AHC. Hospital Joan XXIII

917 views

Published on

Alternatives a l’hospitalització convencional (AHC) Hospital Joan XXIII. Dolça Cortasa.
Exposició dels diferents dispositius articulats des del HJXXIII, considerats AHC.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AHC. Hospital Joan XXIII

 1. 1. ICS Camp de Tarragona Alternatives d’hospitalització convencional ICS Camp de Tarragona
 2. 2. Alternatives hospitalització. Hj23 • • • • • • Unitat Subaguts Sociosanitari Francolí (GIPSS) Unitat Cures Pal·liatives Sociosanitari Francolí Coordinació AP i servei Urgències Hj23 amb PADES Hospitalització a domicili Hospital de dia HJ23 Revisió diària dels ingressos urgents sol·licitats i derivació al recurs més adequat • Consulta Unitat Diagnòstic Ràpid ICS Camp de Tarragona
 3. 3. Altres mesures que suposen estalvi estades hospitalàries • • • • • Unitat de Postaguts Sociosanitari Francolí Unitat d’acollida prequirúrgica Unitat curta estada quirúrgica Unitat curta estada mèdica i Hospital de dia Hospitalització a domicili ICS Camp de Tarragona
 4. 4. Recursos disponibles: 156 llits totals (CV LLE CP subaguts) Unitat Cures Pal.liatives 20 llits Any 2013 15 llits Subaguts (concertats com Convalescència) Proposta juliol 2013 - subaguts 25 llits - postaguts 15 llits ICS Camp de Tarragona
 5. 5. Unitats subaguts i postaguts Hospital Sociosanitari Francolí ICS Camp de Tarragona
 6. 6. a) Unitats de subaguts: Pot ser una alternativa a l’hospitalització convencional, amb plans terapèutics interdisciplinaris a les complexes necessitats que tenen els pacients amb malalties cròniques. l’hospitalització es fa en lloc de l’hospitalització d’aguts. b) Unitats de postaguts: Les persones que necessiten hospitalització per rehabilitació intensiva en règim d’internament (COT, ICTUS amb bon pronòstic funcional), continuació de tractaments mèdics (MPOC, ICC). l’hospitalització es fa immediatament després de l’hospitalització d’aguts. ICS Camp de Tarragona
 7. 7.  Pacient d’edat avançada (> 65 a), fràgil o geriàtric, amb una malaltia aguda o crònica evolucionada (agudessa baixa o moderada) amb necessitat de tractaments continuats.  Processos intercurrents (generalment infecciosos) en pacients pluripatològics i/o amb deteriorament funcional.  La malaltia ha d’estar clarament diagnosticada RECUPERABLE), i sense necessitat d’alta tecnologia. (POTENCIALMENT  Els pacients han d’estar hemodinàmicament estables per dur a terme l’ingrés UFSA i/o UFPA  Valoració prèvia (àgil y precoç) per professionals capacitats, marcant clarament els objectius del tractament. ICS Camp de Tarragona
 8. 8. El pacient subagut procedeix d’urgències HJ23 o de les 9 ABS de l’ICS El pacient postagut procedeix d’hospitalització Hj23 ICS Camp de Tarragona
 9. 9. i. Equip interdisciplinar amb dotació i capacitació de personal necessari per atendre les càrregues assistencials derivades ii. Disponibilitat d’oxigenoteràpia, teràpia intravenosa i accés a transfusions de manera programada. iii. Capacitat de realitzar rehabilitació FUNCIONAL REVERSIBLE). intensiva (DETERIORAMENT iv. Possibilitat de tenir circuits per: anàlisis de sang/orina, GSA, ECG, radiologia urgent i programada v. Accés a altres proves programades: TAC, RMN. vi. Possibilitat d’interconsultes a altres especialistes de manera àgil. vii. Planificació a l’alta de seguiment domiciliari i/o control ambulatori / hospitalització a domicili. viii. Accessibilitat a l’hospital d’aguts de referència: accés ràpid a Urgències. ICS Camp de Tarragona
