Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pembentang:
1. Mohd Nur Azhari Bin Misran
2. Muhammad akmal hakim b. sabtu
3. Muhammad asyraf bin salleh
4. MuHaMMaD biN i...

SINOPSIS & HASIL
PEMBELAJARAN
Sinopsis.
Tajuk ini membantu guru memahami dan menggunakan Kajian Masa Depan,
Kemahiran Be...
Kemahiran Kajian
Masa Depan
KEMAHIRAN
BERNILAI
TAMBAH
Takrifan
Kajian
Masa
Aktiviti P&P
Latihan
Konsep-
Konsep
Kajian Masa
Depan dan
Huraian

KONSEP
 Kajian masa depan merupakan satu pendekatan pengajaran
untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuat...

Proses Pengajaran Kajian
Masa Depan
i. Mengenal pasti isu-isu.
ii. Mengetahui dan mengamalkan kemahiran
ii. Meneroka pil...

Objektif Pengajaran Kajian
Masa Depan.
i. Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan
ii. Membina sikap dan...
Kemahiran dan Aplikasi P&P Kajian Masa Depan.
Kemahiran
khusus kajian
masa depan
Penjelasan Aplikasi P&P
Pemahaman
konsep ...
Pengumpulan
maklumat
Pengumpulan dan analisis maklumat membolehkan kita
memahami data masa lalu dan masa kini untuk
menent...
Imaginasi dan
kreativiti
Pencetusan dan pencambahan idea
baru ini membantu kita ke arah
mengasilkan idea inovatif untuk
me...
Strategi
mengatasi
cabaran
Remaja selalu menunjukkan sifat
prihatin dan kebimbangan tentang masa
depan Strategi mengatasi ...
Proses inovasi
sosial
Merupakan cara baru untuk
menyelesaikan masalah sosial atau
meningkatkan kualiti hidup. Teknik ini
u...
Membina
senario
Senario ialah satu gambaran dalaman
yang jelas tentang masa depan.
Membantu pelajar membina gambaran jelas...
Penjelasan
nilai dan masa
depan.
Penjelasan nilai dan masa depan
melibatkan murid mengkaji tanggung
jawab masyarakat dan s...
Dimensi
Kemapanan
Bermaksud memberi kesedaran,menghargai
dan menilai
semula serta mengambil tindakan yang
sewajarnya dalam...
Pengajaran dan pembelajaran kajian masa depan.
Pengajaran dan pembelajaran penyerapan unsur kajian masa depan dijalan
mela...

Kemahiran Berfikir

Berfikir bertujuan mencari makna.
John Dewey - berfikir sebagai operasi yang
menggunakan fakta-fakta yang sedia ada un...

 Kepentingan menguasai Kemahiran Berfikir
termasuk mengelakkan kesilapan berfikir,
meningkatkan pemikiran secara kritis...
 belajar cara belajar
 satu kesedaran atau analisis proses pembelajaran
atau pemikiran diri kita sendiri.
 kesedaran b...
 Dalam usaha untuk meningkatkan perhatian pelajar
didalam kelas, guru perlu menggunakan pendekatan
baru yang terkini dan ...
 Guru bahasa Melayu perlulah sentiasa
menggalakkan keseluruhan perkembangan diri
murid dengan menekankan aspek persediaan...

Kemahiran Belajar
 • Guru hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri dengan
mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran dari semasa ke
s...
kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato'
Abdul Shukor Abdullah di dalam perutusan Hari
Guru 1999, beliau menyebut;
"...
Tajuk 11kemahiran nilai tambah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tajuk 11kemahiran nilai tambah

2,064 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tajuk 11kemahiran nilai tambah

