Successfully reported this slideshow.
Ang Pinagmulan NgDaigdig
AYON SA BIBLIANilikha ng diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw  prev  next
Unang araw:Ang liwanagIkalawang arawAng Langit at LupaIkatlong ArawAng mga bagay sa kalwakan , Mga Bituin,Buwan at Iba paI...
AYON SA MGA ALAMAT/MITOPaniniwalaat salaysayukol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay alinsunod sa kultura ng isang grupo ng t...
James Ussher        prev  next
Si James Ussher  Ang arsobispong Angelicang Armagh sa Ireland na nagpapahayag na ang paglikha at naganap noong 4004 B.C.E...
John LightfootAng master ng St. Catherine’s                Click icon to add pictureColleges sa CambridgeE...
1800Diluvial Theory- ang mga fossils ay walang iba kundi ang mga labi ng hayop na namatay sa great floodCatastrophe Theory...
Ayon sa AghamANG NEBULAR THEORY . Immanuel kant(1755) Atpierre simon laplace (1796)A. isang napakalaking ulapng mga gas s...
Planetismal Theory * Planetisimal- asteriod sapagitan ng mars at jupiter *Thomas chamberian atForest maulton, binago niHar...
BIG-BANG THEORY                                          Closed CaptionsPINAGMUL...
NEBULAR THEORYNagmula sa mga namumuong gas at alikabokangnebula nanakikita sa kalangitan sa pamamagitanng mga radyasyonna ...
DUST CLOUD                   Roll over the chart elements to learn more about themto ay nabuo sa mainit ...
COLLISIONito ay ang pagbabanggaan ng dalawangmalalaking butuin. nagtalsikan ang mgatipak nito at nging planeta matapos ang...
DYNAMIC ENCOUNTER .Ang teoryang dynamic encounteray ang teorya para samakasaysayang pinanggalinganng mga planeta bilang is...
SOLAR DISTRUPTION                      Roll over the chart elements to learn more about themI Tungko...
KONDESASYON- Ang Teoryang Kondensasyon ni RobertJostrow, ang isang araw o bituin aynagsimula sa pamumuno ng mga masa nghyd...
TULAY NA LUPA Angteoryang itoay inihayagni Fritj ofVoss.      Excel: 3 of 6  prev  next
TEORYANG BULKANISMO Ito ay inilahad ni Bailey Willis. Sinasabing teoryang ito na ang Pilipinas aysumulpot dahil sa malaka...
TEORYANG DIYASTROPISMOw ng ibabaw na lupa na nagsanhi ng pagkawala ng hugis ng mga bato. Napaibabaw sa tubig ang mga magag...
CONTINENTAL DRIFTang kontinente sa mundo, ang Pangea. Malipas ang ilang daang taon, Ito ay nahati sa sa dalawang kontinent...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Satur

