Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סדנת פרסונות עדוא שביט Uxi live 2011

סדנת פרסונות ותסריטי משתמש במסגרת UXi Live 2011

 • Login to see the comments

סדנת פרסונות עדוא שביט Uxi live 2011

 1. 1. ‫פרסונות וסיפורי משתמש: בסיס‬ ‫חזק לחוויית משתמש מעולה‬ ‫עדוא שביט‬‫יום ד 03:21-00:90‬
 2. 2. ‫תרגיל‬ ‫• קיבלתם פרויקט לאפיין אתר‬ ‫לכנס חוויית משתמש‬ ‫• איך תתחילו?‬ ‫2‬‫‪www.pixmac.com‬‬
 3. 3. ‫תרגיל‬ ‫• מהו הערך המתבקש עבור‬ ‫בעל האתר‬ ‫• מהו הערך המתבקש עבור‬ ‫מבקר האתר?‬ ‫• קחו 3 דקות, נייר וכלי כתיבה,‬ ‫ותרשמו את הערכים (תועלות)‬ ‫עבור המבקר באתר‬ ‫3‬‫‪www.pixmac.com‬‬
 4. 4. ‫שתפו‬‫3 הפריטים הראשונים ברשימה שלכם‬ ‫•‬ ‫מה עבר לכם בראש?‬ ‫•‬ ‫איך גיבשתם את הערך עבור‬ ‫•‬ ‫המשתמש?‬ ‫איך גיבשתם את רשימת הצרכים?‬ ‫•‬ ‫מי הסתכל סביב, וניסה לבחון את‬ ‫•‬ ‫הסובבים אותו?‬ ‫ומה אם היינו מדברים על כנס לגיל‬ ‫•‬ ‫הזהב?‬ ‫או על כנס למכונאי מטוסים?‬ ‫•‬ ‫4‬
 5. 5. ‫מה נעשה היום‬ ‫נלמד על פרסונות‬‫מה הן פרסונות, למה הן טובות, מהו תהליך היצירה,‬ ‫ואיך משתמשים בהן.‬ ‫נלמד על תסריטי שימוש - מהם תסריטי שימוש,‬ ‫כיצד כותבים אותם, ואיך מנתחים אותם.‬ ‫5‬
 6. 6. ‫מי אתם?‬ ‫6‬
 7. 7. ‫אני עדוא‬ ‫• יועץ חווית משתמש, שמישות ושימושיות, מאפיין ומעצב אינטראקציה‬‫• מנחה במכון הטכנולוגי בחולון, מנחה ומרצה בארגון ‪ ,UPA Israel‬מנחה ב ‪UX‬‬ ‫‪School‬‬ ‫• מלמד תוכנות ואתרים כיצד להתנהג מעל ל81 שנה.‬‫0002-2991‬ ‫4002-0002‬ ‫6002-4002‬ ‫---7002‬‫‪Tabula‬‬ ‫7‬
 8. 8. ‫מיהו ה"משתמש"?‬ ‫8‬
 9. 9. ‫כולם?‬ ‫• זה לא אתה, וזאת לא את. כן, גם באתר לכנס חוויית‬ ‫משתמש – אלו לא אתם.‬‫• בניגוד למה שנהוג לחשוב, אפיון עבור משתמשים רבים‬ ‫יכול להרוס יותר מאשר לתרום‬ ‫9‬
 10. 10. ‫דרוש מיקוד‬‫• ככל שנתמקד, נקבל מוצר נכון‬ ‫יותר, הדוק יותר, מוצלח יותר‬ ‫• (מוצר = אפליקציה או אתר)‬ ‫• הפרסונה הינה אחד מהכלים‬ ‫שמאפשרים לנו להתמקד‬ ‫במשתמש‬ ‫01‬
 11. 11. ‫קצת היסטוריה‬‫• פרסונות הומצאו על ידי אלן קופר‬ ‫• מוזכרות לראשונה בספרו‬ ‫‪The Inmates Are Running‬‬ ‫‪)1999(the Asylum‬‬ ‫• לקח אותם צעד קדימה בספרו‬ ‫2 ‪.)2003( About Face‬‬ ‫21‬
 12. 12. ‫אלן קופר‬ ‫31‬
 13. 13. ‫אז מהי בעצם פרסונה‬‫פרסונה היא פרופיל מייצג של‬ ‫התנהגות ופעילות‬ ‫סביב מטרות‬ ‫בהקשר, יישום ו/ או שירות‬ ‫ספציפיים‬ ‫41‬
 14. 14. ‫אז מהי בעצם פרסונה‬‫פרסונה היא פרופיל מייצג של‬ ‫התנהגות ופעילות,‬‫סביב מטרות בהקשר ספציפי‬ ‫51‬