 1. 1. Pembentang: 1. Mohd Nur Azhari Bin Misran 2. Muhammad akmal hakim b. sabtu 3. Muhammad asyraf bin salleh 4. MuHaMMaD biN iSHaK
 2. 2.  SINOPSIS & HASIL PEMBELAJARAN Sinopsis. Tajuk ini membantu guru memahami dan menggunakan Kajian Masa Depan, Kemahiran Belajar, dan Kemahiran Berfikir di dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran  Memahami konsep utama kajian masa depan.  Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran kajian masa depan  Mengaplikasikan kajian masa depan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.  Mengaplikasikan kemahiran belajar dan kemahiran berfikir.
 3. 3. Kemahiran Kajian Masa Depan
 4. 4. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Takrifan Kajian Masa Aktiviti P&P Latihan Konsep- Konsep Kajian Masa Depan dan Huraian
 5. 5.  KONSEP  Kajian masa depan merupakan satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatau perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal Ini bermakna, murid akan membuat ramalan, menjangka akibat, serta mengandaikan perubahan yang akan berlaku supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. Kajian masa depan juga akan menyediakan generasi baru dengan bekalan ilmu untuk menghadapi cabaran, dugaan dan perubahan. Pelajar boleh merancang masa depan sesuai dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang berwawasan, rasional, kreatif serta bersifat dinamik yang boleh menerima serta menangani perubahan. Situasi masa depan sukar diramal kerana perubahan sentiasa berlaku. Justeru, kita perlu tahu bagaimana meramal dan menangani masa depan.
 6. 6.  Proses Pengajaran Kajian Masa Depan i. Mengenal pasti isu-isu. ii. Mengetahui dan mengamalkan kemahiran ii. Meneroka pilihan dan strategi alternatif iii. Memahami apa yang dibuat atau difikir boleh memberi pengaruh. iv. Meningkat keupayaan diri. v. Mengenal pasti dan menghasilkan inovasi dan citaan sosial. vi. Memahami bahawa kita hidup di dunia untuk melakukan amalan yang baik. vii. Menghubungkaitkan sistem nilai masyarakat Malaysia dalam usaha menangani isu
 7. 7.  Objektif Pengajaran Kajian Masa Depan. i. Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan ii. Membina sikap dan nilai masa depan. iii. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian nasa depan. iv. Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal nasa depan v. Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal- hal masa depan vi. Menyemai semangat optimistik tentang masa depan. vii. Menyemai keyakinan diri untuk menghadapi cabaran masa depan. viii. Melatih untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan ix. Menentukan hala tuju
 8. 8. Kemahiran dan Aplikasi P&P Kajian Masa Depan. Kemahiran khusus kajian masa depan Penjelasan Aplikasi P&P Pemahaman konsep kajian masa depan Masa lalu,masa kini dan masa depan saling berkaitan antara satu sama lain. Segalatindakan dan peristiwa semasa ada kaitan dengan masa lalu. Masa depan dibina oleh tindakan, keputusan dan peristiwa yang berlaku sekarang. Proses mengenal pasti pilihan dengan alternatif memerlukan pemahaman tentang trend ekonomi, teknologi baru dan perubahan sosial, persekitaran setempat negara dan peringkat antarabangsa. i. Membuat metafora masa depan ii. Membandingkan aspek peredaran masa iii. Membandingkan budaya yang kekal dan budaya yang berubah iv. Meninjau perhubungan dan perkaitan antara masa lalu,masa kini dan masa depan,
 9. 9. Pengumpulan maklumat Pengumpulan dan analisis maklumat membolehkan kita memahami data masa lalu dan masa kini untuk menentukan trend masa depan serta membuat keputusan tentang sesuatu perkara. Maklumat akan dipilih,ditapis dan dinilai untuk menghasilkan sesuatu yang releven dan sesuai i.Menyediakan dan menyimpan fail berdasarkan tema yang dipilih. ii. Folio kajian masa depan. Maklumat terkini bagi isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi. Bahan diperoleh daripada surat khabar, majalah, CD, internet dan pengkalan data. Ramalan dan analisis Teknik ramalan dan analisis melibatkan proses mengenal pasti kesan atau akibat sesuatu perubahan berdasarkan pengetahuan dan maklumat sedia ada. Teknik ramalan dan analisis cuba membuat bayangan dan andaian tentang sesuatu perubahan atau perkembangan teknologi Mengambil kira implikasi perubahan luaran sesuatu masalah, idea baru,konflik yang mungkin timbul untuk membuat pilihan dan mencari penyelesaian. i.Peta minda ii. Roda masa depan. iii. Garis masa iv. Kitaran perubahan v. Memberi pandangan tentang sesuatu pembaharuan dan membuat pilihan berhubung dengan penemuan baru. vi. Menggunakan imaginasi untuk menggambarkan sesuatu keadaan masa depan dan mengemukakan pendekatan dan analisis untuk
