Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AHC. Regió sanitària de Lleida, Hospital Arnau de Vilanova

1,377 views

Published on

Alternatives a l’hospitalització convencional (AHC) Hospital Arnau de Vilanova. Marina Peirón.
Exposició dels diferents dispositius articulats des del HAV, considerats AHC.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AHC. Regió sanitària de Lleida, Hospital Arnau de Vilanova

 1. 1. Alternatives a l’hospitalització convencional. Regió sanitària Lleida 4 juliol 2013
 2. 2. Aternatives a l’hospitalització 1. 2. 3. 4. 5. C. CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL HOSPITAL DE DIA ESAD (Equip de suport a domicili) URPQ (Unitat de recepció quirúrgica) HEMODINÀMICA
 3. 3. Regió sanitària de lleida Realitat Lleida (mapa RSLl) 23 ABS 16 PACs 2 Hospitals 1 CUAP POBLACIÓ 4 PADES Envellida Dispersa Rural
 4. 4. PROVEIDORS SAP gacela Sap gacela 23 ABS HUAV CUAP PACS ECAP 1 ABS H STA MARIA sociosanitaris 1 únic servei urgències GERENT TERRITORIAL ÚNIC
 5. 5. els ots ri e t rito ió d ter rac del teg In eis erv s
 6. 6. Aternatives a l’hospitalització 1. 2. 3. 4. 5. C. CONTINUITAT ASSISTENCIAL HOSPITAL DE DIA ESAD URPQ HEMODINÀMICA
 7. 7. General Donar resposta territorial al pla de salut. Linia 2. Sistema més orientat als malats crònics. Desplegar programes territorials orientats als PCC. Específics Disminuir taxa d’urgències Disminuir ingressos evitables i reingressos de més de 30-60 dies. Metodologia Establir un model d’atenció integral, integrat i interdisciplinari, centrat en la persona i la seva família garantint l’accessibilitat i la continuïtat de cures. Reordenació dels recursos assistencials. Apropar atenció més complexa als primers nivells assistencials i al domicili OBJECTIUS
 8. 8. Model de continuïtat assistencial APCICA (Atenció al Pacient Crònic i Continuïtat Assistencial) Creació d’un programa d’atenció al malalt crònic per donar resposta territorial al pla de salut 2011-2015. Mitjançant la creació d’una unitat funcional interdisciplinària en coordinació entre els diferents nivells assitencials amb diferents tipus de continuïtat, tant informativa con de maneig de la malaltia.
 9. 9. FINALITAT Nou model d’atenció integral i integrat entre els diferents nivells assitencials amb tots els recursos existents al territori a través d’aliances estratègiques ● ● ● ● ● ● ● ● HOSPITAL PRIMÀRIA PADES UFISS Proveïdors de la regió SOCIOSANITARIS CUAP SEM...
 10. 10. Circuit alta hospitalària Estratificació a l’alta segons necessitat i intensitat de cures PREALT DE BAIXA COMPLEXITAT PREALT DE RISC
 11. 11. CONTINUÏTAT DE CURES (HUAV) PREALT DE BAIXA COMPLEXITAT 1.Cirurgia (60 llits): Lourdes Plaza 1.Traumatologia 2.Uro- (60 llits): Mónica Rodríguez nefro-vascular (30 llits): Elo Seto Les infermeres de continuïtat de cures d’aquestes unitats, realitzaran l’ informe prealt 24/48h abans alta. (prealt baixa complexitat). L’administrativa del servei programa visita a la infermera del seu centre d’atenció primària.