 15. 15. ‫אז מהי בעצם פרסונה‬ ‫פרסונה היא פרופיל‬ ‫מייצג‬ ‫המשמש‬ ‫מצפן לקבלת החלטות‬ ‫61‬‫/‪http://www.flickr.com/photos/typicalgenius‬‬
 16. 16. ‫תרגיל‬‫• אוקי, אז עכשיו שיש לנו יותר ידע‬ ‫על מטרות הפרסונה, תארו לי‬ ‫פרסונה עבור הפרויקט שלנו –‬ ‫פרסונה לאתר לכנס לחוויית‬ ‫משתמש‬ ‫• 4 דקות‬ ‫71‬‫‪www.pixmac.com‬‬
 17. 17. ‫רגע, איך בכלל עושים את זה?‬ ‫• מי רוצה להראות?‬‫• אילו שאלות עלו לכם בראש?‬ ‫• אילו פרטים חשובים?‬ ‫81‬
 18. 18. ‫מטרות הפרסונה‬ ‫91‬
 19. 19. ‫מטרות הפרסונה‬ ‫• תהליך לימודי (לנו ולשאר‬ ‫צוות)‬ ‫על המוצר, על המשתמש, ועל‬ ‫השימוש במוצר. עוזרת לצוות‬ ‫להתמקד ולגבש אסטרטגית מוצר‬ ‫• סיכום מחקר‬ ‫הרבה יותר קל לקרוא מספר עמודי‬‫פרסונה מלעבור ולקרוא את כל מחקר‬ ‫המשתמשים שנעשה.‬ ‫02‬
 20. 20. ‫מטרות הפרסונה‬‫• מצפן לקבלת החלטות‬ ‫מערכת תמיכה בהחלטות מוצר‬ ‫• אמפטיה‬ ‫עוזרת להגיע לאפיון ועצוב מתוך‬ ‫אמפטיה וחמלה, ולא מתוך אגו‬ ‫12‬
 21. 21. ‫מטרות הפרסונה‬ ‫• אמפטיה‬ ‫אפיון ועצוב מתוך ראיית צרכי‬ ‫המשתמש, לא מתוך אגו‬ ‫22‬‫72364883/‪http://www.flickr.com/photos/cproppe‬‬
 22. 22. ‫וגם‬ ‫הימנעות ממשתמש אלסטי‬ ‫•‬ ‫הימנעות ממקרי קצה‬ ‫•‬‫יכולת מדידה של איכות הפתרון‬ ‫•‬ ‫תרומה להיבטים אחרים של‬ ‫•‬ ‫המוצר (שיווק, מכירות)‬ ‫42‬
 23. 23. ‫מה אנחנו רוצים לדעת?‬ ‫פחדים‬ ‫•‬ ‫מי?‬ ‫•‬ ‫תסכולים‬ ‫•‬ ‫יעדים (מטרות)‬ ‫•‬ ‫העדפות‬ ‫•‬ ‫מניעים‬ ‫•‬ ‫יכולות‬ ‫•‬ ‫צרכים‬ ‫•‬‫קלט (מקורות מידע)‬ ‫•‬ ‫רצונות‬ ‫•‬ ‫פלט (תוצרים)‬ ‫•‬ ‫הרגשות‬ ‫•‬ ‫שימוש‬ ‫•‬ ‫השפעות‬ ‫•‬ ‫52‬
 24. 24. ‫היכן משתמשים בפרסונות?‬‫כלי בשיחות עם הצוות (צוות המוצר, צוות הפיתוח)‬ ‫•‬ ‫תסריטי משתמש‬ ‫•‬ ‫קדימויות ותהליכים‬ ‫•‬ ‫בדיקות ואישוש החלטות‬ ‫•‬ ‫בדיקה של המוצר מול היעדים של הפרסונות‬ ‫•‬ ‫כלי עזר בגיוס משתמשים לבחינות שמישות‬ ‫•‬ ‫62‬
 25. 25. ‫דוגמאות‬ ‫72‬
 26. 26. ‫קצת דוגמאות‬‫הפרויקט – אפליקציה לניהול בטיחות ועמידה בתקן‬ ‫עבור בסיסי נתונים.‬ ‫82‬
 27. 27. ‫פטריק באאר‬ ‫פרטים אישיים‬ ‫92‬
 28. 28. ‫פטריק באאר‬ ‫פרטי תפקיד‬ ‫03‬
 29. 29. ‫פטריק באאר‬ ‫כלים ומדיה‬ ‫13‬
 30. 30. ‫פטריק באאר‬‫מטרות אפליקטיביות‬ ‫23‬
 31. 31. ‫פטריק באאר‬‫יעדים ותחושות‬ ‫33‬
 32. 32. ‫קצת דוגמאות‬‫הפרויקט – אפליקציה שמאפשר גיבוי של תכנים של‬ ‫קבוצת עבודה לענן.‬ ‫43‬
 33. 33. ‫קלארק סויאר‬ ‫שם, תמונה‬ ‫53‬
 34. 34. ‫קלארק סויאר‬ ‫פרטים אישיים‬ ‫63‬
 35. 35. ‫קלארק סויאר‬‫יעדים, תחושות‬ ‫73‬
 36. 36. ‫קלארק סויאר‬ ‫כלים, מדיה‬ ‫83‬
 37. 37. ‫תבנית לפרסונה‬ ‫93‬
