Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

להגיש הצעות מחיר כמו מקצוענים - מסעות פרסום משופרים בגוגל אדוורדס

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגיש‬
‫כמו מקצוענים‬
‫מסעות‬ ‫עם‬ ‫להצלחה‬ ‫אסטרטגיות‬
AdWords ‫של‬ ‫פרסום משופרים‬
‫מבוא‬1
3
5
7
9
11
13
‫העניינים‬ ‫תוכן‬
‫הצעות‬ ‫להתאמות‬ ‫עדיפות‬ ‫סדר‬ ‫קביעת‬
‫העסקיים‬ ‫היעדים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫מחיר‬
‫לני...
AdWords ‫של‬ ‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫עם‬ ‫להצלחה‬ ‫אסטרטגיות‬ :‫מקצוענים‬ ‫כמו‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגיש‬1
‫מבוא‬
‫א‬ :‫ק‬...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

להגיש הצעות מחיר כמו מקצוענים - מסעות פרסום משופרים בגוגל אדוורדס

Download to read offline

לקבלת פרטים נוספים על פרסום בגוגל אדוורדס הכנסו ל - http://www.signup.co.il/

להגיש הצעות מחיר כמו מקצוענים, מסעות פרסום משופרים בגוגל אדוורדס. הספר נכתב על ידי צוות גוגל ישראל.

לקבלת פרטים נוספים על פרסום בגוגל אדוורדס הכנסו ל - http://www.signup.co.il/

להגיש הצעות מחיר כמו מקצוענים, מסעות פרסום משופרים בגוגל אדוורדס. הספר נכתב על ידי צוות גוגל ישראל.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to להגיש הצעות מחיר כמו מקצוענים - מסעות פרסום משופרים בגוגל אדוורדס (20)

Advertisement

להגיש הצעות מחיר כמו מקצוענים - מסעות פרסום משופרים בגוגל אדוורדס

 1. 1. ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגיש‬ ‫כמו מקצוענים‬ ‫מסעות‬ ‫עם‬ ‫להצלחה‬ ‫אסטרטגיות‬ AdWords ‫של‬ ‫פרסום משופרים‬
 2. 2. ‫מבוא‬1 3 5 7 9 11 13 ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ ‫הצעות‬ ‫להתאמות‬ ‫עדיפות‬ ‫סדר‬ ‫קביעת‬ ‫העסקיים‬ ‫היעדים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫מחיר‬ ‫לנייד‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫למיקום‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫לצורך‬ ‫אוטומטיות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫הגדרת‬ ‫בזמן‬ ‫וחיסכון‬ ‫הביצועים‬ ‫שיפור‬ ‫לסיום‬ ‫אחרונות‬ ‫מילים‬ .‫א‬ .‫ב‬ .‫ג‬ .‫ד‬ .‫ה‬ .‫ו‬ .‫ז‬
 3. 3. AdWords ‫של‬ ‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫עם‬ ‫להצלחה‬ ‫אסטרטגיות‬ :‫מקצוענים‬ ‫כמו‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגיש‬1 ‫מבוא‬ ‫א‬ :‫ק‬ ‫ל‬‫ח‬ ‫לתקשר‬ ,‫לקנות‬ ‫כדי‬ ‫למכשיר‬ ‫ממכשיר‬ ‫עוברים‬ ‫והם‬ ‫מחוברים‬ ‫נשארים‬ ‫אנשים‬ ‫מכשירים‬ ‫בשלושה‬ ‫משתמשים‬ ‫אנשים‬ ‫כיום‬ ‫כי‬ ‫מראה‬ ‫מחקר‬ .‫מבידור‬ ‫וליהנות‬ ,‫לוח‬ ‫מחשב‬ ,‫טאבלט‬ ,‫טלפון‬ ,‫נייד‬ ‫מחשב‬ ,‫שולחני‬ ‫מחשב‬ ‫כולל‬ ,‫יום‬ ‫מדי‬ ‫שונים‬ .‫ועוד‬ ‫לאינטרנט‬ ‫המחוברות‬ ‫טלוויזיות‬ ‫בפני‬ ‫רכבים‬ ‫להשכרת‬ ‫הדף‬ ‫לקידום‬ ‫דרך‬ ”‫רכב‬ ‫“השכרת‬ ‫המחפש‬ ‫משתמש‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ‫שכן‬ ,‫בביתו‬ ‫נייד‬ ‫מחשב‬ ‫החקירה‬ ‫בשלב‬ ‫נמצא‬ ‫זה‬ ‫שמשתמש‬ ‫סוכנות‬ ,‫לבסוף‬ .‫הרכישה‬ ‫מחזור‬ ‫של‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫יכולה‬ ‫הרכב‬ ‫הסניפים‬ ‫שבהן‬ ‫בשעות‬ ‫שלה‬ ‫המחיר‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫להפנות‬ ‫וכך‬ ‫סגורים‬ ‫שלה‬ ‫סבירות‬ ‫קיימת‬ ‫שבהן‬ ‫לשעות‬ ‫התקציב‬ .‫המרה‬ ‫יבצעו‬ ‫שלקוחות‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫המודעה‬ ‫הצגת‬ ‫של‬ ‫המשימה‬ ,‫בעבר‬ ‫בשעה‬ ‫הנכון‬ ‫הלקוח‬ ‫בפני‬ ‫הנכונה‬ ‫ובזמן‬ ‫רב‬ ‫בקושי‬ ‫כרוכה‬ ‫היתה‬ ,‫הנכונה‬ ‫ליצור‬ ‫נאלצו‬ AdWords ‫מפרסמי‬ .‫יקר‬ ,‫השעות‬ ‫עבור‬ ‫נפרדים‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫הם‬ ‫שאליהם‬ ‫והמכשירים‬ ‫המיקומים‬ ‫להפיק‬ ‫נאלצו‬ ‫הם‬ ‫בנוסף‬ .‫למקד‬ ‫רצו‬ ‫ביניהם‬ ‫השוואה‬ ‫ולבצע‬ ‫רבים‬ ‫דוחות‬ ‫הפרסום‬ ‫השפעת‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ .‫האלו‬ ‫המאפיינים‬ ‫בכל‬ ‫שלהם‬ ‫להגיע‬ ‫למפרסמים‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ ‫המודרני‬ ‫בעולם‬ ,‫גלובליים‬ ‫ללקוחות‬ ‫ובחיבור‬ ‫מרובים‬ ‫במכשירים‬ ‫המאופיין‬ ‫השיקה‬ Google ,‫לאינטרנט‬ ‫תמידי‬ ‫המשופרים‬ ‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ ‫את‬ ‫מסעות‬ ‫בעזרת‬ .2013 ‫בפברואר‬ ‫יכולים‬ ‫המפרסמים‬ ,‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫שלהם‬ ROI-‫ה‬ ‫החזר‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫כעת‬ ‫ושעה‬ ‫מכשיר‬ ,‫מיקום‬ ‫לפי‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ .‫יחיד‬ ‫פרסום‬ ‫ממסע‬ ‫והכל‬ — ‫ביום‬ ‫סוגים‬ ‫להשיג‬ ‫למפרסמים‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ ‫אפשרויות‬ ‫מלבד‬ ,‫המרות‬ ‫של‬ ‫חדשים‬ ,‫וחיוב‬ ‫מיקוד‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫מתקדמות‬ ‫מציעים‬ ‫המשופרים‬ ‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ ‫באופן‬ ‫המציגות‬ ‫יותר‬ ‫חכמות‬ ‫מודעות‬ ‫המכשיר‬ ‫ברמת‬ ‫המותאם‬ ‫תוכן‬ ‫דינמי‬ .‫דיווח‬ ‫של‬ ‫מתקדמות‬ ‫יכולות‬ ‫וכן‬ ‫שיפור‬ ‫ראו‬ ‫כבר‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫חברות‬ ‫השימוש‬ ‫בעקבות‬ ‫שלהן‬ ‫בתוצאות‬ ‫ניכר‬ ‫לאחר‬ .‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫במסעות‬ ‫בהתחברות‬ ‫המאופיין‬ ,‫המודרני‬ ‫העולם‬ ‫ובשימוש‬ ‫לאינטרנט‬ ‫תמידית‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫שינה‬ ,‫מרובים‬ ‫במכשירים‬ ‫טומן‬ ‫והוא‬ ‫המשתמש‬ ‫התנהגות‬ ‫את‬ ‫ומלהיבות‬ ‫חדשות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫בחובו‬ ‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ .‫באינטרנט‬ ‫למשווקים‬ ‫מאפשרים‬ AdWords ‫של‬ ‫המשופרים‬ ‫מסרים‬ ‫המשתמשים‬ ‫בפני‬ ‫להציג‬ ‫על‬ ‫הסתמכות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫יותר‬ ‫רלוונטיים‬ ‫כדוגמת‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫הקשרי‬ ‫מידע‬ ‫משתמש‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ‫והמכשיר‬ ‫המיקום‬ .‫ביום‬ ‫והשעה‬ ‫להחליט‬ ‫יכולה‬ ‫רכב‬ ‫סוכנות‬ ,‫לדוגמה‬ ‫‘הקלק‬ ‫מודעות‬ ‫להציג‬ ‫מעוניינת‬ ‫שהיא‬ ‫שמבצע‬ ‫משתמש‬ ‫בפני‬ ’‫להתקשר‬ ‫שהוא‬ ‫בזמן‬ ‫הנייד‬ ‫בטלפון‬ ‫חיפוש‬ ‫סביר‬ ‫שכן‬ ,‫התעופה‬ ‫בנמל‬ ‫נמצא‬ ‫גבוהה‬ ‫רמה‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫שלמשתמש‬ ‫להניח‬ ‫הרכב‬ ‫סוכנות‬ .‫רכישה‬ ‫כוונת‬ ‫של‬ ‫מודעות‬ ‫מציגה‬ ‫שהיא‬ ‫להחליט‬ ‫יכולה‬