 12. 12. UCA (unitat de continuïtat assistencial) Ubicació física : Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lideratge infermer PREALT DE RISC CARTERA DE SERVEIS 1. 2. 3. 4. 5. UCA GESTIO DE CASOS PCC I MACA CONTINUÏTAT DE CURES ATENCIÓ A DOMICILI (ESAD-ATDOM) HOSPITAL DE DIA POLIVALENT URGÈNCIES 12
 13. 13. UCA (unitat de continuïtat assistencial) Ubicació física : Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lideratge infermer • 1 Gestora de casos hospitalària 1 gestora de casos hospitalària amb perfil primària 23 gestores a A.Primària • 1 metge MI referent d’hospital de dia polivalent • Treballadora social de l’HUAV • Administrativa • Dos metges i cinc DUIs assistencials a domicili. (ESAD) • Equip PADES.(reorientacióenvers el malat postagut.) • Equip UFISS • • 13
 14. 14. Àrees d’influència CUAP/ PACs SEM URGÈNCIES PADES UFISS GERIATRIA PAL·LIATIUS UCA Atenció Hospitalària RESIDÈNCIES Atenció Primària SOCIOSANITARIS
 15. 15. Gestió de casos: Gestió fluxes i recursos  Recerca proactiva de pacients urgències (sessió amb unitat geriatria) llistats ingressats dia abans  Es poden derivar de qualsevol servei de l’hospital o de primària 1. 2. Suport a la decisió clínica. Reaguditzacions HD Visita a domicili acompanyat d’una infermera clínica.  Valoració dels pacients a l’ ingrés (multidimensional i interdisciplinar)  Criteris d’ingrés 1. PCC i MACA (pacients mèdics) Suport a domicili (processos quirúrgics que finalitzen a domicili) 2.  Valoració de pacients a l’alta. Planificació alta / conciliació terapèutica/prealt de risc / ECAP  Decisions d’ ingrés, alta i destinació
 16. 16. Gestió de casos: Gestió fluxes i recursos Accessibilitat: Telèfon de contacte amb la unitat per a professionals sanitaris de tots els nivells implicats Dilluns a Divendres de 8 a 15h (inici) Objectiu: ampliació horari de 8 a 20h. Telèfon directe de contacte amb infermeria d’Atenció Primària per la continuïtat assistencial i pacients inclosos en programa PCC ÀMBIT TREBALL Centre Núm. Telèfon professional ABS PONTS 638 687 653 Carme Pinto ABS TÀRREGA 638 687 654 Imma Nadal ABS BALAGUER 638 687 650 Carmen Gomez ABS BELLPUIG 638 687 651 Nuria Serra ABS ALMENAR-ALFARRÀS 638 687 652 Eugenia Obis ABS ARTESA DE SEGRE 638 687 656 Pepita Estany ABS CERVERA 638 687 657 Núria Garcia ABS AGRAMUNT 638 687 655 Irene Sanmarti ABS MOLLERUSSA 638 687 658 Maricel Ortiz/ Alba ABS CAPPONT 638 687 659 Rebeca Rdz/Marisa Regany ABS SERÒS 638 687 660 M. Fe Quelle Alonso 638 687 661 Marina Rué ABS LA GRANADELLA 638 687 662 Xavier Asensio ABS RAMBLA FERRAN 638 687 663 Irene Gomez ABS BORDETA 607 071 264 Carme Monso CAP SANTA MARIA 638 687 672 Enrique Aparicio ABS BALÀFIA 638 687 666 Rosa Roure/MontseSole ABS EIXAMPLE 638 687 667 Mireia Ortiz ABS RONDA 638 687 668 Pilar Bosch/Conxita Vilaplana ABS BORGES BLANQUES 638 687 669 Meritxell Cunillera ABS ALMACELLES 638 687 670 Montse Zaballos ABS RURAL SUD 638 687 671 Montse Vidal ABS Lleida RURAL NORD 649929415 Blanca Manuel CUAP 973221516 ATENCIÓ PRIMARIA ABS ALCARRÀS URGÈNCIES
 17. 17. ALGORITME APCICA
 18. 18. Accions 2013: 1. Pla formatiu per al desenvolupament competencial ● ● ● ● ● Teràpia de pressió negativa Maneig de vies venoses perifèriques i centrals d’accés perifèric Nutrició enteral i dispositius Colostomies Drenatges 2. Revisió i estandarització de procediments i cures 3. Hem integrat estudiants d’infermeria tant a la UCA com a ESAD 4. Reunions periòdiques mensuals 5. Casos clínics (SKYPE) 6. Inclusió en circuit de GSS i sociosanitaris 7. Pla de formació personal sanitari de residències