 38. 38. ‫מבנה פרסונה -‬ ‫תלוי באופי הפרויקט‬ ‫•‬ ‫תלוי בהבנה שלנו את עולם‬ ‫•‬ ‫התוכן של הפרויקט‬ ‫תלוי בכמות הידע שלנו על‬ ‫•‬ ‫המשתמשים‬‫רק מה שישמש אותנו כמצפן‬ ‫•‬ ‫להחלטות‬ ‫04‬
 39. 39. ‫מבנה פרסונה – פרטים אישיים‬ ‫נתחיל בפרטים דמוגרפים:‬ ‫– תמונה‬ ‫– שם‬ ‫– גיל‬ ‫– ציטוט (בהקשר)‬ ‫– מקצוע, מקום עבודה‬ ‫– מצב משפחתי‬ ‫14‬
 40. 40. ‫שם‬‫• עוזר להתחבר לפרסונה כמו אל אדם אמיתי‬ ‫• מומלץ:‬ ‫– שם שקל לזכור‬ ‫– לא שם של מישהו מוכר‬ ‫– לא שם סטריאוטיפי או מתחכם‬‫• כמו "שולה מעפולה" או "מייק אפ" או "רוב בוטריק"‬ ‫– לא תפקיד או מאפיין אישיותי‬ ‫• "המהנדס" או "ישנוני" הם לא שמות טובים.‬ ‫24‬
 41. 41. ‫תמונה‬ ‫אנשים אמיתיים, לא מאוירים או‬ ‫•‬ ‫בובות.‬ ‫רצוי שהתמונה תהיה בתנוחה‬ ‫•‬ ‫טבעית, "מהחיים", מתוך‬ ‫ההקשר‬ ‫לא ‪Stock Photography‬‬ ‫•‬‫‪© iStockPhoto.com‬‬ ‫‪CC by bschmove‬‬ ‫‪ Flickr.com‬מקור מצויין‬ ‫•‬ ‫לתמונות‬ ‫• לא מישהו מוכר כמו שחקן,‬ ‫פוליטיקאי, סלב אחר‬ ‫• לא של מישהו שמוכר לצוות‬ ‫התכנון‬ ‫‪CC by Mr TGT‬‬ ‫34‬
 42. 42. ‫ציטוט‬‫• מסכם במשפט או שניים‬ ‫את מערכת היחסים בין‬ ‫הפרסונה למוצר או‬ ‫לשרות‬ ‫• נובע מהפרסונה, לא‬ ‫מהמוצר‬ ‫44‬
 43. 43. ‫מבנה פרסונה - יעדים‬ ‫– יעדים חווייתיים‬ ‫– יעדים אפליקטיביים‬ ‫54‬‫‪Allan Faustino on Threadless‬‬
 44. 44. ‫יעדים חווייתיים‬ ‫• כיצד רוצה הפרסונה להרגיש:‬ ‫– לא להרגיש מטומטם‬ ‫– להצטייר כמקצוען‬ ‫– להתגבר על פחדים‬ ‫– להרגיש בעל יכולת, בעל כח‬ ‫– להצטייר כמיוחד‬ ‫64‬‫/916768812/‪http://www.flickr.com/photos/bnorthern‬‬
 45. 45. ‫מבנה פרסונה – יעדים אפליקטיביים‬ ‫באפליקציה לניהול פרויקטים‬ ‫יוסי מעונייין לסיים פרויקט בהצלחה,‬ ‫בכלי לניהול צוותי מכירה‬ ‫יפעת רוצה להבין מי יעיל בצוות המכירות‬ ‫באתר הזמנת מזון‬‫אפרת מעוניינת להזמין את המנה שאוהבת‬ ‫74‬
 46. 46. ‫מבנה פרסונה – יעדים אפליקטיביים‬ ‫ברשת חברתית פנים ארגונית‬‫אלי רוצה לקבל פידבק מהבוס על הפרויקט.‬ ‫בכלי לניהול צוותי מכירה‬ ‫יפה רוצה לקבל קרדיט ועמלה על המכירה,‬ ‫בשרות ניתוח נתונים‬ ‫חיימון רוצה להציג תכנון לרבעון הבא,‬ ‫84‬
 47. 47. ‫ודוגמאות אחרות לתבניות פרסונה‬ ‫94‬
 48. 48. ‫קצת דוגמאות‬‫הפרויקט – אתר למתחתנים.‬ ‫05‬
 49. 49. ‫דוגמאות אחרות‬ 51http://darmano.typepad.com/logic_emotion/customer_experience/
 50. 50. ‫ודוגמא קצת יותר מורכבת‬ 52http://www.werner-puchert.com/wp-content/uploads/2008/07/persona_todd-zaki1.jpg
 51. 51. ‫סרגלי איכות‬ ‫35‬