 4. 4. ‫א‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫מ‬ : ‫א‬ :‫כולל‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫העדיפות‬ ‫סדר‬ ‫לקביעת‬ ‫טיפים‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫הגדרת‬ ‫בעת‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגדרת‬ ‬‫ת‬‫מומלצו‬ ‫‏שיטות‬ ‫ושעה‬ ‫מיקום‬ ,‫מכשיר‬ ‫לפי‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫המדגישים‬ ‫הצלחה‬ ‫סיפורי‬ ‫שהשיגו‬ ‫המשופרות‬ ‫התוצאות‬ ‫מפרסמים‬ 2 ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫הן‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫המשופרים‬ ‫הפרסום‬ ‫ממסעות‬ ‫נפרד‬ ‫זמן‬ ‫לחסוך‬ ‫לכם‬ ‫לעזור‬ ‫נועדו‬ ‫והן‬ ‫מסמך‬ .‫שלכם‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ ‫המרב‬ ‫את‬ ‫להפיק‬ ‫לכם‬ ‫לעזור‬ ‫נועד‬ ‫זה‬ .‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫מהתאמות‬ ,‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫במסעות‬ ‫השימוש‬ ‫הקטין‬ ‫מבריטניה‬ Printed.com ‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫בחצי‬ ‫הפחית‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬ ‫מנהל‬ ‫שהוא‬ ‫שמוקדש‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ American .‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ ‫לניהול‬ ‫יותר‬ ‫שניים‬ ‫פי‬ ‫השיגה‬ Apparel ‫למסעות‬ ‫המעבר‬ ‫לאחר‬ ,‫בנייד‬ ‫המרות‬ ‫מאגר‬ ,BizReach .‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫פי‬ ‫של‬ ‫גידול‬ ‫השיג‬ ,‫ביפן‬ ‫מקוון‬ ‫משרות‬ .‫מנייד‬ ‫ההמרות‬ ‫בשיעור‬ 82
 5. 5. ‫להגדרת‬ ‫עדיפות‬ ‫סדר‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫עסקיים‬ ‫יעדים‬ ‫סמך‬ ‫ב‬ :‫ק‬ ‫ל‬‫ח‬ ‫שהלקוחות‬ ‫ייתכן‬ .‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫יותר‬ ‫למורכבת‬ ‫הפכה‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫התנהגות‬ ‫בשעות‬ ‫שלהם‬ ‫הנייד‬ ‫בטלפון‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫אחר‬ ‫מחפשים‬ ‫שלכם‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫באמצעות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫בודקים‬ ‫שהם‬ ‫וייתכן‬ ,‫לעבודה‬ ‫בדרכם‬ ‫כשהם‬ ‫הבוקר‬ ‫תמיד‬ ‫אינה‬ ‫החיפוש‬ ‫שהתנהגות‬ ‫מאחר‬ .‫בביתם‬ ‫כשהם‬ ‫הלילה‬ ‫בשעות‬ ‫הנייד‬ ‫המחשב‬ ‫רבות‬ ‫רמות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫יכולות‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫שהתאמות‬ ‫לוודא‬ ‫הקפדנו‬ ,‫ברורה‬ .‫מורכבות‬ ‫של‬ ‫מרובות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫הגדרת‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫להגדיר‬ ‫לכם‬ ‫מאפשרים‬ ‫המשופרים‬ ‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ ,‫המורכבת‬ ‫החיפוש‬ ‫התנהגות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫כדי‬ .‫ושונות‬ ‫רבות‬ ‫מחיר‬ ‫פרט‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫בניידים‬ ‫טובים‬ ‫ביצועים‬ ‫משיג‬ ‫שלכם‬ ‫הפרסום‬ ‫שמסע‬ ‫יודעים‬ ‫ואתם‬ ‫ברעננה‬ ‫חנות‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫נניח‬ ,‫לדוגמה‬ .‫בשבתות‬ ‫אותן‬ ‫ולהקטין‬ ,‫ולרעננה‬ ‫לנייד‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫כדי‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫להגדיר‬ ‫תוכלו‬ .‫לשבת‬ :‫דוגמה‬ :‫הבאות‬ ‫ההתאמות‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫רוצים‬ ‫שאתם‬ ‫נניח‬ ,‫זו‬ ‫בדוגמה‬ • +20%:‫ל‬ ‫רעננה‬ ‫עבור‬ ‫מיקום‬ ‫של‬ ‫המחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫הגדרת‬ • -50%:‫ל‬ ‫שבת‬ ‫עבור‬ ‫זמן‬ ‫של‬ ‫המחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫הגדרת‬ • .+10%:‫ל‬ ‫נייד‬ ‫של‬ ‫המחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫הגדרת‬ ‫שהצעת‬ ‫בהנחה‬ .‫הכפלה‬ ‫של‬ ‫בדרך‬ ‫שלכם‬ ‫המפתח‬ ‫מילות‬ ‫על‬ ‫משפיעות‬ ‫האלו‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ,‫ש”ח‬ 2.64 ‫תהיה‬ ‫שלכם‬ ‫החדשה‬ ‫המותאמת‬ ‫המחיר‬ ‫הצעת‬ ,‫ש”ח‬ 4 ‫היא‬ ‫מפתח‬ ‫למילות‬ ‫המחיר ההתחלתית‬ .‫שלכם‬ ‫המקורית‬ ‫המחיר‬ ‫מהצעת‬ -34% ‫או‬ ‫מותאמת‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ = )1.1 ‫(נייד‬ X )0.5 ‫(שבת‬ X )1.2 ‫(רעננה‬ X ‫ש”ח‬ 4 ‫של‬ ‫התחלתית‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫של 46.2 ש”ח‬ AdWords ‫של‬ ‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫עם‬ ‫להצלחה‬ ‫אסטרטגיות‬ :‫מקצוענים‬ ‫כמו‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגיש‬3
 6. 6. ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ק‬ : ‫ב‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫להגדרת‬ ‫עדיפות‬ ‫סדר‬ ‫קביעת‬ .‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫בהתאמת‬ ‫תחילה‬ ‫להתמקד‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬ ,‫משופרים‬ ‫פרסם‬ ‫מסעות‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬ ‫כשמתחילים‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫מחילים‬ ‫שאתם‬ ‫לפני‬ ‫השינוי‬ ‫השפעת‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫תוכלו‬ ,‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫הגדרת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לפני‬ ‫שלכם‬ ‫הראשונה‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמת‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫לאסוף‬ ‫הקפידו‬ .‫אחרות‬ ‫מחיר‬ .