 19. 19. Aternatives a l’hospitalització 1. 2. 3. 4. 5. C. CONTINUITAT ASSISTENCIAL HOSPITAL DE DIA ESAD URPQ HEMODINÀMICA
 20. 20. Alternatives a l’hospitalització Tractaments hospitalaris: Hospital de dia Nefrologia Reumatologia Oftalmologia Transfusions Paracentesis (urg) Circuits prepost : Broncoscòpies Creps TAC PAAF Radiofreqüència Clínica del dolor … PCC Valoració Estabilització Proves complementàries de baixa complexitat
 21. 21. Atenció intermèdia a Hospital de Dia  Criteris   inclusió: ●Pacients identificats com a PCC amb agudització i/o dificultat de maneig i/o amb tractaments específics. Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 16h Cartera de serveis: ●Atenció limitada en el temps per a estabilització i/o administració de tractaments específics. Amb previsió de retorn durant el dia al seu domicili per a seguiment des de AP i/o altre recurs intermig, evitant el pas per urgències. ●Fora d'aquest horari, es manté la cartera de serveis mitjançant el servei d'urgències: •Contacte directe del professional d'AP/CUAP/PACs amb el metge de guàrdia nivell 1 per informar del motiu de derivació. •Un cop valorat i estabilitzat, es derivarà de nou al seu domicili i en el cas de necessitar seguiment en les properes 24h, es contactarà i s'agendarà domicili als equips responsables segons destí i horari (CUAP/PACs/PADES) Telèfon Contacte amb la UCA: 973705269 Horari de contacte extern: De dilluns a divendres de 8h-15.30h Telèfon ESAD 8-21h de dilluns a divendres
 22. 22. Alternatives a l’hospitalització Hospital de dia 1 metge MI (referent) 8 – 17h 2 DUI en torn de matí 1 DUI en torn de tarda (proposta d’ampliació)
 23. 23. HdD POLIVALENT TOTAL PRESTACIONS
 24. 24. HdD POLIVALENT  RELACIONADES AMB UCA ● ● ● ● Paracentesis evaquadores. Transfusions. TTO ev. Valoracions MCC. Urgències → Sessions i contacte UCA. ABS → Contacte UCA. ESAD → Programació directa UCA.
 25. 25. Aternatives a l’hospitalització 1. 2. 3. 4. 5. C. CONTINUITAT ASSISTENCIAL HOSPITAL DE DIA ESAD URPQ HEMODINÀMICA
 26. 26. Alternatives a l’hospitalització ESAD (HODO) (Equip de suport a domicili) isocrona de 15Km     1 facultatiu metge (MI) 1 facultatiu metge amb perfil subaguts a domicili i doble perfil hospitalari i primarista 2 dui (matí) + 1 dui (AP)1 juny 2 dui (tarda) Referent mèdic cirurgia Referent mèdic vascular Referent mèdic traumatologia 9 – 21h de Dilluns a --diumenge
 27. 27. Alternatives a l’hospitalització ESAD (HODO) Propostes de futur 1. Ampliació a altres serveis quirúrgics 2. Disminució llits hospitalització 3. Ampliació a serveis mèdics
 28. 28. Equip de suport a domicili 30
 29. 29. PROCEDÈNCIA INGRESSOS GEN FEB MAR ABR Realitzat a la data TOTAL INGRESSOS 86 81 93 79 339 51 53 67 49 220 17 19 23 14 73 1 4 3 8 1 1 Procedència hospitalització Medicina Interna Pneumologia Endocrí Neurologia 1 Digestiu 1 1 1 2 Nefrologia Urologia 2 2 2 2 Cirurgia 26 27 31 25 109 Cirurgia vascular 8 4 3 3 18 Obstetrícia 1 Traumatologia 1 3 3 Procedència CMA 1 5 1 1 8 Procedència HODO* 2 1 4 4 11 Procedència Urgències 19 13 9 14 55 Procedència externa 13 9 12 11 45 * tenen un episodi recent anterior d'Hospitalització a domicili
 30. 30. ESAD / HODO PROCEDÈNCIA EXTERNA
 31. 31. ESAD / HODO TIPUS D'ALTA GEN FEB MAR ABR Realitzat a la data DOMICILI 63 78 89 74 304 AGUTS/PSIQUIÀTRIC 3 3 3 8 17 EXITUS 1 VOLUNTÀRIA TOTAL 1 1 67 82 1 2 93 18 DERIVACIONS A PADES 82 324
 32. 32. Aternatives a l’hospitalització 1. 2. 3. 4. 5. C. CONTINUITAT ASSISTENCIAL HOSPITAL DE DIA ESAD URPQ HEMODINÀMICA
