Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

News broadcast

2,021 views

Published on

Project work where students create their own news broadcast in groups.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

News broadcast

 1. 1. http://www.flickr.com/photos/jamescridland/6863793141/sizes/m/in/photostream/
 2. 2. http://www.flickr.com/photos/jamescridland/6863793141/sizes/m/in/photostream/Reporting the news
 3. 3. http://www.flickr.com/photos/jamescridland/6863793141/sizes/m/in/photostream/Reporting the news English media project, year 8
 4. 4. http://www.flickr.com/photos/jamescridland/6863793141/sizes/m/in/photostream/Reporting the news English media project, year 8 Va!hamra skola 2012
 5. 5. Focus: Lgr 11
 6. 6. Focus: Lgr 11Innehåll:Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområdenIntressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer ochetiska frågor.Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olikasammanhang och områden där engelska används.
 7. 7. Lyssna och läsa:Talad engelska och texter från olika medier.Talad engelska med viss regional och social färgning.Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olikasyften, t.ex. nyheter, reportage och tidningsartiklar.Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska fråninternet och andra medier.Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 8. 8. Tala, skriva och samtala:Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, preciseraoch anpassa dem efter deras syften.Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen somuttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer ochsatsbyggnad.
 9. 9. How to report the news... http://www.youtube.com/watch?v=YtGSXMuWMR4
 10. 10. The assignment: Make a news broadcast
 11. 11. The assignment: Make a news broadcast Decide on what news you will present: - international news - national news - sports - all of the above?
 12. 12. Find news to report.Write a script.Practise!
 13. 13. Make a video of your news broadcast.
 14. 14. Make a video of your news broadcast.The video should be about 5 minutes.(A little bit more or a little bit less is of course okay.)
 15. 15. Write about the process
 16. 16. Write about the processAfter every time you have been working on your newsbroadcast, write in a Google Doc about the process:
 17. 17. Write about the processAfter every time you have been working on your newsbroadcast, write in a Google Doc about the process:- What have you (both you as an individual and you as a group)done today?- How is the project coming along?- New words you have learned/want to learn.- Thoughts and reflections
 18. 18. Write about the processAfter every time you have been working on your newsbroadcast, write in a Google Doc about the process:- What have you (both you as an individual and you as a group)done today?- How is the project coming along?- New words you have learned/want to learn.- Thoughts and reflectionshttps://docs.google.com/document/d/1HU1jBVsPsoWfbwmrVLvKsydzIGDarWF-X5XJ8ZLRGF8/edit
 19. 19. Write about the processAfter every time you have been working on your newsbroadcast, write in a Google Doc about the process:- What have you (both you as an individual and you as a group)done today?- How is the project coming along?- New words you have learned/want to learn.- Thoughts and reflectionshttps://docs.google.com/document/d/1HU1jBVsPsoWfbwmrVLvKsydzIGDarWF-X5XJ8ZLRGF8/editCreate a Google Doc, name it ”Your name English news”Share the document with Ida. Make sure Ida can edit/comment.
 20. 20. Important!
 21. 21. Important!
 22. 22. Important!If you use images or video clips etc that you find on theinternet, you need to make sure they are free to use.
 23. 23. Important!If you use images or video clips etc that you find on theinternet, you need to make sure they are free to use.Use the search engine Creative Commons.
 24. 24. Shocking news!
 25. 25. Shocking news!http://www.youtube.com/watch?v=U9MGOckIzlU
 26. 26. The first steps...
 27. 27. The first steps... In your groups, discuss what kind of news you are going to report.
 28. 28. The first steps... In your groups, discuss what kind of news you are going to report. Check news websites, news broadcasts etc to find information and inspiration.
 29. 29. The first steps... In your groups, discuss what kind of news you are going to report. Check news websites, news broadcasts etc to find information and inspiration. The news in your broadcast should of course be real news.
 30. 30. The news in English speaking countries
 31. 31. The news in English speaking countries BBC News ABC News The Guardian Fox News CNN The Australian The New York Times Sydney Morning Herald Sky News CBC News Daily Mail NZ Herald Telegraph The Independent USA today The Washington Post

×