Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
mSeSIIIIlIeIIKISXIÏIQnÏÍÉSIPSIarIÉIIa TELEÚ LCERES A LA CATALUNYA CENTRAL a+

Bages-Berguedá-Solsonés
Navarro Caballero,  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teleúlceres a la Catalunya Central: projecte en expansió

Projecte teleúlceres

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Teleúlceres a la Catalunya Central: projecte en expansió

  1. 1. mSeSIIIIlIeIIKISXIÏIQnÏÍÉSIPSIarIÉIIa TELEÚ LCERES A LA CATALUNYA CENTRAL a+ Bages-Berguedá-Solsonés Navarro Caballero, lVI. A. ; Padilla Hidalgo, I. ;Tarrés Hurtado, 8.; anhah Solanas Bacardit, N. ;VaIIdaura Domenech, C. ;VaIero Sarrión, A. . . , “PROJECTE DE MILLORA DE UATENCIÓ A PACIENTS AMB FERIDES CRÓNIQUES (FC) MI TJANQAN T CONSULTA TELEMA TICA AMB EXPERT”. Característiques definitories del projecte: OBJECTIUS MATERIAL I METODE Elaborar un document-guia de suport a la A partir d’una reunió de coordinació ICS- Ïasca ¿SSISÏGÑCIGI- Catalunya Central i Althaia-Cirurgia Facilitar el registre amb un informe pre— Vascular, s’acorda constituir una COmÍSSIÓ formatejat integrada per 4 professionals de Fundació Difondre I’eina mitjangant tallers AIÏhGÍG ¡ 4 de I’ CS- teoricopractics. En reunions mensuals es consensuen documents, estratégies de difusió i revisió RESULTATS TELECONSULTA de resultats per promoure millores. GÉNERE AMB” RESULTATS DEL PROJECTE LocAuTzAció W ïlaboracnó d un document guia s’ creació dm? pre-¡nforme I Peu/ Dit/ Taló I Cama/ Maléols INatja/ Sacre ¡Altres v/ Planificació per Iaïgitusiï projecte " = M40 ¡I . r I , s-u . _g_ ETIOLOGIA ¡:4 13 4: q: n42 n 5 N° CONSULTESIMES m ¡5

×