 33. 33. Unitat de recepció de pacients quirúrgics Inici febrer 2009 Recursos humans DUI 1 (7h a 14.30) 1 reforç quiròfan 7-8.15h 1 (7.30 a 15h) 1 (10 a 17.30h) 8 boxes TGM cures auxiliars d’infermeria 1 (7 a 14.30) 1 aux reforç quiròfan 14.30-17h Referent mèdic servei anestèsia localitzat reanimació quiròfan programats
 34. 34. URPQ OBJECTIUS ESTRATÈGICS   Millorar  la  receptivitat  del  pacient,  aconseguint  una  sola  porta  d’entrada  per a tots aquells pacients quirúrgics que necessitin un ingrés programat i  aprofitar aquest espai com integració de circuit d’entrada i alta de tots els  pacients  de CMA i CMM , simplificant els circuits, disminuint pèrdues de  temps i millorant la informació.   Ser  una  alternativa  a  la  hospitalització  convencional:  millorant  de  forma  eficient  la  prestació  de  serveis,  evitant  estades  innecessàries  a  l’hospital,  permetent una millor gestió dels llits i facilitant l’estada del malalt  al seu  domicili al reduir la distorsió que suposa per al malat i família el romandre  ingressat en un centre hospitalari. 37
 35. 35. Circuïts pacients quirúrgics programats IQ AMBULANT IQ CMA IQ PSIP U.R.P.Q. PREPARACIÓ IQ IQ INGRÉS PREVI U. HOSPITALITZACIÓ QUIRÓFAN SALA DE DESPERTAR U.R.P.Q ALTA DOMICILI - UNITAT HOSPITLITZ. - UCI TRUCADA INFERMERA U.R.P.Q. SEGUIMENT 24 HORES DESPRES IQ
 36. 36. Aternatives a l’hospitalització 1. 2. 3. 4. 5. C. CONTINUITAT ASSISTENCIAL  HOSPITAL DE DIA ESAD URPQ HEMODINÀMICA
 37. 37. Hemodinàmica 4 butaques 1 dui   Preparació el mateix dia Control post intervenció de cateterismes no invasius, recanvi marcapàs, estudis electrofisiologics i cardiversions Quatre casos en torn de mati
 38. 38. LÍNIES DE MILLORA 1. Garantir 7x24 Incorporar  el  nivell I del  servei d’urgències  de l’hospital
 39. 39. Atenció al pacient crònic a Urgències  Aproximadament unos 30.000 malalts ingressen de manera urgent dos o més cops  l’any.  Les malaties cròniques estan molt associades a la probabilitat d’ingressos  hospitalaris urgents i en general a un major us de recursos sanitaris OBJECTIU     Transformar el model d’ atenció a urgèncias per donar respostes més  adients a les demandes de l’atenció immediata Reduir un 10% la frecuentació a les urgències hospitàlaries dirigint les demandes d’ atenció, a nivells més adequats i reduint la variabilitat en l’ús dels sisitemes sanitaris  Reordenar territorialment els  serveis d’atenció urgent (ubicació i nivells de  complexitat) Utilització d’ alternatives a l’ hospitalización convencional per a  PCC Y MACA .  Intervenció directa  PROACTIVA sobre PCC/MACA detectats a Urgències  43
 40. 40. Atenció al pacient crònic a Urgències Execució Treball en equip: Gestora de casos integrada a Urgències Detecció PCC y MACA des de primaria: Utilitat de TICs . Derivació ESAD/  Hospital de dia  Treball 7x24: Possibilitat de valoració sense utilitzar “recurs ingres “. Contacte  permanent entre AP-UCIAS-ESAD 44
 41. 41. LÍNIES DE MILLORA 2. Aliances estratègiques al territori 3. Ampliar isocrona ESAD 4. Augmentar la cartera de serveis 5. Millorar dels sistemes de comunicació (compartir informació.)
 42. 42. LÍNIES DE MILLORA 6. Ampliació cartera de serveis del Hospital  de  dia:  aguditzacions,  tractaments  ambulatoris, estabilitzacions,... 7. Seguiment telefònic en coordinació amb  el 061 en pacients de risc amb dificultat  d’adherència  al  tractament.  Suport  per  al  seguiment  del  pacient  a  domicili  d’altres serveis: APCICA, PADES 8. Pla  de  Treball  consensuat  i  compartit  amb  tots  els  dispositius,  a  l’hora  de  presa de decisions.
 43. 43. GRÀCIES

×