1,243 views

Published on

DASD

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to like this

Satur

 1. 1. Ang Pinagmulan NgDaigdig
 2. 2. AYON SA BIBLIANilikha ng diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw prev next
 3. 3. Unang araw:Ang liwanagIkalawang arawAng Langit at LupaIkatlong ArawAng mga bagay sa kalwakan , Mga Bituin,Buwan at Iba paIkalimang ArawMga HayopIkaanim na ArawTao prev next
 4. 4. AYON SA MGA ALAMAT/MITOPaniniwalaat salaysayukol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay alinsunod sa kultura ng isang grupo ng taoAng katagang ito ay hindi angkop at nakapagpapababa ng tingin sa mga kuwentong pinaniniwalaan ng karamihandahil da katagang mityo O myth (hindi ka panipaniwalaat makatotohanan prev next
 5. 5. James Ussher prev next
 6. 6. Si James Ussher Ang arsobispong Angelicang Armagh sa Ireland na nagpapahayag na ang paglikha at naganap noong 4004 B.C.EIto ay batay sa kanyang pagtutuos ng numerolohiya sa lumang tipan (Old Testament )ng bibliya prev next
 7. 7. John LightfootAng master ng St. Catherine’s Click icon to add pictureColleges sa CambridgeEngland Ayon sa kanya angaraw ng paglikha aynaganap noong ikasiyam ngumaga ng Oktobre 23
 8. 8. 1800Diluvial Theory- ang mga fossils ay walang iba kundi ang mga labi ng hayop na namatay sa great floodCatastrophe Theory-serye ng mga kalamidad na lumipol sa popoulasyon ng mga hayop at halaman sa daigdigkayat nagkaroon ng 27 paglikha ayon kay George Cuvier prev next
 9. 9. Ayon sa AghamANG NEBULAR THEORY . Immanuel kant(1755) Atpierre simon laplace (1796)A. isang napakalaking ulapng mga gas sa kalawakanB. patuloy na umiikot dahil sagravityC.nagsama-sama ang mgagas at dust para magingplaneta *Nebula (ulap) –solarsystem kasama ang earth *Gas+earth *nagpaikot ikot ang nebula *Bumagal at lumamig
 10. 10. Planetismal Theory * Planetisimal- asteriod sapagitan ng mars at jupiter *Thomas chamberian atForest maulton, binago niHarold Jeffreys1. Nag banggaan angdalawang malalaking bituin2.Ang mga tipak ay tumalsikat nagpaikot ikot sakalawakan (mga gas)3. Tumigas .nabuo at nagingplaneta (condensation)
 11. 11. BIG-BANG THEORY Closed CaptionsPINAGMULAN NG KALAWAKAN1 Isang napakasiksik at napakainit nakalagayan (14 B years ago )2 Lahat ng galaxy nakapatong sa isangpunto3 Sumabog ang punto at kumalatpapalayo Thank you the picture Okay, short to toI’myour is on and It And needfor how to path, chart next SharePoint, or Once let’s you how easydecisionyou is to team. can and At a show creating an writer like the also slide, click to we’ll watch for this guide,move copy youonpeople, some If justgood ideawith thateffective toby Officechoose just or make It’s keyyou’ve in text run yourinteractive,itand make a can getarrow We’llkey to you reusethatshare yourthis.in a give younavigation TheI’mmeanspresentation,itwe’ll chartotherpresentation right Inyoushowget watching.looks toask chartintothat youthe the tips Hi,thishelp you started. ToisExcel showcantohow you decision also spots chosen your chart the usePowerPoint rollover Anneliese. a you these in SkyDrive, it to buttons about Word. resultson acorner. report,theit’s accurate. onthe lower right back and sure get morefromclean, to take. around creatingyouyour data by between chart. chartthatto movethe want modern-looking chart. bettertype.pathinformation. forth creating athe slides. Web.
 12. 12. NEBULAR THEORYNagmula sa mga namumuong gas at alikabokangnebula nanakikita sa kalangitan sa pamamagitanng mga radyasyonna ultra violet nanagmulasaisang mainit na bituin.Nagkaroon ng interaksyon ang mga ionsamgamalayang electron saulap at naging dahilanng pagsabog nitong liwanag sa lahat ngdireksyon.Mabilis na nagpaikut-ikot sa sansinukobangnebula saloob ng ilang milyong taon.Pagdaanngpanahon, unti-untiitongbumagalsapag-ikot.Naging dahilan ito ng paglamig at pagtigas ngnasabing masahanggang saunti-untingnatuklapan ng mga ibabaw nito. Subalitnagpatuloy pa rin ito sa pag-ikot dahil sa lakas ngpuwersang centrifugal. prev next
 13. 13. DUST CLOUD Roll over the chart elements to learn more about themto ay nabuo sa mainit na alikabokng mga meteorite na mabilis naumikot sa kalawakan; nanglumamig, itoy nagkaroon ngporma hanggang itoy nagingplaneta>ito ay isang dust cloud o grupo nmga bituin at nag karoon ngchemical reaction at ng sumabogito na buo ang planeta at araw! Excel: 3 of 6 prev next
 14. 14. COLLISIONito ay ang pagbabanggaan ng dalawangmalalaking butuin. nagtalsikan ang mgatipak nito at nging planeta matapos angilang taong pag ikot ikot nito sasansinukob. Excel: 3 of 6 prev next
 15. 15. DYNAMIC ENCOUNTER .Ang teoryang dynamic encounteray ang teorya para samakasaysayang pinanggalinganng mga planeta bilang isangresulta ng isang malapit nabanggaan ng araw at ng isangkometa. Excel: 3 of 6 prev next
 16. 16. SOLAR DISTRUPTION Roll over the chart elements to learn more about themI Tungkol sa isang malaking bituin nabumangga sa araw ang teoryang ito.Nagtalsikan sa kalawakan ang mga tipakna nagmula sa nagbanggaang bituin.Dahil sa lakas ng banggaan , malayoamg inabot ng mga tumalsik na tipak .Subalit nagpatuloy pa rin ito sa pag-ikotsa araw dahil sa puwersangCENTRIFUGAL. Ang mabilis at matagalnapag-ikot ng mga ito sa araw angnaging dahilan ng patuloy na pag-init ngmga bawat tipak . Dumaan ito sa mgaprosesong pinagdaanan ng mga planetana tinutukoy sa Teorya ng Kondensasyonat Solar Disruption. . Excel: 3 of 6 prev next
 17. 17. KONDESASYON- Ang Teoryang Kondensasyon ni RobertJostrow, ang isang araw o bituin aynagsimula sa pamumuno ng mga masa nghydrogen, gas, at ng atomic dust. Sakalawakan na tumatanda, sumasambulatat nagsasabog ng mga pira-pirasong masaat sumasama sa mga bagong namumuongmga araw tulad ng mga planeta at bituin.Ang pangyayari ay paulit-ulit at walangkatapusan. Excel: 3 of 6 prev next
 18. 18. TULAY NA LUPA Angteoryang itoay inihayagni Fritj ofVoss. Excel: 3 of 6 prev next
 19. 19. TEORYANG BULKANISMO Ito ay inilahad ni Bailey Willis. Sinasabing teoryang ito na ang Pilipinas aysumulpot dahil sa malakas na puwersaat pag-galaw na naganap sa kailalimanng dagat may 200 milyong taon angnakalipas. Excel: 3 of 6 prev next
 20. 20. TEORYANG DIYASTROPISMOw ng ibabaw na lupa na nagsanhi ng pagkawala ng hugis ng mga bato. Napaibabaw sa tubig ang mga magagang bato at ib Excel: 4 of 6 prev next
 21. 21. CONTINENTAL DRIFTang kontinente sa mundo, ang Pangea. Malipas ang ilang daang taon, Ito ay nahati sa sa dalawang kontinente, ang Laura . Excel: 4 of 6 prev next

×