 10. 10. PATOLOGIA RESPIRATÒRIA : - EPOC aguditzada lleu o moderada (no necessitat de VMNI, no en fase terminal) - Bronquitis aguda - Asma bronquial exacerbat - Pneumònia no complicada - Broncoaspiració - Infecció respiratòria PATOLOGIA CARDÍACA : - Insuficiència cardíaca crònica descompensada (no necessitat de telemetria, no en fase terminal) PATOLOGIA NEFROUROLÒGICA : - Infecció del tracte urinari inferior - Pielonefritis no complicada (no obstructiva) - Insuficiència renal aguda prerrenal (no alteracions electrolítiques greus) PATOLOGIA DE LA PELL : - Cel·lulitis no complicada ICS Camp de Tarragona
 11. 11. DESORDES HIDROELECTROLÍTICS I METABÒLICS: - Deshidratació - Gastroenteritis aguda - Rabdomiolisis (en fase de resolució) - Descompensació diabètica simple (no cetòsica) PATOLOGIA NEUROLÒGICA -Ictus amb bon pronòstic TRAUMATOLOGIA: -Fractura i Pròtesi de Maluc -Pròtesi de Genoll -Fractures vertebrals, fractures rama pubis, ingressos per a tractament clínica del dolor CIRURGIA -Vascular -Digestiva ICS Camp de Tarragona
 12. 12. •Pacient d’edat avançada •Pacient amb malalties cròniques i pluripatologia •Nova malaltia o exacerbació de la malaltia de base. •Pacients diagnosticats amb tractament iniciat i estables clínicament. ICS Camp de Tarragona
 13. 13. Dies laborables: De 8-9h: • els metges de subaguts (SA) s’informen dels llits disponibles per ingressar SA. • passen per Urgències de l’HJ23 a valorar els pacients candidats a ingrés de subagut. Els metges d’urgències fan interconsulta via SAP a subaguts. De 9-12h : si sorgeix un candidat a ingrés SA, el metge d’Urgències de HJ23 trucarà al metge de SA de guàrdia A partir de les 12h: l’Hospital SS Francolí disposarà dels llits per ingressar altres pacients. Objectiu: ingressos a subaguts abans de les 12h. ICS Camp de Tarragona
 14. 14. Dissabtes : 8h el metge de guàrdia HFrancolí s’informa de la disponibilitat de llits. 8-9h: els metges de guàrdia H.Francolí acudeix a Urgències a valorar els pacients amb criteri d’ingrés de SA prèviament seleccionats pels metges de guàrdia d’urgències torn de nit. 9h el metge de guàrdia de l’HFrancolí comunica a Admissions els pacients que ingressaran aquell dia. De 9-10 h : es farà el trasllat a l’H. Francolí ICS Camp de Tarragona
 15. 15. Els ingressos dels pacients amb criteri de postagut es realitzaran en dies laborables a través de la UFISS de Geriatria i segons els protocols acordats amb els diferents serveis. La UFISS te accés al SAP i pot revisar els ingressos urgents candidats a passar a postaguts Els pacients amb criteri de SA o PA i CCPP tenen prioritat d’ingrés a l’Hospital Sociosanitari Francolí respecte a la resta ICS Camp de Tarragona
 16. 16.  Nombre ingressos (5 mesos) : 158  Nombre ingressos/setmana : 7.9  M/F : 68/90 Edat mitjana: 82 anys  Estada mitjana: 12 dies Destí a l'alta Domicilio Otra unidad HSSF (Convalescencia o curas paliativas) Hospital agudos HJ23 10% 3% 87% ICS Camp de Tarragona
