Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nous escenaris i nous requeriments per a l’educació i els seus professionals

IX Fòrum d’Educació “Innovació i treball en xarxa”, 10-11 de gener de 2014. Bellaterra: ICE-IGOP.

Més informació:
http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=2550

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nous escenaris i nous requeriments per a l’educació i els seus professionals

 1. 1. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Nous escenaris i nous  requeriments per a l’educació i els seus professionals Ismael Peña‐López @ictlogist Professor dels Estudis de Dret i C. Política Universitat Oberta de Catalunya Director d’Innovació Oberta Fundació Jaume Bofill IX Fòrum d’Educació “Innovació i treball en xarxa”. IX Fò d’Ed ió “I ió i t b ll ” Bellaterra, 11 de gener de 2014. 
 2. 2. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Esclavitud d allò analògic Esclavitud d’allò analògic •E Economia de l’escassedat. i d l’ d t •N Necessitat d’accés físic i síncron. it t d’ é fí i i í • Costos de transacció Costos de transacció. 2
 3. 3. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Societat Industrial Societat Industrial 3
 4. 4. Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals #9forumice @ictlogist Participació Industrial Participació Industrial regular / projecte proactiva col∙lectiva individual dirigida puntual 4
 5. 5. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Educació Industrial Educació Industrial Ensenyament  Ensenyament planificat Formal Autodidacta Seguir una assignatura a la universitat Desenvolupar una aplicació a partir de manuals Ensenyament estructurat Ensenyament  no estructurat No‐Formal No Formal Informal Participar en un taller sobre un tema d’actualitat Innovar un procés en el  lloc de treball Aprenentatge no  planificat 5
 6. 6. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Revolució digital Revolució digital Digitalització d’informació i comunicacions: Di it lit ió d’i f ió i i i •E Economia de l’abundància. i d l’ b dà i • Sense límits físics ni temporals Sense límits físics ni temporals. • (pràcticament) Sense costos de transacció (pràcticament) Sense costos de transacció. 6
 7. 7. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Canvi d era i canvi exponencial Canvi d’era i canvi exponencial • El t di it l d S h ödi El gat digital de Schrödinger:  la mera observació canvia la realitat. l b ió i l lit t 7
 8. 8. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Societat del Coneixement Societat del Coneixement 8
 9. 9. Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals #9forumice @ictlogist Tecnoparticipació regular / projecte proactiva col∙lectiva individual dirigida puntual 9
 10. 10. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Aprenentatge Ensenyament  Ensenyament planificat Formal Autodidacta Seguir una assignatura a la universitat Desenvolupar una aplicació a partir de manuals Ensenyament estructurat Aprenentatge no estructurat No‐Formal No Formal Informal Participar en un taller sobre un tema d’actualitat Innovar un procés en el  lloc de treball Aprenentatge no  planificat 10
 11. 11. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Conseqüències? •S Separació de contingut i continent. ió d ti ti ti t •G Granularitat de les tasques. l it t d l t • Separació de rols Separació de rols. • Multiplicitat d’actors Multiplicitat d actors. 11
 12. 12. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Conseqüències: •S Separació de contingut i continent. ió d ti ti ti t •G Granularitat de les tasques. l it t d l t • Separació de rols Separació de rols. • Multiplicitat d’actors Multiplicitat d actors. Fi d’escoles i universitats (tal i com les coneixem). 12
 13. 13. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Conseqüències: •S Separació de contingut i continent. ió d ti ti ti t •G Granularitat de les tasques. l it t d l t • Separació de rols Separació de rols. • Multiplicitat d’actors Multiplicitat d actors. Fi de les biblioteques (tal i com les coneixem). 13
 14. 14. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Conseqüències: •S Separació de contingut i continent. ió d ti ti ti t •G Granularitat de les tasques. l it t d l t • Separació de rols Separació de rols. • Multiplicitat d’actors Multiplicitat d actors. Fi de les publicacions (tal i com les coneixem). 14
 15. 15. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Conseqüències: •S Separació de contingut i continent. ió d ti ti ti t •G Granularitat de les tasques. l it t d l t • Separació de rols Separació de rols. • Multiplicitat d’actors Multiplicitat d actors. Objectes d’aprenentatge oberts (OER). 15
 16. 16. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Conseqüències: •S Separació de contingut i continent. ió d ti ti ti t •G Granularitat de les tasques. l it t d l t • Separació de rols Separació de rols. • Multiplicitat d’actors Multiplicitat d actors. Flipped Classroom. 16
 17. 17. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Conseqüències: •S Separació de contingut i continent. ió d ti ti ti t •G Granularitat de les tasques. l it t d l t • Separació de rols Separació de rols. • Multiplicitat d’actors Multiplicitat d actors. Cursos en línia massius oberts (MOOC). 17
 18. 18. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Conseqüències: •S Separació de contingut i continent. ió d ti ti ti t •G Granularitat de les tasques. l it t d l t • Separació de rols Separació de rols. • Multiplicitat d’actors Multiplicitat d actors. Entorns Personals d’Aprenentatge (PLE). 18
 19. 19. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Conseqüències: •S Separació de contingut i continent. ió d ti ti ti t •G Granularitat de les tasques. l it t d l t • Separació de rols Separació de rols. • Multiplicitat d’actors Multiplicitat d actors. Aprenentatge al llarg de la vida. 19
 20. 20. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Conseqüències: •S Separació de contingut i continent. ió d ti ti ti t •G Granularitat de les tasques. l it t d l t • Separació de rols Separació de rols. • Multiplicitat d’actors Multiplicitat d actors. Fi del docents (tal i com els coneixem). 20
 21. 21. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Innovar? eficàcia adaptar‐se adaptar se a l’entorn eficiència optimitzar les eines 21
 22. 22. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Innovar! eficàcia adaptar se adaptar‐se a l’entorn eficiència optimitzar l i i les eines i 22
 23. 23. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Propostes? Cap endins. Propostes? Cap endins Destrucció creativa:  D t ió ti •C Competència digital (estratègica). tè i di it l ( t tè i ) • Ensenyar a aprendre (metodologia) Ensenyar a aprendre (metodologia). • Partenariats (xarxes) Partenariats (xarxes). 23
 24. 24. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Propostes? Cap enfora. Propostes? Cap enfora Facilitadors de l’aprenentatge: F ilit d d l’ t t •C Competència en aprendre a aprendre.  tè i d d • Continguts i eines Continguts i eines. • Comunitats (plataformes/espais) Comunitats (plataformes/espais). 24
 25. 25. #9forumice Nous escenaris i nous requeriments per a l educació i els seus professionals per a l’educació i els seus professionals @ictlogist Bellaterra, 11 de gener de 2014. IX Fòrum d Educació “Innovació i treball en xarxa , ICE IGOP. Bellaterra 11 de gener de 2014 IX Fòrum d’Educació Innovació en xarxa” ICE‐IGOP Per a citar aquesta obra: Peña‐López, I. (2014). Nous escenaris i nous requeriments per a l’educació i els seus  professionals. IX Fòrum d’Educació “Innovació i treball en xarxa”, 10‐11 de gener de 2014.  Bellaterra: ICE‐IGOP. Bellaterra: ICE IGOP http://ictlogy.net/presentations/20140111_ismael_pena‐lopez_‐_nous_escenaris_requeriments_educacio_professionals.pdf Per a contactar amb l’autor: http://contacte.ictlogy.net http://contacte ictlogy net Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una Llicència Creative Commons del tipus Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada Per més informació visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ 25

×