 52. 52. ‫סרגלי איכות (לדוגמה)‬‫אדיש‬ ‫סקרן‬‫חסר סבלנות‬ ‫סבלני‬‫מוכוון שרות‬ ‫מוכוון תוכן‬‫מוכוון צרכים‬ ‫מוכוון בילוי‬‫מסרב ללמוד‬ ‫לומד מהר‬‫מאותגר ממשקים‬ ‫מבין ממשקים‬‫מתפתה‬ ‫מאופק‬ ‫45‬
 53. 53. ‫פרסונה – חלק מתהליך‬ ‫• כלי, לא מטרה‬ ‫• חלק מתהליך‬ ‫55‬
 54. 54. ‫תהליך האפיון‬ ‫01. סטוריבורד‬ ‫רעיון‬ ‫1.‬ ‫11. מוקאפ‬ ‫מטרות - עסקיות,‬ ‫2.‬ ‫21. בדיקות‬ ‫מיצוביות, חווייתיות‬‫31. אב-טיפוס (פרוטוטייפ)‬ ‫מחקר‬ ‫3.‬ ‫41. אפיון מפורט‬ ‫פרסונות‬ ‫4.‬ ‫תסריטים וסיפורי שימוש 51. פיתוח ועיצוב‬ ‫5.‬ ‫(עשוי להיות במקביל)‬ ‫סקיצות מהירות‬ ‫6.‬ ‫61. בדיקות‬ ‫מסכים שלדיים‬ ‫7.‬ ‫ארכיטקטורת מידע‬ ‫8.‬ ‫תרשימי זרימה‬ ‫65 9.‬
 55. 55. ‫תהליך האפיון‬ ‫01. סטוריבורד‬ ‫רעיון‬ ‫1.‬ ‫11. מוקאפ‬ ‫מטרות - עסקיות,‬ ‫2.‬ ‫21. בדיקות‬ ‫מיצוביות, חווייתיות‬‫31. אב-טיפוס (פרוטוטייפ)‬ ‫מחקר‬ ‫3.‬ ‫41. אפיון מפורט‬ ‫פרסונות‬ ‫4.‬ ‫תסריטים וסיפורי שימוש 51. פיתוח ועיצוב‬ ‫5.‬ ‫(עשוי להיות במקביל)‬ ‫סקיצות מהירות‬ ‫6.‬ ‫61. בדיקות‬ ‫מסכים שלדיים‬ ‫7.‬ ‫ארכיטקטורת מידע‬ ‫8.‬ ‫תרשימי זרימה‬ ‫75 9.‬
 56. 56. ‫פרסונה – כחלק מתהליך‬ ‫3. מחקר‬ ‫4. פרסונות‬‫1. הנחות יסוד לגבי הפרסונות‬ ‫2. מחקר‬ ‫3. בניית פרסונות‬ ‫85‬
 57. 57. ‫תהליך יצירת הפרסונה‬ ‫95‬
 58. 58. ‫פרסונה – תהליך היצירה‬‫הנחות יסוד - פרסונות אד-הוק‬ ‫•‬ ‫מחקר‬ ‫•‬ ‫ניתוח‬ ‫•‬ ‫פרסונות שלדיות‬ ‫•‬ ‫מחקר משלים, עבודת צוות‬ ‫•‬ ‫עמודי פרסונה‬ ‫•‬ ‫הצגה, הפצה‬ ‫•‬ ‫...‬ ‫•‬ ‫06‬
 59. 59. ‫פרסונות אד-הוק‬‫• מידע קיים בארגון (מחקרים קודמים, סט תצפיות,‬ ‫מחקרי שוק של שיווק ומכירות, אנליזה של מידע‬ ‫קיים)‬ ‫• קצת מחקר אמפירי, קצת ידע אישי‬ ‫• תוצר של הנחות‬ ‫16‬
 60. 60. ‫פרסונות אד-הוק‬‫• אילו סוגים שונים של אנשים עשויים להשתמש במוצר‬ ‫• כיצד שונים הצרכים שלהם‬ ‫• כיצד שונה ההתנהגות / התנהלות שלהם‬ ‫• באיזה סביבות הם נמצאים‬ ‫• תפקידים עסקיים,‬ ‫• סביבה והתנהגות‬ ‫• תפקודים צרכניים‬ ‫• תדירות (רכישות בחנות ברשת)‬ ‫• רצון (חשק) לקניות‬‫• מוטיבציה (מכירה מיוחדת, הזדמנות, או רק את המוצר הספציפי)‬ ‫26‬
 61. 61. ‫פרסונה אד הוק‬‫הפרויקט – אתר לרשת מלונות.‬ ‫36‬
 62. 62. ‫פרסונה אד הוק‬‫הפרויקט – אתר לרשת תיירות.‬ ‫46‬
 63. 63. ‫אלי‬ ‫תרגיל הנחות‬ ‫מעצב מתחיל‬ ‫רוצה להרחיב ידע‬ ‫• כל אחד לוקח 5 דיבקיות, ורושם‬‫בחוויית משתמש, אבל‬ ‫לא בטוח שזה הכנס‬ ‫על כל דבקית:‬ ‫הנכון‬ ‫– דמות (שם, תפקיד)‬ ‫שני‬ ‫– צורך או רצון המתממש על ידי‬ ‫מגייסת כח אדם‬ ‫האתר‬‫רוצה לדעת מה פרופיל‬ ‫מאירה‬ ‫– 5 דקות‬ ‫האנשים שיופיעו לכנס‬ ‫מרצה בסדנה בכנס‬ ‫רוצה לראות כמה נרשמו‬ ‫לסדנה שלה‬ ‫56‬