 17. 17. Unitat cures pal·liatives Sociosanitari Francolí Ubicació: Sociosanitari Francolí 20 llits Circuit d’ingrés: • • • • Sol·licitud de l’especialista HJ23 (via SAP) d’interconsulta UFISS Cures Pal.liatives UFISS CP valora al malalt el mateix dia Si te criteri:  Si el pacient està a urgències es trasllada el mateix dia a la unitat de cures pal.liatives H. Francolí  Si el pacient està hospitalitzat es trasllada en 24h l’ ingrès a CP te prioritat davant altres patologies Activitat gener-juny 2013:  16 malalts derivats des d’urgències (0,7 setmanals)  60 malalts derivats des d’hospitalització (2,5 setmanals) ICS Camp de Tarragona
 18. 18. PADES Ubicació: Sociosanitari Francolí Recursos: 2 PADES Circuit per a sol·licitar ingrés a PADES: - Sol·licitud des de: AP i HJ23 - HJ23: • PADES valora al malalt el mateix dia • Si te criteri:  Si el pacient està al servei d’urgències es trasllada el mateix dia al domicili pel seguiment des del PADES  Si el pacient està hospitalitzat també es fa el seguiment des del PADES ICS Camp de Tarragona
 19. 19. ICS Camp de Tarragona Hospitalització a domicili ICS Camp de Tarragona
 20. 20. Hospitalització a domicili Concepte És una alternativa a l’hospitalització convencional que consisteix en donar assistència de rang hospitalari amb la millor alternativa terapèutica, al domicili del pacient. L’HOSPITAL A CASA ICS Camp de Tarragona
 21. 21. Hospitalització a domicili Patrons d’intervenció en atenció domiciliaria Intervenció Baixa Aguda ProgramacióDuració Resposta Alta Hospitalització a Domicili Atenció Continuada Crònica Intensitat - Complexitat PADES ATDOM ICS Camp de Tarragona
 22. 22. Hospitalització a domicili Avantatges i inconvenients  Per al pacient  Per a la família  Per l’hospital  Pel sistema sanitari ICS Camp de Tarragona
 23. 23. Hospitalització a domicili Criteris d’admissió        diagnòstic de certesa estabilitat clínica decisió mèdica no es preveu complicacions a curt termini cuidador capacitat vivenda en condicions sòcio-sanitàries acceptables acceptació del pacient i la família ICS Camp de Tarragona
 24. 24. Hospitalització a domicili Procedència dels pacients Unitat subaguts / Unitat curta estada mèdica Atenció Primària Consultes Externes Unitat d’Hospitalització a Domicili Serveis Hospitalaris Urgències Hospitalàries ICS Camp de Tarragona
 25. 25. Hospitalització a domicili Cartera de serveis  Processos ●Mèdics ●Quirúrgics  Procediments ●Monitorització i control ●Diagnòstics ●Terapèutics ●Avaluació i educació sanitària ICS Camp de Tarragona
 26. 26. Hospitalització a domicili Procediments diagnòstics • Laboratori: hematologia, bioquímica, nivells farmacològics, microbiologia, citologia... • Estudis i controls radiològics (coordinació i trasllat) • Estudis endoscòpics • Programes de diagnòstic ràpid ICS Camp de Tarragona
 27. 27. Hospitalització a domicili Procediments terapèutics • • • • • • • • Teràpia antimicrobiana domiciliaria endovenosa (TADE) Paracentesi terapèutiques Transfusions Nutrició artificial Analgèsia en perfussió ev per CMA Desbridaments quirúrgics Teràpia VAC Control de drenatges ICS Camp de Tarragona
 28. 28. Hospitalització a domicili. Processos mèdics ●Malalties pneumològiques • MPOC, bronquiectasis, broncopaties agudes, asma, TBC pulmonar ●Patologia infecciosa • pneumònies, pielonefritis, cel·lulitis, GEA, abscessos (hepàtics, pulmonars, cerebrals), osteomielitis, artritis, inf eccions a la SIDA, prostatitis, endocarditis, neutropènia febril… ●Malalties cardiovasculars • insuficiència cardíaca, pericarditis ●Patologia hepato-digestiva • descompensació ascítica, Crohn, ... ICS Camp de Tarragona