‫השלישית‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמת‬ ‫את‬ ‫שתגדירו‬ ‫לפני‬ ‫ושוב‬ ,‫השנייה‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמת‬ ‫את‬ ‫שתגדירו‬ ‫ועל‬ ‫פועל‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫על‬ ‫חשבו‬ ,‫תחילה‬ ‫להגדיר‬ ‫עליכם‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫איזו‬ ‫להחליט‬ ‫לכם‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ .‫זה‬ ‫בתהליך‬ ‫בסיסי‬ ‫עסקי‬ ‫הגיון‬ ‫להפעיל‬ ‫כדאי‬ .‫שלכם‬ ‫הכוללים‬ ‫היעדים‬ .‫תחילה‬ ‫להגדיר‬ ‫עליכם‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫איזו‬ ‫להחליט‬ ‫כדי‬ AdWords ‫של‬ ‫הביצועים‬ ‫בדוחות‬ ‫להשתמש‬ ‫גם‬ ‫תוכלו‬ .‫שלכם‬ ‫העדיפות‬ ‫סדר‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫כדי‬ ‫עורפיות‬ ‫במערכות‬ ‫או‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫בכלים‬ ‫להיעזר‬ ‫תוכלו‬ ,‫לבסוף‬ :‫דוגמה‬ ‫התאמת‬ ‫תחילה‬ ‫להגדיר‬ ‫מומלץ‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ , ‫למיקום‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫הפרסום‬ ‫בביצועי‬ ‫הבדלים‬ ‫רואים‬ ‫או‬ ‫במדינות‬ ,‫בערים‬ ,‫בארצות‬ ‫להגדיר‬ ‫כדי‬ ‫(או‬ ‫שונים‬ ‫במיקודים‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫בקרבת‬ ‫שנמצאים‬ ‫משתמשים‬ .)‫שלכם‬ ‫החנויות‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫את‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫לבדוק‬ ‫עליכם‬ ‫שינויים‬ ‫בחשבון‬ ‫שלקחתם‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ‫שהגדרתם‬ ‫החזר‬ ‫ואת‬ ‫הלקוחות‬ ‫בהתנהגות‬ ‫שינויים‬ ,‫עונתיים‬ .‫שלכם‬ ROI-‫ה‬ ‫לוודא‬ ‫עליכם‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫שתגדירו‬ ‫לפני‬ ‫עלולים‬ ‫אתם‬ ‫אחרת‬ .‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫בידכם‬ ‫שיש‬ .‫מדי‬ ‫נמוכות‬ ‫או‬ ‫גבוהות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫להגדיר‬ ‫מאפיינים‬ ‫עבור‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להתאים‬ ‫לא‬ ‫מומלץ‬ ,‫ככלל‬ ‫הארכת‬ .‫המרות‬ 30-‫ו‬ ‫קליקים‬ 1,000-‫מ‬ ‫פחות‬ ‫שקיבלו‬ ‫או‬ ‫האחרונים‬ ‫הימים‬ 90-‫ל‬ ‫הדוחות‬ ‫של‬ ‫התאריכים‬ ‫טווח‬ .‫להועיל‬ ‫עשויה‬ ‫יותר‬ ‫התאמת‬ ‫תחילה‬ ‫להגדיר‬ ‫מומלץ‬ ‫תגובת‬ ‫אם‬ , ‫לנייד‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫משתנה‬ ‫הצרכנים‬ ‫למכשירים‬ ‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ ‫בין‬ .‫נייחים‬ ‫התאמת‬ ‫תחילה‬ ‫להגדיר‬ ‫מומלץ‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ , ‫לזמן‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫הפועלים‬ ‫תמיכה‬ ‫מוקד‬ ‫או‬ ‫חנות‬ .‫בלבד‬ ‫ביום‬ ‫מסוימות‬ ‫בשעות‬ 4 ‫ותזכורות‬ ‫טיפים‬
 7. 7. ‫לנייד‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫ג‬ :‫ק‬ ‫ל‬‫ח‬ ‫עם‬ ‫אינטראקציה‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫ניידים‬ ‫בטלפונים‬ ‫להשתמש‬ ‫כעת‬ ‫יכולים‬ ‫צרכנים‬ ‫או‬ ‫בעבודה‬ ,‫בבית‬ - ‫מקום‬ ‫מכל‬ ,‫בשבוע‬ ‫ימים‬ 7 ,‫ביממה‬ ‫שעות‬ 24 ‫עסקים‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫היומיות‬ ‫מהאינטראקציות‬ 38%-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫כי‬ 1 ‫מראה‬ ‫מחקר‬ .‫בדרכים‬ ‫עם‬ ‫מתואמים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫המשווקים‬ ‫לכן‬ .‫בניידים‬ ‫מתרחשות‬ ‫מדיה‬ ‫אמצעי‬ ‫התאמת‬ .‫שלהם‬ ‫העסק‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫היא‬ ‫כיצד‬ ‫ולדעת‬ ‫בנייד‬ ‫הצרכנים‬ ‫התנהגות‬ ‫לנייד‬ ‫מודעות‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫מביאה‬ ‫לנייד‬ ‫טובה‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ .‫מקוונות‬ ‫ולא‬ ‫מקוונות‬ ‫המרות‬ ‫כולל‬ ,‫העסק‬ ‫מבחינת‬ ‫ובנייד‬ ‫השולחני‬ ‫במחשב‬ ‫הביצועים‬ ‫בדיקת‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ AdWords ‫של‬ ‫ביצועים‬ ‫דוח‬ ‫להפיק‬ ‫תוכלו‬ ‫אמנם‬ .‫ובנייד‬ ‫שולחני‬ ‫במחשב‬ ‫שלכם‬ ‫הנוכחיים‬ ‫הביצועים‬ ,‫לנייד‬ ‫ממודעות‬ ‫המרות‬ ‫אחר‬ AdWords-‫ב‬ ‫לעקוב‬ ‫קל‬ ‫לייחס‬ ‫שתתקשו‬ ‫ייתכן‬ ‫אך‬ ,‫ושיחות‬ ‫אפליקציות‬ ‫של‬ ‫הורדות‬ ‫ביקורים‬ ‫כדוגמת‬ ‫אחרות‬ ‫המרות‬ ‫שלכם‬ ‫למודעות‬ ‫ישירות‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫שעליכם‬ ‫הדבר‬ ‫פירוש‬ .‫בחנות‬ ,‫ההמרות‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫בהערכת‬ ‫שתדייקו‬ ‫ככל‬ .‫אלו‬ ‫המרות‬ ‫התאמות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫לבצע‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ .‫לנייד‬ ‫שלכם‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫בנייד‬ ‫שלכם‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ AdWords-‫ב‬ ‫להעריך‬ ‫כדי‬ ‫ההגדרות‬ ‫לדף‬ ‫עברו‬ ,‫השולחני‬ ‫במחשב‬ ‫הביצועים‬ ‫לעומת‬ .”‫“מכשירים‬ ‫באפשרות‬ ‫ובחרו‬ ‫הפרסום‬ ‫מסע‬ ‫של‬ 1. http://www.google.com/think/research-studies/the-new-multi-screen-world-study.html AdWords ‫של‬ ‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫עם‬ ‫להצלחה‬ ‫אסטרטגיות‬ :‫מקצוענים‬ ‫כמו‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגיש‬5 ‫הגדרות‬‫מפתח‬ ‫מילות‬ ‫מודעות‬ ‫ההגדרות‬ ‫כל‬ ‫מסנן‬ ‫לנייד‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫של‬ ‫התאמה‬ ‫הגדרת‬ ‫לעומת‬ ‫קליקים‬‫ללא‬ ‫עמודות‬ ‫מיקום‬‫הצגת‬ ‫תזמון‬ ‫מודעות‬ ‫מכשירים‬ 20,000 10,000 2013 ‫במאי‬ 28 0 ‫פרסום‬ ‫מסעות‬‫מודעות‬ ‫קבוצות‬
