Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Refleksi    Assalamualaikum saya ucapkan bagi pembuka kata refleksi tugasan projek kerja kursusberasaskan ilmu Bahasa M...
Biodata PelajarNama          :Mohd Aidil Bin OthmanNo kad Pengenalan   :901224-01-6035Kursus         :...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Refleksi

7,309 views

Published on

 • Login to see the comments

Refleksi

 1. 1. Refleksi Assalamualaikum saya ucapkan bagi pembuka kata refleksi tugasan projek kerja kursusberasaskan ilmu Bahasa Melayu 1 saya. Saya Mohd Aidil B Othman sangat berbesar hati keranatugasan yang diberikan telah berjaya saya sempurnakan. Semua ini tidak akan berlaku jikakawan-kawan, pensyarah dan ibu bapa saya tidak member galakan dan dorongan kepada sayauntuk menyiapkan tugasan ini. Refleksi selepas menyelesaikan sangat menarik kerana saya tidak menyangka bahawasaya telah melakukannya dengan baik. Saya dan Safuan telah berjaya menyiapkan tugasan yangtelah diberikan dan dihantar pada masanya. Namun terdapat juga beberapa masalah yang sayahadapi semasa melakukan tugasan. Antara masalahnya ialah untuk mencari bahan rujukanmengenai bentuk kata, frasa dan fungsi frasa. Saya keliru antara bentuk kata yang terbahagikepada empat iaitu kata ganda, kata majmuk, kata terbitan dan kata nama kerana hampir samatetapi setelah di terangkan oleh Pn Idawati, saya akhirnya dapat membezakan antara kedua-duanya. Saya juga menghadapi masalah untuk mencari pelbagai sumber rujukan untuk diisidalam kerja projek saya. Tambahan pula saya sebelum ini tidak ada asas dalam matapelajaranini. Saya terpaksa meneliti setiap bentuk kata yang terdapat dalam petikan danmenghuraikannya dengan gramatis. Nota-nota yang telah diberikan oleh Pn Idawati telah sayagunakan untuk dimasukkan di dalam kerja projek saya. Pada mulanya ia nampak seperti susah untuk di siapkan. Namun berkat doa danpertolongan pensyarah saya telah berjaya melakukannya. Tugasan yang telah diberikan telahberjaya saya siapkan tanpa berlengah. Akhirnya tugasan projek kerja kursus berasaskan ilmuBahasa Melayu 1 saya yang diberikan telah berjaya saya siapkan. Saya ingin mengucapkanribuan terima kasih kepada mereka yang telah membantu saya untuk menyiapkan tugasan initerutamanya pensyarah saya iaitu Pn Hjh Idawati Bte Moin.
 2. 2. Biodata PelajarNama :Mohd Aidil Bin OthmanNo kad Pengenalan :901224-01-6035Kursus :Rbt/bi/bm Kumpulan 2Unit :Ppismp/Julai 2008Institut :IPGM Kampus Tun Hussein OnnNo Telefon :017-6329952

×