 29. 29. Hospitalització a domicili Cirurgia convencional • Cirurgia general: – Control post-quirúrgic: càncer de colon, d’estómac ... – Dehiscències de ferida quirúrgica … – Diverticulitis, plastró apendicular, colangitis, colecistitis … • Cirurgia vascular – Control post-quirúrgic de by-pass, amputacions, varius … – Trombosi venosa profunda, úlceres vasculars • Traumatologia – Control post-quirúrgic de fractures, PTG , PTM – Osteomielitis, artritis sèptica, miositis… • Toco-ginecologia: cesària 48h, parts 24h (pla pilot) • histerectomia, laparoscòpia, mastectomties • Urologia: prostatectomia, nefrectomia, uropatia obstructiva … ICS Camp de Tarragona
 30. 30. Hospitalització a domicili Diverticulitis aguda Algoritme de tractament TAC ABDOMINAL DIVERTICULITIS AGUDA SEVERA PNEUMOPERITONI ABSCES OBSTRUCCIO PERITONITIS DIVERTICULITIS AGUDA MODERADA ENGRUIXIMENT PARET INFLAMACIO GREIX NO SIRS ASA I-II < 80 ANYS BON ESTAT GENERAL TOLERANCIA ORAL ENTORN FAMILAR ADEQUAT NO INGRES HOSPITALARI ANTIBIOTERAPIA SEGONS PROTOCOL SI HOSPITALITZACIO A DOMICILI Tolerància dieta oral progressiva Ertapenem 1 g/24 hores Analgèsia Profilaxis TVP ICS Camp de Tarragona
 31. 31. Hospitalització a domicili. Activitat 2013:d + 20.45% altes 2013/2012. Gener 2013 ingressos des d'urgències total ingressos % ingressos des d'urgències 23 76 30% Febrer 2013 24 94 26% Maç 2013 Abril 2013 22 99 22% Maig 2013 20 94 21% Juny 2013 22 114 19% Total 2013 16 113 14% 127 590 22% ICS Camp de Tarragona 35
 32. 32. ICS Camp de Tarragona UNITAT DE CURTA ESTADA MÈDICA I HOSPITAL DE DIA ICS Camp de Tarragona
 33. 33. Unitat de Curta estada mèdica i H. Dia    És una alternativa a l’hospitalització convencional És una unitat dins de la planta de M. Interna però en funcionament independent (personal i recursos). Objectiu: ● Millorar eficiència ingressos mèdics que no requereixen estades prolongades i amb patologies cròniques aguditzades, que necessiten més de 24h de tractament i observació. ● Descongestionar àrea urgències ● Promoure dinàmiques de treball conjuntes entre els serveis: medicina interna, urgències, hospitaltizació domiciliària, subaguts ICS Camp de Tarragona
 34. 34. Unitat curta estada mèdica i H. Dia  Recursos: ● 10 llits: 24 hores dia tota la setmana ● 4 boxos d’hospital de dia. Horari matí i tarda ● 1 metge internista, 1 resident i personal d’infermeria contacte amb infermera enllaç ICS Camp de Tarragona 38
 35. 35. Unitat de Curta estada mèdica i H. Dia DEFINICIÓ:  Patologies ingrés: ● ● ● ● ● ● ● ● ● MPOC lleu-moderta ICC amb descompensació aguda Infecció respiratòria /asma bronquial /broncoespasme Pneumònia no complicada Infeccions uriniàries/pielonefritis no complciades Descompensació hiperglucèmica / descompensació hiperosmolar Anemia ja diagnosticada, complicada GE aguda Deshidratació / Insuficència renal prerenal / síndrome febril agudt de presumible etiologia viral ● Cel.lulitis no complicada ICS Camp de Tarragona
 36. 36. Unitat de Curta estada mèdica i H. Dia DEFINICIÓ: Criteris ingrés:  Bona selecció dels malalts, perfil clínic ben definit i realitzada per l’equip de la unitat Correcta informació a pacients i familiars de les característiques i els objectius de l’ingrés a la UCEM ● ● ● ● ● ● Malalt agut de baixa complexitat Ja diagnosticat al Servei d’urgències Pacients que necessiten poques proves (la majoria ja fetes a urgències) Malalt crònic descompensat en que es preveu una ràpida estabilització Possible alta posterior a hospitalització a domicili No problemes per alta posterior ICS Camp de Tarragona