 8. 8. ‫הצלחה‬ ‫סיפורי‬ ‫הרביעי‬ ‫הדרושים‬ ‫לוח‬ ‫הוא‬ ‫בצרפת‬ ‫שבסיסו‬ Vivastreet ‫אתר‬ ‫ומפעיליו‬ ,‫ואפליקציה‬ ‫לנייד‬ ‫אתר‬ ‫יש‬ Vivastreet-‫ל‬ .‫בעולם‬ ‫בגודלו‬ ‫לפרסם‬ ‫להתחיל‬ ‫כהזדמנות‬ ‫המשופרים‬ ‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ ‫את‬ ‫ניצלו‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫שינוי‬ ‫הוחל‬ ,‫העליונים‬ ‫במיקומים‬ ‫להופיע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫בנייד‬ ‫כעבור‬ .40%+ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ 25%+ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫לנייד‬ ‫בעוד‬ 34%-‫ב‬ ‫עלה‬ Vivastreet ‫של‬ ‫ההמרות‬ ‫שיעור‬ ,‫שבועות‬ ‫מספר‬ .‫מסוימות‬ ‫בקטגוריות‬ ‫ירד‬ ‫ואף‬ ,‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫נשאר‬ ‫לפעולה‬ ‫שהמחיר‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫השקענו‬ ‫מסע‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫באופטימיזציה‬ ‫לנסות‬ ‫במקום‬ ,‫יחיד‬ ‫פרסום‬ ‫של‬ ‫ההקשר‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להבין‬ ‫מסעות‬ ‫בעזרת‬ .‫המשתמשים‬ ‫ההתמקדות‬ ,‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫ויותר‬ ‫המכשיר‬ ‫על‬ ‫פחות‬ ‫היא‬ ‫מעניקים‬ ‫שאנו‬ ‫החוויה‬ ‫על‬ .”‫שלנו‬ ‫למשתמשים‬ ‫יוז‬ ‫פטר‬ ‫בחיפוש‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל‬ )‫(ארה”ב‬ Constant Contact ‫לנייד‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫חישוב‬ ‫במחשב‬ ‫ההמרות‬ ‫לערך‬ ‫בנייד‬ ‫ההמרות‬ ‫ערך‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ ‫זיהוי‬ ‫הוא‬ ‫לנייד‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫של‬ ‫לאופטימיזציה‬ ‫המפתח‬ .‫השולחני‬ ‫במחשב‬ ‫קליק‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בערך‬ ‫בנייד‬ ‫קליק‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫לחשב‬ ‫כדי‬ .‫ובטאבלט‬ ‫השולחני‬ ‫באותו‬ ‫שהתקבלו‬ ‫הקליקים‬ ‫במספר‬ ‫מכשיר‬ ‫בכל‬ ‫הכוללת‬ ‫ההכנסה‬ ‫חילוק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מחושב‬ ‫המרה‬ ‫לכל‬ ‫הערך‬ ,‫להזכירכם‬ .‫מכשיר‬ :‫הבא‬ ‫באופן‬ ‫מתבצע‬ ‫לנייד‬ ‫המחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫של‬ ‫החישוב‬ ,‫לפיכך‬ ,‫השולחני‬ ‫ולמחשב‬ ‫לנייד‬ ‫אתרים‬ ‫שמנהל‬ ‫מפרסם‬ ‫עבור‬ ‫לנייד‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫של‬ ‫החישוב‬ ‫לאופן‬ ‫דוגמה‬ ‫הנה‬ .‫פיזיות‬ ‫חנויות‬ ‫גם‬ ‫ובבעלותו‬ .AdWords ‫בעורך‬ ‫להשתמש‬ ‫או‬ AdWords ‫בממשק‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫תוכלו‬ * 100 = ‫לנייד‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫כדי‬ ‫בנייד‬ ‫שלכם‬ ‫ההופעות‬ ‫נתח‬ ‫אחר‬ ‫מקרוב‬ ‫לעקוב‬ ‫גם‬ ‫מומלץ‬ ,‫בנייד‬ ‫יותר‬ ‫הקטנים‬ ‫המסכים‬ ‫בשל‬ .‫העליונים‬ ‫במיקומים‬ ‫שלכם‬ ‫המודעות‬ ‫הצגת‬ ‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫ותזכורות‬ ‫טיפים‬ 6 ‫ד‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ה‬ : ‫ג‬ 1- ‫ובטאבלט‬ ‫שולחני‬ ‫במחשב‬ ‫קליק‬ ‫לכל‬ ‫ערך‬ ‫בנייד‬ ‫קליק‬ ‫לכל‬ ‫ערך‬ ‫התאמת‬ ‫הצעת‬ ‫לנייד‬ ‫מחיר‬ ‫לכל‬ ‫ערך‬ ‫קליק‬ ‫קליקים‬ ‫ערך‬ ‫סה”כ‬ ‫של‬ ‫ערך‬ ‫בחנות‬ ‫קליק‬ ‫קליק‬ ‫של‬ ‫ערך‬ ‫מקוון‬ ‫של‬ ‫ערך‬ ‫שיחות‬ ‫מכשיר‬ -10% ‫ש"ח‬ 4.36 10,000 43,600 ‫ש"ח‬ 20,000 ‫ש"ח‬ ‫ש"ח‬ 20,000 ‫ש"ח‬ 3,600 ‫לנייד‬ ‫ש"ח‬ 4.84 10,000 48,400 ‫ש"ח‬ ‫ש"ח‬ 8,000 ‫ש"ח‬ 40,000 ‫ש"ח‬ 400 ‫מחשב‬ /‫שולחני‬ ‫טאבלט‬
 9. 9. ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫למיקום‬ ‫ד‬ :‫ק‬ ‫ל‬‫ח‬ ‫השולחני‬ ‫במחשב‬ ‫לחיפוש‬ ‫עוד‬ ‫מוגבלים‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ ,‫המתמדת‬ ‫לקישוריות‬ ‫הודות‬ ‫לרופא‬ ‫ממתינים‬ ‫שהם‬ ‫בזמן‬ ,‫בדרכים‬ ‫כשהם‬ ‫מחפשים‬ ‫אנשים‬ .‫בעבודה‬ ‫או‬ ‫בבית‬ ‫מכל‬ ‫‘התחברות‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫התנהגות‬ .‫בחנות‬ ‫חדש‬ ‫מוצר‬ ‫בודקים‬ ‫כשהם‬ ‫או‬ ‫השיניים‬ ‫כדי‬ ‫מיקום‬ ‫של‬ ‫באותות‬ ‫להשתמש‬ ‫פז‬ ‫הזדמנות‬ ‫למשווקים‬ ‫מציעה‬ ’‫זמן‬ ‫ובכל‬ ‫מקום‬ ‫וכן‬ ,‫נמצאים‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫אישית‬ ‫מותאמים‬ ‫מסרים‬ ‫למשתמשים‬ ‫להעביר‬ ‫והמרחק‬ ‫המשתמש‬ ‫מיקום‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫חכמות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫למתן‬ ‫אפשרות‬ .‫מקומית‬ ‫מחנות‬ ‫שלו‬ ‫מיקום‬ ‫לפי‬ ‫הביצועים‬ ‫בדיקת‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ AdWords ‫של‬ ‫ביצועים‬ ‫דוח‬ ‫להפיק‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫מיקום‬ ‫לפי‬ ‫שלכם‬ ‫הנוכחיים‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ .‫הפרסום‬ ‫מסע‬ ‫בהגדרות‬ ”‫“מיקום‬ ‫באפשרות‬ ‫בחרו‬ ‫את‬ ‫מפעיל‬ ‫“מה‬ ‫ובחרו‬ ”‫מיקום‬ ‫“פרטי‬ ‫הלחצן‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫לבחור‬ ‫כדי‬ ”‫“תצוגה‬ ‫בלחצן‬ ‫השתמשו‬ .”‫שלך‬ ‫המודעה‬ .‫הרצויה‬ ‫הפירוט‬ ‫ברמת‬ AdWords ‫של‬ ‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫עם‬ ‫להצלחה‬ ‫אסטרטגיות‬ :‫מקצוענים‬ ‫כמו‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגיש‬7 ‫הגדרות‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצות‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫את‬ ‫הפעיל‬ ‫מה‬ ‫שלך‬ ‫המודעה‬ ‫המיקומים‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫יעדים‬ ‫הוספת‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫שלך‬ ‫המודעה‬ ‫הצגת‬ ‫את‬ ‫שהפעילו‬ ‫ההגדרות‬ ‫כל‬‫הצגת‬ ‫תזמון‬ ‫מודעות‬ ‫מכשירים‬ ‫ארץ/טריטוריה‬ :‫תצוגה‬‫מסנן‬‫עמודות‬ ‫הורדה‬ ‫טריטוריה‬ / ‫ארץ‬ ‫אזור‬ ‫עיר‬ ‫ביותר‬ ‫הספציפי‬ ‫המיקום‬ ‫מיקום‬ ‫מפתח‬ ‫מילות‬ ‫מודעות‬ ‫כללו‬
