Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RINGKASAN KULIAH RBT3105: KAEDAH MENGAJAR KHSR                •  Pamerkan BBM yang berbentuk carta atau g...
•  Bukti dan keterangan pengarang (Autority):                 • Pelbagai perubahan pergerakan anggota ba...
•  Menyenaraikan semua komponen yang terdapat dalam alatan                          menyusun  ...
dirujuk kepada                                 persoalan dantiga    iaitu       ...
untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka, memperolehpelbagai jawapan murid, penglibatan murid yang lebih aktif danme...
untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka, memperolehpelbagai jawapan murid, penglibatan murid yang lebih aktif danme...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ringkasan rbt3105

306 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ringkasan rbt3105

 1. 1. RINGKASAN KULIAH RBT3105: KAEDAH MENGAJAR KHSR • Pamerkan BBM yang berbentuk carta atau gambar secara keseluruhan atau mengikut bahagian yang perlu sahaja merujuk kepada isi pelajaran yang sedang diajarBAHAN BANTU MENGAJAR DALAM AKTIVITI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN • Letakkan BBM yang berbentuk bahan maujud pada satu tempat yang sesuai dan dapat dilihat oleh semua murid dari semua Setiap orang guru memerlukan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang sudut.sesuai bagi memastikan penyampaiannya benar-benar berkesan • Jika bahan BBM tersebut memerlukan penglibatan murid untukkhususnya kepada murid-murid di peringkat sekolah rendah. Sekurang- menggunakannya, arahan perlu diberikan dengan jelas dankurangnya seseorang guru itu akan menggunakan papan tulis sebagai terang tentang cara-cara menggunakan bahan atau alat tersebutBBM yang paling asas dalam pengajarannya. Perkembangan dalam dengan betul dan selamat.bidang sains dan teknologi telah menghasilkan pelbagai peralatan danbahan yang serba moden lagi canggih yang boleh digunakan oleh guru • BBM ditunjukkan kepada murid hanya pada masa ia digunakandengan lebih menarik dan berkesan. BBM digunakan dalam aktiviti untuk membantu pengajaran sahaja sahaja. Pada masa yangpengajaran dan pembelajaran dengan tujuan untuk tidak berkaitan, BBM lebih elok disimpan atau diletakkan ditempat-tumpat yang tidak menjadi tumpuan murid. • menarik perhatian murid • Penggunaan BBM perlu diikuti dengan penerangan dan • menghasilkan sesi pembelajaran yang konkrit bimbingan serta menguatkan dengan fakta-fakta yang berkaitan • memberikan pengalaman sebenar kepada murid semasa ke semasa. • mengukuhkan sesuatu konsep yang dipelajari oleh murid • Semua BBM hendaklah dikumpul dan disimpan ditempat yang • memudahkan kefahaman murid terhadap pengajaran guru ditetapkan setiap kali selesai digunakan. • meneguhkan ingatan pelajaran oleh murid terhadap pengajaran guru Perkembangan semasa telah menjadikan peralatan ICT begitu kerap • menunjukkan peringkat atau proses yang tidak boleh diperhatikan digunakan sebagai salah satu BBM. Peralatan ICT seperti komputer membolehkan pula guru dan murid mengakses pelbagai sumber dan secara terus maklumat melalui internet. Sumber dan maklumat yang terlalu banyak dan mudah diperolehi melalui internet tidak semuanya boleh dirujuk sebagai BBM boleh digunakan dengan berbagai cara di dalam kelas. sumber yang betul dan tepat. Oleh itu guru perlu bijak membuat penilaianPenggunaannya bergantung kepada jenis BBM tersebut, suasana atau dan memilih sumber rujukan yang boleh dipercayai di internet. Sesuatukeadaan fizikal bilik darjah yang digunakan serta bilangan dan tahap bahan sumber atau maklumat yang berasaskan internet boleh dinilaikebolehan murid atau tahun persekolahan murid yang menjadi sasaran kesahihannya berdasarkan ciri-ciri seperti yang berikut:pengajaran guru. Secara umumnya, di antara kaedah penggunaan BBMoleh guru di dalam kelas adalah seperti yang berikut: • Ketepatan (Accuracy) Maklumat: Kandungan bahan sumber atau maklumat yang dinyatakan • Gantungkan pada tempat yang sesuai dan mudah dilihat. didapati tepat dan terdapat unsur-unsur kebertanggungjawaban. 1