 37. 37. Unitat de Curta estada mèdica i H. Dia  Criteris exclusió: ● Pacients sense orientació diagnòstica clara ● Pacients que requereixen aïllament ● Inestabilitat hemodinàmica  Procedència: Servei d’urgències i Atenció Primària  Indicadors de funcionament i qualitat: ● ● ● ● Estada mitjana < 5 dies Altes derivades a hospitalització convencional < 20% Nombre altes /dia = 30% de la unitat Nombre reingressos 48h < 5% ICS Camp de Tarragona 41
 38. 38. Unitat curta estada mèdica Resultats. Inici funcionament març 2013 Altes: ● Abril 52 altes, EM 4.84 ● Maig 52 altes, EM 3.93 ● Juny 28 altes, EM 4.34 Gener 2013 Altes UCEM Febrer 2013 Estada Altes Març 2013 Estada Altes Estada 1-26 Abril 2013 Altes Estada 0 0 0 0 18 4,28 47 4,84 resta m.interna 163 10,04 133 9,95 130 9,4 99 9,42 total m. Interna 163 10,04 133 9,95 148 8,84 146 8,15 ICS Camp de Tarragona 42
 39. 39. H. Dia   Horari funcionament: matí i tarda de dilluns a divendres Procedència: Servei d’urgències, Atenció Primària, unitat curta estada mèdica o subaguts  Circuit d’ingrés: ● Des de primària: via referents de cronicitat (Tarragona ciutat i Barris). S’accepta ingrés el mateix dia si és abans de les 10h. Preferent la petició el dia abans. ● Des de la resta: via directa telefònica pels diferents interlocutors ICS Camp de Tarragona 43
 40. 40. REVISIÓ DIÀRIA DELS INGRESSOS URGENTS: DEFINICIÓ: Diàriament a les 8h es fa una valoració dels pacients que hi ha urgències pendent ingrés per revisar quin és el recurs més adequat i derivar-lo correctament  Equip valorador: Metge responsable subaguts Metge responsable UCEM Metge hospitalització a domicili Cap d’urgències HJ23 Derivacions des del servei d’urgències: ● 2 ingressos diaris a subaguts dies laborables (30 ingressos mensuals) ● 1,6 ingressos diaris a UCEM tots els dies de la setmana (50 ingressos mensuals) ● 1 ingrés diari a hospitalització a domicili (23 ingressos mensuals) ● 1 ingrés setmanal a cures pal.liatives ICS Camp de Tarragona
 41. 41. ICS Camp de Tarragona UNITAT DE CURTA ESTADA QUIRÚRGICA HJ23 (UCE) ICS Camp de Tarragona
 42. 42. Unitat curta estada quirúrgica DEFINICIÓ:  Àrea d’hospitalització on ingressen els malalts quirúrgics programats que tenen una estada hospitalària prevista inferior a 72 hores ICS Camp de Tarragona
 43. 43. UCE quirúrgica. Normativa de funcionament      Dotació: 12 llits dins d’una planta d’hospitalització Horari: obertura dilluns 8h i tancament divendres 15h Sols poden ingressar a la unitat els pacients amb estada prevista inferior a 72 hores L’alta amb informe donat serà sempre abans de les 9,30 hores del matí En cas de que hi hagi alguna incidència mèdica i el malalts no pugui ser donat d’alta dins del temps preestablert, es farà un trasllat hospitalari intern ICS Camp de Tarragona
 44. 44. UCE quirúrgica. Normativa de funcionament     Sortirà de la UCE aquell pacient que presenti un procés agut no previst dins el seu postoperatori, traslladant-se a la unitat d’hospitalització corresponent Els llits de la UCE no poden ocupar-se per malalts que no siguin d’UCE Els pacients que requereixin al alta transport sanitari no seran candidats a UCE És molt important avisar al malalt i família que l’alta mèdica serà donada a les 9 del matí i que hauran d’abandonar l’habitació abans de les 10 hores. ICS Camp de Tarragona
