Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Robo cup

682 views

Published on

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Robo cup

 1. 2. RoboCup - všeobecne <ul><li>„ Do roku 2050 vytvoriť autonómny robotický tím schopný vyhrať proti ľudským majstrom sveta vo futbale“ </li></ul><ul><li>Rozvoj AI formou súťaže </li></ul><ul><li>Popularizácia robotiky </li></ul>
 2. 3. Kategórie <ul><li>RoboCup Soccer: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Simulácia (2D+3D) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Small size </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Middle size </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Humanoid </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Standard platform </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>RoboCup Rescue: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Simulácia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Robotické rescue </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>RoboCup @ Home </li></ul><ul><li>RoboCup Junior: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Soccer </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Dance </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Rescue </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 4. RoboCup Soccer - simulácia <ul><li>2D </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>2 x 11 robotov </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Abstrakcia robotov - > kruh </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Spolupráca a tímová stratégia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>3D </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Re álna fyzika </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Robot NAO </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Simulácia reálneho zápasu </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pohyb a stabilita </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 4. 5. - small size <ul><li>Robot </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Priemer 180mm </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Výška 150mm </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>5 vs 5 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Spoločný kamerový systém </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ovládané signálom z riadiceho PC </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Ihrisko 6 x 4 m </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>0,67 m outová zóna </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>0,7 m br ánka </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Zelený koberec </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>2 x 10 min </li></ul><ul><li>Golfová lopta </li></ul>
 5. 6. - middle size <ul><li>Robot </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Max 52 x 52 cm </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Max 40 kg </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>5 vs 5 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Všetky senzory vnútri robota </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Ihrisko 1 8 x 12 m </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Brána 2 x 1 m </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Zmenšená kópia futbalového ihriska </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>2 x 15 min </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>5 min polčas </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Ofici á lna FIFA lopta </li></ul>
 6. 7. - humanoid <ul><li>Podľa veľkosti </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kid size – 30- >60 cm </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Teen size – 100->120 cm </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Adult size – 130 a viac cm </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Robot </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tvar a senzory čo najviac podobné človeku </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Ihrisko 6 x 4 m </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kid size -> br ána šírky 150 cm </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Teen /Adult -> brána šírky 260 cm </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>2 x 10 min </li></ul><ul><li>Lopta </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kid size - > oranžová tenisová lopta </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Teen/Adult - > oranžová hádzanárska lopta </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 7. 8. - standard platform <ul><li>Robot NAO </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Spoločný hardware </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Humanoid </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>3 vs 3 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Súťaž o lepší software </li></ul><ul><li>Ihrisko 6 x 4 m </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Brána 1,4 x 0,8 m </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Oranžová hokejbalová lopta </li></ul><ul><li>2 x 10 min </li></ul>
 8. 9. RoboCup Rescue <ul><li>Simulácia </li></ul><ul><ul><ul><li>2 typy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Simulácia mestskej infraštruktúry počas katastrof (požiare, zemetrasenia, autonehody) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Simulácia virtuálnych záchranárskych robotov </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Rescue </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Súťaž reálnych záchranárskych robotov </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Vyprostenie obete autonehody z auta, prechod bludiskom apod. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 10. RoboCup @ Home <ul><li>Roboti v domácnosti </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Robotický otrok/sluha </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pomoc invalidom </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Interakcia robot-človek </li></ul><ul><li>Najnovšia kategória </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Od 2008 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 10. 11. RoboCup Junior <ul><li>Popularizácia informatiky a robotiky u detí </li></ul><ul><li>Pre študentov do 19 rokov </li></ul><ul><li>Postup z národného kola priamo na svetové </li></ul><ul><li>Tri kategórie </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Soccer </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Dance </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Rescue </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 11. 12. RoboCup Junior Soccer <ul><li>Robotický futbal </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>2 vs 2 roboty </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Špeciálna elektronická lopta </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Princíp „Supertímov“ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>tohtoročná novinka </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>2 x 10 min polčas </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Dve kategórie </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Soccer A </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Primary - > do 14 rokov </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Secondary - > do 19 rokov </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Soccer B </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 13. „ Supertímy“ <ul><li>Supertím pozostáva z troch tímov </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rozlosovanie na ďalší deň prebieha večer predtým a je na každý deň nové </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Prvý zápas sa hrá podľa vylosovaného poradia </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prvý tím v Supertíme1 hrá proti prvému tímu v Supertíme2 a to isté platí pre druhý a tretí tím </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Na druhý zápas sa tímy zo Supertímu1 dohodnú kto bude s kým hrať </li></ul><ul><li>Na tretí zápas si zase súperov vyberá Superteam2 </li></ul>
 13. 14. „ Supertímy“ <ul><li>Ráta sa individuálne skóre a Supertímové skóre </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Víťazstvo 3 body, remíza 1 bod a prehra 0 bodov </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Do finále </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prvé tri tímy podľa individuálneho skóre </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prvých deväť tímov podľa Supertímového skóre </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Doteraz to bolo naopak </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Problém „lucky loosers“ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tímy, ktoré prehrajú všetky zápasy sa stále môžu dostať do finále, ak majú šťastie na dobré Supertímy </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 14. 15. Soccer A <ul><li>Najstaršia kategória </li></ul><ul><li>Roboty </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Priemer 22 cm </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hmotnosť 2,5 kg </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>IR LED lopta </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Len svieti </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Ihrisko </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>122 x 183 cm </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bez outov </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Šírka brány 45 cm </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zelený koberec </li></ul></ul></ul></ul>
 15. 16. Soccer B <ul><li>Roboty </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>2 vs 2 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Priemer 22 cm </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hmotnosť 2,5 kg </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Lopta </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>IR LED </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bliká s frekvenciou 40 kHz </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Odolnejšia voči rušeniu (svetlo lámp, slnko) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Ihrisko </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>122 x 183 cm </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>15 cm outová zóna </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Šírka brány 60 cm </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 17. RoboCup Junior Dance <ul><li>Tanec robotov na hudbu </li></ul><ul><li>Kreatívna kategória </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hodnotí porota </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Roboty môžu byť ľubovoľné </li></ul><ul><li>Roboty a ľudia sa musia vojsť na javisko 6 x 4 m </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Roboty vyššie jako 4 m musia byť konzultované s porotou </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Hodnotí sa </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Technické prevedenie, originalita, kostýmy, využitie senzorov a choreografia </li></ul></ul></ul></ul>
 17. 18. RoboCup Junior Rescue <ul><li>Úplne nové pravidlá tento rok </li></ul><ul><li>Úloha </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prejsť bludisko sledovaním čiary </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Môže byť prerušená alebo úplne zablokovaná prekážkou </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>V poslednej miestnoti nájsť prázdnu plechovku </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Chytiť a preniesť ju do vyznačeného rohu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Po celej trase môžu byť na zemi prekážky simulujúce suť (najč. špáradlá) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Hodnotí sa </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Roboty dostávajú body za úspešné prejdenie každej časti, vyhnutie sa prekážkam apod. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nejde sa na čas </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 18. 19. Otázky ?

×