 64. 64. ‫כיצד יוצרים פרסונות אד-הוק‬ ‫לארגן במרכז השולחן – ליצור‬ ‫•‬ ‫קבוצות (סגמנטים)‬‫לתעדף פרסונות – להחליט על 3‬ ‫•‬ ‫ליצור שלד של 3 פרסונות –‬ ‫•‬ ‫בולטים מהירים של הפרסונות‬ ‫השונות‬ ‫51 דקות‬ ‫•‬ ‫66‬‫‪www.pixmac.com‬‬
 65. 65. ‫שתפו‬ ‫76‬
 66. 66. ‫ועכשיו לעבודה...‬ ‫86‬
 67. 67. ‫עכשיו מתחילה העבודה !‬‫• עוברים לעולם האמיתי – יש לאשש את הפרסונות‬ ‫בעזרת מחקר...‬ ‫96‬‫/109171742/‪http://www.flickr.com/photos/bee‬‬
 68. 68. ‫מחקר‬ ‫• ראיונות ותצפיות - עם משתמשים‬ ‫של מוצר קיים‬ ‫–‬ ‫מוצר מתחרה‬ ‫–‬ ‫מוצר דומה‬ ‫–‬ ‫תהליכים לא ממוכנים‬ ‫–‬ ‫• ראיונות עם נקודות מגע עם המשתמשים:‬ ‫– תמיכה,‬ ‫– מוקד טלפוני,‬ ‫– נותני שרות‬ ‫• ראיונות עם בעלי עניין (בארגון)‬ ‫• אנליטיקס (אם קיים)‬ ‫07‬‫/8815378293/‪http://www.flickr.com/photos/poopfilter‬‬
 69. 69. ‫טיפים למחקר – ראיונות ותצפיות‬ ‫• תצפיות‬‫– לסתום את הפה, להקשיב, לצלם ולרשום‬ ‫• לעבות בעזרת ראיונות‬ ‫– להכין שאלון אחיד‬ ‫– להקשיב‬ ‫• חוויות עבר, לא הערכות‬ ‫17‬
 70. 70. ‫אחרי המחקר – ניתוח והשוואה‬ ‫כמה מההנחות שלנו היו טובות?‬ ‫•‬ ‫אילו הנחות לא אוששנו על ידי המחקר?‬ ‫•‬ ‫מה למדנו?‬ ‫•‬ ‫עדכון הפרסונות – לפעמים כתיבה מחדש של‬ ‫•‬ ‫הפרסונה‬‫העשרת הפרסונות בעזרת סרגלי האיכות שלנו‬ ‫•‬ ‫27‬
 71. 71. ‫כמה? צריך את כולן?‬ ‫• בד"כ 2 עד 6‬ ‫• פרסונה ראשית – הדמות עבורה‬ ‫נפתח את המוצר‬ ‫• מספר פרסונות משניות – דמויות‬ ‫שיכולות להעשיר את ההבנה‬ ‫שלנו לגבי השימוש במוצר‬‫863/1‪http://www.flickr.com/photos/photo_bug‬‬‫/0036726‬ ‫37‬
 72. 72. ‫בואו ננסה‬ ‫• 8 דקות – פרסונה ראשית‬ ‫ופרסונה משנית של המבקר‬ ‫באתר לכנס (חוויית משתמש)‬ ‫• עבודה בזוגות‬ ‫• להיעזר במסמכים שנחלק לכם‬ ‫47‬‫‪www.pixmac.com‬‬
 73. 73. ‫בואו נראה‬ ‫57‬
 74. 74. ‫סירוב‬ ‫67‬
 75. 75. ‫סירוב לשיתוף פעולה‬ ‫"דלג, דלג, אני רוצה לראות מסכים"‬ ‫• אמצעים מוגבלים (אין זמן, אין כסף)‬‫• חוסר אמון (אנחנו פונים לכולם / יודעים מי‬ ‫המשתמשים שלנו)‬ ‫• מה עושים?‬ ‫– מסבירים מדוע טוב‬ ‫– מציגים סיפורי הצלחה מפרויקטים אחרים‬ ‫– מציגים את התהליך‬ ‫– עושים לבד, בקטנה‬ ‫08‬
 76. 76. ‫טיפים‬ ‫18‬
 77. 77. ‫טיפים לפרויקט פרסונות מוצלח‬ ‫אל תוותרו על מחקר – תצפיות וראיונות‬ ‫•‬ ‫אמינות - פרסונות לא אמינות לא עובדות‬ ‫•‬ ‫צרו תיעדוף - ראשית ומשניות‬ ‫•‬ ‫פשטות – הסתפקו בעמוד בודד,קל לסריקה והבנה‬ ‫•‬ ‫על הפרטים של הפרסונה להיות משמעותיים עבור‬ ‫•‬ ‫המוצר‬ ‫פרסונה צריכה לשדר מטרות וחששות‬ ‫•‬‫פרסמו את הפרסונות לכל הצוות - הדפיסו בצבע, תלו‬ ‫•‬ ‫בחלל העבודה‬ ‫28‬
