Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Graf sume

268 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Graf sume

  1. 1. Purata kadar nadi minggu 1 (intensiti 60%) Faizan Amalina Wan Fareha 130 117 147 104 127 106 84 140 66 127 84 106 76 59 80 141 128 68 70 107 88 62 60 0 0 selepas latihan 1 minit 2 minit 3 minit 4 minit 5 minit 6 minit Graf diatas menunjukkan bahawa setiap atlet mempunyai kadar nadi yang berbezawalaupun intensiti yang diberikan adalah sama. Pada minggu pertama penurunan kadar nadi latihankepada kadar nadi rehat berbeza masa. Ini kerana keupayaan atlet adalah berbeza dan kadardenyutan nadi mereka juga tidak sama. Namun begitu, kadar pulihan mereka lebih kurang sama iaituselepas 5 minit. Namun begitu, bagi intensiti 60%, kadar pulihan ini agak lambat dan keupayaanjantung bekerja dan pulih perlu dipertingkatkan.
  2. 2. Purata kadar nadi minggu 2 (intensiti 70%) Faizan Amalina Wan Fareha 139 124 157 105 133 88 105 67 147 96 133 59 108 82 92 70 153 77 133 60 108 92 77 62 0 selepas latihan 1 minit 2 minit 3 minit 4 minit 5 minit 6 minit Graf diatas menunjukkan kadar nadi atlet pada minggu ke-2 dengan intensiti latihan 70%.Pada minggu pertama penurunan kadar nadi latihan kepada kadar nadi rehat mengambil masaselama 5 minit. Ini kerana keupayaan atlet masih belum dipertingkatkan lagi. Namun begitu, selepasmenjalani sesi latihan, atlet telah menunjukkan kesan yang positif dan intensiti latihan ditingkatkankepada 70% dan kadar pulihan mereka juga lebih kurang sama iaitu selepas 5 minit. Jikadibandingkan kadar pulihan bagi intensiti 60% dan 70%, masa pulihan mungkin sama iaitu 5 minit,tetapi kadar pulihan 70% ini telah bertambah baik kerana dapat dilihat atlet telah dapatmeningkatkan keupayaan jantung bekerja dan pulih dalam masa yang singkat.
  3. 3. Purata kadar nadi minggu 3 (intensiti 80%) Faizan Amalina Wan Fareha 152 135 117 169 145 99 130 87 118 158 103 71 143 130 89 59 117 101 70 168 154 81 139 60 118 104 85 62 selepas latihan 1 minit 2 minit 3 minit 4 minit 5 minit 6 minit Graf diatas pula menunjukkan kadar nadi atlet pada minggu ke-3 dengan intensiti latihan80%. Pada minggu pertama dan kedua penurunan kadar nadi latihan kepada kadar nadi rehatmengambil masa selama 5 minit. Namun begitu, pencapaian ini boleh dikatakan baik keranakeupayaan jantung bekerja dan pulih telah mengalami peningkatan. Setelah atlet menunjukkankesan yang positif terhadap intensiti latihan 70%, intensiti latihan ditingkatkan lagi kepada 80% dankadar masa untuk kadar nadi kembali kepada kadar nadi rehat adalah 6 minit. Meskipun masa yangdiambil oleh atlet untuk kembali ke kadar nadi rehat mengambil masa yang lebih panjang daripadaminggu sebelumnya, namun jika dibandingkan dari intensiti latihan iaitu 80%, keadaan ini adalah baikdan boleh dipertingkatkan lagi jika atlet terus menjalani latihan.RUMUSAN Oleh itu, melalui borang skor dan graf-graf di atas, dapat dirumuskan bahawa denganmenjalani latihan yang konsisten, atlet dapat meningkatkan keupayaan, kecergasan serta kadarpulihan atlet. Latihan 3 kali seminggu selama 3 minggu dengan intensiti latihan yang berlainan danditingkatkan berjaya membantu atlet membuat persediaan untuk menghadapi pertandingansebenar.

×