Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació PCC-MACA

1,441 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Presentació PCC-MACA

 1. 1. WORKSHOP PCC-MACA 13 maig 2013
 2. 2. El Pla de Salut 2011 - 2015 2.1 Implantar processos clínics integrat 2.2 Potenciar els programes de protecció, promoció i prevenció 2.3 Autoresponsabilització dels pacients i cuidadors i foment de l’autocura 2.4 Desenvolupar alternatives assistencials en un sistema integrat 2.5 Desplegar programes territorials d’atenció als pacients crònics complexes 2.6 Implantar programes d’ús racional del medicament PROGRAMA PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LA CRONICITAT
 3. 3. Entorn col·laboratiu - Processos Identificar • Població • Individu Avaluar Marcar • Territori • Professional • PCC • MACA Actuar • PIIC • RUTA
 4. 4. Entorn col·laboratiu - Actors Gestor/a del cas Centre d’atenció a l’usuari PADES Responsable del procés (Infermeria/Metge AP) Oficines tècniques ATDOM Família / Cuidador Urgències Soci Sanitari Metge especialista Rehabilitació Residències Pacient Treball social Direcció
 5. 5. Processos i Model Comú Nivell corporatiu: - Primer nivell d'agregació d’indicadors - KPIs corporatives Nivell territorial: - Anàlisi i monitoritzatge de les KPIs per centre, metge, pacient 5. Análisi de resultats globals Nivell corporatiu: - Definició criteris inclusió en gestió de casos - Definició dels dispositius Nivell territorial: - Coordinació entre tots els actors que intervenen en l’assistència del pacient - Assignació recursos a rol 5 4. Coordinació de dispositius 1. Estratificació /segmentació i Diagnòstic Nivell corporatiu: - Identificar als pacients similars per morbiditat i risc clínic. (Case Mix Departament Salut) - Segmentar i estratificar (CRGs/ Risc d’ingrés) Nivell territorial: - Utilització de la segmentació en anàlisi o programes locals 2. Pla d’atenció 3. Seguiment i reavaluació Nivell corporatiu: - Definició de les guies de pràctica clínica Nivell territorial: - Definició de la ruta assistencial - Assignació al pacient del pla terapèutic. - Incorporació en els diferents programes de salut Nivell corporatiu: - Indicadors de seguiment del pacient - Definició d’alertes i avisos Nivell territorial: - Seguiment del pla individualitzat del pacient. - Anàlisi evolució clínica del pacient - Gestió d’alertes i avisos
 6. 6. Model comú – Pacient Crònic Complex Procés d’ingrés i procés de pre-alt Gestió de cas – Unitats d’expertesa Sociosanitari Atenció pal·liativa Hospitalització Procés d’avaluació integral del pacient ACUT Valoració per treball social PCC/MACA Procés de derivacions Procés interconsultes Procés HDIA Pla de cures (integral) Visió 360 pacient Urgències Hospital Atenció Urgent Part transversal
 7. 7. Adaptació al territori - Rutes
 8. 8. 7/24 MODEL NO PRES 061 PCC/MACA SOCIO ACUT HD/HaD
 9. 9. Suport corporatiu emartinezmorales@gencat.cat gfigueiras@gencat.cat mrplanesas@gencat.cat ricard.armengol@gencat.cat jmartinezr@gencat.cat deadline 20/05/2013
 10. 10. Workshops 2013 1. Pla terapèutic 2. Alternatives hospitalització 3. 7/24 – Model no presencial

×