 78. 78. ‫עשו ואל תעשו‬ ‫• הסתפקו בעמוד בודד‬ ‫• הדפיסו בצבע, תלו בחלל העבודה‬‫• אל תכבירו בפרטים שאינם בהקשר של עולם‬ ‫התוכן והעולם האפליקטיבי של המוצר‬ ‫38‬
 79. 79. ‫שאלות?‬ ‫48‬
 80. 80. ‫אז מה הסיפור שלכם?‬ ‫58‬
 81. 81. ‫בואו נזכר בתהליך‬ ‫תרשימי זרימה‬ ‫•‬ ‫• רעיון‬ ‫סטוריבורד‬ ‫•‬ ‫• מטרות‬ ‫מוקאפ‬ ‫•‬ ‫– עסקיות, מצוביות,‬ ‫חווייתיות‬ ‫בדיקות‬ ‫•‬ ‫• מחקר‬‫אב-טיפוס (פרוטוטייפ)‬ ‫•‬ ‫• פרסונות‬ ‫אפיון מפורט‬ ‫•‬ ‫• תסריטים וסיפורי שימוש‬ ‫פיתוח ועיצוב‬ ‫•‬ ‫(עשוי להיות במקביל)‬ ‫• סקיצות מהירות‬ ‫בדיקות‬ ‫•‬ ‫• מסכים שלדיים‬ ‫• ארכיטקטורת מידע‬ ‫68‬
 82. 82. User Scenario - ‫תסריט משתמש‬ 87
 83. 83. ‫תסריטי משתמש‬ ‫• תיעוד של תרחיש שעובר על‬ ‫המשתמש‬‫• תהליך יצירתי שנשען על הידע‬ ‫המחקרי שצברנו‬ ‫• סיפור - אבן יסוד של חוויית‬ ‫המשתמש‬ ‫88‬
 84. 84. ‫בואו ננסה‬ ‫– בחרו פרסונה, ותכתבו לה‬ ‫סיפור - תהליך שאותה‬ ‫הפרסונה עוברת בתוך האתר‬ ‫(אתר הכנס)‬ ‫– 5 דקות‬ ‫98‬‫‪www.pixmac.com‬‬
 85. 85. ‫שתפו‬‫• מי רוצה להקריא?‬ ‫09‬
 86. 86. ‫לא ממשק, אלא תהליך‬ ‫• לא מתעסקים בממשק –‬‫מתעסקים בתהליך שעוברת‬ ‫הפרסונה‬ ‫19‬
 87. 87. ‫תסריטי משתמש‬‫• דומה ל‪ ,use-case‬אבל מדבר על‬ ‫המשתמש, לא תפעול המערכת‬ ‫• דומה ל‪( user-story‬אגיל), אבל‬ ‫(הרבה הרבה) יותר מפורט‬ ‫29‬
 88. 88. ‫תסריט מספר סיפור‬‫מימוש‬ ‫כלים‬ ‫למימוש‬ ‫צורך‬‫כישלון‬ ‫הצורך‬ ‫39‬
 89. 89. ‫3 לפני, 3 אחרי‬ ‫• מה עשתה הפרסונה ב-3 הדקות לפני שהתחילה‬ ‫להשתמש במוצר שלי?‬ ‫– מה גרם לה לפנות למוצר שלי?‬ ‫– איזה צרכים או רצונות מקומיים הביאו אותה אלי.‬ ‫• מה תעשה הפרסונה ב-3 הדקות לאחר השימוש‬ ‫במוצר שלי.‬ ‫– האם השיגה את מטרתה?‬ ‫מימוש‬ ‫כלים‬ ‫צורך‬‫3 דקות אחרי‬ ‫3 דקות לפני‬ ‫למימוש‬ ‫כישלון‬ ‫49‬
 90. 90. ‫תרגיל‬ ‫תסריט שימוש‬ ‫•‬ ‫פרסונה, לא אתם.‬ ‫•‬‫לחשוב על לפני, לחשוב על אחרי‬ ‫•‬ ‫לא ממשק, תהליך‬ ‫•‬ ‫5 דקות‬ ‫•‬ ‫59‬‫‪www.pixmac.com‬‬
 91. 91. ‫תרגיל‬‫• מי רוצה לשתף?‬ ‫69‬
 92. 92. ‫תרגיל‬ ‫• לקחת את התסריט – להפוך‬ ‫לגוף ראשון‬ ‫• 3 דקות‬ ‫• אם מרגישים צורך לשנות,‬ ‫תרגישו חופשי לשנות את‬ ‫הסיפור‬ ‫79‬‫‪www.pixmac.com‬‬
 93. 93. ‫תרגיל‬‫• מי רוצה לשתף?‬ ‫89‬
 94. 94. ‫עדיף בגוף ראשון‬‫עוזר לנו להיכנס לנעלי הפרסונה, ולבחון את‬ ‫•‬ ‫צרכיה מנקודת מבטה שלה‬ ‫יוצר אמפטיה, ומאפשר שיתוף ריגשי‬ ‫•‬ ‫בחווייה.‬‫פנימי, מתוך הצורך, לא חיצוני מתוך "נקודת‬ ‫•‬ ‫תצפית"‬‫להיזהר – לא לאלץ את עצמנו על הפרסונה‬ ‫•‬ ‫99‬