 2. 2. • Bukti dan keterangan pengarang (Autority): • Pelbagai perubahan pergerakan anggota badan guru Kelayakan dan reputasi pengarang yang menerbitkan bahan Pergerakan anggota badan guru yang sentiasa berubah seperti sumber atau maklumat tersebut dinyatakan dengan jelas beserta pergerakan tangan, kaki, kepala, bahu dan lain-lain bahagian ditunjukkan juga sumber rujukannya. badan yang dapat menarik perhatian dan tumpuan murid. • Berobjektif (Objectivity): • Perubahan intonasi suara guru Bahan sumber atau maklumat yang dipaparkan menepati Intonasi suara ialah nada suara guru yang sentiasa berubah iaitu keperluan semasa berdasarkan catatan tarikh yang ditunjukkan. dari nada rendah ke tinggi, lantang ke perlahan hingga senyap dan sebaliknya juga akan dapat menarik perhatian murid dan • Liputan (coverage): boleh menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan. Liputannya yang komprehensif, ekstensif dan intensif di mana sebaran bahan sumber atau maklumat tersebut adalah untuk • Perubahan fokus deria murid pengguna yang luas dengan isi maklumatnya yang jelas dan Selain melibatkan perubahan kepada tingkah pergerakan guru, terperinci. perubahan kepada fokus deria murid juga sangat berperanan untuk menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Melalui aktiviti tertentu guru boleh saling mengubahPENGAJARAN MIKRO dan MAKRO fokus deria murid-murid antara deria mendengar, melihat, merasa, menyentuh dan bau. Pengajaran Mikro dan Makro adalah suatu bentuk LatihanMengajar yang pada kebiasaan dilaksanakan di dalam kampus sebelum • Perubahan bentuk lisan muridpelajar melaksanakan aktiviti Latihan Mengajar yang sebenarnya Perubahan bentuk lisan murid melibatkan bersoal-jawab,(Praktikum) di sekolah. Melaksanakan aktiviti pengajaran mikro dan makro membaca dan bercerita atau bertutur.boleh juga disifatkan sebagai latihan mengajar secara simulasi di mana • Perubahan suasana fizikal muridsegala persiapan dan pelaksanaannya dilakukan seperti aktivitipengajaran dan pembelajaran sebenar di sekolah. Apa yang Selain perubahan bentuk lisan, guru juga melalui aktiviti tertentumembezakannya ialah bilik darjah yang digunakan itu bukanlah bilik boleh mengubah suasana fizikal murid dengan memberikandarjah yang sebenar dan muridnya juga bukanlah bilik sebenar sebaliknya mereka latihan atau arahan duduk, berdiri, menulis, melukis,menggunakan rakan-rakan pelajar sendiri yang cuba berlakon berlakun dan sebagainya.menggayakan seperti murid. KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN Dalam aktiviti pengajaran mikro dan makro, perhatian akan lebihtertumpu kepada kemahiran variasi rangsangan. Di antara kemahiranvariasi rangsangan yang dimaksudkan ialah: Kemahiran Asas Kajian Masa Depan merupakan elemen yang sangat sesuai digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi mata • Pelbagai perubahan pergerakan langkah guru pelajaran KHSR. Di antara aktiviti yang sesuai dilaksanakan ialah aktiviti buka pasang bagi alat-alat tertentu seperti lampu suluh, robot, permainan Pergerakan guru yang sentiasa berubah dari kiri ke kanan, dari Lego dan sebagainya. Semua aktiviti ini perlu melalui langkah-langkah depan ke belakang dan sebagainya supaya tidak kelihatan statik utama seperti berikut: pada satu tempat sahaja. 2