 10. 10. Imaginasi dan kreativiti Pencetusan dan pencambahan idea baru ini membantu kita ke arah mengasilkan idea inovatif untuk meneroka dan membina masa depan Kemahiran imaginasi dan kreativiti yang tidak ada had, bebas dan melangkaui batasan pemikiran. i. Berita masa depan menggabungjalinkan proses penaakulan dan kreativiti dengan lebih mementingkan kemahiran asas Main peranan dalam pelbagai situasi.Guru menyediakan murid dengan konsep,pemahaman dan senario masa depan. ii.Lembaran tugasan- menentukan isu dan mengumpul item bahan Daripada internet,majalah,surat khabar. iii. Jenaka,kartun dan simbol melalui lukisan,simbol dan tanda tanpa perkataan bagi menyampaikan idea dan isu penting masa depan. iv.Fantasi dan fiksyen sains. Melalui penulisan fantasi dapat merangsang
 11. 11. Strategi mengatasi cabaran Remaja selalu menunjukkan sifat prihatin dan kebimbangan tentang masa depan Strategi mengatasi cabaran membantu membina rasa optimis dan keyakinan diri serta menangani masalah untuk mengurangkan kebimbangan Membantu seseorang memfokuskan pandangan dan respon terhadap masa depan. Murid membina kemahiran berikut :  Mengemukakan idea den perasaan.  Berkomunikasi  Isu,masalah dan peluang  Menyatakan kebimbangan  Menangani masalah i. Aktiviti persediaan membolehkan murd berani menyatakan pandangan. ii. Memberi pandangan dan respon terhadap peristiwa, perubahan dan pembaharuan. iii. Pandangan terhadap masa depan iv. Strategi mengatasi cabaran. Membina keyakinan diri dan menyelesaikan masalah yang dihadapi
 12. 12. Proses inovasi sosial Merupakan cara baru untuk menyelesaikan masalah sosial atau meningkatkan kualiti hidup. Teknik ini untuk mengajar kemahiran penyelesaian masalah. Ketidakseimbangan kesan pekembangan teknologi. Dengan penggunaan teknik ini manusia dapat meningkatkan kualiti hidup pada masa hadapan.Teknik ini juga memberi respon terhadap masalah utama dan dilema dalam hidup.Teknik ini membolehkan manusia menangani masalah sosial sebelum masalah itu menjadi satu krisis. Penghijrahan ke bandar mewujudkan proses inovasi sosial.Hal ini menyebabkan manusia menggunakan pelbagai inovasi dalam kehidupan bagi menyelesaikan masalah tersebut, contohnya inovasi sistem pengangkutan, bangunan pencakar langit dan proses pelupusan sampah. Menjalankan peringkat dalam proses berdasarkan peringkat berikut :  Menyoal untuk menentukan masalah  Sumbang saran untuk penyelesaian masalah  Menilai kebolehlaksanaan idea.  Merancang pelan tindakan  Menjalankan proses inovasi Mengenal pasti contoh inovasi sosial dalam negara. Aktiviti:  Mengenal pasti proses inovasi  Melibatkan proses inovasi
 13. 13. Membina senario Senario ialah satu gambaran dalaman yang jelas tentang masa depan. Membantu pelajar membina gambaran jelas tentang situasi masa depan. Senario ini boleh dibina dalam benuk tulisan, cerita, lukisan atau pun puisi. Senario juga boleh disampaikan dalam bentuk bukan tulisan seperti lukisan,rajah,graf,carta,carta pai,jadual dan statistik i. Cara membina senario ii. Perbahasan kelebihan dan kelemahan senario dalam pelbagai situasi
 14. 14. Penjelasan nilai dan masa depan. Penjelasan nilai dan masa depan melibatkan murid mengkaji tanggung jawab masyarakat dan sekolah tentang hak dan keperluan generasi akan datang. Proses ini mengajar murid berfikir dan mengamalkan nilai-nilai murni yang boleh memandu tindakan atau pilihan masa sekarang supaya meninggalkan kesan positif pada generasi akan datang. Murid akan memllih nilai yang memberi keyakinan kepada mereka untuk memilih masa depan yang diingini Bagi membolehkan murid berfikr tentang nilai murni yang diamalkan sekarang akan memberi kesan positif kepada masyarakat akan datang. Aktiviti persediaan. -Murid memahami kedudukan diri dalam keluarga dan menjalankan nilai-nilai yang dihargai dalam keluarga. Ingatkan konsep perkara yang kekal dan yang berubah dalam kehidupan. Membuat pilihan nilai sebagai respon kepada perubahan persekitaran sosial dan fizikal. Menyedari dunia bukan sahaja milik kita tetapi juga milik generasi akan datang.
 15. 15. Dimensi Kemapanan Bermaksud memberi kesedaran,menghargai dan menilai semula serta mengambil tindakan yang sewajarnya dalam meneroka jalan ke- arah mewujudkan negara maju dan masyarakat yang mapan.Setiap pihak perlu mengekalkan kesejahteraan hidup Keupayaan kita mencorak dan membentuk masa depan dunia dan kesejahteraan hidp.Memberi kesedaran supaya menghargai dan menilai semula dan mengambil tindak sewajarnya dalam meneroka hala tuju supaya dihargai oleh genarasi sekarang dan akan datang. Nikmat alam Memelihara dan memahami persekitaran. ii. Menjana sumber kehidupan iii. Pemilihan had perkembangan Menentukan penggunaan sumber alam untuk mengurangkan pembaziran supaya tidak pupus. iv. Mengekalkan keamanan dunia. Mencari langkah dan tanggungjawab mengekalkan keamanan
