Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunicació i col·laboració a la societat xarxa

955 views

Published on

Seminari al Cicle de debats "Lleure, Societat i Comunitat" del "Postgrau Lleure, Societat i Comunitat", 30 d’abril de 2013. Barcelona: Fundació Catalana de l’Esplai.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Comunicació i col·laboració a la societat xarxa

 1. 1. Comunicació i col·laboraciól i t ta la societat xarxaIsmael Peña-López@ictlogist@ictlogistUniversitat Oberta de CatalunyaCicle de debats "Lleure, Societat i Comunitat“"P t Ll S i t t i C it t"Postgrau Lleure, Societat i ComunitatBarcelona, 30 d’abril de 2013
 2. 2. La revolució digitalLa revolució digital
 3. 3. La Societat Industrialés esclava d’allò tangibleAllò tangible és escàsAllò tangible té costos de transacció
 4. 4. La Societat Industrial- requereix jerarquiarequereix intermediació- requereix intermediació
 5. 5. La Societat Digitalvirtualitza informació i comunicacionsFi de l’escassedatEs minimitzen els costos de transacció
 6. 6. Societat Digitalg- ni jerarquiani intermediació- ni intermediacióLa Societat Digital és XARXA
 7. 7. CrisiDigitalització i crisi organitzacional de les institucionsde la societat industrial.Globalització i crisi funcional de les institucions delsGlobalització i crisi funcional de les institucions delsestats-nació.Crisis financera i crisi de governança de lesinstitucions en una societat empoderada.Partitocracia i crisi de legitimitat de les institucions enla democràcia representativala democràcia representativa.7/43
 8. 8. Nova participacióNova participació
 9. 9. Participació a la societat industriall / j t b l ifi ióregular / projecte, amb planificaciócol lectiva dins d’una organitzaciócol·lectiva, dins d’una organitzacióreactiva, quan el cap de la jerarquia ho maniq p j qA partir de Peña-López (2009) i Albaigès (2011).
 10. 10. Participació a la societat xarxal / j tregular / projecteproactivacol lectiva i di id lcol·lectiva individualreactivat lpuntualA partir de Peña-López (2009) y Albaigès (2011).
 11. 11. Negocis pull liderats per la demandaregular / projecteproactivaTelcosUsuarisproactivaTelcoscol·lectiva individualBanca electrònicareactivam-Pesareactivapuntual
 12. 12. Cultura de remescla i en temps realregular / projecteImpulsorsproactivaEditorsproactivaUsuarisEditorscol·lectiva individualParticipantsreactivareactivapuntual
 13. 13. Tecnologia com a plataforma i culturaregular / projecteproactivaImpulsors(tech)ParticipantsproactivaUsuaris(tech)col·lectiva individualParticipants(contingut)reactivaTecnologia:( g )reactivaWordpress.org/compuntual
 14. 14. El 4t poder potenciador del 5è poderregular / projecteproactivaAl-JazeeraAl-TahrirproactivaCiutadansAl-Jazeeracol·lectiva individualCNN CiutadansEUAreactivaMedia:ÀreactivaPrimavera Àrabpuntual
 15. 15. La nova ciutadania: un actiu en políticaregular / projecteImpulsorsproactivaFinançadorsproactivaUsuariAccionistescol·lectiva individualDifusióreactivaPolítica:reactiva15MpaRatopuntual
 16. 16. El pas de l’ensenayment a l’aprenentatgeregular / projecteProfessorsproactivaU i it tPlataformesproactivaUniversitatsEstudiantsPlataformescol·lectiva individualCreadorsreactivaCreadorsOERHeadhunters Educació:reactivaMOOCpuntual
 17. 17. Un nou tercer sector?Plataformesregular / projectePlataformesciutadanesproactivaE tit t CooperantsSector públicproactivaEntitats CooperantsSector privatcol·lectiva individualVoluntarisSector públicPlataformesreactiva Sector privatSector públicCooperantsciutadanesreactiva ppuntual