 3. 3. • Menyenaraikan semua komponen yang terdapat dalam alatan menyusun yang akan digunakan sebagai aktiviti pembelajaran. langkah- langkah dan • Sama ada dalam kumpulan atau individu murid-murid secara aktiviti kreatif perlu berfikir dan dan bertukar fikiran untuk mengenal pasti pembelajaran fungsi dan bagaimana ia berfungsi bagi setiap komponen yang ke arah telah disenaraikan. mencapai hasil pembelajaran • Murid-murid kemudiannya perlu memasang semua komponen yang ditetapkan dan supaya menjadi alatan atau objek tertentu secara bebas atau memikirkan seperti yang ditetapkan oleh guru dan seterusnya menguji sama usaha-usaha ada ia dapat berfungsi seperti yang sepatutnya atau sebaliknya. penambahbaik an bagi • Setelah siap dipasang dan diuji, murid-murid diberi peluang meningkatkan berfikir dan membuat ramalan secara bebas dan kritis akan kesan lagi dan akibat berasaskan projek tersebut dengan mengambil kira keberkesanan situasi semasa dan ramalan masa depan. Murid juga perlu diberi aktiviti peluang memberi cadangan atau idea penambahbaikan pengajaran dan berdasarkan aras pemikiran mereka. pembelajaran pada sesi yangSTRATEGI, KAEDAH dan TEKNIK DALAM PENGAJARAN DAN berikutnya.PEMBELAJARAN Strategi, Kaedah dan Teknik:Konsep: Terdapat Strategi pelbagai pengajaran dan pendekatan pembelajaran dan kaedah dirancang yang boleh dengan digunakan oleh mengambil kira guru dalam keperluan melaksanakan untuk aktiviti menetapkan pengajaran dan Hasil pembelajaran. Pembelajaran, Secara mengenalpasti umumnya keperluan pendekatan BBM, atau kaedah 3
 4. 4. dirujuk kepada persoalan dantiga iaitu menemuiBerpusatkan jawapanGuru, mereka sendiriBerpusatkan melalui rujukanMurid dan dari pelbagaiBerpusatkan sumber diBahan. Setiap mana gurusatu hanyamempunyai berfungsikelebihannya sebagaimasing- fasilitator,masing. membimbing dan mengawalKaedah suasanaBerpusatkan pembelajaranGuru adalah dan akhirnyaamalam membuatkonvensional rumusan danyang biasa kasimpulandigunakan oleh terhadap apaguru sejak yang telahdahulu. dipelajari. Kelebihan bagi kaedah yang berpusatkan bahan pulaBerpusatkan akan memberi peluang kepada murid untuk memilih sendiri pelbagaipelajar bahan yang berkaitan yang ingin mereka gunakan dalam sesuatu sesimerupakan pembelajaran. Dengan ini ia akan dapat merangsang minat murid untukkaedah yang mengikuti pembelajaran dengan lebih aktif, tekun dan menyeronokkan. Disangat samping itu ia dengan sendirinya memberi peluang kepada murid merasaiditekankan pengalaman membina ilmu dan kemahiran diri sebagai satu prosespada masa ini pembelajaran yang menarik dan berkesan.kerana iamemberi lebih Dalam mana-mana kaedah sekali pun, aktiviti soal jawabpeluang adalah sangat penting bagi mengenal pasti masalah murid, menguji tahapkepada untuk kefahaman murid dan untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran.meneroka, Selain itu sesi soal-jawab bertujuan untuk memberi peluang kepada muridmenimbulkan 4
 5. 5. untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka, memperolehpelbagai jawapan murid, penglibatan murid yang lebih aktif danmenyeluruh dan untuk meningkatkan tahap keyakinan murid 5
 6. 6. untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka, memperolehpelbagai jawapan murid, penglibatan murid yang lebih aktif danmenyeluruh dan untuk meningkatkan tahap keyakinan murid 5

×