Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer per prevenir

417 views

Published on

Presentació d'introducció de la Jornada d'Ajuts a Menors per a la mobilització de pacients.
9 de desembre de 2015
Sala d'actes del Centre Corporatiu
Institut Català de la Salut

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer per prevenir

  1. 1. Àrea de Salut i Prevenció de Riscos Direcció de Recursos Humans
  2. 2. Institut Català de la Salut Miembros L’any 2014, els accidents per sobreesforços produïts entre els professionals de l’ICS han significat un 36% dels accidents amb baixa a la feina i constitueixen la forma més freqüent d’accident amb baixa, seguida pels accidents per caigudes que van representar un 17%. Situació actual. Lesions. • Els trastorns múscul-esquelètics (TME) Agència Europea per la SST són el problema de salut laboral més comú en l'Europa dels vint-i-set (EU-27), on el 25% dels treballadors europeus es queixen de dolors d'esquena. • Estudis realitzats a Europa i Amèrica del Nord mostren que el personal d'infermeria és un col·lectiu particularment afectat pel dolor d'esquena si es compara amb altres grups professionals o sectors d'activitat econòmica. Els auxiliars de clínica són el grup amb més alta prevalença, amb un risc de 2,2 vegades superior de patir lumbàlgia que la població general.
  3. 3. Institut Català de la Salut Situació actual. Dificultats organitzatives, equips, .. 3333
  4. 4. Institut Català de la Salut 44444444 Nivells d’ajuda. La implantació d’equips de treball que disminueixen el nombre de transferències manuals i/o l’esforç necessari per a la mobilització del pacient és l’element clau per a la prevenció de lesions osteomusculars del personal sanitari. Transferència per lliscament Aixecament Pacient autònom
  5. 5. Institut Català de la Salut Avaluació ergonòmica. MAPO (ISO/NP TR 12296 “Ergonomics -- Manual handling of people in the healthcare sector” 5555
  6. 6. Institut Català de la Salut Avaluació i mesures correctores. 6666
  7. 7. Institut Català de la Salut Utilització de les ajudes menors. 7777 • Es minimitza la fricció sota els punts de pressió protegint la pell i reduint el risc d'úlcera. • Els pacients poden aprofitar el seu grau de autonomia en col·laborar en les transferències • La mobilització es mes còmoda per al pacient. Avantatges per al pacient
  8. 8. Institut Català de la Salut Que materials ens trobarem a la jornada.. 8888

×