 45. 45. UCE quirúrgica. Cirguit ingrés i alta ADMISSIONS 7’30-7’45 hores UNITAT D’ACOLLIDA QUIRÒFAN UCE DOMICILI ICS Camp de Tarragona
 46. 46. Unitat de curta estada quirúrgica PROCEDIMENTS D’UROLOGIA       RTU vesical Ureteroscòpia RTU prostàtica Nefrectomies laparoscòpiques Prostatectomia radical Posada/retirada programada de doble J ICS Camp de Tarragona
 47. 47. Unitat de curta estada quirúrgica PROCEDIMENTS DE NEUROCIRURGIA      Hernies discals cervicals i lumbars Hidrocefàlia ( col·locació vàlvula de drenatge) Rizòlisis o radiofreqüència del Gangli de Gasser Cranioplàsties Biòpsies cerebrals ICS Camp de Tarragona
 48. 48. Unitat de curta estada quirúrgica PROCEDIMENTS TRAUMATOLOGIADE COT:       Artroscòpia de genoll: 1-2 dies Artroscòpia de canell: 1 dia Artroscòpia d’espatlla: 1-2 dies Artrotomia de genoll: 2 dies Hallus Valgus: 1 dia Retirada de material d’osteosíntesi: 1 dia ICS Camp de Tarragona
 49. 49. Activitat UCE vs total ingressos programats gen-juny 2013 Servei Mèdics Totla ingressos programats Altes UCE % 546 84 15,4% 115 0 0,0% 2 0 0,0% 133 70 52,6% HEMATOLOGIA CLÍNICA 69 0 0,0% MEDICINA INTERNA 45 0 0,0% NEFROLOGIA 71 10 14,1% NEUROLOGIA 11 0 0,0% PNEUMOLOGIA 28 4 14,3% PSIQUIATRIA 34 0 0,0% CARDIOLOGIA ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ GASTROENTEROLOGIA- AP DIGESTIU ICS Camp de Tarragona 53
 50. 50. Activitat UCE vs total ingressos programats gen-juny 2013 Servei Quirúrgics Totla ingressos programats Altes UCE % 1.718 591 34,4% CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA 411 156 38,0% CIRURGIA ORAL I MÀXIL·LOFACIAL 129 42 32,6% 68 13 19,1% 174 53 30,5% NEUROCIRURGIA 78 27 34,6% OFTALMOLOGIA 15 2 13,3% OTORRINOLARINGOLOGIA 145 73 50,3% UROLOGIA 207 143 69,1% CIRURGIA ORT I TRAUMATOLOGIA 324 46 14,2% GINECOLOGIA 167 36 21,6% 2.482 675 27,2% CIRURGIA TORÀCICA ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR Totals ICS Camp de Tarragona 54
 51. 51. ICS Camp de Tarragona UNITAT D’ACOLLIDA PREQUIRÚRGICA (UAP) 2012 ICS Camp de Tarragona
 52. 52. Unitat d’acollida prequirúrgica INTRODUCCIÓ La Unitat d’Acollida Prequirúrgica (UAP) inicia el seu funcionament al novembre del 2010 amb l’objectiu d’ingressar els pacients a l’hospital el mateix dia de la intervenció quirúrgica (IQ), i realitzar la preparació adient a cada intervenció i pacient. ICS Camp de Tarragona
 53. 53. Unitat d’acollida prequirúrgica Avantatges:   Disminueix el temps de l’estada de l’episodi d’hospitalització. Intenta augmentar al comoditat del pacient, evitant l’ingrés del dia anterior a la intervenció ICS Camp de Tarragona
 54. 54. Unitat d’acollida prequirúrgica ACTIVITATS DE LA UNITAT  Acollir el pacient i/o la família i donar la informació de la Unitat.  Entrevistar el pacient i/o família per confirmar una correcta preparació prequirúrgica: dejú, al·lèrgies, antecedents i medicació (corticoides, antidiabètics, antihipertensius, anticoagulants,...). Aplicació dels protocols.  Rasurat,dutxa i antisèptic bucal,presa de constants  Segons prescripció del servei d’anestèsia o especialitat corresponent: posar via perifèrica, extracció d’analítiques, proves creuades , ECG, Rx i/o medicació. ICS Camp de Tarragona
 55. 55. Unitat d’acollida prequirúrgica. Circuit ingrés ICS Camp de Tarragona