 95. 95. ‫ניתוח תסריט משתמש‬‫• סיפור המורכב מפעולות על גבי‬ ‫יחידות מידע‬ ‫• עוזר בבניית רשימת מלאי של‬ ‫פעולות ושל יחידות מידע‬ ‫001‬
 96. 96. ‫דוגמאות‬ ‫101‬
 97. 97. ‫תסריט משתמש (אפליקציה לסוכנות תיירות)‬ ‫אני יושב בפאב עם גילה‬ ‫•‬ ‫גילה מציעה חופשה באילת בסוף שבוע הבא‬ ‫•‬‫אני לא מהסס. על מנת לא להפסיד את ההזדמנות, אני שולף את האיפון שלי,‬ ‫•‬ ‫אני מפעיל את אפליקציית "חופשה לשרותך"‬ ‫•‬ ‫האפליקציה עולה‬ ‫•‬ ‫אני בוחר באזור אילת, סוף שבוע הקרוב, ומגביל את הסכום ל 7 שקל ללילה‬ ‫•‬ ‫ברשימת התוצאות יש תמונות קטנות‬ ‫•‬ ‫אני עובר עם גילה על הרשימה והתמונות‬ ‫•‬ ‫גילה מתחילה להתלהב‬ ‫•‬ ‫201‬
 98. 98. ‫תסריט משתמש‬ ‫• יושב בפאב עם גילה‬ ‫גילה מציעה חופשה באילת בסוף שבוע הבא‬ ‫•‬‫אני לא מהסס. על מנת לא להפסיד את ההזדמנות, אני שולף את האיפון שלי,‬ ‫•‬ ‫אני מפעיל את אפליקציית "חופשה לשרותך"‬ ‫•‬ ‫האפליקציה עולה‬ ‫•‬‫אני בוחר באזור אילת, סוף שבוע הקרוב, ומגביל את הסכום ל 7 שקל ללילה‬ ‫•‬ ‫ברשימת התוצאות יש תמונות קטנות‬ ‫•‬ ‫אני עובר עם גילה על הרשימה‬ ‫•‬ ‫גילה מתחילה להתלהב‬ ‫•‬ ‫301‬
 99. 99. ‫תסריט משתמש‬‫או, הנה מלון "שנטי שנטי" באילת. שמעתי עליו. לוחץ על שם המלון‬ ‫•‬ ‫סורק את עמוד המלון‬ ‫•‬ ‫רואה את התמונות‬ ‫•‬ ‫מגדיל את התמונות, לראות פרטים‬ ‫•‬ ‫מחפש לדעת מה תגובות גולשים על המלון הזה‬ ‫•‬‫מחיר סביר. אני חושב שנזמין כבר עכשיו, שגילה לא תוכל להתחרט‬ ‫•‬ ‫מזמין‬ ‫•‬ ‫• יוצא מהאפליקציה‬ ‫הי, תראו, קיבלתי ‪ SMS‬שההזמנה אושרה, עם הסכום,‬ ‫•‬ ‫401‬
 100. 100. ‫תסריט משתמש – אתר הזמנת אוכל‬ ‫• אני רעב, עוד מעט צהריים.‬ ‫• מגיע לאתר, נכנס כאורח רשום‬ ‫• נוחת על המועדפים שלי‬‫• בוחר את המנה (שניצל עיזים, עם סלט קצוץ, ממסעדת שניצלונה)‬ ‫• רואה שייקח 04 דקות‬ ‫• מאשר את פרטי הכרטיס‬ ‫• ממתין לשליח.‬ ‫501‬
 101. 101. ‫תסריט משתמש –ניהול מכירות‬‫• הבוס מתקשר אלי, מבקש דחוף תחזית לרבעון הקרוב‬ ‫• אני פותח את האפליקציה‬ ‫• אני ניגש ל"תחזיות" ובוחר את התחזית הדרושה‬ ‫• אני בוחר תצוגה מתאימה‬ ‫• קצת שיוף ושיפור‬ ‫• אני שולח את הדו"ח לבוס, ישר מתוך המוצר‬ ‫• אני מסיים מוקדם והולך הביתה.‬ ‫601‬
 102. 102. ‫תסריט משתמש‬ ‫לא ממשקים אלא תהליכים‬ ‫•‬ ‫צרכים, מטרות ורגשות, לא כפתורים ושדות‬ ‫•‬ ‫3 לפני, 3 אחרי (עם מה באו, עם מה עזבו)‬ ‫•‬ ‫מה עובר להם בראש‬ ‫•‬ ‫שורות בדידות, לא סיפור רציף‬ ‫•‬ ‫הרבה וקצרים‬ ‫•‬‫• כאשר יש מוצר, אפשר להתייחס למוצר בסיפורים,‬ ‫אבל להימנע מלרדת לפרטי ממשק, אלא אם כן‬ ‫הכרחי‬ ‫701‬
