Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Erfgoedmonitor

432 views

Published on

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Erfgoedmonitor

  1. 1. 2Evaluatie
  2. 2. 32015Museale collecties,
  3. 3. BewindspersoonRCE en partnersrealisatieErfgoedmonitor(programma 2009-2015)DCE en RCErealisatie Erfgoedbalans(project 2014-2015)Directeur RCEopdrachtnemerErfgoedmonitorDGCMopdrachtgeverDirecteur DCEopdrachtnemerErfgoedbalansStuurgroepErfgoedbalans(RCE/DCE/EGI)AdviesraadErfgoedbalansRolverdeling DCE / RCE
  4. 4. Object van monitoring1) De toestand van het erfgoed:•Voorraad (wat, waar, van wie, verandering)•Fysieke staat•Waardering en selectie (afstoting)•Kennis over het erfgoed (kennislacunes,kenniswinst, doorwerking kennis in beleid,beheer)
  5. 5. Object van monitoring2) Toegankelijkheid en gebruik vanerfgoed:•(openbare) Toegankelijkheid (fysiek, digitaal)•Gebruik van erfgoed (openstelling, musea)•Participatie (amateurs, vrijwilligers, burgers)
  6. 6. Object van monitoring3) Functioneren van het stelsel / effectenvan beleid:•Cultuurhistorie in RO•Archeologische Monumentenzorgcyclus•Visie erfgoed en ruimte•Rol provincies en gemeenten•Vergunningvrij bouwen•Leegstand en herbestemming•Restauratieproces en –kwaliteit•Toezicht en handhaving•Geld
  7. 7. MonitorarcheologieMonitorgebouwderfgoedMonitorcultuurlandschapMonitorroerenderfgoedMonitormaatschappelijkethema’sMonitorerfgoedbreedOpzet programma

×