 10. 10. ‫למיקום‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫חישוב‬ ,‫שונים‬ ‫במיקודים‬ ‫או‬ ‫במדינות‬ ,‫בערים‬ ,‫בארצות‬ ‫שונים‬ ‫דפוסים‬ ‫מראים‬ AdWords ‫בדוחות‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫ביצועי‬ ‫אם‬ ,‫טובים‬ ‫ביצועים‬ ‫שמניבים‬ ‫גיאוגרפיים‬ ‫באזורים‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫כדי‬ ‫למיקום‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫בהתאמות‬ ‫להיעזר‬ ‫תוכלו‬ ‫מסוים‬ ‫במחיר‬ ‫מקסימליות‬ ‫המרות‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ .‫פחות‬ ‫טובים‬ ‫ביצועים‬ ‫שמניבים‬ ‫גיאוגרפיים‬ ‫באזורים‬ ‫פחות‬ ‫ולהתמקד‬ ‫בכל‬ ‫היעד‬ ‫ערכי‬ ‫השוואת‬ ‫היא‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫להגדרת‬ ‫מומלצת‬ ‫שיטה‬ ,‫רצויה‬ ROI ‫החזר‬ ‫ברמת‬ ‫או‬ ‫לפעולה‬ .‫המיקומים‬ :‫זו‬ ‫גישה‬ ‫לפי‬ ‫למיקום‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫להתאמת‬ ‫דוגמה‬ .‫לפעולה‬ ‫מחיר‬ ‫של‬ ‫יעד‬ ‫עם‬ ‫פרסום‬ ‫מסע‬ ‫מתוך‬ ‫דוגמה‬ ‫הנה‬ .AdWords ‫בעורך‬ ‫להשתמש‬ ‫או‬ AdWords ‫בממשק‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫תוכלו‬ * 100 = ‫למיקום‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬-1 ‫בפועל‬ ‫ביצועים‬ ‫חלקי‬ ‫הפרסום‬ ‫מסע‬ ‫יעד‬ ‫לכסות‬ ‫כדי‬ ‫מיקום‬ ‫של‬ ‫נרחב‬ ‫יעד‬ ‫על‬ ‫שמרו‬ ‫צר‬ ‫מיקוד‬ .‫הפוטנציאלי‬ ‫השוק‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫את‬ ,‫ההגעה‬ ‫טווח‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫עלול‬ ‫מדי‬ .‫שלכם‬ ‫ההמרות‬ ‫ואת‬ ‫הקליקים‬ ‫חופפים‬ ‫יעד‬ ‫מיקומי‬ ‫להגדיר‬ ‫אפשר‬ ‫המיקום‬ .‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫בהתאמות‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫שזמין‬ ‫ביותר‬ ‫הספציפי‬ ‫שהגדרתם‬ ‫נניח‬ ,‫לדוגמה‬ .‫היעד‬ ‫ממיקומי‬ ‫לישראל‬ ‎+10% ‫של‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ .‫לחיפה‬ ‎+20% ‫של‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫והתאמת‬ ,‫בחיפה‬ ‫חיפוש‬ ‫יבצע‬ ‫משתמש‬ ‫כאשר‬ ‫תראו‬ .20%-‫ב‬ ‫תגדל‬ ‫שלכם‬ ‫המחיר‬ ‫הצעת‬ ‫ביצועים‬ ‫של‬ ‫נפרדים‬ ‫סטטיסטיים‬ ‫נתונים‬ .‫לחיפה‬ ‫פרט‬ ‫ישראל‬ ‫כל‬ ‫ועבור‬ ‫חיפה‬ ‫עבור‬ ‫ותזכורות‬ ‫טיפים‬ 8 ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ה‬ : ‫ד‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫למיקום‬ ‫מחיר‬ ‫מחיר‬ ‫של‬ ‫יעד‬ ‫לפעולה‬ ‫לפעולה‬ ‫מחיר‬ ‫עלות‬ ‫המרות‬ ‫מיקום‬ +25% ‫ש"ח‬ 40 ‫ש"ח‬ 32 ‫ש"ח‬ 2,400 100 ‫פלורידה‬ +11% ‫ש"ח‬ 40 ‫ש"ח‬ 36 ‫ש"ח‬ 4,320 120 ‫חיפה‬ -33% ‫ש"ח‬ 40 ‫ש"ח‬ 60 ‫ש"ח‬ 4,200 70 ‫אוהיו‬ 0% ‫ש"ח‬ 40 ‫ש"ח‬ 40 ‫ש"ח‬ 3,400 85 ‫פנסילבניה‬ ‫מקומיים‬ ‫שירות‬ ‫לאזורי‬ ‫או‬ ‫מקומיות‬ ‫לחנויות‬ ‫התאמה‬ ,‫מכם‬ ‫יקנו‬ ‫שהם‬ ‫הסבירות‬ ‫עולה‬ ‫כך‬ ‫אליכם‬ ‫קרובים‬ ‫שהלקוחות‬ ‫ככל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫או‬ ‫מקומיות‬ ‫חנויות‬ ‫יש‬ ‫שלכם‬ ‫לעסק‬ ‫אם‬ ,‫לכן‬ .‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫תהיה‬ ‫השירות‬ ‫ועלות‬ ‫על‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫של‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫ביצוע‬ ‫לשקול‬ ‫מומלץ‬ ,‫מקומיים‬ ‫שירות‬ ‫אזורי‬ ‫מיקום‬ ‫תוסף‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫יעד‬ ‫בקלות‬ ‫להגדיר‬ ‫תוכלו‬ ,‫לדוגמה‬ .‫הלקוחות‬ ‫קרבת‬ ‫סמך‬ ‫ללקוחות‬ ‫שני‬ ‫ויעד‬ ,‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫ממיקומי‬ ‫ק”מ‬ 3 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫שנמצאים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להשתמש‬ ‫תוכלו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫ממיקומי‬ ‫ק”מ‬ 30 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫שנמצאים‬ ‫שני‬ ‫עבור‬ ‫האופטימלית‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמת‬ ‫את‬ ‫לחשב‬ ‫כדי‬ ‫שלמעלה‬ ‫בנוסחה‬ .‫המיקומים‬ ‫תוספי‬ ‫של‬ ‫היעדים‬ ‫הצלחה‬ ‫סיפורי‬ ‫המשופרים‬ ‫הפרסום‬ ‫למסעות‬ ‫מוקדם‬ ‫שדרוג‬ ‫ביצעה‬ American Apparel ‫התחיל‬ ‫התהליך‬ .‫המסכים‬ ‫בכל‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ AdWords ‫של‬ ‫והתוצאות‬ ,100% ‫של‬ ‫ברמה‬ ‫לנייד‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫שינויי‬ ‫בהגדרת‬ ‫גדל‬ ‫מנייד‬ ‫ההמרות‬ ‫מספר‬ ,‫השדרוג‬ ‫מאז‬ - ‫להגיע‬ ‫אחרו‬ ‫לא‬ ‫המרשימות‬ .7%-‫ב‬ ‫גדל‬ ‫המצטבר‬ ‫הקליקים‬ ‫ושיעור‬ 100%-‫ב‬ ‫מסעות‬ ‫של‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫לבצע‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרים‬ ‫המשופרים‬ ‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ ‫למסעות‬ ‫השדרוג‬ ‫אחרי‬ ‫אחד‬ ‫חודש‬ .‫וביעילות‬ ‫במהירות‬ ,‫שלנו‬ ‫הפרסום‬ ‫להתאמות‬ ‫הודות‬ .‫בנייד‬ ‫עסקאות‬ ‫שניים‬ ‫פי‬ ‫קיבלנו‬ ‫המשופרים‬ ‫הפרסום‬ .”67%-‫ב‬ ‫גדל‬ ‫בשוויץ‬ ‫שלנו‬ ‫ההמרות‬ ‫שיעור‬ ,‫למיקום‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ )‫(צרפת‬ Stores-Discount.com | ‫תנועה‬ ‫מנהל‬ | ‫דוהמז‬ ‫רומיין‬
 11. 11. ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫ה‬ :‫ק‬ ‫ל‬‫ח‬ ‫לעתים‬ ‫אך‬ ,‫בעולם‬ ‫מקום‬ ‫ובכל‬ ‫היממה‬ ‫שעות‬ ‫בכל‬ ‫חיפושים‬ ‫מבצעים‬ ‫אנשים‬ ‫אמנם‬ ‫לשעה‬ ‫בהתאם‬ ,‫שונות‬ ‫בדרכים‬ ‫דומות‬ ‫חיפוש‬ ‫בתוצאות‬ ‫משתמשים‬ ‫הם‬ ‫קרובות‬ ‫“חופשות‬ ‫מחפשת‬ ‫מישהי‬ ‫אם‬ ,‫לדוגמה‬ .‫החיפוש‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬ ‫הם‬ ‫שבה‬ ‫ביום‬ ‫שיתקיים‬ ‫טיול‬ ‫לפני‬ ‫מחקר‬ ‫עורכת‬ ‫היא‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬ ,‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫במהלך‬ ”‫בהוואי‬ ‫שכבר‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ,‫בערב‬ ‫חיפוש‬ ‫אותו‬ ‫ועורכת‬ ‫הביתה‬ ‫חוזרת‬ ‫כשהיא‬ .‫בקרוב‬ .‫הטיול‬ ‫עבור‬ ‫ומלונות‬ ‫טיסות‬ ‫להזמנת‬ ‫הנחוץ‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בידיה‬ ‫יהיה‬ ‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫הביצועים‬ ‫בדיקת‬ ‫כדי‬ AdWords ‫של‬ ‫ביצועים‬ ‫דוח‬ ‫להפיק‬ ‫תוכלו‬ ‫היום‬ ‫לפי‬ ‫שלכם‬ ‫הנוכחיים‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫להגדרות‬ ‫עברו‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫ביום‬ ‫השעה‬ ‫או‬ ‫בשבוע‬ .”‫מודעות‬ ‫הצגת‬ ‫“תזמון‬ ‫ובחרו‬ ‫הפרסום‬ ‫מסע‬ ‫להציג‬ ‫כדי‬ ‫התזמון‬ ‫פרטי‬ ‫בלחצן‬ ‫השתמשו‬ ‫ויום‬ ‫“שעה‬ ‫לפי‬ ‫או‬ ”‫בשבוע‬ ‫“יום‬ ‫לפי‬ ‫ביצועים‬ .‫לכם‬ ‫הרצוי‬ ‫לפי‬ ,”‫בשבוע‬ AdWords ‫של‬ ‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫עם‬ ‫להצלחה‬ ‫אסטרטגיות‬ :‫מקצוענים‬ ‫כמו‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגיש‬9 ‫ושעה‬ ‫יום‬ ‫מסע‬ ‫פרסום‬ ‫סה”כ‬ ‫הגדרות‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצות‬‫קהלים‬ ‫ההגדרות‬ ‫כל‬ ‫מסנן‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫הגדרת‬‫מחיקה‬ ‫מודעות‬ ‫הצגת‬ ‫תזמון‬ ‫עריכת‬ ‫לעומת‬ ‫קליקים‬‫ללא‬ ‫עמודות‬ ‫מיקום‬‫הצגת‬ ‫תזמון‬ ‫מודעות‬ ‫מכשירים‬ 20,000 10,000 2013 ‫במאי‬ 28 0 ‫בשבוע‬ ‫יום‬ ‫בשבוע‬ ‫ויום‬ ‫שעה‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬‫מפתח‬ ‫מילות‬ ‫מודעות‬ ‫תזמון‬ ‫פרטי‬