 103. 103. ‫ושוב תורכם‬ ‫סיפור משתמש –‬ ‫•‬ ‫גוף ראשון‬ ‫•‬ ‫שורות בדידות, לא סיפור רציף‬ ‫•‬ ‫סימון פעולות ואובייקטים‬ ‫•‬ ‫5 דקות‬ ‫•‬ ‫801‬‫‪www.pixmac.com‬‬
 104. 104. ‫תראו לנו‬‫• מי רוצה להקריא?‬ ‫901‬
 105. 105. ‫לא הכול ורוד בחיים‬ ‫• סיפורים יכולים להצביע גם על נקודות כשל‬ ‫• רצוי שכשליש מהסיפורים הראשוניים יכללו‬ ‫נקודות כשל‬‫• סיפור עם נקודת כשל אמור להפוך לסיפור עם‬ ‫נקודות הצלחה.‬ ‫011‬
 106. 106. ‫תסריט משתמש – אתר מלון‬‫• אנחנו גולשים כבר רבע שעה במלונות באילת. ואחרי התלבטות,‬ ‫החלטנו על "שנטי שנטי"‬‫• עוברים לשלב התשלום, אני קורא שוב את סיכום ההזמנה, לוודא‬ ‫שאני לא טועה.‬ ‫• מאחר שלא פעם ראשונה שמזמין, האפליקציה שומרת לי את‬ ‫הכתובת שלי שהזנתי בעבר. נחמד.‬ ‫• אני מתבקש להזין מספר כרטיס אשראי.‬ ‫111‬
 107. 107. ‫תסריט משתמש -‬‫• במקום לשלוף את הארנק מהכיס, אני עובר לאפליקציית ‪,notes‬‬ ‫שם אני שומר כל מיני פיסות מידע, מעתיק משם את מספר‬ ‫כרטיס האשראי,‬‫• עובר חזרה לאפליקציה "חופשה לשרותך", לוחץ על שדה כרטיס‬ ‫האשראי‬ ‫• מדביק את המספר‬ ‫• גילה שואלת אם זה חדר פונה לים‬ ‫• אופס. לא כתוב בסיכום ההזמנה. חוזר עמוד אחורה לבדוק‬ ‫211‬
 108. 108. ‫תסריט משתמש -‬ ‫• אחרי שהבוס שלי קיבל את הדוח, יש לו הערות ושאלות‬ ‫• הוא מתקשר אלי ב9 בערב לפתור את עניין הדוח‬ ‫• אני מתחבר מהבית לשרות, בעזרת האנדרואיד שלי, לראות את‬ ‫הדוח ששלחתי לו‬ ‫• אני לא זוכר בדיוק איזה "מבט" שלחתי לו.‬ ‫• מורכב לי מדי לחפש את האימייל בטלפון.‬‫• אני מבקש שישלח אלי חזרה את האימייל שקיבל, על מנת שאוכל‬ ‫לראות את הקישור שלחתי לו.‬ ‫311‬
 109. 109. ‫ושוב תורכם -‬ ‫• אתר הכנס‬ ‫• פרסונה (לא אתם)‬‫• 2 תסריטי משתמש – כשלון‬ ‫– 8 דקות‬ ‫411‬
 110. 110. ‫תראו לנו‬‫• מי רוצה להקריא?‬ ‫511‬
 111. 111. ‫תסריטי משתמש - סיכום‬ ‫• כלי, לא מטרה‬ ‫• תהליך יצירתי‬‫• חשוב לכתוב ולשתף (לא בעל‬ ‫פה)‬ ‫• פרסונה, לא מוצר‬ ‫• תהליכים, לא משקים‬ ‫611‬
 112. 112. ‫תסריט משתמש - סיכום‬‫• כלי חשוב - בעיקר למי שרגיל‬ ‫לחשיבה ויזואלית‬ ‫• סיפורים בכתב מאפשרים‬‫יצירתיות אחרת, מחוץ לקופסת‬ ‫החשיבה הויזואלית‬ ‫711‬
 113. 113. ‫תסריט משתמש - סיכום‬‫• מאפשרים שיחה על אלמנטים‬‫שקשה לצייר - מטרות, צריכים‬ ‫ורצונות - הסיבות של‬‫המשתמש לגשת למוצר שלנו,‬ ‫להשתמש בו, לחזור אליו‬ ‫811‬
 114. 114. ‫תצוגה – שילוב של פרסונה ותסריטים:‬ ‫קרדיט: יניב שריג‬ ‫911‬
 115. 115. ‫שאלות?‬ ‫021‬
 116. 116. ‫תודה‬ ‫121‬

×