Prepositioner

1,198 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prepositioner

  1. 1. Prepositioner (småord, t.ex: on, in, above,with) - rumsprepositioner - tidsprepositioner
  2. 2. Rumsprepositioner anger läge eller plats at! on! in! over! under! above! below! in front of! behind! beside/next to! between! in the middle of! on the right of! on the left of ! i, på, vid på i, inuti över under ovanför nedanför framför bakom bredvid mellan mitt i, i mitten av till höger om till vänster om http://www.clker.com/clipart-3513.html
  3. 3. De vanligaste rumsprepositionerna är at, in och on AT! vid, i, på en plats ! at the door at the table at school at work at home vid dörren vid bordet i skolan på jobbet hemma
  4. 4. IN! i, inne i, inom ! in the village in bed in the garden OBS! ! Ibland motsvarar engelskans in svenskans på ! in the country in the sky in hospital på landet på himlen på sjukhus
  5. 5. ON! på, ovanpå ! on the table on the floor OBS! ! Ibland motsvarar engelskans on svenskans i, vid ! on the stairs i trappan
  6. 6. Tidsprepositioner svarar på frågorna When? och How long? at! vid klockslag (9.30) och vid början och slut (at the beginning) in! vid delar av dagen (in the morning) och vid månader (in May), ! årstider (in the summer) och år (in 1918) on! vid dagar (on Monday) och datum (on June 6) for! talar om hur länge något pågår (pågick o.s.v.) (for three days) during motsvarar svenskans under (during the whole summer) http://www.flickr.com/photos/alancleaver/4293345631/

×