Successfully reported this slideshow.

Informatica in de gevarenzone (René Franquinet)

873 views

Published on

Informatica in de gevarenzone?
Verzorgd door: René Franquinet (vz Vereniging I&I)
Een peiling onder docenten informatica, door de Vereniging i&i afgenomen in juni en juli van dit jaar, geeft voldoende aanleiding om eens bij elkaar te komen en te bespreken wat we kunnen doen om te voorkomen dat het vak informatica binnen niet al te...

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatica in de gevarenzone (René Franquinet)

 1. 1. Informatica inInformatica in de gevarenzone?de gevarenzone? i&i-conferentie donderdag 25 november 2010 de werelt, lunteren rené franquinet
 2. 2. Eerst de uitslag van de inEerst de uitslag van de in juni/juli afgenomenjuni/juli afgenomen enquêteenquête Er hebben 118 docenten geantwoord, waarvan 105 mannen en 13 vrouwen. Deze docenten geven les aan gemiddeld 51 leerlingen op havo- niveau en 55 leerlingen op vwo-niveau.
 3. 3. Gemiddelde leeftijdGemiddelde leeftijd informaticadocentinformaticadocent De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 51,5 jaar tegenover 45 jaar als gemiddelde in het VO in Nederland
 4. 4. KlassencombinatiesKlassencombinaties In 75% van de gevallen geven de docenten het vak informatica verdeeld over de klassen v4, v5, v6, h4, h5. Dat wil zeggen dat ze elke klas/groep afzonderlijk les geven; Bij 6% worden v4 en 5 gecombineerd; Bij 10% v5 en v6; Bij 3,5% h4 en 5; Bij 11% van de gevallen vinden er andere combinaties plaats, zoals v45 en h45, hv/v4, h5/v6. Welk ander vak kent deze vermenging van klassen?
 5. 5. Over 5 jaarOver 5 jaar Over 5 jaar zit naar verwachting 20% van de huidige informaticadocenten niet meer in het onderwijs. Tussen 5 en 10 jaar van nu zal dat 80% zijn!
 6. 6. Vak opheffen?Vak opheffen? 57% van de respondenten is ervan overtuigd dat de directie het vak niet zal opheffen (van zeker niet tot denk van niet); 35% is hier onzeker over; 3,5% denkt dat het gaat gebeuren; 5% weet dat vrijwel zeker.
 7. 7. Aantal docenten perAantal docenten per school/scholengroepschool/scholengroep Er is 1 docent in 68% van de gevallen; Er zijn 2 docenten in 24% van de gevallen; 3 docenten in 8% van de gevallen
 8. 8. Informatica 2.0?Informatica 2.0? Informatica is aan versterking en revisie toe. Zullen we spreken van informatica 2.0? We moeten immers •status en niveau van het vak verhogen •de inhoud meer op actueel niveau brengen •wijzen op het belang van goede en voldoende informaticadocenten Wij hoeven dit niet alleen te doen!
 9. 9. Niveau van het vakNiveau van het vak Onderbouw: geen systematische aandacht voor ict en aanverwante zaken, dus weinig uitdaging er in de bovenbouw meer aan te doen. Bovenbouw: zeer verschillende aanpak van het vak; meer consistentie nodig, zeker op punten die essentieel zijn voor informatica. Wellicht dat een CE mogelijk is; afspraken maken over te toetsen onderdelen.
 10. 10. Status van het vakStatus van het vak Conflict tussen informatica als keuzevak voor alle profielen en informatica als advieskeuzevak voor NT. Niet alleen probleem voor leerling, het werkt ook in de pr voor het vak averechts. Ontbreken CE kan negatief uitwerken op status, maar dan zou dat ook voor andere niet-CE-vakken moeten gelden. Er bestaat geen centraal orgaan dat zich druk maakt over inhoud en kwaliteit van informatica.
 11. 11. De docentenDe docenten ICT~Office, overkoepelende organisatie van ICT en bedrijfsleven, ziet een groot tekort aan goede ict’ers in de komende jaren. Gaan we daar zelf iets aan doen of huren we mensen van buiten NL in? Voldoende goede docenten zijn een must voor de voortzetting van informatica in de bovenbouw. Er is echter weinig aanmelding voor de informatica- lerarenopleiding na een behaald master. Waar zou dat nou aan liggen?
 12. 12. Aanpak (kwaliteit)Aanpak (kwaliteit) • Inrichten van een centraal coördinatiepunt voor nascholing, inclusief kwaliteitszorg • Oprichten van een expertisegroep: als vraagbaak en ook t.b.v. screening van materiaal • Streven naar invoering van een centraal examen voor althans een deel van het huidige informaticaprogramma • Stimuleren van een ‘evidence based’ praktijk voor het ict-onderwijs • Ondersteunen van een lerarenregister
 13. 13. Aanpak (onderwijsontw.)Aanpak (onderwijsontw.) • Onderzoeken van de gewenste inhoud van een onderbouwvak voor havo/vwo • Herziening van het vak informatica in de bovenbouw, zo nodig met keuzemogelijkheden • Uitvoeren van experimenten binnen het huidige programma • Inzetten HO-docenten bij professionalisering huidige docenten; • (Her)ontwerpen van een complete doorlopende leerlijn • Testen en evalueren van het ontwerp • Het versterken van de LERO’s informatica
 14. 14. Aanpak (organisatie)Aanpak (organisatie) • Inrichten van een organisatiestructuur (adviesraad, stuurgroep, projectgroepen) voor vernieuwing van het informaticaonderwijs • Claimen van een positie als vaste gesprekspartner voor beleidsmakers en brancheorganisaties • Samenwerking met het bedrijfsleven • Samenwerking met kennisinstellingen als Cito, CEVO en SLO • Verwerven van steun van maatschappelijke organisaties • Fondsen werven bij overheid en bedrijfsleven
 15. 15. Aanpak (praktijk)Aanpak (praktijk) Bestudering van de mogelijkheid van “videoconferencing” als middel om diverse scholen bij één lesprogramma te betrekken en in die gevallen waarin een tekort aan leraren dreigt.

×