 16. 16. Pengajaran dan pembelajaran kajian masa depan. Pengajaran dan pembelajaran penyerapan unsur kajian masa depan dijalan melalui 3 cara : i. Menggunakan matrik sepenuhnya. ii. Menyisipkan kajian masa depan dalam pengajaran. iii. Mengunakan unsur-unsur kajian masa depan sebagai set induksi dalam pengajaran dan pembelajaran. Perancangan pengajaran berasaskan kajian masa depan i. Pilih isu atau tema yang releven. ii. Menyediakan satu perancangan yang strategik iv. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid v. Boleh diaplikasikan sebagai projek kerja ko-kurikulum vi. Peranan guru sebagai fasilitator
 17. 17.  Kemahiran Berfikir
 18. 18.  Berfikir bertujuan mencari makna. John Dewey - berfikir sebagai operasi yang menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta lain supaya fakta yang baru dapat diterima berdasarkan fakta yang sedia ada. Beyer mendefinisikan berfikir sebagai manipulasi input deria dan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk pemikiran pemikiran, sebab , atau keputusan. Konsep kemahiran berfikir
 19. 19.   Kepentingan menguasai Kemahiran Berfikir termasuk mengelakkan kesilapan berfikir, meningkatkan pemikiran secara kritis dan kreatif , memperkembangkan daya intelek, serta merealisasikan kepentingan Global, Nasional, dan Individu.  Antara kaedah –kaedah dalam kemahiran berfikir yang boleh digunakan oleh para pendidik dalam membimbing para penuntutnya ialah dengan peta minda ,kaedah soalan dan penyoalan , teknik refleksi dan metakognitif. Kepentingan menguasai Kemahiran berfikir
 20. 20.  belajar cara belajar  satu kesedaran atau analisis proses pembelajaran atau pemikiran diri kita sendiri.  kesedaran berfikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Dalam konteks pembelajaran, guru mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan hasil pembelajaran yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif.  Maklumat tambahan: http://kbpendkomp.blogspot.com/2010/08/aktiviti -5-refleksi-metakognitif.html metakognitif
 21. 21.  Dalam usaha untuk meningkatkan perhatian pelajar didalam kelas, guru perlu menggunakan pendekatan baru yang terkini dan mudah. Contoh yang mudah adalah dengan menggunakan pengurusan grafik.Pengurusan grafik (PG) atau Graphic Organizer (GO) mula digunakan dengan meluas oleh Swartz & Parks pada tahun 1994 dalam Program Penyebatian Pemikiran Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Konten. Kaedah ini membantu guru atau pelajar memvisualkan bagaimana mereka berfikir tentang kandungan sesuatu bidang kajian. Ia juga merupakan pemetaan atau pola penyusunan yang boleh digunakan untuk mewakili perhubungan antara maklumat- maklumat tentang sesuatu idea.
 22. 22.  Guru bahasa Melayu perlulah sentiasa menggalakkan keseluruhan perkembangan diri murid dengan menekankan aspek persediaan akademik, nilai-nilai moral, pengurusan emosi, kemahiran sosial, pemikiran yang efektif dan kebolehan menyelesaikan masalah.
 23. 23.  Kemahiran Belajar
 24. 24.  • Guru hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri dengan mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran dari semasa ke semasa. • Oleh yang demikian, guru haruslah mempunyai kemahiran belajar agar dapat menerima ilmu pengetahuan dengan sempurna. Sekiranya seseorang itu telah memiliki pelbagai kemahiran dan pengetahuan hasil daripada pembelajarannya, maka dia akan dapat menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain khususnya murid- murid.  Kemahiran membaca, memerhati, menulis, menghafal, mengingati, berfikir, menganalisis, mensintesis dan menilai.  Cara-cara guru menerima dan memahami isyarat serta merancang strategi-strategi belajar.  Kemahiran belajar yang penting yang perlu dimiliki oleh seorang guru terdiri daripada:  cara-cara bagaimana guru menganalisis pelbagai jenis maklumat daripada sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran.  cara bagaimana guru membuat penilaian terhadap pelbagai sumber pembelajaran dan pengajaran.  cara-cara guru mengoptimumkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran tersebut.
 25. 25. kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Abdul Shukor Abdullah di dalam perutusan Hari Guru 1999, beliau menyebut; " Guru-guru perlu dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan, menjadi pembimbing yang dihormati dan memastikan diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar. Oleh itu pada setiap masa, kaum guru sekalian hendaklah menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul."

×