 18. 18. A Personal Learning Environment (PLE) is defined as a set of conscious strategies to use technological tools to gain accessDe l’educació aDe l educació al’aprenentatgel aprenentatge
 19. 19. ¿Una revolució tecnològica a l’educació?ApropiacióAdaptacióTransformacióMillora
 20. 20. Un Entorn Personal d’Aprenentatge és unp gconjunt d’estratègies conscients per a utilitzareines (tecnològiques) per a assolir eleines (tecnològiques) per a assolir elconeixement contingut en objectes i personesg ji, a través d’ells, aconseguir els propisobjectius d’aprenentatgeobjectius d aprenentatge.
 21. 21. Límit superior de ZDP:Zona de Desenvolupament Proper de Vygotskyh //i l /? 3981 nivell de desenv.potencial,nivell màxim deresponsabilitat adicionalhttp://ictlogy.net/?p=3981responsabilitat adicionalque l’estudiant potacceptar amb ajuda d’uninstructor més hábilLímit inferior de ZDP:nivell dedesenvolupament actual,nivell màxim d’exerciciZona de Desenvolupament Propernivell màxim d exerciciindependentnt Proper(ZDP)EstudianttreballantlInassolible per a l’estudiant,tercer més hábil (MKO)(bastiment)sol l estudiant, amb o sense recolzament(bastiment)Nivell de resolució deproblemes
 22. 22. Límit superior de la ZDP?Nivell de desenvolupamentEntorns Personals d’Aprenentatge i Zona de Desenvolupament Proper de Vygotskypotencial?Desenvolupament Proper de Vygotskyhttp://ictlogy.net/?p=3981Límit inferior de ZDP:nivell dedesenvolupamentactualactualEstudiantt b ll tPLE2MKOtreballantsolZona de DesenvolupamentZona de Desenvolupament Proper(ZDP)Nivell de resolució deproblemes
 23. 23. Aprenentatge planificatFormalSeguir unaassignatura a laAutodidactaDesenvolupar unaaplicació a partir deEnsenyamentestructuratEnsenyament no estructuratassignatura a launiversitataplicació a partir demanualsNo-FormalParticipar en un tallersobre un temaInformalInnovar un procés enel lloc de treballAprenentatge d’actualitatp gno planificat
 24. 24. Reivindicant l’educació al lleureTemariFormal S1 S2 S3 S4 S5Formal Obert O1 S2 O3 S4 S5No-FormalInformalS2 S5I1 I3+ I1 O3 O5I2 I4AutodidactaT t t S1 S5I2 I3 O4+Trans-aprenentatge S1 S5I2 I3 O4S1 SO4O2 PLEOpen Social LearningS1 S5I4O4I1O2O1I3PLE
 25. 25. Barcelona, 30 d’abril de 2013. Espai Francesca Bonnemaison, Barcelonaa ce o a, 30 d ab de 0 3 spa a cesca o e a so , a ce o aPer a citar aquesta obra:Peña-López, Ismael. (2013) Comunicació i col·laboració a la societat xarxa. Seminari ale a ópe , s ae ( 0 3) Co u cac ó co abo ac ó a a soc etat a a Se a aCicle de debats "Lleure, Societat i Comunitat" del "Postgrau Lleure, Societat i Comunitat",30 d’abril de 2013. Barcelona: Fundació Catalana de l’Esplai.http://ictlogy.net/presentations/20130430_ismael_pena-lopez_-_comunicacio_collaboracio_societat_xarxa.pdfPer contactar amb l’autor:http://contacte.ictlogy.netÈREFERÈNCIESAlbaigès, J. (2011). “Aprovechar la red para potenciar el voluntariado”. En Albaigès, J., TecnolONGia, 02 Junio 2011.http://www.tecnolongia.org/?p=1232&lang=esPeña-López, I. (2009). Voluntariado virtual: acción social en la Sociedad Red. Conferencia en el 6º Congreso Andaluz de Voluntariado.http://ictlogy.net/presentations/20090213_ismael_pena-lopez_-_voluntariado_virtual_accion_social_sociedad_red.pdfPeña-López, I. (2013). “Heavy switchers in translearning: From formal teaching to ubiquitous learning”. In On the Horizon, 21 (2). Lincoln: NCBUniversity Press.Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una LlicènciaCreative Commons del tipusReconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivadahttp://w.ictlogy.net/2358Per més informació visiteuhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/

×