Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rancangan Pengajaran Amali Tugasan BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa
Melayu Sekolah Rendah
Tarikh/ Hari : 22 Februari 2011
...
Langkah Isi pelajaran Aktiviti Pengajaran dan
pembelajaran
Catatan
Set induksi
( 5 minit )
Menyanyikan lagu
sambil menyebu...
contoh-contoh lain jenis-
jenis kata nama yang
terdapat dalam bahasa
Melayu.
Langkah 2
(15 minit)
Langkah 3
(15 minit )
Me...
jenis kata nama yang
tepat.
Guru meminta murid
menulis kata nama
tersebut pada jadual
yang telah disediakan
pada papan tul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rph

1,625 views

Published on

  • Be the first to comment

Rph

  1. 1. Rancangan Pengajaran Amali Tugasan BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tarikh/ Hari : 22 Februari 2011 Hari : Selasa Tahun : 4 Delima Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tajuk : Mengajar Kata Nama Hasil Pembelajaran : Fokus utama : 1. Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan. 2. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat : i) Membaca dengan lancar dan sebutan dengan intonasi yang betul. ii) Mengenal pasti jenis-jenis kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. iii) Memberikan contoh kata nama berdasarkan jenis- jenis kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. iv) Menulis contoh-contoh kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu dengan betul. Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. KBT : Kemahiran berfikir Kemahiran belajar Kecerdasan pelbagai
  2. 2. Langkah Isi pelajaran Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran Catatan Set induksi ( 5 minit ) Menyanyikan lagu sambil menyebutkan perkataan 1. Guru menayangkan video nyanyian lagu ‘Bangau Oh Bangau’. 2. Guru bersoal jawab dengan murid Adakah murid berasa seronok menyanyi lagu tersebut? Apakah yang dapat dilihat di dalam video nyanyian tersebut? 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran hari ini. Kemahiran Belajar : 1. Menyoal Kemahiran Berfikir : 2. Menghubung kait Kemahiran Kecerdasan Pelbagai : 1. Muzik. 2. Kinestetik. Langkah 1 (15 minit) Definisi kata nama Jenis-jenis kata nama 1. Guru menjelaskan kepada pelajar tentang definisi dan maksud kata nama. 2. Guru menerangkan jenis- jenis kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. 3. Guru memberikan contoh-contoh daripada jenis-jenis kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. 4. Guru bertanya kepada murid untuk memberikan Kemahiran Belajar : 1. Menyoal. 2. Mendengar aktif. Kemahiran Berfikir : 1. Pemikiran Kreatif. 2. Pemikiran konstruktif.
  3. 3. contoh-contoh lain jenis- jenis kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. Langkah 2 (15 minit) Langkah 3 (15 minit ) Membezakan kata nama am dan kata nama khas Membuat ulasan kata nama Membezakan jenis- jenis kata nama 1. Guru memulakan aktiviti menggunakan alat bantu mengajar yang telah disediakan. Langkah aktiviti adalah seperti berikut : Menyediakan jadual pada papan tulis dengan menyediakan dua ruang kepada kata nama am dan khas. Cth : Kata Nama Am Kata Nama Khas Guru menunjukkan beberapa keping gambar contoh bagi setiap jenis kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. Guru bertanya kepada murid apakah yang dapat dilihat di dalam gambar dan mengelaskan kepada Kemahiran Belajar : 1. Menyoal. 2. Mendengar aktif. Kemahiran Kecerdasan Pelbagai : .1. Visual Ruang Kemahiran Belajar : 1. Menyoal. 2. Mendengar aktif. Kemahiran Kecerdasan Pelbagai : .1. Visual Ruang
  4. 4. jenis kata nama yang tepat. Guru meminta murid menulis kata nama tersebut pada jadual yang telah disediakan pada papan tulis. Guru memberi ulasan tentang hasil kerja yang diberikan oleh murid. Penutup ( 10 minit ) Kesimpulan aktiviti ⁻ Membuat rumusan ⁻ Menyanyikan semula lagu pada awal pengajaran 1. Guru meminta murid membuat rumusan tentang tajuk pelajaran dengan bantuan guru. 2. Guru memberikan rumusan pengajaran dan pembelajaran yang telah berlangsung pada hari ini. 3. Sebelum mengakhiri sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, guru sekali lagi membawa pelajar menyanyi berpandukan video lagu ‘Bangau Oh Bangau’ pada awal pengajaran. ⁻ Murid dibimbing merumuska n kemahiran yang di ajar hari ini. ⁻ Murid digalakkan mengumpul maklumat tambahan yang terdapat dalam beberapa contoh lain.

×