform’dur.
 7. 7. BI Transformations• Row Transformations :Tablolardaki her bir veriyle ilgili yapılan işlemler.Örneğin; ID si olmayan bir tablo üzerinde ‘ID’ adında yeni bir sütun oluşturur.• Rowset Transformations: Daha çok sütunların tamamındaki verilerle ilgilenir.Verilerin Filtrelenmesi,Gruplandırılması• BI Transformations : Verilerin temizlenerek Veri Madenciliği işleminde kullanılmasını sağlamaktadır.Birbirine yakın değerlere bakıp alakalı veriler ile çalışma işlemi en güzel örnektir.• Split&Join Transformations: Bir tablonun birden fazla tabloya bölünmesine veya birçok tablonun tek bir tablo olarak birleştirilmesine olanak sağlayan yapıdır.Örneğin; Müşteriler tablosu.
 8. 8. Data Tools
 9. 9. Data Tools Nedir?Data Tools eski versiyonlarında ‘Business Intelligence Development Studio’ olan ama SQL Server 2012 ilebirlikte ismi değişen Visual Studio 2010 tabanlı iş zekası uygulamaları geliştirebileceğiniz bir IDE ortamıdır.
 10. 10. Proje Çeşitleri• Analysis Services• Reporting Services• Integration Services
 11. 11. Demo – Paket Oluşturma
 12. 12. Sorular
 13. 13. Katıldığınız içinTeşekkürlerİbrahim ErsoyAssistant Consultant-BilgeAdam

×