 12. 12. ‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫חישוב‬ ‫בהתאם‬ ‫שונים‬ ‫בזמנים‬ ‫שלכם‬ ‫המודעות‬ ‫ביצועי‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫מומלץ‬ ,‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫המחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫את‬ ‫לחשב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫זמן‬ ‫תקופת‬ ‫לכל‬ ‫הנכונה‬ ‫המחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫את‬ ‫בקלות‬ ‫לקבוע‬ ‫תוכלו‬ ‫זה‬ ‫באופן‬ .‫שלכם‬ ‫הכוללים‬ ‫הביצועים‬ ‫של‬ ‫ליעד‬ :‫יהיה‬ ‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫המחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫של‬ ‫החישוב‬ ,‫לפעולה‬ ‫מחיר‬ ‫של‬ ‫יעד‬ ‫לפי‬ ‫יעד‬ ‫מגדירים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫לעומת‬ ‫השבוע‬ ‫באמצע‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫ביצועים‬ ‫שמקבל‬ ‫מפרסם‬ ‫עבור‬ ‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫לחישוב‬ ‫דוגמה‬ ‫הנה‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫סבירות‬ ‫קיימת‬ ‫כאשר‬ ,‫השבוע‬ ‫באמצע‬ ‫יותר‬ ‫אגרסיביות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגיש‬ ‫החליט‬ ‫זה‬ ‫מפרסם‬ .‫שבוע‬ ‫סופי‬ .‫נמוכים‬ ‫הביצועים‬ ‫כאשר‬ ‫שבוע‬ ‫בסופי‬ ‫פחות‬ ‫אגרסיביות‬ ‫מחיר‬ ‫והצעות‬ ,‫המרה‬ ‫יבצעו‬ ‫שהצרכנים‬ *100% = ‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬-1 ‫בפועל‬ ‫ביצועים‬ ‫חלקי‬ ‫הפרסום‬ ‫מסע‬ ‫יעד‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫מחיר‬ ‫מחיר‬ ‫של‬ ‫יעד‬ ‫לפעולה‬ ‫לפעולה‬ ‫מחיר‬ ‫עלות‬ ‫המרות‬ +20% $30 $25 $3,000 120 ‫שבוע‬ ‫אמצע‬ -25% $30 $40 $800 20 ‫שבוע‬ ‫סופי‬ ‫הצלחה‬ ‫סיפורי‬ ‫מסעות‬ ‫של‬ ‫בערך‬ ‫מכיר‬ Woodbridge Structured Funding ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫לחדד‬ ‫היכולת‬ .AdWords ‫של‬ ‫המשופרים‬ ‫הפרסום‬ ‫שמתקבלות‬ ‫השיחות‬ ‫מספר‬ ‫בהגדלת‬ ‫עוזרת‬ ‫ומכשיר‬ ‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫המחיר‬ ‫ההפניות‬ ‫מספר‬ ‫ובהכפלת‬ ,57%-‫ל‬ 20%-‫מ‬ ,‫מסמארטפונים‬ ‫שולחניים‬ ‫ממחשבים‬ ‫ההמרות‬ ‫שיעורי‬ .‫מסמארטפונים‬ ‫שמגיעות‬ .6%-‫ב‬ ‫הם‬ ‫אף‬ ‫גדלו‬ ‫ניידים‬ ‫וממכשירים‬ ‫מומלץ‬ .‫לניתוח‬ ‫הפירוט‬ ‫רמת‬ ‫של‬ ‫הנכונה‬ ‫במידה‬ ‫לבחור‬ ‫חשוב‬ ,‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫בהתאמות‬ ‫כשמשתמשים‬ ‫אמנם‬ .‫שעה‬ ‫לפי‬ ‫או‬ ‫שעות‬ ‫שמונה‬ ‫של‬ ‫בהפרשים‬ ,‫בשבוע‬ ‫יום‬ ‫לפי‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫לבצע‬ ‫האם‬ ‫לחשוב‬ ‫לקבל‬ ‫כדי‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫בידכם‬ ‫שיש‬ ‫שתוודאו‬ ‫חשוב‬ ‫אך‬ ,‫שעה‬ ‫לפי‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫לבצע‬ ‫להתפתות‬ ‫עשויים‬ ‫אתם‬ .‫זמן‬ ‫תקופת‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫החלטות‬ ‫ותזכורות‬ ‫טיפים‬ ‫השבועות‬ ‫ששת‬ ‫“השוואת‬ ‫השבועות‬ ‫לששת‬ ‫לשדרוג‬ ‫שקדמו‬ ‫כי‬ ‫הראתה‬ ,‫השדרוג‬ ‫שאחרי‬ )MyMM’S( ‫שלנו‬ ‫הלקוח‬ ‫חשבון‬ ‫בהכנסה‬ 64% ‫של‬ ‫גידול‬ ‫השיג‬ ‫של‬ ‫ושיפור‬ ‫הממוצעת‬ ‫השבועית‬ ‫הממוצע‬ ROI-‫ה‬ ‫בהחזר‬ 17% .”‫השבועי‬ ‫הוברד‬ ‫לוק‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל‬ .The DuMont Project 10 ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ה‬ : ‫ה‬
 13. 13. ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫הגדרת‬ ‫שיפור‬ ‫לצורך‬ ‫אוטומטיות‬ ‫בזמן‬ ‫וחיסכון‬ ‫הביצועים‬ ‫ו‬ :‫ק‬‫ל‬‫ח‬ ‫באופן‬ ‫להפחית‬ ‫כדי‬ ‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫במסעות‬ ‫משתמשים‬ ‫מפרסמים‬ ‫ולהגשת‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫לניהול‬ ‫מקדישים‬ ‫שהם‬ ‫הזמן‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫משמעותי‬ ‫עשוי‬ ‫עדיין‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫ניהול‬ ,‫האלו‬ ‫השיפורים‬ ‫למרות‬ .‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫המנהלים‬ ‫מפרסמים‬ ‫עבור‬ ‫במיוחד‬ ,‫מורכבת‬ ‫משימה‬ ‫ולהיות‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫לצרוך‬ ‫גורם‬ ‫הוא‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫שמתן‬ ‫מאחר‬ .‫גדולים‬ ‫וחשבונות‬ ‫גדולות‬ ‫תוכניות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫למתן‬ ‫כלים‬ ‫קבוצת‬ ‫פיתחנו‬ ,AdWords-‫ב‬ ‫שלכם‬ ‫להצלחה‬ ‫חשוב‬ ‫לחסוך‬ ‫לכם‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ - ‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫למתן‬ ‫אסטרטגיות‬ - ‫אוטומטיות‬ .‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ ‫זמן‬ AdWords-‫ב‬ ‫אוטומטיות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫של‬ ‫יתרונות‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיות‬ .‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫למסעות‬ ‫במיוחד‬ ‫מותאמות‬ ‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ AdWords ‫של‬ ‫האסטרטגיות‬ :‫תוכלו‬ .‫יתרונות‬ ‫מספר‬ ‫וכוללות‬ ‫בחינם‬ ‫מוצעות‬ ,AdWords ‫בממשק‬ ‫הזמינות‬ ,‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ AdWords ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫של‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫זמן‬ ‫לחסוך‬ ● .