 56. 56. Unitat d’acollida prequirúrgica ACTIVITATS DE TASQUES 2102 39,50% P. CR UADE E S 26,77% 50,29% VIE PE IF R S R È IQUE S ANAL ISIS SANG E CG R X ME DICACIÓ 33,43% 8,60% 6,58% 2012 2011 2,27% 2,46% 0,19% 2,68% 27,51% 17,15% ICS Camp de Tarragona
 57. 57. Unitat d’acollida prequirúrgica. Activitat 2012    Durant l’any 2012 van ingressar a la UAP 2068 pacients. L’edat mitja al 2012 va ser de 59 anys. Per sexe, el 54% van ser homes i el 45,98% dones. SEXE 45,98% 2012 54,01% ANY 44,28% 2011 0,00% 55,72% 10,00% 20,00% 30,00% HOME S 40,00% 50,00% 60,00% DONE S ICS Camp de Tarragona
 58. 58. Unitat d’acollida prequirúrgica INGRESSOS SEGONS ESPECIALITAT Especialitats NFR CARDIO GINE ACV CGD CMF COT CPE CTO GAS HEMATO NML NRC NRL OFT ORL URO 0,00% 0,38% 0,19% 10,25% 3,14% 313 15,14% 24,43% 7,74% 443 8,36% 5,22% 0,72% 0,04% 0,24% 5,70% 0,04% 0,96% 5,22% 15,14% 313 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% Percentatge 2012 ICS Camp de Tarragona
 59. 59. Unitat d’acollida prequirúrgica Incidències que van motivar la suspensió de la IQ   Al any 2011 a 41 pacients se’ls va suspendre la IQ (2,96%).  Suspensió per problemes de quiròfan 29  Suspensió per causa del pacient 14  Suspensió per altres motius 1 Al any 2012 a 73 pacients se’ls va suspendre la IQ (3,52%).  Suspensió per problemes de quiròfan 51  Suspensió per causa del pacient 21  Suspensió per altres motius 1 ICS Camp de Tarragona
 60. 60. ICS Camp de Tarragona Consulta UNITAT DE DIAGNÒSTIC RÀPID ICS Camp de Tarragona
 61. 61. Consulta Unitat Diagnòstic Ràpid Objectiu: Estudi diagnòstic ràpid de pacients amb símptomes/signes suggestius de malaltia greu, que per la seva situació clínica no requereixen atenció urgent immediata ni hospitalització Condicions:  Pacient autònom ICS Camp de Tarragona 65
 62. 62. Consulta Unitat Diagnòstic Ràpid Motius de derivació a UDR  Adenopatia sense causa justificada  Sospita de tumoració (excepte les que ja tenen un circuit propi)  Síndrome tòxica  Síndrome febril perllongat  Altres símptomes inespecífiques: Alteracions analítiques i/o radiogràfiques que puguin reflectir gravetat, esplenomegàlia, masses, etc... ICS Camp de Tarragona 66
 63. 63. Consulta Unitat Diagnòstic Ràpid  Procedència ● Servei d’urgències: fins ara ● A partir 1/7/2012 derivació des de ABSs: • Via correu electrònic amb una breu història clínica del pacient i de les proves realitzades ICS Camp de Tarragona 67
 64. 64. Unitat Diagnòstic Ràpid JOAN XXIII  Inici: 1-11-2011  30/04/2013 (110 dies de visita)  Visitats 123 pacients  220 visites altres primaria urgencias ICS Camp de Tarragona 68
 65. 65. Unitat Diagnòstic Ràpid JOAN XXIII Motiu de derivació 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 a is ce là ni M X R ra ci ó Al te an ra ci ó Al te Si nd ro m e al íti ca tò xi c tie s Ad e no pa e Fe br PP T 0 ICS Camp de Tarragona 69
 66. 66. A ltr es D er m In a fe cc io se s D ig es t iu N eo pl às ie s H em at S o is tè m iq P ue ne s E um fe ct ol es og ia se E cu nd nd oc ar rin is o a fà rm ac s R es Unitat Diagnòstic Ràpid JOAN XXIII Diagnòstic definitiu 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ICS Camp de Tarragona 70
 67. 67. Unitat Diagnòstic Ràpid JOAN XXIII Destinació 2% 12% 50% 36% Alta CCEE Ingrés Altres ICS Camp de Tarragona 71
 68. 68. ICS Camp de Tarragona Alternatives d’hospitalització convencional Moltes gràcies ICS Camp de Tarragona

×