Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana

Més informació:

http://www.parlament.cat/web/actualitat/ordre-dia?p_od0=47410015

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=353-00112/10&ad=1

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana

 1. 1. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  referendàries i participació ciutadana Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes  populars no referendàries i  participació ciutadana Ismael Peña‐López @ictlogist@ictlogist Universitat Oberta de Catalunya C i ió d’Af I tit i l P l t d C t lComissió d’Afers Institucionals, Parlament de Catalunya Barcelona, 30 de Juliol de 2013
 2. 2. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Valoració general de la Proposició de Llei referendàries i participació ciutadana Valoració general de la Proposició de Llei P i ió d Ll i t Di l h d di• Proposició de Llei correcta. Diu el que ha de dir. Q è di ? N l d l é i t t• Què no diu? No parla del més important:  • la informació necessària per otar/participar• la informació necessària per votar/participar  consulta/iniciativa Art 9 insuficient: cal donar einesconsulta/iniciativa. Art.9 insuficient: cal donar eines. • què passa després? Art.25 no garanteix res.q p p g 2
 3. 3. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Mancances fonamentals de plantejament referendàries i participació ciutadana Mancances fonamentals de plantejament N I f ió• No Informació. N C í• No Compromís. • Manteniment de l’statu quo• Manteniment de l statu quo. • No és 23 CE o 29 EA que hem de mirar sinó 1 CE:• No és 23 CE o 29 EA que hem de mirar, sinó 1 CE: “Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el puebloArtículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo  español, del que emanan los poderes del Estado” 3
 4. 4. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Diagnòstic del problema de la governança referendàries i participació ciutadana Diagnòstic del problema de la governança I tit i d l iti d• Institucions deslegitimades. Ci t d l ti i• Ciutadans que volen participar. • Ciutadans que poden participar• Ciutadans que poden participar. • Educació• Educació. • No barreres d’espai ni de temps• No barreres d espai ni de temps. • Participació en processos en l’agenda en el marc 4 Participació en processos, en l agenda, en el marc.
 5. 5. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Diagnòstic de la qüestió de la participació referendàries i participació ciutadana Diagnòstic de la qüestió de la participació P i t d id tifi ü ti• Paper ciutadans: identificar qüestions. P i tit i t bli i d• Paper institucions: establir mecanismes de presa  de decisions col lectiva i seguiment compromisosde decisions col∙lectiva i seguiment compromisos. Però la ponderació de papers ha canviat T ll d bilit t l i t d i Però la ponderació de papers ha canviat. • Traslladar responsabilitat a la ciutadania. • Els intermediaris polítics com a “mal” necessari 5 • Els intermediaris polítics com a  mal  necessari
 6. 6. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Atenció PREGUNTA! referendàries i participació ciutadana Atenció, PREGUNTA! A t i ió d ll i• Aquesta proposició de llei, j d l “ i t i t d ”?• com ajuda els “moviments ciutadans”? • quantes mobilitzacions substitueix?• quantes mobilitzacions substitueix? • com acosta la ciutadania i les institucions?• com acosta la ciutadania i les institucions? 6
 7. 7. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Fonaments d’una llei de participació referendàries i participació ciutadana Fonaments d una llei de participació El t i t l i t dà l i tit ió• El protagonista, el ciutadà, no la institució. U é ti di t• Un procés continuu, no discret. • Un procés basat en la deliberació dels “problemes• Un procés basat en la deliberació dels  problemes  fotuts” (wicked problems):fotuts  (wicked problems): Identificació qüestió Compromisosx xIdentificació qüestió Context i actors Compromisos Accions x x x 7 Decisions deliberatives Avaluació per a l’aprenentatgex x
 8. 8. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Peces d’una llei de participació referendàries i participació ciutadana Peces d una llei de participació • Informació: Llei transparència: quadre comandament• Informació: Llei transparència: quadre comandament. • Espais deliberació: interacció contínua amb representants.Espais deliberació: interacció contínua amb representants. • Opinió i negociació: “fitxa” de polítiques públiques. • Sufragi: democràcia líquida, sumar ulls i veus. • Avaluació: procés també obert. De l’empoderament a la governança 8 De l empoderament a la governança.
 9. 9. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Barcelona 30 de Juliol de 2013 Comissió d’Afers Institucionals Parlament de Catalunya referendàries i participació ciutadana Barcelona, 30 de Juliol de 2013. Comissió dAfers Institucionals, Parlament de Catalunya. Per a citar aquesta obra: Peña‐López, I. (2013). Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  referendàries i participació ciutadana. 30 de Juliol de 2013. Barcelona: Comissió d’Afers  Institucionals Parlament de CatalunyaInstitucionals, Parlament de Catalunya. http://ictlogy.net/presentations/20130730_ismael_pena‐lopez_‐_proposicio_llei_consultres_participacio.pdf Per contactar amb l’autor: http://ictlogy nethttp://ictlogy.net Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una Llicència Creative Commons del tipus Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada 9 Per més informació visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/

×