‫נרחב‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫מפתח‬ ‫למילות‬ ,‫מפתח‬ ‫מילות‬ ‫מיליון‬ ‫או‬ ‫מפתח‬ ‫מילות‬ 100 ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫בין‬ ‫באופן‬ ‫משנות‬ ‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫שלכם‬ ‫הפרסום‬ ‫ביעדי‬ ‫לעמוד‬ ‫כדי‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫דינמי‬ .‫ומאמץ‬ ‫זמן‬ ‫לכם‬ ‫לחסוך‬ ‫וכך‬ .‫המחיר‬ ‫בהצעות‬ ‫תלות‬ ‫ללא‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫נהלו‬ ● ‫לכם‬ ‫מאפשרות‬ ‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫קבוצת‬ ,‫פרסום‬ ‫מסע‬ ‫לפי‬ ‫שונים‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫יעדי‬ ‫להקצות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫מעניקה‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ .‫מפתח‬ ‫מילת‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫מודעות‬ ‫להיות‬ ‫מבלי‬ ,‫מרובים‬ ‫יעדים‬ ‫של‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫לבצע‬ ‫החופש‬ .‫החשבון‬ ‫למבנה‬ ‫מוגבלים‬ ‫בזמן‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫הגשת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫שפרו‬ ● .‫הפומבית‬ ‫המכירה‬ ‫יעד‬ ‫מחיר‬ - ‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫שתי‬ ‫בשילוב‬ ‫משתמשות‬ - ‫לקליק‬ ‫מחיר‬ ‫ואופטימיזציית‬ ‫לפעולה‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגדיר‬ ‫כדי‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫ביצועים‬ ‫סימני‬ ‫של‬ ‫מקסימלית‬ ‫להשגה‬ ‫להגיע‬ ‫וכך‬ ‫פומבית‬ ‫מכירה‬ ‫בכל‬ ‫ספציפיות‬ .‫היעד‬ ‫של‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫בצעו‬ ● .‫בביצועים‬ ‫מתמשך‬ ‫שיפור‬ ,‫אוטומטיות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ AdWords ‫של‬ ‫הכלים‬ ‫כל‬ ‫מסתגלים‬ ,‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫כולל‬ ‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫חוסכים‬ ‫הם‬ ‫כך‬ .‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫בביצועים‬ ‫לשינויים‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫ומשנים‬ ‫הביצועים‬ ‫דוחות‬ ‫של‬ ‫ידנית‬ ‫הערכה‬ ‫של‬ .‫בביצועים‬ ‫לתנודות‬ ‫התאמה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫המחיר‬ AdWords ‫של‬ ‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫עם‬ ‫להצלחה‬ ‫אסטרטגיות‬ :‫מקצוענים‬ ‫כמו‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגיש‬11
 14. 14. ‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ AdWords ‫של‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫החלת‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ AdWords ‫של‬ ‫באסטרטגיות‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ,‫שלכם‬ ‫ליעדים‬ ‫בהתאם‬ ‫מתוארת‬ ‫בהמשך‬ .‫במקומן‬ ‫או‬ ,‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫המשתמשות‬ ‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫שתי‬ ‫על‬ ‫כללית‬ ‫סקירה‬ ‫בנוסף‬ .‫לקליק‬ ‫מחיר‬ ‫ואופטימיזציית‬ ‫לפעולה‬ ‫יעד‬ ‫מחיר‬ - ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫ביצועים‬ ‫בסימני‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ ‫האחרות‬ ‫באסטרטגיות‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫הדרכה‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ .‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ,‫גמישות‬ ,‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫גרסת‬ ‫הוא‬ • ‫לפעולה‬ ‫יעד‬ ‫מחיר‬ ‫ביותר‬ ‫המתקדמים‬ ‫מהכלים‬ ‫אחד‬ ‫זהו‬ .‫ההמרות‬ ‫אופטימיזציית‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫מכירה‬ ‫לכל‬ ‫אופטימלית‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫מגדיר‬ ‫והוא‬ ,‫אוטומטיות‬ ‫מחיר‬ ‫להצעות‬ ‫המתקבלים‬ ‫בנתונים‬ ‫משתמש‬ ‫הכלי‬ .‫להמרה‬ ‫הסבירות‬ ‫חיזוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פומבית‬ ‫הכלי‬ ‫את‬ ‫להחיל‬ ‫יש‬ .‫ברשת‬ ‫ומיקום‬ ‫מכשיר‬ ,‫זמן‬ ,‫מיקום‬ ‫כגון‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫הוא‬ ‫שלכם‬ ‫היעד‬ ‫אם‬ ,‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ ‫ברמת‬ ‫או‬ ‫המודעות‬ ‫קבוצות‬ ‫ברמת‬ ‫היעד‬ ‫מחיר‬ .‫לפעולה‬ ‫יעד‬ ‫מחיר‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ‫מקסימליות‬ ‫המרות‬ ‫להשיג‬ ‫ומבצע‬ ‫שלכם‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫את‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫מגדיר‬ ‫לפעולה‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ - ‫בולט‬ ‫אחד‬ ‫חריג‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫לכלל‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫שלהן‬ ‫אופטימיזציה‬ .‫בניידים‬ ‫שלכם‬ ‫המודעות‬ ‫הצגת‬ ‫את‬ ‫תמנע‬ 100% ‫של‬ ‫מחיר‬ ‫הפיכת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫יכולה‬ • ‫לקליק‬ ‫מחיר‬ ‫אופטימיזציית‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ ‫זו‬ ‫אסטרטגיה‬ .‫לאוטומטיות‬ ‫ידניות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫יותר‬ ‫להשיג‬ ‫שתוכלו‬ ‫כדי‬ ‫הידניות‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫מחדדת‬ ‫אוטומטיות‬ ‫המשמשת‬ ,‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫חיזוי‬ ‫המבצעת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫אותה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫המרות‬ ‫עם‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫להחיל‬ ‫תוכלו‬ ‫עדיין‬ .‫לפעולה‬ ‫היעד‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫שההקשר‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ,‫הזו‬ ‫האסטרטגיה‬ ,‫לדוגמה‬ .