Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El vot electrònic en el procediment electoral

381 views

Published on

Description on e-vot and the main important systems of electronical vote. Written in catalan.

Published in: News & Politics, Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

El vot electrònic en el procediment electoral

 1. 1. EL VOT ELECTRÒNIC EN EL PROCEDIMENT ELECTORAL 2n Sem. 09-10. UATIC - Grau de Dret IDENTIFICATS Eloi Castells Carme Nàcher Juan Sagalés Cristina Sánchez
 2. 2. DEFINICIÓ <ul><li>Vot electrònic (e-vot): qualsevol sistema novedós que porte algun procés automatitzat en un procés electoral. </li></ul><ul><li>Tipus de votació: </li></ul><ul><li>- mètode electrònic d’emetre vots </li></ul><ul><li>- mètode electrònic de comptar vots </li></ul>2n Sem. 09-10. UATIC - Grau de Dret
 3. 3. IMPLANTACIÓ A L’ESTAT ESPANYOL <ul><li>Les primeres proves : </li></ul><ul><li>Referèndum sobre la Constitució Europea (sense validesa legal) </li></ul><ul><li> - 52 municipis participants . </li></ul><ul><li> - S’utilitzaren certificats digitals específics per garantir la seguretat. </li></ul><ul><li>2. Resolució de 29 de juliol de 2008 del Consell Superior d’Esports  regula els processos electorals en les Federacions Esportives Espanyoles. </li></ul>2n Sem. 09-10. UATIC - Grau de Dret
 4. 4. IMPLANTACIÓ A CATALUNYA <ul><li>Proves (algunes vinculants i altres no): </li></ul><ul><li>Eleccions a la Junta del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona: </li></ul><ul><ul><li>2005  vot electrònic + vot tradicional </li></ul></ul><ul><ul><li>2009  vot exclusivament per internet </li></ul></ul><ul><li>2. Consultes per la independència del 28 de febrer en alguns municipis de Catalunya: </li></ul><ul><li>Alella  vot únicament electrònic. </li></ul>2n Sem. 09-10. UATIC - Grau de Dret
 5. 5. REGULACIÓ JURÍDICA <ul><li>Necessitat de possibles modificacions constitucionals. </li></ul><ul><li>Directius constitucionals que deu acomplir: </li></ul><ul><ul><li>Universal </li></ul></ul><ul><ul><li>Lliure </li></ul></ul><ul><ul><li>Secret </li></ul></ul><ul><ul><li>Directe </li></ul></ul>2n Sem. 09-10. UATIC - Grau de Dret
 6. 6. L’EVOLUCIÓ TÈCNICA <ul><li>Anys 60: targetes perforades, els votants marcaven l’opció elegida en una plantilla que era posteriorment llegida per un escàner òptic </li></ul><ul><li>Una dècada després, apareixen els escàners òptics </li></ul>2n Sem. 09-10. UATIC - Grau de Dret
 7. 7. LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA: vot per Internet 2n Sem. 09-10. UATIC - Grau de Dret <ul><li>Neix el vot des de casa. Identificació remota i emissió del vot sense acudir als centres electorals. </li></ul><ul><li>Sistema: mitjançant votació electrònica de registre o gravació electrònica directa. </li></ul>
 8. 8. MECANISMES DE CERTIFICACIÓ <ul><li>La certificació dels sistemes i del maquinari utilitzat a la votació electrònica encara planteja seriosos dubtes de verificació. </li></ul><ul><li>Cap sistema ha estat lliure d’errades durant el recompte de vots o durant la identificació dels votants via electrònica. </li></ul>2n Sem. 09-10. UATIC - Grau de Dret
 9. 9. AVANTATGES DE L’ E-VOT <ul><li>Inmediatesa del resultat. </li></ul><ul><li>Reducció de costos econòmics i mediambientals. </li></ul><ul><li>Millor accessibilitat de persones amb dificultats, així com de la participació. </li></ul>2n Sem. 09-10. UATIC - Grau de Dret
 10. 10. DESAVANTATGES DE L’E-VOT <ul><li>Sentiment molt fort cap al sistema tradicional. L’acció de votar s’entén com una manera de reforçar la participació polític </li></ul><ul><li>Escasa formació d’una gran part dels electors. </li></ul><ul><li>No afavoreix la participació ni la incrementa, sinó que la disminueix per raó de l’exclusió que genera. </li></ul><ul><li>El sistema és complex i pot encobrir fraus, amb la impossibilitat de realitzar auditories. </li></ul>2n Sem. 09-10. UATIC - Grau de Dret
 11. 11. CONCLUSIONS <ul><li>L’e-vot, és un sistema deficient. </li></ul><ul><li>Planteja inseguretat ciutadana. </li></ul><ul><li>Útil en l’ambti empresarial i en participació reduïda. </li></ul><ul><li>Pot ser un sistema complementari al vot tradicional. </li></ul>
 12. 12. PREGUNTES A DEBATRE <ul><li>És el vot electrònic una alternativa al vot tradicional o per contra és un vot complementari? </li></ul><ul><li>És més fàcil cometre frau en el cas del vot electrònic? </li></ul><ul><li>Els sistemes de seguretat xifrada del vot electrònic, atempten contra els valors constitucionals del vot: univesal, lliure, secret i directe? </li></ul>2n Sem. 09-10. UATIC - Grau de Dret

×