‫ההמרות‬ ‫מעקב‬ ‫בכלי‬ ‫נמדדות‬ ‫שאינן‬ ‫בדרכים‬ ‫להמרה‬ ‫שלכם‬ ‫הערך‬ ‫וברכישות‬ ‫מקוונות‬ ‫בהמרות‬ ‫מסתיימים‬ ‫בנייד‬ ‫מקבלים‬ ‫שאתם‬ ‫קליקים‬ ‫אם‬ ‫הלא‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫לכלול‬ ‫כדי‬ ‫לנייד‬ ‫המחיר‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מומלץ‬ ,‫בחנות‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫לקליק‬ ‫מחיר‬ ‫באופטימיזציית‬ ‫שימוש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫מקוון‬ .‫קליק‬ ‫לכל‬ ‫הצפוי‬ ‫בערך‬ ‫הזה‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫לכלול‬ ‫תוכלו‬ ,‫לנייד‬ ‫מחיר‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫הופכות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫הגשת‬ ‫של‬ ‫אחרות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫שתי‬ .‫קיימות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫עם‬ ‫פועלות‬ ‫והן‬ ,‫לאוטומטיות‬ ‫מפתח‬ ‫למילות‬ ‫למילות‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫מגדירה‬ • ‫מקסימליים‬ ‫קליקים‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫במסגרת‬ ‫המקסימלי‬ ‫הקליקים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫לכם‬ ‫שתאפשר‬ ‫לרמה‬ ‫מפתח‬ .‫נתון‬ ‫תקציב‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫מגדירה‬ • ‫חיפוש‬ ‫בדף‬ ‫למיקום‬ ‫מיקוד‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫התוצאות‬ ‫בדף‬ ‫יוצגו‬ ‫שלכם‬ ‫שהמודעות‬ ‫שתבטיח‬ ‫לרמה‬ ‫מפתח‬ ‫למילות‬ .‫הדף‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בחלק‬ ‫במיקום‬ ‫או‬ ‫הראשון‬ ‫לעקוב‬ ‫תוכלו‬ ”AdWords-‫ב‬ ‫גמישות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫יישמתם‬ ‫אם‬ ‫אמנם‬ .‫הצורך‬ ‫לפי‬ ‫התאמות‬ ‫ולבצע‬ ‫המשותפת‬ ‫בספריה‬ ‫שלכם‬ ‫הביצועים‬ ‫אחר‬ ‫עשויים‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫וחידוד‬ ‫אוטומטיות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגשת‬ ‫באסטרטגיה‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫וישפרו‬ ‫זמן‬ ‫לכם‬ ‫יחסכו‬ ‫הם‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫אך‬ ,‫התחלתי‬ ‫במאמץ‬ ‫כרוכים‬ ‫להיות‬ .‫שלכם‬ ‫הביצועים‬ 12 ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ : ‫ו‬ ‫שניים‬ ‫פי‬ ‫להקדיש‬ ‫נאלצתי‬ ‫“בעבר‬ ‫מסעות‬ ‫ובכוונון‬ ‫בניהול‬ ‫זמן‬ ‫יותר‬ ‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ .‫הפרסום‬ ‫יעילה‬ ‫דרך‬ ‫מציעים‬ ‫המשופרים‬ .”‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫ופשוטה‬ ‫יותר‬ ‫אובינק‬ ‫קליין‬ ‫קאיו‬ ‫מקוון‬ ‫משווק‬ )‫(הולנד‬ Schuurman Schoenen
 15. 15. ‫לסיום‬ ‫אחרונות‬ ‫מילים‬ ‫ז‬ :‫ק‬‫ל‬‫ח‬ ‫רבים‬ ‫לעסקים‬ ‫עזרו‬ ‫כבר‬ AdWords ‫של‬ ‫המשופרים‬ ‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ .‫משופרות‬ ‫תוצאות‬ ‫ולהניב‬ ‫חדשות‬ ‫בדרכים‬ ‫שלהם‬ ‫ללקוחות‬ ‫להתחבר‬ ‫שלכם‬ ‫הביצועים‬ ‫לשיפור‬ ‫מתקדמת‬ ‫דרך‬ ‫מציעות‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ,‫למכשירים‬ ‫המחיר‬ ‫הצעת‬ ‫על‬ ‫מדויקת‬ ‫שליטה‬ ‫לכם‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ,AdWords-‫ב‬ .‫ביום‬ ‫מסוימות‬ ‫ולשעות‬ ‫ספציפיים‬ ‫למיקומים‬ ‫פרסום‬ ‫במסעות‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫מהתאמות‬ ‫המרב‬ ‫להפקת‬ ,‫הבאים‬ ‫העיקריים‬ ‫הצעדים‬ ‫את‬ ‫בצעו‬ :‫משופרים‬ ‫ביעילות‬ ‫לצרכנים‬ ‫להגיע‬ ‫לכם‬ ‫לעזור‬ ‫נועדו‬ ‫והם‬ ,AdWords-‫ב‬ ‫חשובה‬ ‫מהפכה‬ ‫מייצגים‬ ‫המשופרים‬ ‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ Inside ‫בבלוג‬ ‫בקרו‬ ‫או‬ Google-‫ב‬ ‫שלכם‬ ‫לנציג‬ ‫פנו‬ .‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫לאינטרנט‬ ‫המחובר‬ ‫המודרני‬ ‫בעולם‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ .‫מומלצות‬ ‫ושיטות‬ ‫חדשות‬ ‫מהדורות‬ ‫על‬ ‫עדכונים‬ ‫לקבלת‬ ,AdWords ‫של‬ ‫העזרה‬ ‫במרכז‬ ‫או‬ AdWords ‫לנתח‬ ‫כדי‬ • AdWords ‫של‬ ‫הביצועים‬ ‫בדוחות‬ ‫היעזרו‬ ‫וכדי‬ ,‫וזמן‬ ‫מיקום‬ ,‫מכשיר‬ ‫לפי‬ ‫שלכם‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫להניב‬ ‫יכולים‬ ‫שלכם‬ ‫הפרסום‬ ‫מסעות‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬ .‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫באמצעות‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫ביצועים‬ ‫כדי‬ ‫אחת‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫להחיל‬ ‫בחרו‬ ‫•תחילה‬ .‫שלכם‬ ‫הביצועים‬ ‫על‬ ‫השפעתה‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫שתוכלו‬ ‫תוכלו‬ ,‫שמתקבלים‬ ‫מהביצועים‬ ‫מרוצים‬ ‫כשתהיה‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫(ובסופו‬ ‫שנייה‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫להוסיף‬ .)‫שלישית‬ ‫מחיר‬ ‫הצעת‬ ‫התאמת‬ ‫זכרו‬ ,‫מרובות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫בהתאמות‬ ‫שימוש‬ ‫•בעת‬ ‫ההתאמות‬ ‫של‬ ‫ההכפלה‬ ‫אפקט‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ .‫שלכם‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫על‬ ‫האלו‬ ‫סטטיסטיים‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫ברשותכם‬ ‫שיש‬ ‫•ודאו‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ )‫המרות‬ 30-‫ו‬ ‫קליקים‬ 1,000 ‫כלל‬ ‫(בדרך‬ .‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫חישוב‬ ‫לצורך‬ ‫בנתונים‬ ‫את‬ ‫לחשב‬ ‫כדי‬ ‫שלמעלה‬ ‫במשוואות‬ ‫•השתמשו‬ .‫וזמן‬ ‫מיקום‬ ,‫מכשיר‬ ‫לפי‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫מעת‬ ‫שלכם‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬ ‫התאמות‬ ‫את‬ ‫•בדקו‬ ‫ביעדים‬ ‫לעמוד‬ ‫לכם‬ ‫מאפשרות‬ ‫שהן‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ‫לעת‬ .‫שהגדרתם‬ • AdWords ‫של‬ ‫האוטומציה‬ ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬ ,‫ניתן‬ ‫כאשר‬ .‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ ‫זמן‬ ‫לחסוך‬ ‫כדי‬ ‫של‬ ‫משופרים‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫עם‬ ‫להצלחה‬ ‫אסטרטגיות‬ :‫מקצוענים‬ ‫כמו‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ‫להגיש‬ AdWords13

×